24 oktober 2008

Överdriven reglering och centralisering är dåligt för frihet och välstånd Fjordmans anledning #4


 Europa blev en gång en dynamisk kontinent tack vare konkurrensen på alla nivåer. Det är nu nästan omöjligt att hitta en sektor av samhället som är oberörd av ofta överdrivna EU-förordningar.
EU fungerar som en enorm superstat som styrs centralt av statister som är besatta av förordningar. De har inte lärt sig något av historien, där central planering har varit ett nästan universiellt misslyckande.
Här är vad Nathan Rosenberg och LE Birdzell Jr säger i How The West Grew Rich: The Economic Transformation Of The Industrial World:

"Till en början berodde västvärldens uppnådda självständighet på en avskärmning, eller en försvagning, av politisk och religiös kontroll, vilket ger andra delar av det sociala livet möjlighet att experimentera med förändringar. Tillväxt är naturligtvis en form av förändring och tillväxt är omöjligt när förändringarna inte är tillåtna.
Alla framgångsrika förändringar kräver ett stort mått av frihet så att man kan experimentera. En garanti av detta slag för frihet kostar samhällets härskare känslan av kontroll, som om de gav sitt medgivande till andra att besluta om samhällets framtid. Den stora majoriteten av samhällen, förr och nu, har inte tillåtit detta. Inte heller har de undgått fattigdom. "

"Västvärldens teknik utvecklades inom den särskilda ramen för en hög grad av självständighet bland de politiska, religiösa, vetenskapliga och ekonomiska sfärer av det sociala livet. Är denna hög grad av självständighet nödvändig för en framgångsrik tillämpning av teknik för att ekonomiskt välstånd? Det är få västerländska forskare som inte skulle hålla med om att en hög grad av självständighet i den vetenskapliga sfären, från politisk eller religiös kontroll är nödvändig för vetenskapliga framsteg. Det är nästan lika självklart att ett liknande oberoende, är avgörande för den ekonomiska processen att överföra vetenskapliga framsteg till varor och tjänster. Den tekniska kapaciteten i ett samhälle förstörs om kontroll av någon vetenskaplig undersökning eller innovation bestäms av politiska eller religiösa myndigheter, för att kombinera ett intresse av att kontrollera resultatet av teknisk utveckling med befogenhet att begränsa eller styra experiment. I alla välfungerande samhällen är politiska myndigheter inriktade på stabilitet, säkerhet och status quo. Det är således sällsynt okvalificerat att styra eller kanalisera aktiviteter som syftar till att producera instabilitet, osäkerhet och förändring”. "


 Europeiska unionen kan inte ses som något annat än att den är emot frihet eftersom EU koncentrar alldeles för mycket makt i ett centraliserat byråkratiskt system som är nästan omöjligt för utomstående att förstå. Som den österrikiska ekonomen Friedrich Hayek varnade i The Road to Serfdom (Vägen till Livegenskap).
"Att tro att det ekonomiska livet inom ett stort område, som omfattar många olika människor, kan styras eller planeras av ett demokratiskt förfarande avslöjar en total brist på medvetenhet om de problem som denna planering skulle åstadkomma. Planering på internationell nivå, ännu mer än vad som är brukligt på nationell nivå, är ingenting annat än en osminkat kraftfullt tvång, ett översitteri från en liten grupp gentemot andra av den standard och den sysselsättning som planerarna tror lämpar sig för oss alla".

2 Kommentarer:

Anonym sa...

Jag fick höra från en jägare att korparna i Sverige har blivit fridlysta sen man upptäckt att det inte fanns korpar i Spanien. Ett resultat av detta är att vi nu kan se flockar av korpar, vilket är väldigt ovanligt.

Anonym sa...

tex:

http://www.sr.se/Ekot/artikel.asp?artikel=1271419

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.