31 januari 2009

Kritiken av Rosengårdsrapporten - att döda budbäraren


Jag har tidigare uppmärksammat Pernilla Ouis på denna blogg. Främst för att hon är något så unikt som en akademiker och debattör med djup erfarenhet och kunskap om Sverige, med ingående erfarenhet av islam som varande fd konvertit och med erfarenhet av att vara "avfälling". Att hon dessutom jobbar i Malmös akademiska värld är en ytterligare bonus. Trots allt detta (eller tack vare?) är hon relativt nykter och klartänkt då hon debatterar islam.

Den i dagarna aktuella rapporten: "Hot mot demokrati och värdegrund-en lägesbild från Malmö" (klicka på rapportens namn för att läsa som PDF) om Rosengård, som Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) under buller och bång presenterat, har utsatts för mycket kritik. Man kan lite indignerat mena att kritikerna kör med den enkla och bekväma metoden att döda budbäraren, och det ligger nog tyvärr väldigt mycket i det, även om det skulle finnas fog för en del av kritiken.

Pernilla Ouis stämmer in i kritiken i sin artikel "
Vad vill ni islamister" i Sydsvenskan 2009-01-31. Hon är dock nyanserad och skriver bl.a:

"Men jag ska inte göra det lätt för mig, utan försöker att ta dess (rapportens, mitt tillägg) slutsatser på allvar. Rapporten kan trots allt ha något viktigt att säga utifrån sin beskrivning av islamisk extremism byggd på 30 kvalitativa intervjuer.
---
Man borde ha anlitat tolkar som kunde ha dokumenterat källarmoskéernas fredagspredikningar, översatt hemsidor och annat material. Ideologin – inte människorna – är det som i första hand bör kritiseras och lyftas fram i ljuset.
---
Samhället bör förhålla sig likadant till denna extremism som man gör till andra extremistiska grupper. Högerextremism ursäktas inte av att dess utövare oftast är socialt och ekonomisk marginaliserade."


Hon lägger dessutom fram en hypotes om att det finns två analysnivåer att beakta då man skall studera islamism - den storpolitiska där islamism lika gärna kunde ha bytts ut mot kommunism eller nazism, och där orättvisorna och desperationen spelar störst roll för att driva folk in i islamismen.

Hennes idéer om denna analysnivå av islamismens framfart har jag mycket att invända mot, men jag går inte in på det här eftresom det skulle kräva för mycket plats.

Den andra analysnivån Ouis ser då det gäller förståelsen av islamismen, skall gälla den ideologiska kärnan. Här blir jag riktigt förhoppningsfull! Det är inte många av de etablerade i dagens Sverige som vågar diskutera vad ideologin har för betydelse då det gäller islamisternas brott mot mänskligheten. Allt brukar förklaras med sociala orättvisor, eller så skyller man helt enkelt allt på USA. Att detta inte håller förstår man då man studerar en del av de nya jihadisternas bakgrunder - till synes välanpasade västerländska muslimer och konvertiter begår bestialiska handlingar i Allahs namn. Parallellerna med RAF är tydliga. Hon skriver:

"Den andra nivån handlar om att analysera islamismens ideologiska innehåll och dess konsekvenser i form av förtryck, könsmaktsordning och våldshandlingar. Jag efterlyser en kritisk debatt kring islamisternas syn på ”den Andra”. Vad har de för syn på dem som inte delar deras religiösa tolkning, homosexuella och ”frigjorda” kvinnor? Hur ser de på demokrati och våld? Jag vill höra islamisternas budskap i den offentliga debatten. Vad vill ni, bröder och systrar?"

Uppdatering ang misstänkt islamistiskt hatbrott

Jag skrev tidigare en artikel, "Misstänkt hatbrott från islamist mot homosexuell", med syfte att sammanställa lite info ang det mord som begicks mot en 26-årig Malmöbo på Kapellgatan i Malmö den 20 december 2008. Bloggaren Säfflemannen skriver idag en artikel som ger mig anledning att än en gång uppmärksamma fallet.

Säfflemannen uppmärksammar radioprogrammet Medierna i P1, där man idag den 31 jan. tar upp mediehanteringen av mordet. Säfflemannen skriver:

"Det är nog rätt så få som tror att det skulle vara lika tyst om fallet om hatbrottet ovan vore initierat av nazister eller av någon från Livets Ord. Vi vet alla att journalisterna då skulle se det som en samhällsplikt att hålla upp bakgrunden som en väsentlig faktor. Men om en viss annan religion är inblandad… ja, då knips det givetvis käft. Vi har sett det många gånger förut."

