16 december 2008

Tacka fan för profan skolavslutning?

Av rädsla för att kränka muslimer vågar vissa rektorer inte hålla skolavslutning i kyrkan. Och de får medhåll av fega sekularister och ateister.

Lite Jesusord skulle inte skada även för muslimer. Förresten lär han förekomma i deras bok, så de borde inte ha något att invända mot att gå till kyrkan. Svenska präster är ju numera så politiskt korrekta att det garanterat är en helt urvattnad kristendom de får sig till lags.

Den Issa som beskrivs i Koranen är visserligen inte densamme som Bibelns Jesus. I stället för att frälsa dem som tror på honom ska den muslimske Jesus, när han återkommer, döda Antikrist och dennes anhängare, som påstås vara judarna och de kristna! Men det är klart att muslimer går på denna nidbild eftersom det är totalförbud att lära sig något om vad kristendomen handlar om, det skulle kunna skada deras moral. Om man nu kan kalla det för moral att lära sig att det är rätt att ljuga och döda.

Vi måste var rädda om den kristna moralen, den som hela vår västerländska kultur bygger på. Jesus var inte så dum men i sin iver att vara muslimerna till lags likställer sekularisterna honom med den stygge Muhammed. Resultat: mer islam i Sverige förstås.

10 Kommentarer:

Anonym sa...

Ett ytterligare tack för Er frimodighet beträffande Islams framfart i Sverige och den övriga världen.Själv har jag läst Koranen från "pärm till pärm" vilket är ett måste i kallelsen att vara ortodox präst och biskop för att kunna bemöta de lögner som framställes i Islams heliga bok. Inte bara lögner utan rena hot mot de kristna som med orden i Koranens Fyrtiosjunde Sura vers 4: "När I möten dem som är otrogna, så halshugg dem, tills I anställt ett blodbad bland dem!"
En samtida med profeten Muhammed var den helgonförklarade Johannes av Damaskus, som för sin tros och sannings skull miste både tunga och höger hand. Johannes av Damuskus har skrivit den första motskriftem mot Islam med namnet "Ismaeliterna" där han klart framhåller att profeten Muhammed är en falsk profet som framställer lögner i en bok, som profeten Muhammed menar sig ha fått från Himlen.
Det är för mig obegripligt, att kristna i dag och många av deras präster och biskoper är så blåögda, och förda bakom ljuset, att de sväljer Koranens lögner utan förbehåll.

Knute sa...

Tack för dessa ord som verkligen styrker mig i min övertygelse att det är viktigt att skriva om sådant här.
En välsignad jul önskas Ärkebiskopen av bloggen!

Anonym sa...

Att koranens bild av Jesus skulle vara en nidbild stämmer bara om man utgår från att bibelns bild inte är det, vilket rimligtvis rätt få muslimer bör göra.

Det sekulära motsåndet mot en kristen stat var för övrigt en av förutsättningarna för att den västerländska demokratin alls skulle komma till. Det kulturarvet är inte alls lika svenskt, kan man ana.

Anonym sa...

Som dansker beskæmmes man ved det svenske lefleri for muslimer i Sverige.
Vi forstår det ikke, og vi græmmes ved det.
I vil bittert fortryde det.

falkeøje

LP sa...

Trots att jag inte är medlem av Svenska kyrkan, känner jag lite stolthet över den utveckling kyrkan genomgått.

Tyvärr har denna utveckling, liksom då det gäller andra tunga delar av vår kultur, helt i onödan även lett till ryggradslöshet och akut brist på självförtroende. Detta har i sin tur gjort att man drar slutsatsen att allt främmande är lika mycket värt tills man i praktiken (teoretiskt reflekterande och tidigare erfarenheter verkar inte duga) anammat och gett detta främmande fullt spelrum, ofta på bekostnad av det redan kända och fungerande.

Då det gäller islam kommer detta vårdslösa experimenterande att leda till en katastrof för oss alla. Fler och fler börjar inse att islam är en politisk rörelse som antagit religionens skepnad, men fortfarande verkar de aningslösa stollarna vara i majoritet. Åtminstone då det gäller de som har politisk och medial makt.

Som liten motvikt mot denna deprimerande insikt, vill jag länka till en mycket bra artikel från dagens Sydsvenska. Ett exempel på en av de (alltför få) som verkar förstå hur islam används och varthän det barkar:

http://sydsvenskan.se/opinion/signerat/matsskogkar/article399097/En-kallarmosk%C3%A9-mindre.html

Kolla även denna pdf om islam som Centralrådet för ex-muslimer i Skandinavien lagt ut:

http://www.exmuslim.net/Sverige/artiklar/islam_for_dhimmis.pdf

Åtminstone några små ljus i den mörka tunnel av politisk korrekthet som verkar leda oss till helvetet.

Anonym sa...

Gå til modstand, det er den eneste løsning på det Helvede, som vore politikere har skabt i vore lande.
Lad os dog, på en lys og dejlig dag atter hejse vore nationale flag og fejre endnu en frihedsdag.

falkeøje

Kontemplerande kille sa...

Angående SVD:s artikel och skribenten "Leifenius":

En fråga: Sedan när blev den här idioten representativ för Sveriges befolkning?

