01 december 2008

Domedagen har flyttats fram på obestämd tid.

Under Obamas kampanj låg bensinpriset här i landet på runt 4 dollar per gallon och Obama uttalade klart och tydligt att han tyckte att priset egentligen skulle vara ännu högre.
De som överhuvudtaget kommenterade hans uttalande i media var förvånade och Obama återkom aldrig till ämnet.

Nu är priset bra mycket under 2 dollar per gallon ( 3.50 kronor/liter) och det är väl bara de riktigt helfrälsta miljö-mupparna som tycker illa vara.

Vi kan knappast vänta oss någon omedelbar ökning av vare sig oljeproduktionen eller kapaciteten för raffinering så den senaste nedgången i pris kan förklaras med att efterfrågan minskat. Minskningen har varit obetydlig här, det är i Indien och Kina som de stora minskningarna skett.
Demokraterna strävar inte efter bilar med effektivare bränsleförbrukning. Deras mål är att fullständigt komma bort ifrån all oljeförbrukning.

Frånsett ett fåtal människor som varit villiga att vara försökskaniner och ta kostnaden för experimentbilar, har resten av oss inte varit särskilt intresserade av hybrider. Vi räknar lite och inser att vi kan inte spara tillräckligt i bensinkostnad för att uppväga det högre bilpriset och högre försäkringspremier.
Hybridbilarna kommer att bli billigare men utan subventioner kommer de inte att kunna konkurrera, speciellt om teknologin vad gäller batterier inte förbättras. De flesta vill ha en pålitlig transportmöjlighet till ett så lågt pris som möjligt och att tvinga människor att göra oekonomiska val är idiotiskt och despotiskt.
Man vill också tvinga folk att prioritera bränsle-ekonomin framför bekvämlighet, lastkapacitet och säkerhet vid eventuell krock.

Det finns dessutom många som menar att vi har tillräckligt med oljereserver för åtminstone 10 generationer och att om teorin om "abiogenic hydrocarbon formation" visar sig vara riktig har vi olja mycket längre än så.
Enligt denna teori är olja inte ett fossilt bränsle utan har bildats djupt ner i jordens inre från icke-organiskt material. Teorin presenterades under 1950-talet av ryska och ukrainska vetenskapsmän.

Ovanpå allt detta kan tilläggas att CO2-hysterin är lurendrejeri och det bevisas än tydligare nu när politiker i Europa börjar backa inför konferensen nästa månad.
Helt plötsligt är det inte överhängande att okontrollerad global uppvärmning kommer att bränna upp jordbruksmark, orsaka mass-svält, anarki, sjukdomar, översvämningar och krig. Miljarder människor kommer inte längre att avlida före 2012 därför att isarna smälter. Orkaner kommer inte att drabba oss med en styrka som aldrig tidigare skådats , och malariamyggorna ökar inte katastrofalt i antal.

1 Kommentarer:

Anonym sa...

Ja, att en koldioxidhalt på 0,04 - 0,05 % skulle ha någon som helst inverkan på klimatet är ju befängt. Titta i något uppslagsverk! Koldioxidhalten är inte större än så. Och jag som trodde för något år sedan att den låg på 10 -15 - 18 procent.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.