Ladda ned Medierna 2009-01-31 som Mp3-fil här!

Händelser som denna gör att problemet med islamismen och dess konsekvenser än mer börjar ställas på sin spets. Ett delproblem är hur de homosexuella skall hantera islamismen. Hittills verkar man ha intagit en defensiv hållning, eller i värsta fall tom ha identifierat sig med islamisterna eftersom man anser att de liksom den egna gruppen, tillhör en utsatt och diskriminerad gemenskap. Självklart kräver detta förhållningssätt ett fruktansvärt självbedrägeri och ett omåttligt rationaliserande tankesätt. Stora likheter med hur feminister reagerar på islamistproblemet, finns i detta tänkande. Man kan även tänka sig att andra religiösa minoriteter av det mera extrema slaget kan hemfalla åt samma korrupta logik.

Detta visar att det viktigt att definiera sin ståndpunkt utifrån ett pragmatiskt förhållningssätt. Jag strävar efter att vara så inkluderande som möjligt när jag söker meningsfränder i kampen mot islamsofascismen, eller för den delen vilken fascism och totalitarism som helst. Jag vet vilka värden och principer som utgör den hårda kärnan, och så länge man inte tafsar på dem, är jag beredd att diskutera med i stort sett vem eller vilka som helst. Bloggen Oskorei skrev en bra artikel i onsdags den 28/1, som handlar om liberalismens problem i förhållande till totalitära ideologier som t.ex islamismen.

30 januari 2009

FBI lyssnar äntligen på mig

Federal Bureau of Investigation (FBI) har avbrutit alla kontakter med the Council on American-Islamic Relations (CAIR) därför att man har en "växande oro" om att den muslimska opinionsorganisationen har rötter i ett Hamas-nätverk.

CAIR är den mest inflytelserika muslimska gruppen i landet och de processar ständigt mot företag och enskilda individer som anklagas för att diskriminera och förolämpa muslimer.
Beslutet att avsluta kontakterna med CAIR bestämdes i hemlighet i somras när federal åklagaren förberedde för en andra rättegång mot Holy Land Foundation for Relief and Development (HLF), en islamisk välgörenhetsorganisation som i november befanns skyldig till att ha skickat mer än 12 miljoner dollar till Hamas.
CAIR och dess ordförande emeritus, Omar Ahmad, omnämndes som icke-åtalade konspiratörer i HLF fallet. Båda Ahmad och CAIRs nuvarande nationella verkställande direktör, Nihad Awad, avslöjades genom telefonavlyssning när de deltog i möten med den Hamas-relaterade organisationen . Under vittnesmål beskrev FBI agent Lara Burns CAIR som en front organisation.

USA anser att Hamas är en utländsk terroristorganisation, och det har varit olagligt sedan 1995 att ge stöd till den.

Beslutet att avsluta kontakterna med CAIR är en betydande politisk förändring för FBI. I flera år har FBI arbetat med den nationella organisationen och dess undergrupper för att hantera muslimers oro över risken för hatbrott och andra civila kränkningar som följd av 11 septembers terroristattacker år 2001.

De onödigt rika

StaTen New York kommer att förlora 1 miljard dollar i skatteintäkter i år.
Anledningen är att kontant- bonus till Wall Street anställda minskade med 44% under 2008.

StaDen New Yorks anställda tog hem 18,4 miljarder dollar i bonus förra året och det låter ju väldigt mycket tills man ser att året dessförinnan uppgick bonusutbetalningarna till 33 miljarder.
New York City får en minskning av sina skatteintäkter med 275 miljoner dollar. Det är den procentuellt största nedgången i skatteintäkter på över 30 år.
Innan vi hamnade i den ekonomiska krisen svarade de ondskefulla, snuskigt rika människorna på Wall Street för 20% av statens intäkter och 12 procent af stadens.

Socialisterna bygger alltid sina kampanjer på avund och "klass-skillnader.
De rika är onda och giriga och inte värda de pengar de tjänar. Enligt regeringens senaste undersökning av konsumenternas utgifter spenderar de rikaste 20 procent av hushållen ungefär $ 94,000 per år, nästan fem gånger så mycket som de 20 procent som är längst ner på inkomstskalan och mer per år än de lägsta 60 procenten sammanlagt.
Att ytterligare beakta inför framtiden är att de mest välbärgade 20 procenten av befolkningen står för 40 procent av all konsumtion.