"”Leifenius” är inne på samma linje och skriver att det är en påtvingad tradition att gå i kyrkan. Han tycker att ett mångkulturellt samhälle som det svenska ska välkomna alla på sina skolavslutningar, oberoende av religion.

– De som är sugna på att sjunga en psalm kan ha en separat akt eller gå på en söndagspredikan. Men snälla, bespara oss andra denna påtvingade medeltidstradition, vädjar han. "

Anonym sa...

Det är tragiskt när en del individer sysselsätter sig med att att påvisa lögner i andra religioners skrifter. Vad tjänar det för syfte? Vad är det om inte ett patetiskt försök att skildra sin egna religion som den enda rätta.
Jag vill bara få folk att förstå det, men det är inte den poängen jag vill göra även om det är lockande att prata om västerländsk hegemoni. Däremot så är bristen på insikt vid sådana diskussioner förlamande komiska. Den tro som en individ håller som en sanning är en annans lögn. Det här beror på att man i en sådan diskussion tillåts vända religiösa sammanhang till varandras motsatser. Det löjliga är att man jämför två historier, som till viss del liknar varandra men som båda är fullkomligt absurda. Hur kan man bevisa koranen ljuger, när ingen religiös förespråkare har lyckas bevisa att det har existerat talande ormar?

Någon av er här påstår att Islam är en politisk rörelse, här är en påminnelse till dig om hur världen såg ut innan en och en annan revolution bröt ut i Europa. ...sekuläriseringen som innebar att kyrkan som är ett kristet fundament tappade makt och inflytande över de människor som levde då.

Sen skulle jag vilja poängtera att det vore ås mycket bättre om vi slutade springa omkring och skryta över vem som har bäst osynlig kompis.

Knute sa...

Redan Muhammeds samtid, till exempel Johannes Damascenus, insåg att Koranen var en politisk skrift som avsiktligt vrängde till Bibelns utsagor så de skulle ge legitimitet åt Muhammeds syfte att erövra världen. Islams moral är att den starke har rätt över den svage, en rövarmoral som är raka motsatsen till judendom och kristendom.

LP sa...

@Anonym

Att hitta lögner, fel, historieförfalskningar etc i religionernas berättelser om sig själva kan väl aldrig vara fel? Det är alltid intressant att försöka reda ut vem som verkligen sade/gjorde vad och kanske kan man då även kosta på sig och se sammanhang som förklarar varför.

Att förespråkare för en religioner försöker finna fel i en annan är inte konstigare än då förespråkare för olika politiska ståndpunkter, eller olika vetenskapliga teorier, försöker skruva isär det meningsmotståndaren förespråkar och/eller hävdar är det rätta.

Sen skulle man ju iofs önska, och detta är väl egentligen det enda rätta och godkända arbetssättet då det gäller vetenskapligt arbete (även om inte alla vetenskapsmän verkar klara av att följa den principen alltid), att man vände och vred lika mycket på sina egna ställningstaganden.

Kanske är det just det vi gjort, vänt och vridit, om inte för mycket, så åtminstone på ett felaktigt sätt, i synnerhet sedan det postmoderna synsättet slog igenom på bred front här i västvärlden. Plötsligt finner sig både konsten, tron, etiken, filosofin och vetenskapen stå på ostadiga ben (gud är ju död, vem skall garantera kvalitén).
En sådan filosofisk slutsats hanterar de flesta inte med lätthet, och översatt till politisk och allmän praktik, kan resultatet bli katastrofalt.

Jag menar dock inte att vi skall backa tillbaka utan msåte dra lärdom av dessa fantastiska nya sätt att tänka. Vår frihetslängtan är alltför stor för att vi skulle acceptera att beläggas med de massiva tankebojor detta skulle kräva, utan att det upstod problem, kanske krig. Däremot tror jag att insikten om hur svårt det egentligen är att påstå att man vet vad det är som är det absoluta, är lika farlig och svårhanterlig som atomklyvningen varit på sitt område.

Att islam är = politik är självklart. Kristendom har förmodligen inte lika stor potential och förmåga att vara det, men kan bevisligen fungera som sådan också. De senaste hundra åren har kristendomen som politisk faktor varit ganska svag i stora delar av västvärlden. Islam tillåts spela alltför stor roll och trycks inte tillbaka tillräckligt starkt på många håll, och jag befarar att detta förhållande är på väg att uppstå även i Sverige.

Om jag skulle tvingas välja mellan svensk statskyrkokristendom av det slag jag vuxit upp med de senaste decennierna, och den typ av islam man tillämpar i tex Iran eller Saudiarabien, är valet såklart kristendomen.
Dels för att den svenska kristendomen är så mycket mindre korkat tvärsäker, mera ödmjuk och reflekterande (vilket ju iofs också inneburit problem för kyrkans män) än islam.
Dels för att jag självklart är kulturchauvinist. Jag föredrar den egna och igenkännbara kulturen till vardags. För mig som ateist är kristendomen främst ett starkt kulturellt inslag, som om den inte ges makt över mina fria val, rent av kan vara riktigt trevlig att ta del av ibland. Självklart behövs nya impulser, men vi skall inte bli översköljd av kulturflodvågor så som nu sker. Det gynnar inte en bra kulturutveckling. Särskilt inte då flodvågen har sitt ursprung i kulturer som ofta visat en konstig fallenhet för det totalitära islam.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.