16 december 2008

Mer om de muslimska fredsagenterna

100 muslimska så kallade Fredsagenter ska skickas ut i Sverige för att berätta att islam är en fredlig religion. Spydpigen ger bakgrunden:

I islam är man medveten om att invandrare ger en negativ bild på grund av muhammedanernas dåliga uppförande, våld och våldtäkter etc.

Det måste verkligen mycket till för att inbilla folk att islam i verkligheten är en fredsälskande religion!!! (Det har vi hört tusentals gånger, men utan bevis!). Det räcker inte med att hälsa med ett tomt "Assalamu alaykum," fred vare med er.

Det svenska studieförbundet ”Sensus” började ett samarbete med det islamiska studieförbundet ”Rushd” för att utbilda islamiska ”fredsagenter”. Sensus ledare, Mats Bernerstedt, medger att han själv inte har mycket kunskap om islam, men att han samarbetar med (etiopiern?) Yasin Ahmed.

Imamen Othman Al-Tawalbeh i Helsingborg, som kommer från Jordanien, är islamolog och söker som ”fredsforskare” att förena de två oförenliga kulturerna t ex genom gemensamma morgonandakter, gudstjänster eller skolavslutningar. Han är projektledare i studieförbundet ”Rushd” och har varit utsänd av det svenska utrikesministeriet på dialogturné i Egypten och Jordanien.

Fredsprojektet hade förra året en budget på 1,5 miljoner. Pengarna kom från Sveriges Ungdomsstyrelse (250 000), Folke Bernadotte Akademien (300 000) och Allmänna arvsfonden (870 000).

Från 2005 till 2007 har de utbildat ett hundratal unga muslimer mellan 16 och 25 år till ”fredsagenter”. Dessa ska lära upp fler ”fredsagenter” och liksom missionärer sprida en fredens bild av islam genom studiecirklar och - viktigast - i skolorna till de försvarslösa skoleleverna!!! Dessutom ska det utges ”en handbok i islamisk fredskultur” (sic!).

Målet är att bilda en aktiv islamisk fredsrörelse, som kan samarbeta med kristna fredsrörelser, först i Sverige, sedan i EU och i resten av världen. Det har hittills aldrig existerat någon form av islamiska fredsrörelser, vilket knappast kan förvåna någon!

Ett par av dessa islamiska fredsagenter uppträdde i Almedalen på Gotland under den traditionella politikerveckan i juli 2007.

Som planlagt har man sänt unga - både konstnärer, journalister och ”fredsagenter” - till Mellanöstern för vidare instruktion. Således har en grupp unga svenska muslimer i början av 2007 deltagit i en ”fredspilotkurs” på Anna Lindh Fondens Institut i Alexandria (som är en del av ”Barcelonaprocessen”s Eurabiaprojekt och islamisering af Europa).

Man var imponerade av att få ”träffa stora namn därnere”. (Herregud, precis ett sådant tomt smicker av den lilla mannen på golvet är ett känt vapen!). Vilka var de ”stora namnen”? Tidigare vapeninspektör Hans Blix, en egyptisk mufti och religionsministern... Och det arrangerades många föreläsningar på Al Azbar-Universitetet i Kairo, sa Anna Lindh Institutets ledare Jan Henningsson...

Frikyrkoprästen Stanley Sjöberg varnade i tidningen ”Världen idag” 20 juli 2007: nog är det viktigt att välkomna ärliga muslimers önskan om att främja fred, men man ska inte var blind för att Koranen uppmanar till våld.

Ja, vi "icke-muslimer" har goda skäl att vara skeptiska till projektet. Före invandringen visste vi i stort sett ingenting om islam och Koranen, men nu har vi i åtskilliga år iakttagit muhammedanernas beteende och hört talas om begrepp som taquia (den Allah välbehagliga lögnen gentemot icke-muslimer), hedersmord, martyrer, terrorism etc. Vi har hört och sett och dragit slutsatser...

Dessutom har vi också lärt oss en del av tidigare så kallade fredsprojekt, som i verkligheten hade andra ändamål: tänk på den sovjetledda fredsrörelsens många fraktioner och medlöpare under Det kalla kriget eller på den Europeiska Unionens fredsprat, då det i verkligheten handlade om att vinna makten. Även Hitler talade om fred. Och Chamberlain med sitt "Fred i vår tid"!

Alla människor vill ha fred, men frågan är helt enkelt: - på vilka betingelser?

POSTAD AV GERTRUD

7 Kommentarer:

Knute sa...

“Good cop, bad cop”

Den snälla polisen signalerar att han vill göra sitt yttersta för att skona förhörsoffret för den våldsbenägne kollegan.

Likadant fungerar vänsterpartierna och deras utomparlamentariska och våldspsykopatiska medhjälpare "Anti"-Fascistisk Aktion, Afa.

Islam är urtypen för denna övertalningsmetod, å ena sidan som "fredens religion", å andra sidan som självmordsmördande jihadkrigare.

Berit sa...

Fred definieras enkelt som "avsaknad av våld" Det kan åstadkommas genom att vi respekterar varandras styrka och inte försöker tvingar andra att underkasta sig.
Eller......Karl Marxs definition av Fred var "avsaknad av motstånd mot socialism".
Jag tror att det kan tillämpas i dag men byt ut socialism mot islam.

Anonym sa...

Var det inte så att Arafats fred med Israel i själva verkat var en tidsbergänsad vapenvila fast det talade man inte om till israelerna. eller Nobels fredspriskommite´

House of war gäller väl överallt där inte House of Islam råder?

// Peter B

LP sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anonym sa...

För övrigt är frasen "Assalamu alaykum" äldre än islam, med andra ord det inget som kommit från islam, föga förvånande...

LP sa...

citat:
"Det svenska studieförbundet ”Sensus” började ett samarbete med det islamiska studieförbundet ”Rushd” för att utbilda islamiska ”fredsagenter”. Sensus ledare, Mats Bernerstedt, medger att han själv inte har mycket kunskap om islam..."

Men herregud (om uttrycket tillåts), borde han inte läsa på innan han tar ställning!?

En annan liten reflektion över en textpassage jag hittade på Ibn Rushd studieförbunds hemsida (islamiseringsorganisationen som Sensus samarbetar med).
citat:
"Sverige var i full gång med att övergå från asatro till kristendom. Det var århundradet innan den första boken
kom ut på svenska. Då blomstrade en annan del av Europa, nämligen det arabisk-spanska Andalusien."
http://www.ibnrushd.se/vemvaribn.htm

Detta paradargument får man ständigt höra från både svenska konvertiter, halalhippies, infödda muslimer, åsnor, ormar, grisar mfl då man debatterar islam.

Man kan fråga sig vad det missbrukade ordet "respekt" betyder för människor som försöker inleda en "dialog" med folket av den utvecklade civilisation (Sverige) som tagit emot dem (muslimerna), som ofta kommer från mindre utvecklade delar av världen, genom att antyda att svenskarna egentligen är kulturella barbarer som tills helt nyligen i princip sprang runt i björnskinn? Och för övrigt, vad nyttar islams gamla meriter när allt sedan gick fel?

För uppenbarligen gick något fruktansvärt fel i de islamska kulturerna. De kristna och senare kristna/sekulära kulturerna, sprang ifrån dem med hästlängder på alla områden.

Anonym sa...

Undrar vad som hänt med dessa agenter för islamisk fred? Ingenting verkar ha hänt sen december förra året...

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.