Så när man talar om att de bara är de snuskigt rika som tillgodogör sig skattesänkningar ska man nog tänka en gång till.

Nästa gång du blir arbetslös, fråga någon fattig om han har ett jobb att erbjuda dig. För du vill väl inte arbeta för någon "maktgalen, omoralisk, onödigt snuskigt rik, självisk snåljåp, som bara luras och bedrar" alla andra?

29 januari 2009

Staten Palestina har aldrig existerat


Sovjets delegat Andrej Gromyko pläderade inför FN:s generalförsamling den 14 maj 1947 till åhörarnas förvåning för en delning av Palestina i en arabisk och en judisk stat.
Den 29 november 1947 antog FN:s generalförsamling förslaget med den erforderliga två tredjedels majoriteten. De sex arabstaterna och fem andra muslimska stater, liksom Kuba och Grek-land, röstade emot. Judarna hälsade beslutet med glädje. Araberna vägrade bestämt att gå med på någon delning.

Staten Israels självständighet proklamerades av David Ben Gurion den 14 maj 1948. Nästan omedelbart erkändes staten Israel av både Sovjetunionen och USA.

Den folkrättsliga relationen mellan Israel och palestinierna är inte så enkel som många tycks tro. Eftersom Palestina aldrig har existerat som stat kan inte palestinierna vara rätt-mätiga ägare till Gazaremsan, Västbanken och Östra Jerusalem, trots att de fått många erbjudanden om att bilda en stat, senast år 2000.
Om Yassir Arafat då förhandlat vidare med Barak så hade palestinierna fått 100 procent av Gaza, 96 procent av Västbanken och halva Jerusalem. Jordanien har lejonparten eller hela 77 procent av det forna Palestina öster om Jordanfloden, och sedan delar staten Israel och myndigheten Palestina de återstående 23 procenten väster om Jordanfloden.
Den judiska staten skulle enligt resolutionen omfatta 55 procent av området väster om floden Jordan.

Sedan år 1967 har FN ständigt upprepat ordet ”ockupation” som om det var ett axiom – FN som består av en majoritet muslimska och diktatoriska stater, detta FN som under kalla kriget var så politiserat att alltför få resolutioner från den tiden kan tolkas ur ett rättsligt perspektiv, denna fredsorganisation som i sina resolutioner uppmanat världssamfundet att bistå PLO med ”alla tillgängliga medel, inklusive väpnad kamp” mot Israel.

Bland annat därför kan inte ”Israels ockupation” av ”palestinska områden” vara det som alltid bortförklarar de palestinska självmordsmördarna. Israel kan därför svårligen lämna ”tillbaka” något till någon som inte har giltiga äganderättsanspråk. Vid tiden för de israeliska erövringarna av dessa områden var det Egypten respektive Jordanien som kontrollerade dem. Under denna tid klagade palestinierna aldrig på att de var ockuperade av Egypten och Jordanien, egendomligt nog.
För palestinierna har världens omvälvande händelser börjat år 1967, med sex arabiska arméers nederlag i sexdagarskriget.
Krigets ”felaktiga” förlopp och final kan somliga i världen överhuvudtaget aldrig förlåta.
Sedan 1948 har Israel gjort många försök att dela på territoriet för att kunna leva i fred med sina grannar, men bara bemötts med våld från arabvärlden – inklusive palestinierna. Konflikten började inte 1967 och kan därför inte bedömas enbart från den tidpunkten.

S.A

Bilden lånad från All Things Beautiful
Läs också Palestina

Frihet är det bästa ting

För första gången sedan andra världskriget har man hört folkmassor i Europas städer vråla Heil Hitler. Av någon outgrundlig anledning har vänstern som en gång var så anti-auktoritär förenat sig med judehatande islamister. I Sveriges största parti socialdemokraterna består ledningen av Hamas- och Hizbollahsympatisörer.

Lika illa är det i Sveriges Television och dagstidningarna. Är det rimligt att piska upp hat mot judar genom att jämföra Förintelsen av sex miljoner människor med 1000 döda i Gaza? I ett försvarskrig föranlett av sju års raketskjutande från Gaza. Ett hat föranlett av en falsk historieskrivning om hur det gick till när staten Israel bildades.

