25 december 2008

Staten äger inte min generositet

SvD berättar att svenskar är ett generöst folk som skänker mellan fyra och fem miljarder kronor till välgörenhet årligen. Tydligen har inte avkristningen slagit igenom totalt. Annars är ju den gängse inställningen att sådant ska staten ta hand om, det vill säga skattebetalarna. Politiker gillar ju skatter, det ger dem mer makt. Förmodligen är det därför de inte är intresserade av att införa avdragsrätt för donationer till välgörande ändamål.

Till och med Svenska kyrkan är drabbad av det socialistiska solidaritetstänkandet och har
klagat på att Sveriges u-hjälp inte är tillräckligt bra. De har missuppfattat vad kristendom är. Det är inte rätt att vara god på andras bekostnad.

En sak som är bra med kristendomen är att den inte är politisk. Jesus sa, ge till kejsaren vad som tillhör honom, och till Gud vad som tillhör honom.

Vad handlar liknelsen om den barmhärtige samariten om? Den handlar inte om att man ska ta hand om människor i nöd, utan om etnicitet, att en samarit kunde hjälpa en jude. Men PK-prästerna politiserar och drar stora växlar på att samariten betalade för den sjukes övernattning på värdshuset. Vilket i deras tolkning innebär att han ska betala för hans uppehälle resten av hans liv, samt hans anhörigas.

Den kristna moralen är att hjälpa de individer man stöter på i livet, inte en socialistisk moral där man hjälper människor på bekostnad av dem som utan att ha tillfrågats får betala notan via skattsedeln.

14 Kommentarer:

Unknown sa...

Att inte hjälpa via skatt sedeln kostar 600.000 per bostadslös med 17.000 hemlösa är de styvt 11 miljarder. Hur länge har vi råd med sånt slöseri?

Arlav sa...

m00n,m00ns,MooN,m0oN
Är det verkligen "hjälp" att ge pengar?
Att bli hemlös är ju oftast ett bevis på att man inte kan hantera sådana?
Det är de socialistiska lösningen på allt..
Mer pengar åt "den goda staten" och högre skatter är allid rätt?

Anonym sa...

Ditt altenativ saknas så jag antar att ditt förslag är att inte göra något.Det förslaget kostar ca 600.000 per hemlös och år. Hamnar den bostadslöse i fängelse så kostar det 3.500kr per dag. Hur många hemlösas vistelse i fängelsen har du råd att betala? Samhälls ekonomiskt mest riktigt enl mig är att se till så dom får ett ordnat boende och ett arbete så dom bär sina egna kostnader. Men så länge du och alla andra vill betala så får jag väl i demokratisk ordning låta det vara så.

Berit sa...

Bara EN sann historia, det finns många fler.

Min syster arbetade för ett fastighetsbolag och en av hennes arbetsuppgifter var att skicka ut hyresavier varje månad. En av hyresgästerna, vars hyra betalades av kommunen, betalade upprepade gånger inte sin hyra.
Min syster ser honom full på stan och undrar. Hans svar var att han köpt brännvin för pengarna! När min syster konfronterade socialassistenten om varför i fridens namn hon gav kontanter till denne man blev svaret:"Han måste tränas och lära sig att hantera pengar!"
Det är lätt att vara generös när man kan ge bort andras slantar.


Fråga till m00n: Varför är ditt förslag att den bostadslöses alternativ är fängelse?
Dessutom ifrågasätter jag begreppet bostadslös i Sverige. Det är ett problem med självsanering eftersom ingen kan leva utomhus i detta land.
Samhället har ordnat med boendemöjligheter till alla om de underordnar sig minimala regler.

Anonym sa...

Jag är ledsen men jag förstår inte vad jag ska säga om soc tanten? Det är så ni vill ha det ju

Förstår inte heller hur mitt förslag blev fängelse som alternativ?

Det jag presenteade är fakta är du nöjd med hur det är så har vi demokrati och ni får väl fortsätta betala. För nåt smart förslag ser jag inte.

