24 november 2008

Halal-TV blir Haram-TV

Ikväll den 24/11 fick vi i programmet Halal-TV se en liten skymt av islammyntets andra sida - haram. Haram är motsatsen till halal, alltså det som är förbjudet enligt islam. Just det där sista, "enligt islam", är ord man ofta läser och hör då muslimer skall berätta om varför de gör si och så. "Enligt islam får kvinnan inte ta en främmande man i hand". "Enligt islam ska mannen vara kvinnans överhuvud". "Enligt islam är homosexualitet fel". "Enligt islam skall man inte dricka alkohol" "Enligt islam...".

I Halal-TV använde mycket riktigt också minst en av reportrarna orden "enligt islam..." i kvällens program som handlade om alkohol. Enligt islam skall man inte dricka alkohol. Självklart betyder argumentet "enligt islam" inget, nada, nill, zero för oss som inte är övertygelseskadade. Däremot är det uppenbart så att det är väldigt viktigt för Halal-TVs tre moralkärringar att det inte är förnuft och omdöme som alltid får sista ordet, utan istället vad en obildad analfabet sade en gång på 600-talet.

Självklart kallades inte programmet Haram-TV, det skulle låta så negativt. SVT Umeå anstränger sig så för att leverera islam i en glättig och ungdomligt käck förpackning, och inte fasen gör de då misstaget att använda ett negativt uttryck som "haram". Trots att just det ordet på ett mycket bra sätt beskriver just islam. Regler och förbud (haram) är lika viktiga som påbud (halal), då det gäller att upprätthålla det islamska samhället.

Men som sagt, programmet heter inte Haram-TV, för var skulle det kunna sluta? Nästa avsnitt skulle i så fall kunna handla om homosexualitet. Hur ser de tre fromma "systrarna" på detta och vad säger de "enligt islam". Hur skall vi göra med bögarna och flatorna? Straffa dem? "Enligt islam" har det gått utmärkt att göra så vid otaliga tillfällen, så det kan inte avfärdas som enstaka missförstånd av islams tillämpning. Om vi inte skall straffa de homosexuella, varför då? Vad är det som avhåller moralkärringarna från att vilja straffa eller åtminstone fördöma de homosexuella? Är det islam? Är det empati? Är det den svenska lagstiftningen? Är det rent av ett spår av, hemska tanke, humanism?

Man kan och skall diskutera alkohol och droger. Om man däremot säger "enligt islam skall man inte dricka" skall man inte tas på allvar, då detta inte är ett argument. Det är något annat, något som förutsätter en övertygelseskada som helt eller delvis satt förnuftet ur spel. Jag hörde att Halal-TVs reportrar, Cherin Awad, Dalia Azzam Kassem och Khadiga El khabiry, resonerade kring saken helt normalt. Men då och då plötsligt poppade det fula trynet "enligt islam..." upp. Varför får dessa anhängare för en mycket extrem och kraftigt antimodern ideologi, plats i ett eget program för att saluföra sin primitiva världssyn? Självklart är det intressant att höra vad de tre har att säga om alkohol med utgångspunkt från deras religion, men då skall DE intervjuas! Programmets fasta punkt skall inte utgå från islam, lika lite som den skall utgå från någon annan extrem ideologi.

Det är här vi närmar oss hela sakens kusliga kärna - normaliteten. Vad är det man gör med Halal-TV? Jo man ändrar majoritetens uppfattning om vad som är normalt, eller mainstream för att använda ett mindre svårsmält ord. Man försöker, millimeter för millimeter, få oss, den svenska majoriteten, att tycka att det är normalt att tre unga tjejer t.ex. anser att de måste vira in sina skallar i tygstycken för att främmande inte skall se deras hår! Låter det normalt? Två av dem lider även av tvångsföreställningar då det gäller fysisk beröring. Detta är egentligen inga allvarliga sjukdomssymptom, det finns annat som är mycket värre. Vi fick en föraning om helvetet, då en av programledarna slant med tungan då hon intervjuades i TV-programmet Existens ang otrohet.

