13 december 2008

Tror de på Tomten?

Ibland undrar jag om de politiker och journalister som driver frågan om att människan värmer jorden (och därmed än en fara för sig själv och andra arter) är onda och makthungriga, enbart godtrogna, eller en kombination av båda?
Eller om de är så arroganta att de rättfärdigar alla lögner, all skrämseltaktik och alla tillgängliga medel därför att de tror att de vet vad som är bäst för alla andra? Är det inbillningen av att vara betydelsefull som driver dem?

FN och ICCP hävdar att det finns inget tvivel om att människan måste ändra sitt beteende för att sluta värma jorden, att alla vetenskapsmän är överens om det.

650 internationella vetenskapsmän presenterar emellertid en utmaning till FNs 10,000 man starka klimatkonferensen och ifrågasätter vad de håller på med.

*"Jag är skeptisk....Global Warming har blivit en religion."
Nobelpristagare i Fysik, Ivar Giaever.

* "Uppvärmningsskräcken är den värsta vetenskapliga skandalen i historien...när människor verkligen inser sanningen kommer de att känna sig bedragna av vetenskap och vetenskapsmän."
UN IPCC Japanese Scientist Dr. Kiminori Itoh, an award-winning PhD environmental physical chemist.

* " IPCCs modeller och förutsägelser är felaktiga eftersom de är baserade på matematiska modeller som inte inkluderar solaktivitet bl.a."
Victor Manuel Velasco Herrera, en forskare vid the Institute of Geophysics of the National Autonomous University of Mexico.

* Det är en uppenbar lögn som presenteras i media att bara ett fåtal vetenskapsmän inte godtar anthropogenic global warming."
U.S Government Atmospheric Scientist Stanley B. Goldenberg of the Hurricane Research Division of NOAA.

* Även om vi dubblerar eller tredubblar koncentrationen av CO2 kommer det inte att ha någon betydelse. Det är när vatten avdunstar och kondenseras som molnpartiklar, som dominerar det som händer och så kommer det alltid att vara."
Geoffrey G. Duffy, a professor in the Department of Chemical and Materials Engineering of the Universityof Auckland, NZ.

* Under hur många år måste planeten kylas ner för att vi ska förstå att den inte värms upp?"- Geologist Dr. David Gee the chairman of the science committee of the 2008 International Geological Congress who has authored 130 plus peer reviewed papers, and is currently at Uppsala University in Sweden.

Detta och mycket mer kan ni läsa här.

-------
Ni som fortfarande oroas, har ni tänkt på hur anpassningsbar människan är?
Finns det någon annan art på denna planet som kan leva och frodas under så vitt skilda klimatförhållanden? Som gladeligen (vodka?) överlever den strängaste sibiriska vinter, torra ökenområden, regnskogar, höga höjder, träskmarker, tropisk hetta.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.