Ursäkta om jag låter vrång.
mvh

Berit sa...

m00n fakta? vilka då? förklara kostnaden 600,000 om man inte "hjälper" via skattsedel. du är den som tar upp fängelse som alternativ.

Anonym sa...

Då du inte har något eget alternativ så utgår jag väl att du är nöjd som du har det. Att fängelse är ett av dom nuvarande altrnativen för folk utan bostad att komma inomhus är inget jag hittat på. Jag hade hoppats ni redan visste hur det fungerar i samhället i dag och vi hade kunnat fösöka hitta en alternativ lösning. Lära upp dig i samhälls uppbyggnad tar för lång tid.

Univeristet i lund
Ha gjort en undersökning och kom fram ill att "hemlöshets industrin" kostar 600.000kr per bostadslös och år. Sen till kommer nog ytterligare kostnader i fler väktare och bevakning etc. Med lite huvudräkning skulle du kanske komma fram till att om du får en av dom 17.000 bostadslösa tillbaks till samhället skulle du dels tjäna 600.000 om året och även få en till skattebetalare som var med och betalade skatt. Att det finns pengar att hämta om man börjar tänka själv istället för att lyssna på andras skit tänk kan väl inte vara så svårt att fatta?

Så länge du inte har en uttalad egen vilja kan jag inte utgå ifrån något annat än att du är nöjd som du har det nu.

Mvh

Anonym sa...

Skulle vara intressant med en seriös diskution i ämnet. Vem vet kanske kan jag lära mig något.

Anonym sa...

Ska ni läsa ikapp allt mitt kan det ta en stund...
Så får väl kika förbi någon annan dag.

Ha det Gott!

Rolf Nilsson sa...

Varje hemlös person i Sverige kostar skattebetalarna omkring 600 000 kronor per år, vilket innebär en årlig kostnad för våra cirka 18 000 hemlösa slutar på i runda tal 11 miljarder. Detta är uppskattade siffror ur en rapport från Lunds socialhögskola.
Som jämförelse skulle 11 miljarder räcka till att köpa in 11 000 lägenheter i miljonklassen till de människor som idag lever utan eget tryggt hem och därefter kunde det stöd och den hjälp som krävs sättas in för att behålla dessa till de människor som vill och behöver det. Det skulle innebära att hemlösheten skulle vara löst på ett par år. En tanke bara!
Men verkligheten ser både dystrare och helt annorlunda ut, för idag verkar istället dessa pengar användas till att vidmakthålla och bygga in hemlösheten i samhället. Det görs helt enkelt genom att vi bygger upp en särskiljande sekundär bostadsmarknad för hemlösa och fattiga människor, där härbärgen, stegboenden, referensboenden, träningsboenden, korttidsboenden och 10 talet andra uppfinningsrika boendedefinitioner finns att tillgå. Inom denna boendesfär finns sedan en arbetsmarknad för ett mycket stort antal problemorienterade och ”kontrollfreakade” människor som tycks vara avlönade endast för att förminska och diagnostisera redan utsatta människor. Helst så mycket att ett eget tryggt hem med ett fungerande privatliv aldrig ska behöva komma på tal.
Med mina över 30 års långa självupplevda erfarenhet av olika ”uppfostringsboendelösningar” är jag övertygad om svårigheten att finna en mer hopplös, mer verkningslös eller dyrare lösning än denna. Finns det överhuvudtaget en vilja i vårt land att leva upp till vår egen regeringsform och allas våra mänskliga rättigheter vi skrivit under på? Om så var fallet skulle vi då inte av denna diskriminering som dagligen pågår och allas ”rätt till bostad”, avsatt några miljarder för uppbyggnad av små billiga integrerade hyresrätter där folk har råd att bo och sedan bo kvar i?
Vi ska strax läsa några utdrag ur vad våra mest ansedda forskare på hemlöshet har kommit fram till om denna snabbt växande sekundära bostadsmarknad (boendetrappor). Denna lukrativa boendemarknad våra politiker, tjänstemän, frivilligorganisationer och privata aktörer förespråkar och bygger vidare på. Utöver de nedanstående forskare finns många fler som kommit fram till liknande slutsatser.
Hans Swärd, professor i socialt arbete och forskar om hemlöshet säger: ” Hemlöshet är ett strukturellt problem, där bostadspolitiken är central. Skulle det finnas tillräckligt många bostäder, så skulle antalet hemlösa vara färre. Men eftersom det finns ett hårt tryck på bostäderna i storstäderna kan hyresvärdarna välja och vraka. De utslagna väljer man bort i ett sådant läge. Dagens verksamheter för hemlösa är en upprätthållandestrategi där landsting, kommun och frivilligorganisationerna arbetar utan tydligt mål. Det är ett resultat av den avreglering av bostadspolitiken som skedde under 1990-talet. Nödbostäder eller tillfällighetsboenden är en dålig lösning på bostadsproblemen. De har en tendens till att bli permanenta. Och när de finns så blir det lättare att vräka människor. Varken hyresgäster eller socialtjänst tycker att de behöver göra så mycket, nödbostäderna finns ju där. Lösningen på problemet är att få en mera långsiktig planering i kommunerna. Det är ingen omöjlighet att lösa problemen om man verkligen vill det, men det krävs uppoffringar”.

