26 december 2008

Funderingar över glöggen


I TV-programmet Agenda den 23/12 (repris från den 21/12), var Göran Rosenberg en av paneldeltagarna. En sak han sa fick mig att tänka på något som jag i och för sig både visste och hade funderat över tidigare, men jag hade nog inte sett på saken på just detta sätt innan. Kanske gjorde julglöggen sitt till också, jag vet inte.

På Agenda talade man bl.a om den ekonomiska krisen och kom in på hur fri marknaden kan/bör vara. Rosenberg menade att det som hänt nu visade på behovet av vissa regleringar, medan en annan paneldeltagare, Johan Norberg, självklart inte höll med om detta. Denna bloggning skall dock inte handla om just den saken, utan den likhet som jag på ett lite ovanligt(?) sätt, kanske pga glöggen, tyckte mig se då det gäller den fria respektive den reglerade kulturen.

Om man tänker sig att Rosenbergs ståndpunkt då det gäller marknadens förhållande till staten (det behövs reglering), på ett generaliserande sätt kan betraktas som en slags vänsterpositionering, och att Norbergs åsikt står mera åt höger, vad finner man då om man betraktar personer/grupper med typiska vänster eller höger åsikter då det gäller sådant som rör kultur, nationalism, mångkulturalism, kulturprotektionism, invandring och dylikt? Om Rosenbergs rop efter statliga regleringar, ingripande och strategier då det gäller marknaden, om detta krav skulle framföras även då det gäller "kulturmarknaden", hur skulle det uppfattas? Skulle man se ett sådant krav som en typisk vänster- eller en typisk högeråsikt? Jag gissar på det senare.

Med begreppet "kulturmarknaden" menar jag här inte främst kulturproduktion som hanteras som varor och tjänster. Det handlar snarare att se på kulturen, både den ärvda och den nu skapade, som en tillgång som hör till staten Sverige, ungefär som en naturtillgång. Häri ingår kanske främst språket, men även sociala konventioner (t.ex något så simpelt som att skaka hand) och i förlängningen även de lagar som bygger på och har sprungit ur vår kultur, mm. Kanske vore det bättre att kalla det "kulturresurserna"?

Då det gäller Norberg gissar jag, utan att känna till karlns åsikter alltför väl, att han är ganska konsekvent i sitt förhållningssätt både då det gäller marknaden och "kulturmarknaden"/"kulturresurserna" - principen om fritt och oreglerat flöde skall gälla i båda fallen. Detta till skillnad från (och här gissar jag vilt igen, rätta mig om jag har fel) att te.x Pia Kjærsgaard från Dansk Folkeparti, står ganska långt ut till vänster då det gäller "kulturmarknaden"/"kulturresurserna", alltså att hon är för statlig inblandning och reglering och inte fullt ut litar på att "marknaden" förvaltar, förädlar och skyddar kulturresurserna på bästa sätt. Den mångkulturalistiska ideologin kan väl förresten i vissa former sägas vara det politiska/ideologiska namnet på idén om den fria och oreglerade "kulturresursmarknaden" (om man bortser från användandet av maktmedel i form av positiv diskriminering och särlagstiftning man tar till för att forcera multikulturalismen på befolkningen).

Kanske drack jag för mycket glögg när jag tänkte dessa tankar, eller kanske finns det något att fundera vidare på?

5 Kommentarer:

Anonym sa...

Oreglerad invandring är bra, om så vitt får förstås är att de regleringar vi talar om är inblandning från staten. Oreglerad invandring skulle innebära att invandraren som kommer hit inte får tillgång till min eller någon annans plånbok och/eller inkomster. Han får nöja sig med det marknaden har att erbjuda och det som marknaden erbjuder står i proportion av vad invandraren erbjuder marknaden, om den är fri.
Invandringen och invandrarnas liv är i Sverige starkt reglerad. Ja, nu är det så att staten på skattebetalarnas bekostnad starta något som kalas ”halal”-teve. Detta kommer ur statens våldsmonopol, att tvinga försvarslösa människor med våld eller hot om våld att betala för något som de inte vill ha.

Knegarn.

Anonym sa...

"Han får nöja sig med det marknaden har att erbjuda och det som marknaden erbjuder står i proportion av vad invandraren erbjuder marknaden, om den är fri."

Nu utgår du från att vederbörande följer lagen...

/PT

LP sa...

@ Anonym #1

Oreglerad invandring hänger i princip inte samman med nedmontering av socialförsäkringssystemen. Visserligen kommer socialförsäkringsystemen snabbt att braka samman om man släpper invandringen helt fri, men det är i princip två olika beslut att släppa invandringen fri åena sidan och att införa en nattväktarstat å andra sidan.

Precis som Anonym #2 skriver, finns ju även problemet med brottsligheten. Redan nu gör invandringen att alltför många kriminella individer tillåts vistas i Sverige och göra livet surt för oss. Om gränserna släpptes helt fria vore det väl inte konstigt om horder av utplundrare skulle välla in för att snabbt plundra det som fanns att ta. Efter några år skulle förmodligen en terrorbalans uppnås, men detta skulle ske till ett pris som för den oskyldige hederlige svenske arbetaren skulle vara mycket högt. Om han ens överlevde...

Anonym sa...

Jag utgår ifrån att alla följer lagen. Lagen har ju sitt ursprung att människan har rätt att försvara sitt liv och sin egendom. Problemet med den nuvarande lagen är att den förbjuder självförsvar.

Knegarn.

LP sa...

citat:
"Jag utgår ifrån att alla följer lagen"

Ja om det vore så enkelt, att vi endast hade en slags lag att försvara och kämpa för. Då skulle det ju endast handla om de som var kriminella (som inte respekterade någon lag alls) och de som var någorlunda laglydiga (som respekterade Lagen).

Men vem är det som stiftar lagarna och utifrån vilken värdegrund?

Vi tillämpar t.ex inte sharialagar här i Sverige - varför gör vi inte det?

Tror du att du i längden kan "självförsvara" dina liberala individualistiska värderingar om du hamnar i krympande minoritetsposition?

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.