Palestiniernas myter har svalts med hull och hår. Få inser att Hamas offrande av civila i form av mänskliga sköldar är ett propagandakrig som underlättar islamiseringen av Västvärlden. Folk inbillar sig felaktigt att det är en rättfärdig sak och vågar inte ifrågasätta att demonstranterna vrålar Heil Hitler och Allahu Akbar.

Snälla journalister och politiker, lyssna på varningsklockorna. Tyska folket var inte nazister, ändå kunde en liten grupp skrämma sig till makten.

Om vi inte aktar oss kommer islam i praktiken bli statsreligion i EU. Nu ska Geert Wilders ställas inför rätta i Holland därför att han jämfört Koranen med Mein Kampf. Blir han dömd är det slut på yttrandefriheten, ja övriga friheter stryker kanske också med på kuppen."Det är fruktansvärt slöseri att förlora en kris", Rahm Emmanuel

Alla talar om hur mycket pengar som regeringen satsar, men mycket lite uppmärksamhet ägnas åt vad de köper för pengarna.

Regeringen ger pengar till banker, även om dessa inte vill ha dem, i hopp om att bankerna kommer att sätta pengarna i omlopp. Men den senaste statistiken visar att bankernas utlåning är mindre nu än innan regeringen gav dem alla kontanter.

Även om det hade fungerat är det bakvänt att gå genom bankerna om man vill få svindlande summor i cirkulation. Speciellt när man kallar det "akuta åtgärder"

Att spendera pengar på infrastrukturen tar också alltför lång tid i anspråk om man ska hantera en omedelbar kris. Infrastruktur tar evigheter att planera, diskutera och gå igenom innan man får tillstånd från alla myndigheter att bygga.

Out of $ 355 miljarder som avsatts uppskattar Congressional Budget Office att endast $ 26 miljarder kommer att användas det här räkenskapsåret och endast $ 110 miljarder fram till slutet av 2010.

Om man i stället sänkte skatterna i morgon skulle folk ha mer pengar i sitt nästa lönekuvert, och det skulle förmodligen kunna användas omedelbart.
Och Washingtons politiker är inte alla galna, även om det ibland ser ut så. Ofta är det de säger meningslöst, eftersom vad de påstår att de gör är inte vad de egentligen gör.
Hur många gånger Obama än säger dessa "extraordinära tider" kräver "omedelbara åtgärder" kommer det han föreslagit att gå ytterst långsamt.
Så vad är det egentligen politikerna gör?

Kriser har länge setts som den stora möjligheten att expandera den federala regeringens makt, medan människor är alltför rädd att invända och innan oppositionen kan organiseras.

Det är därför det är så bråttom att göra saker som kommer att träda i kraft långsamt.
Med hundratals miljarder köper politikerna det de är mest intresserade av, nämligen makt.

Med skattebetalarnas pengar köper de makt att tala om för General Motors hur man gör bilar, hur banker ska skötas, och innan det hela är över kommer allehanda andra människor, som är specialiserade på sina arbeten, att få instruktioner från medlemmar i kongressen, vilka inte har någon behörighet eller sakkunskap.
Precis som på 30-talet använder man en kris för att skapa nya institutioner som sedan kommer att existera i generationer.


Än i dag subventioner vi miljonärer inom jordbruket eftersom bönderna hade en tuff tid på 1930-talet. Vi har Federal National Mortgage Association ( "Fannie Mae") som tog dumdristiga chanser på bostadsmarknaden och som slår tillbaka i dag därför att FDR beslutat att skapa en ny statlig bostadsagentur 1938.

Vem vet vilka ljusa idéer denna administration kommer få som kan förvandlas till permanenta institutioner som våra barn och barnbarn ska leva med?

Thomas Sowell


28 januari 2009

Lite av varje

Den här sidan från The Guardian visar 13 olika uppställningsplatser över hela världen som svämmar över av nya bilar som ingen köper.
Samtidigt har Obama bestämt att varje delstat i USA ska få bestämma sina egna regler vad gäller kraven på avgasrening. I sämsta fall kunde det innebära 50 olika regler vilket avsevärt kommer att ytterligare öka priset på bilar. Hur ska vår bilindustrin orka med det på toppen av allt annat?
-----------
Kalifornien är på ruinens brant och Schwarzenegger vill lägga extra skatt på golfbanor,veterinärer, bilmekaniker, nöjesparker, sportevenemang och reparationer av hushållsmaskiner och möbler. Den mannen visade sig vara en stor besvikelse.
-----------
Vapen och ammunitionsförsäljning samt McDonald's är bland de få verksamheter som visat vinst under de senaste månaderna. Hamburgerkedjan hade en vinstökning av 80% under förra året när folk börjar få det knapert och söker sig till billiga matställen.
------------
På sjukhusen i England ska man börja servera måltider utan kött för att bekämpa den globala uppvärmningen. Låt mig veta hur det går.
---------------
Det är planerat att Al Gore ska redogöra för Senaten i morgon om det "brådskande behovet" av att bekämpa den globala uppvärmningen. Nu verkar det emellertid som Moder Natur låter förhandlingarna frysa inne.
En "Vinterstormvarning " har aviserats för nationens huvudstad och man väntar betydande snö ... snöblandat regn ... eller isbildning.