Ingrid Sahlin, forskare säger: ”Jag påvisade redan för tio år sedan att i kommuner som använder boendetrappor är helt hemlösa avsevärt fler än i kommuner som inte gör det”.
Cecilia Löfstrand, forskare säger så här: ”På den sekundära bostadsmarknaden har andrahandskontraktet konstruerats enbart för att begränsa den boendes rättigheter. De boendelösningar som kommunerna erbjuder hemlösa är vanligtvis andrahandsupplåtelser som är kombinerade med specialvillkor som innebär betydande begränsningar i hyresgästens möjligheter att disponera och förfoga över bostaden. Dessa går ofta långt utöver dem som gäller för övriga, ”vanliga”, hyresgäster och är inte så sällan integritetskränkande, i vissa fall direkt olagliga (SOU 2001:95, SOU 2004:3). De kan bl.a. innebära förbud mot att ha övernattande gäster eller sällskapsdjur i bostaden. Bostaden är för socialtjänsten ett medel för att uppnå en viss målsättning som formulerats i en s.k. arbetsplan. För att få ett andrahandskontrakt måste klienten underkasta sig tillsyn och kontroll, ett uttryckligt villkor från socialtjänsten och fastighetsägaren, vilket bland annat innebär oanmälda hembesök med hjälp av en extranyckel ”.
Vad säger Socialstyrelsen och Boverket? Jo, ”Socialstyrelsen och Boverket menar att det till och med kan vara en belastning att ha en bostad genom socialtjänsten, eftersom risken finns att man efter det aldrig blir godkänd som hyresgäst med eget förstahandskontrakt. Dessa kommunala boendelösningar för hemlösa blir därför ofta en separat bostadsmarknad, med helt egna regler och förutsättningar”.
Maria Larsson (kd), ansvarig minister i hemlöshetsfrågor tycker så här: Det behövs mer evidens, då jag anser det finns för lite forskning på området?? ”Jag tycker socialtjänsten och våra frivilligorganisationer samarbetar mycket bra och gör ett ovärderligt jobb för att hjälpa våra hemlösa”.
Vad Maria Larsson verkar söka efter i sin desperation, är snarare ett sätt att försöka köpa tid för att förhala sanningen och samtidigt utnyttja och cementera hemlösheten ytterligare i hjälplösa organisationer på grund av deras bidragsbehov. Vidare handlar det kanske även lite om att för hennes egen trovärdighets skull fortast möjligt försöka hitta en forskare som är villig att stödja denna vidriga människosyn mot våra hemlösa och fattiga medborgare med en ”evidens”. Men skulle det funnits någon mening med alla hyllmeter av evidens som finns och åter efterfrågas i den här frågan, varför har vi då inte agerat tidigare utifrån de forskningsresultat som redan presenterats?
Om denna egoistiska och giriga samhällsuppbyggnad ska gälla även i framtiden så kommer kostnaderna för fler väktare och ytterligare poliser att skjuta i höjden, då vi istället för att bygga de bostäder som efterfrågas arbetar utifrån någon tro om att fler och fler batonger ska kunna lösa hemlösheten genom segregation.

