13 november 2008

Oförutsedda konsekvenser

Sopsortering är förmodligen den mest onyttiga aktiviteten i moderna Amerika.
Sopornas gyllene regel: Om någon betalar dig för det du har är det en tillgång (inkluderar inte regeringssubventioner), om du måste betala någon för att frakta bort det du har, är det skräp.

Jag har länge hävdat att det mesta som ingår i sopsortering, och så kallad återanvändning, aluminiumburkar undantaget, är enbart en del av offer-ritualerna i den Gröna Religionen.

I många kommuner, speciellt i Kalifornien är det obligatoriskt med sopsortering.
Folk diskar, staplar, snubblar över, slösar med tid och utrymme, vatten och bensin för att få några dollar för sina ohygieniska gamla förpackningar.
En del av dessa sopor har exporterats till Kina som i sin tur använt det för tillverkning av förpackningsmaterial som därefter skickats tillbaka till USA med kinesiskt tillverkade varor.
Ett resultat av finanskrisen är att efterfrågan av kinesiska varor minskat och nu växer sopbergen i Kalifornien. Uppsamlingsstationerna tar inte emot någonting längre och till Gröngölingarnas stora fasa kommer soporna att köras till tippen.

1987 uppstod ett falskt rykte om att det inte fanns fler områden i landet lämpade för soptippar och att återvinning var enda lösningen.
Det kan ibland, och i vissa speciella fall vara lönande, men för det allra mesta är det enbart till för att människor ska tror att de är duktiga. Det billigaste sättet är emellertid att gräva ner skräpet på miljöacceptabla platser och det är ingen brist på sådana.

Obligatoriska sorteringsprogram är inte till nytta för eftervärlden. De erbjuder kortsiktiga fördelar för vissa grupper såsom politiker, pressfolk, miljöorganisationer, sophanteringsfirmor, men de avleder pengar från verkliga miljöproblem.

A. Clark Wiseman, en ekonom vid Gonzaga University i Spokane, Wash har kalkylerat att om amerikanen fortsätter att generera sopor i samma omfattning som nu under de närmaste 1000 åren skulle det fylla en grop som var 90 meter djup och vars fyrkantiga sidor var 56 kilometer. Det är inte särskilt mycket med tanke på landets storlek.
Soporna skulle bara uppta 5% av den yta som man beräknar behövs för solpaneler som täcker landets behov enligt miljöaktivisterna.
Om det fortfarande smärtar dig att tänka på denna hög av skräp, kom ihåg att området efter en tid kommer att täckas med gräs och bli en del av våra fritidsområden.
På många ställen tar man också tillvara den gas som utvecklas vid nedbrytningen och blandar den med konventionell gas som används i motorer.

Popular environmental myths

Recycling Is Garbage

2 Kommentarer:

Anonym sa...

Sopsortering har blivit politik, liksom mycket annat, fast politik på fel sätt.

Man skall lämna vetenskapen åt vetenskapsmännen, och sedan fatta beslut på grundval av den fakta de kan presentera.

Numera rör man ihop både den ena och den andra frågan. Det kan gälla energifrågor, transportfrågor, utbildningsfrågor, jämlikhetsfrågor, integrationsfrågor etc etc. Man fattar politiska beslut utan förnuft och med otillräckligt faktaunderlag. Man blandar ideologier och åsikter hej vilt med forsknig och fakta och klara ofta inte av att skilja det ena från det andra. Man politiserar och ideologistyr forskningen. Ett exempel är genusforskning. Se här tex:

"Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, är en av dem som varit mest kritisk till den politiska inblandningen i genusforskningen.
- Politiska satsningar på olika problemområden, till exempel jämställdhetsforskning, är i sin ordning. Däremot ska inte politiker styra valet av teoriskt perspektiv. Jag är orolig för de långsiktiga konsekvenserna av
politisk inblandning. Vi har historiska exempel på att makthavare inte kan veta vilka teorier som är riktiga.
Bo Rothstein har inget emot genusforskning. Han har själv varit handledare åt fyra doktorander i statsvetenskap som haft genusperspektiv.
- Det är i princip olyckligt att genusforskningen bedrivs för sig. Den bör integreras i den vanliga forskningen i olika ämnen."

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/manligtkvinnligt/artikel_178933.svd

Tanke- och idédiktatur!!

Berit sa...

Det ligger så enormt mycket makt och ekonomiska fördelar i att vara politiker att alla klamrar sig fast med näbbar och klor och tar till alla medel som finns. Bland de mest effektiva är att skrämma människor, kalla allt kris , kaos och katastrof för då kan man som politiker komma med "räddning" i form av politiska beslut och lagstiftning.
Ett lysande exempel är att man redan startat kampanjen för presidentvalet om fyra år. Man spekulerar redan om vem som ska bli republikanernas kandidat och jag lovar att vi kommer att se ett konst ältande

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.