22 november 2008

En titt i kristallkulan

Tidigare detta år gjorde Pew en undersökning i Europa och fann att 58% av européerna ville se ett svagare Amerika. Det är väl också anledningen till att Europa så helhjärtat önskat Obama som president.
Enligt National Intelligence Council (NIC) kommer Amerika att ha ett mindre inflytande över världshändelser och ekonomi under de närmaste tjugo åren och Europa får då sin önskan uppfylld.

Det kommer också att resultera i en värld där vi ser mer avancerade massförstörelsevapen och brist på mat och vatten.

NICs analys "Global Trends 2025" sade också att den nuvarande ekonomiska krisen på Wall Street är bara den första etappen av en ny global ekonomisk ordning.
Den amerikanska dollarns roll som världens viktigaste valuta kommer att försvagas och undersökningen är pessimistisk vad gäller USAs inflytande när det gäller potentiella konflikter.

Kina och Indien kommer att följa en "stats-kapitalistisk" modell och sannolikt ansluta sig till USA och konkurrera om inflytande i en polariserad makt-värld.
Vad Ryssland kommer att göra var svårare att förutse beroende på hur stor "energi-makt" de kommer att ha och hur mycket de investerar i infrastruktur.
Iran, Turkiet och Indonesien kommer att växa och bli inflytelserika.

En värld med många olika makt-centra kommer att vara mer instabil än när man bara har att göra med två rivaliserande stormakter och faran för konflikter blir större.

"Strategisk rivalitet kommer med stor sannolikhet att kretsa kring handel, investeringar och teknisk innovation och förvärv, men vi kan inte utesluta ett scenario av kapprustning, territoriell expansion och militär rivalitet liknande det som förekom under 1800-talet," säger rapporten.

Globalt välstånd kommer att flytta från Västvärlden till de energirika Gulfstaterna, Ryssland och Asien.
Klyftan mellan rika och fattiga ökar och gör Afrika mer sårbart.

Man ser än större risk för kärnvapenattacker beroende på hur spridningen av internationell teknisk utveckling sker.
Att militanta grupper kommer att använda sig av biologiska vapen ses som en större risk.
Om Iran tillåts utveckla kärnvapen kommer det att starta en kapprustning i Mellanöstern som blir ett hot för alla.

Man avslutar rapporten med att säga att om Mellanöstern tillhandahåller en produktiv utbildning och utvecklingsmöjligheter för sina ungdomar skulle terrorismen avta, men med en växande befolkning är det i stället troligare att det kommer att finnas fler potentiella terrorister med tillgång till farliga vapen.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.