20 november 2008

Protester på Irland mot svenskt riksdagsbeslut

Igår hölls en demonstration utanför svenska ambassaden i Dublin för att protestera mot att Sveriges riksdag idag ratificerar Lissabonfördraget.

Eftersom fördraget har förkastats av de irländska väljarna är den svenska riksdagens handlande odemokratiskt. ALLA medlemsländer ska vara ense om fördraget, annars ska det inte gå att genomföra. Sveriges riksdag sällar sig till mobben som vill köra över irländarna.

"Ja det har allt gått långt när andra länders folk tvingas demonstrera mot den svenska regeringen och riksdagen för sitt odemokratiska handlande. Lissabonfördraget är en större grundlagsändring än 1809 års regeringsform. Det väljer en majoritet av riksdagens ledamöter att behandla som vilken fråga som helst. Jag skäms på deras vägnar," skriver Rune Lanestrand, chefredaktör och ansvarig utgivare av tidningen Småbrukaren.

Läs vidare >>

12 Kommentarer:

Anonym sa...

Jag tillhör dem som är försiktigt kritiska till fördraget men jag hör aldrig något konkret om vad vi går miste om. Det är mest slagord och storvulna förklaringar om att nu går Sverige mot sin upplösning till påståeenden om att alla beslut som rör Sverige nu skall fattas i Bryssel.
Det verkar vara mycket känslor bakom protesterna men väldigt lite hårda fakta.
Så där lät det ju också då vi röstade om EU 1995 men tydligen gick inte Sverige under efter det. Eller kommer landet ånyo att gå under efter Lissabonfördraget?
Hur många gånger kan förresten Sverige upphöra att vara en självständig nation?
/Lasse

Anonym sa...

Lite mer konkret här,
http://www.scooterforum.se/forum/index.php/topic,110.0.html

Det allvarligaste är att man inte haft en öppen debatt om detta.

-Arne

Knute sa...

Lasse, det finns hur mycket som helst att läsa som visar på Lissabonfördragets odemokratiska natur, t ex att 85 % procent av alla lagar kommer till genom HEMLIG lagstiftning:

Det anti-demokratiska EU

Anonym sa...

Knute, länken går till en sida som är väldigt känsloladdad. Vuxna människor, dit jag i all blygsamhet räknar mig, uppskattar istället resonemang av karaktären "fördelar och nackdelar" samt "möjligheter och begränsningar".

Sedan har jag svårt att förstå förtjusningen i folkomröstningar. Sådana är ju ett utmärkt sätt för politiker att slippa ta besluten själva. Dessutom krävs folkomröstningar alltid av de som vet att de kommer att vinna den och blockeras av de som vet att de kommer att förlora den. Det är bl a av den anledningen som vi aldrig kommer att få folkomrösta om t ex monarki eller republik eller omvandlingen av Sverige till mångkulturellt paradis.
/Lasse

Knute sa...

Känsloladdat skrivet kanske, men inte desto mindre fakta.

Anonym sa...

Sid 5: "Irlands folk föraktas – EU eliten fortsätter processen" Vad är det för slags fakta? För det första är det ingen som föraktar något "folk" och för det andra har inte hela folket sagt nej till fördraget.
Situationen påminner om den efter nejet till Nicefördraget där Irland året efter röstade "ja".
Enligt en enkät som offentliggjorts av Irish Times kan 43 procent av de irländska väljarna rösta för Lissabonfördraget ifall vissa av dess paragrafer omarbetas (lite mer godis till Irland) – 39 procent sade sig rösta emot fördraget. Gissar att vi kommer att få se samma utveckling igen.

På sidan 7 påstår författaren att lagförslag inte kommer att utarbetas i parlamentet utan helt odemokratiskt bara föreläggas för beslut.
Helt rätt men det är samma princip vi har i Sverige. Hos oss är det regeringen (EU-kommissionen) och även enskilda politiker som utarbetar förslagen och som sedan antas eller förkastas av riksdagen (parlamentet). Visste inte författaren en så enkel sak?

Fördelarna med Lissabon jämfört med Nice är att nu kan ett land utträda ur unionen. Dessutom blir fördraget åtminstone lite mer lättöverskådligt. Den som tycker att Lissabonfördraget är krångligt skall bara försöka sätta sig in i Nicefördraget!

