10 november 2008

Inom en snar framtid?

För inte så länge sedan yttrade en mycket förutseende filosof / ekonom följande, som med rätta borde bränna sig fast i alla frihetsälskares sinne: "En regering kan aldrig göra bara en sak".
Oavsett motiv för vad som tycks vara en enda åtgärd för att hantera "problem", kommer det oförutsedda så småningom alltid att dyka upp med alla dess åtföljande konsekvenser.

Ett lysande och smärtsamt exempel på denna naturliga lag är det sextonde författningstillägget till den amerikanska konstitutionen (som gör det möjligt för den federala regeringen att ta ut skatt direkt av medborgarna utan att skatten fördelas mellan flera stater). Förespråkare för ändringen i början av nittonhundratalet försökte hantera brister i budgeten av den federala regeringen.
Till en början (1913) var marginalskatten 7% på inkomster över $ 500,000.00.
Om man jämför köpkraften, motsvarar 500,000 dollar från 1913 flera miljoner i 2008-års dollar.

Allt detta är endast avsett för att illustrera att den ursprungliga avsikten med den första inkomstskatt-lagstiftningen, för att finansiera verksamhet inom den federala regeringen, har utvecklats till det monster som är dagens federala budget. Den koloss som innefattar överföringar, bidrag, bailouts och utländskt bistånd, för att inte nämna finansieringen av tvivelaktig militära äventyr på global nivå.

Under debatten om den nya "Patriot" Act, Homeland Security och elektronisk "avlyssning" var det många på den konservativa sidan av det politiska spektrumet som var angelägna om att underlätta "kriget mot terrorismen". De anklagade motståndarna till förslagen som icke-patriotiska och "undfallande mot terrorismen".

Annars så fullständigt skilda grupper som civilrätts-ivrare och radikala vänsteraktivister höll samman, trots att de hade helt olika motiv för sina respektive ståndpunkter.
Eftersom jag sympatiserar med den grupp som högeligen värderar individens frihet tolkades invändningar felaktigt som sympati för vänsterdiktatur, som gynnar alla åtgärder som försvagar vårt samhälle. Vänsterns mål är att bygga ett nytt kollektivistiskt samhälle ur askan av vårt individuella.

Genom den militarisering av brottsbekämpande organ som inleddes under mitten av 1960-talet och spridningen av SWAT team till även de mindre brottsbekämpande myndigheter i hela nationen, samlade våra politiska "ledare" verktyg för att undertrycka och tysta alla grupper som man kan beteckna som "terrorister".
Minns ni Waco ? Vilka konkreta hot utgjorde dessa människor för samhället?

Var helt säker på att om någon protesterar med "civil olydnad" mot den överhängande kollektivistiska regim som tar över makten den 20 januari 2009 kommer han att stämplas som "terrorist".
Han kommer att krossas med samma verktyg (Rex 84) som han så gladeligen försåg administrationen med.
Jag föreslår att han konsulterar de vita, bortjagade jordbrukare som fortfarande lever i Zimbabwe och tar reda på vad som händer den som motsätter sig makten hos en bemyndigad kollektivist.

Alla som tvivlar på avsikterna hos den grupp som snart tar över Amerika ska vara medvetna om att genomförandet av en disciplinerad och organiserad "ungdoms"organisation har stått högt på dagordningen hos alla tidigare och nuvarande totalitära regimer. Sådana "frivilliga" grupper skulle omfatta Hitlerjugend i nationalsocialistiska Tyskland, Unga Pionjärer inom sovjetiska Ryssland och Unión de Jovenes Comunistas på Kuba.

Läs här
om vad Obama har i tankarna.

Varning för regeringar som leker med uttryck som "Nationell" och "SamhällsService"! De framkallar visioner av ofrivillig slaveri.

Vi kommer verkligen att få uppleva "intressanta tider".

6 Kommentarer:

Knute sa...

Under valrörelsen hotade Obamas ungdomsrörelse journalister som vågade kritisera honom.

Om man skulle jämföra med Sverige är det vänsterpartiet och AFA, "antifascistisk" aktion, som ligger närmast. I Lund kidnappade vänsterpartiet minnesdagen av Kristallnatten och tågade genom staden med slagorden "inga rasister på våra gator", "Tobias Billström över bron" och "Sverigedemokrat sprider bara massa hat".

Holger sa...

Som the chinese curse goes: "May you live in interesting times."

Anonym sa...

Om Obama är så hemsk så kan jag trösta med att det är ett nytt val om fyra år.
Detta är ju fördelen med demokratier att tyrannerna inte väljs på livstid.

Berit sa...

Tack Rune för trösten, men den stora faran är vad marxisterna kan åstadkomma under fyra år som sedan är svårt att rätta till.
Du vet vad som sägs om fingret och hela handen....
Se på Chavez i Venezuela och hur Putin manövrerar i Ryssland.

Anonym sa...

USA är ju dessbättre inte som Ryssland och Venezuela. USA har ju fasta och etablerade rutiner för när och hur val skall gå till. Om Obama är en katastrof så åker han ut ur Vita Huset om fyra år med huvudet före.
Förresten hur är det med hans amerikanska medborgarskap? Är det utrett ännu? Vad händer om han inte är född amerikan? Måste valet göras om eller träder vicepresidenten in?

Berit sa...

Jag har inte sett något nytt angående Obamas födelsebevis och även om det var sant att han fötts utanför USA så kan vi glömma det nu. Eventuella papper och intyg har redan tagits om hand i så fall.
Team Obama kommer inte att smygsocialisera så som Clintons gjorde, de kommer att gå "full blast" och Bushadministrationen och Feds öppnar portarna just nu med alla panikåtgärder de företar sig.
Eventuellt kommer Teamobama att gå för långt och det är min förhoppning att det då finns tillräckligt många som kan säga ifrån.
Jag när ett litet hopp om att de flesta amerikaner vill ha sin frihet och att många som röstat på Obama inte har en aning om de paket de får.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.