04 december 2008

Flumskolan skapar flumlärare

På lärarhögskolorna trivs flummet på behörigt avstånd från skolans verklighet. Nu när den borgerliga regeringen försöker rätta upp undervisningen efter decenniers misskötsel skär man tänder och öser ut förakt över betyg och annat gammaldags.

Men varifrån har forskarna och pedagogikerna fått sina baskunskaper? Jo, i skolan. De verkar inbilla sig att kunskaper är medfödda och att skolans uppgift är att indoktrinera barnen med politiskt flum om global rättvisa och klimatskatter...

Den svenska lärarutbildningen är så katastrofalt dålig att de nyutexaminerade lärarna själva anser att de inte har ordentliga ämneskunskaper.

På Södertörns lärarhögskola finns flera blivande lärare som bär slöja. Klart olämpligt eftersom de värderingar slöjan signalerar står i motstrid mot de demokratiska värderingar som skolan ska förmedla.

Inget fel i att folk med muslimsk bakgrund blir lärare men då ska de inte göra reklam för sin religion. Islamiska dogmer i kombination med sossarnas mångåriga hjärntvätt kommer att ta död på skolelevernas nyfikenhet och vetgirighet.

Lärarhögskolorna borde läggas ner. De är ett slags vuxendagis där inga ordentliga ämneskunskaper lärs ut. Lärarstudenterna såsar runt bland gamla 68-pedagoger som kör sitt metodiktugg och politiskt korrekta vinklingar om mångfald, jämställdhet, rättvisa, solidaritet, klasskamp osv.

Vad i all världen berättigar dem att definiera vad som är bra för samhället som helhet, eller för eleverna på vilka de prackar på sina godtyckliga åsikter? Låt universitetsämnena sköta utbildningen.

Också Skolverket är framme med sin pekpinne. Läroböckerna ska offra sakligheten. Men går det att skriva om islam utan att nämna jihad, det heliga kriget? Eller kvinnoförtrycket, ska det verkligen sopas under mattan? Ska framställningen inskränkas till en turistbroschyr om vallfärden till Mecka, fastemånaden Ramadan, minareter och moskéer?

Vetenskapen får ge efter för politiska överväganden. Påminner det om Sovjetunionen? Begreppet "politiskt korrekt" föddes där under utrensningarna på 1920-talet.

4 Kommentarer:

Anonym sa...

Tankar som tänkts av mig och många andra genom 25 års lärargärning, i ständig mental brottning med inkompetenta rektorer och andra "skolledare". Stort tack!

Konrad Gunnarsson

Knute sa...

Tack för uppskattningen!

Knute sa...

Nu inleder skolorna sina försök att hjärntvätta eleverna. Propagandafilmer invävda med propagandaföredrag där filmerna enbart får tolkas på ett sätt, på det sättet som föredragshållaren tolkar dem. En del skolor vill nu använda sig av våldsvänsterns prydliga ansikte utåt, Expo. Den statligt finansierade hat- och propagandagruppen som vigt sina liv åt att hata SD får nu fritt spelrum i vissa skolor.

http://twoinvandrare.blogspot.com/2010/11/skolorna-blir-propagaderedskap-for.html

Knute sa...

Som ni minns från ett av mina senare inlägg om dessa 145 miljoner så har pengarna gått till högst rationella saker, som könsbyten på bestick och på att väcka uppmärksamhet genom att ”vräka sig på en stol” och sitta bredbent – detta normbrytande arbete kräver ju några miljoner skattekronor, långt viktigare än att alla skolelever ska ha läroböcker (vilket många barn i Sverige år 2010 alltså inte har – men genuspengar finns det alltid).

http://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/11/14/iiiinte-80-miljoner-till/

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.