Problemet är folkomröstningarna, där människor som inte kan skilja mellan ministerrådet och kommissionen skall bestämma över en viktig fråga. Det är ju det vi har våra folkvalda till.
I likhet med Berit i sin exposé över den okunnige amerikanske Obamaväljaren så frestas jag utbrista att vissa borde inte ha rösträtt. Åtminstone borde det vara någon slags koll då man röstar:
- Vet du vad bokstäverna EU står för?
- ...
- Bra, fortsätt.
/Lasse

Knute sa...

"Bra, fortsätt" du kanske kan få mig att ändra mig. Kanske Lissabonfördraget inte är sämre än Nicefördraget. Det är fel på EUs konstruktion och konstitution, det borde gå att rulla tillbaka till något som mer liknar folkstyre.

Anonym sa...

Knute, det är mycket som borde rättas till då det gäller EU. Det är en alldeles för tung och kostsam organisation som har en benägenhet att lägga sig i petitesser och som dessutom på ett otillbörligt sätt gynnar t ex jordbrukare.
Men EU är det vi har just nu.
Tyvärr ser många svenskar och finnar EU som ett svårgripbart hot någonstans i fjärran. Därför borde det vara varje medborgares plikt att åtminstone försöka lära sig något om EU:s organisation och uppgifter. Det man känner till något om brukar inte vara lika skrämmande.

Någon sade en gång att vi i Europa har vunnit vår demokrati och vårt välstånd på grund av att vi vågade pröva något nytt och inte dogmatiskt höll fast i det som var gammalt och vant. Jag tror det ligger något i det.
/Lasse

Berit sa...

Lasse , det finns mycket att läsa
här om granskning av EU. Bl.a Fjordmans tio anledningar.

Anonym sa...

Berit, tack för länken. Inte var det mycket positivt om EU där men det var till stor del de gamla "Nej till EU" som nu piggnade till och tillfälligt vädrade morgonluft. Det var i alla fall ingen hejd på eländet som lurar runt hörnet. Oss väntar tydligen armod och ruin om Lissabonfördraget blir verklighet.
Allt som skulle drabba oss vid EU-anslutningen sköts alltså tydligen upp men kommer nu att med förstärkt kraft att slå till mot landet. Bara "Nej till EU" sparar lite eländesargument till nästa diskussion om införandet av Euron, ty den kommer, var så säker. Det vore ju inte bra att använda allt elände direkt.

Låter jag raljant? Förmodligen men jag är så gammal att jag numera tar domedagsprofetior med en nypa salt. Jag har hört allt förr i olika sammanhang.
Påminner mig förresten om allt elände som skulle ske vid omläggningen till högertrafik. Tidningarna var fulla med experter som förutspådde blodbad på vägarna.

Gärna reformer men först en rejäl domedagsprofetia!
/Lasse

Berit sa...

Lasse, nu påminner du lite om Obama-kampanjens "Change"! "Bara det ändras så blir det bra"
EU innebär mer överstyre, mer byråkrati, fler människor som inte producerar något.
Om man tror att regeringen och politiker är de som ska ordna sysselsättning, om man är av den uppfattningen att ju mer politikerinflytande man har på alla nivåer, desto bättre är det, så är man naturligtvis positiv till EU. Du ger emellertid i andra sammanhang inte intrycket av att vara den sortens person.... så????
Om Sverige antar Euron som valuta tappar man makten att trycka upp egna pengar, om det är på gott eller ont har jag inte funderat över.
Övergången till högertrafik minns jag också mycket väl och, med all respekt (som man säger här ) det kan du väl inte jämföra med EU?
Armod och ruin väntar nog inte, men en fullständig utplåning av Sverige som nation är på god väg redan och snabbare går det med Lissabonfördraget.

Anonym sa...

Nej, Berit, jag är ingen anhängare av byråkratin i Bryssel. Organisationen skulle må bra av en rejäl bantning och då t ex bland alla hang-arounds som biträder de som assisterar alla de som bereder lagförslag och andra ärenden.
Men, som jag tidigare sagt, vi har det vi har och kan bara hoppas på att Bryssel så småningom sanerar sig själv. Men när man tittar på den omfångsrika svenska riksdagen och de överbemannade svenska departementen så inser man att varje byråkrati i enlighet med någon naturlag växer tills den inte längre går att styra.
Annars är det min förhoppning att Sverige så småningom av övriga EU-länder tvingas bli mer realistiskt i vad gäller invandringpolitik och skattepolitik. Plus förstås att LO:s paradgren, kollektivavtalen, anpassas till den europeiska verkligheten.
Inte för jag vet om det är möjligt men den svenska polisen skulle också må bra av lite uppryckning och effektivisering. Brottsligheten i Europa känner inga gränser och varför skulle då polisen göra det?
/Lasse

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.