Länk till programmet Halal-TV 2008-11-24

Publicerad av LP

5 Kommentarer:

Anonym sa...

Det vore klädsamt om de också åtog upp kat tuggandet och användandet av rökheroin bland muslimer i Sverige.

Anonym sa...

Sharia-TV i SVT. Vem hade trott det för sisådär tio år sedan? Vad kommer härnäst?

Vi kan lika gärna ge nazisterna och de röda fascisterna i "attac" egna tv-program om vi ska gå denna vägen...


/Svensson

Anonym sa...

Stone, visst vore det intressant.

Fast poängen är inte att ta reda på huruvida islamskt influerad kultur är bättre än svensk kultur. Trosvissa dårar av det slag som leder Halal-TV, bara älskar sådana jämförelseövningar och kommer alltid fram till att bara alla följer islam får man det bästa samhället - inget horeri, ingen otrohet, inget drogmissbruk, inga mord, inga stölder osv osv.

Detta är en väldigt naiv, utopisk men också farlig fantasi, som liknar alla andra naiva och utopiska fantasier. Man glömmer att nämna att det krävs total underkastelse hos alla. Att det förutsätter total tanke-, åsikts- och handlingskontroll. Denna kontroll måste man försöka upprätthålla genom en medeltida grymhet då det gäller rättsskipning.

Med andra ord - den islamska utopin är per definition totalitär och kan aldrig bli något annat om den inte skall innebära en kompromiss. Kompromissande då det gäller islam är inget de övertygelseskadade vare sig godkänner eller önskar öppet, trots att alla, även de, i praktiken hela tiden måste leva med kompromissen. Alltså upplever man en brutal kollision mellan vision och verklighet, och detta underblåser ytterligare de extrema och abnorma åsikter och handlingar som vi dagligen ser prov på bland de övertygade.

Ideologier är farliga när de har religiös karaktär. Samtalet och utvecklingen upphör när dessa får för stor makt. Vi vet vad som hände i Afghanistan och vi ser hur det ser ut i tex Saudiarabien och Iran.

De tre damerna på Halal-TV skulle kunna avfärdas som ungdomligt oerfarna, omogna och otåliga, men man måste komma ihåg vilken utbredning deras ideologi har idag och ta dem på allvar.

Knute sa...

"Exit för muslimska avhoppare!

Projektet Exit som startade 1998 syftade till att hjälpa ungdomar som ville bryta sig ur den så kallade Vit maktvärlden, att stödja föräldrarna till dessa ungdomar och att förmedla kunskap om Vit maktvärlden till personer som i sin yrkesverksamhet kom i kontakt med dessa ungdomar. Verksamheten fick ekonomiskt stöd från staten för att bedriva verksamheten.

Är det inte dags för staten att på samma sätt stödja personer som vill lämna islam (underkastelse)? I Sverige lever omkring 400 000 personer med anknytning till islam. Många har kommit till Sverige på flykt undan islamskt förtryck. De muslimer som vill lämna den totalitära läran utsätts ofta för hot och de ska enligt islamsk lag straffas med döden.

Med Halal-TV:s hjälp sprider man nu istället Koranens totalitära lagar och påbud, som står i strid med grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Programledaren Cherin Awad menar också att stening av otrogna kvinnor är rätt eftersom Muhammed påbjuder det."

Malmöperspektiv

Anonym sa...

Din slutkläm om normalitetens förvridning är väldigt bra. Det är just vad hela multikultiprojektet handlar om. Det handlar som du säger om att millimeter för millimeter få det sinnessjuka att verka normalt och helt OK, som om det aldrig har funnits en tid då svenska kvinnor inte behövde finna sig i att bli kallade för horor eller då de motbjudande brott som islamister begår i vårt land idag inte förekom.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.