15 december 2008

Fredsagenter eller islamiseringsagenter?


Bilden illustrerar svårigheten att äta en hamburgare om man är inklädd i en burka.

Med statligt stöd ska 100 muslimska kallade fredsagenter skickas ut i Sverige för att berätta att islam är en fredlig religion. "Det står i Koranen att man inte får döda någon" är det lögnaktiga budskap som ska hamras in. Det kallas för att "motverka fördomar", vilket kan översättas med att avskräcka från att veta vad islam är för något.

Den dag imamer världen över har rivit ut hälften av sidorna i Koranen kommer fredsagenternas version av islam att vara framgångsrik. Det är inte så stor sannolikhet för det. Därför kan deras verksamhet få motsatt effekt och göra oss försvarslösa emot radikal islam.

Fredsagenterna var på tapeten i samband med Rondellhunden Muhammed i september förra året. De ingick i en krisgrupp som i arabiska tv-kanaler förklarade att svenskarna inte är illvilliga, bara "okunniga" som inte vet att man inte får avbilda Muhammed. Med andra ord erkänner dessa muslimer inte yttrandefriheten, hur moderata de än vill framstå.

Det svenska etablissemanget slår sig för bröstet och påstår att Sverige gick igenom krisen bättre än Danmark gjorde i samband med Muhammedkarikatyrerna i Jyllands-Posten. Men det vet vi inte förrän vi har facit i hand. Faktum är att den danska exporten till Mellanöstern steg efter krisen. Och Sveriges eftergivenhet kan ha gett islamisterna blodad tand. Mycket tyder på att de ser Sverige som en bas för sin verksamhet där de ostört kan planera terrordåd i utlandet.

Det kristna studieförbundet Sensus och det islamiska studieförbundet Ibn Rushd står bakom Fredsagenterna, som stöds ekonomiskt av bland andra Sida, Ungdomsstyrelsen och Allmänna arvsfonden.

Varför ska vi luras att svälja detta sockrade budskap om islam? Det kristna studieförbundet Sensus måste vara bra godtrogna. Känner de inte till att kristna förföljs i islamiska länder? Jag undrar också om de avlidna vars pengar hamnat i Allmänna arvsfonden hade velat bidra till islamiseringen av Sverige.

2 Kommentarer:

Anonym sa...

Jag skrev ett långt email till prbyrån och förklarade hur felaktigt påståendet är, men fick inget svar. Oetiskt med andra. Bara spyr på Sverige. Helt ärligt, jag skäms för att vara svensk.

Anonym sa...

Axess TV sänder emellanåt Kenneth Clarks "Civilisation" från 70-talet.

Bland annat fastslås, att om inte Karl Hammaren vunnit slagit vid Poitier 732, mot invaderande muslimer, som ockuperat Spanien, så hade den västerländska kristna civilisationen (vilande på treenigheten Aten-Rom-Jerusalem) aldrig uppstått.

Det sägs också om den romerska civilisationens undergång, att först märktes den inte, utan livet fortsatte som vanligt - i stort sett. Det var först eftervärldens historiker som kunnat fastställa att den gick under 476, när barbererna intog Rom.

Clark hävdar att civilisationer dör av utmaning.

Är vår civilisation utmattad?

Carroll Quigley, historikern, menar att den västerländska civilisationen till skillnad från andra överlevt så länge på grund av sin förmåga att förnya sig själv om och om igen. Frågan är om den kan upprepa det tricket nu?

En annan tanke som "fredsagenterna" väcker är, att de är ännu ett steg i islamiseringen av Europa. Och därmed Väst.

Sovjetstyrda fredrörelser var ett viktigt instrument i kampen mot väst. Medlemmarna i grupperna var ofta välvilliga och ovetande om vilka intressen man tjänade.

På samma sätt bedrev Nazityskland propagandaarbete medels kulturutbytesgrupper i Skandinavien, för att lägga grunden till ett nazistiskt maktövertagande.

Att någon talar om sin fredsvilja, borde väcka vår misstänksamhet.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.