Rolf Nilsson
Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa

Berit sa...

Rolf, en snabb genomläsning av din kommentar får mig att undra:
Varför skulle någon överhuvud taget vilja arbeta och anstränga sig för att ha en egen bostad? Låt samhället ta hand om alla!

Jag undrar dessutom vad som egentligen gömmer sig bakom dina siffror om antalet "bostadslösa". Även studenter/ungdomar som inte har råd med egen bostad utan bor hemma hos föräldrarna?
Det är ju allmänt känt att bland de hemlösa finns många som inte är kapabla att sköta eget boende. Var finns familjer och anhöriga som borde ta största ansvaret?

Det största problemet är bostadsbrist!
Marknader som politikerna har reglerat sönder och/eller där staten har monopol eller befinner sig i en monopolliknande ställning kännetecknas alltid av köer, brister eller andra typer av problem. Så fungerar sjukvården och så fungerar även bostadssektorn.
Samtidigt försvaras de hyresregleringar som skapat dagens situation med näbbar och klor.

Man kan inte förvänta sig att privatpersoner ska investera sitt kapital i hyreshus om de inte kan sätta en hyra som ger vinst på kapitalet. Man kan heller inte förvänta sig att de ska hyra ut till personer som inte kan sköta sig.

Rolf Nilsson sa...

De siffror jag presenterar är socialstyrelsens senaste sammanställning. Sen precis som du påpekar är antalet hem/bostadslösa katastrofalt stort. Utöver de presenterade siffrorna, vilket betyder människor är det över 400 000 i Sverige som saknar ett eget tryggt hem. Bland dessa är en växande "grupp" ensamstående föräldrar, vilka idag ärca 46 000. Skrämmande!

Rolf Nilsson sa...

Om viljan fanns så skulle hemlösheten vara över för länge sedan. Om vi verkligen försvarade det vi säger oss ha enats kring: Allas lika värde. Det måste finnas en gräns för vad vi inbillar oss att skramlet av bössor och välformulerade bidragsansökningar kan göra, en ände på de vidriga lögner och det svek som politiker, tjänstemän och organisationer står för.

En hemlös behöver ett tryggt hem!

Alla andra lösningar är bara missbruk. Det är vidrigt att höra hur de vädjar till hjärtat när de söker sina pengar. Ni vilseleder med era ständiga räkningar, ert problematiserande och er populistiska inställsamhet.

“Dubbeldiagnoser” och andra kvasiformuleringar flyter fram som en unken sörja genom myndigheter och organisationer som påstår sig arbeta mot hemlöshet. Institutioner vägrar samarbeta med varandra.

Fråga vem som helst hur den människan skulle må i psyket om han/hon saknade ett tryggt hem. Fråga dig själv hur du skulle uppleva att få vård mot denna känsla av hopplöshet för att i nästa stund slängas ännu längre ut i den. Skulle du över huvud taget kalla detta för vård?

Om du har rätt till ett tryggt hem som du kan återvända till efter ett besök hos läkaren. Vilka krav ställer du då på den som inte har rätt till detta? De hemlösa utgör en ytterst liten del av hela vår supande befolkning. Den övriga delen super bakom hemmets gardiner.


Rolf Nilsson
Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa

Berit sa...

Bearbeta bostadspolitiken och de hårda regleringar som styr hela marknaden !

"Om viljan finns", säger du. Vems vilja?

Du kan inte generellt säga att "alla har rätt " till bostad, inte om du menar att det ska ske därför att man konfiskerar någon annans "egendom"

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.