Jag kan inte föreställa mig att Demokraterna vill visa upp Mr Gore och hans nya rön om den globala uppvärmningen när en vinterstorm rasar utanför.
-------------
Visepresident Biden varnar för fler amerikanska dödsoffer i Afghanistan, men media tycker inte att det är intressant att skriva om, nu när det sitter en demokrat på tronen i Vita Huset.

53 procent av nyanlända invandrare är analfabeter?

Uppdatering: 1 maj 2011 i Borlänge:Sverige beviljade 90 021 uppehållstillstånd förra året, en ökning med fem procent jämfört med åren före. Främst är det anhöriga till dem som på senare år fått stanna efter asylansökningar som ökar.

Större delen kommer från mindre utvecklade länder i Asien och Afrika. Bara under de tre senaste åren har det kommit 300 000 personer.

53 procent av nyanlända invandrare till Borlänge är analfabeter. Förmodligen skiljer sig inte siffrorna nämnvärt på andra orter. Om detta har svenska staten mage att påstå:

"Det är allmänt känt att Sverige behöver invandring för att långsiktigt klara välfärden. Därför är det viktigt att alla kommuner får en chans att ta del av den kompetens nyanlända besitter... fler kommuner att få ta del av det resurstillskott de nyanlända utgör."

Rena lögner alltså. Men Sveriges alla politiker och tjänstemän törs inte annat än instämma i den statliga trosbekännelsen, annars blir de utfrusna och av med jobbet.

27 januari 2009

Folkhemmets balkanisering - Diskrimineringskulturens baksida

Rubriken på denna artikel har jag tagit rakt av från en alldeles färsk bok jag hörde om på radions P1-morgon idag. En av författarna, Håkan Eriksson, var inbjuden för att diskutera bokens påstående om att vi har en diskrimineringsinflation i dagens Sverige. Hans motpart var nya DO Katri Linna.

Tyvärr stod sig Eriksson inte särskilt bra mot Linna. När programledaren presenterade ämnet blev jag först mycket hoppfull, "Folkhemmets balkanisering - Diskrimineringskulturens baksida", det låter onekligen som om någon äntligen är på väg att våga säga något väsentligt om detta tabubelagda ämne. Men som sagt, Eriksson imponerade tyvärr inte.

Till hans försvar vill jag dock säga att inslaget var kort och han gavs knappast tid att utveckla sina tankar. Linna däremot, kunde enkelt peka på hur DO följer de lagar som politikerna stiftat, och hur domstolarna har att ta ställning till de fall DO tar sig an. Det blev inte någon ideologisk diskussion där man tex skulle kunnat diskutera om det är rättvist att de som omfattas av diskrimineringslagarna, helt riskfritt kan göra en anmälan till DO, och sedan luta sig tillbaka, medan en vanlig dödlig måste väcka enskilt åtal och ta en ekonomisk risk om han/hon anser sig vara illa behandlad.

Hur som helst, boken kommer ut nästan precis nu, och förhoppningsvis håller den sådan klass att den kan skaka om i PK-burken lite och skapa vidare debatt. Läs även författarnas artikel i Expressen ang boksläppet.

Om ni är modiga nog....

...titta på den här 10 minuter långa video som tydligen filmats av en muslimsk
deltagare under ett upplopp / demonstration i London. Den är ett skrämmande tecken på hur stor den europeiska undfallenheten är inför skurkar och hot om våld. Europa tas nu över av ligister när befolkningen och poliskåren har avväpnats. Liknande "demonstrationer" sker också i Malmö.

Detta är fiende vars namn vi inte vågar uttala. Något att tänka på när den marxistiska Messias verkar vara inne på samma linje och Europa inte längre kan åka snålskjuts på USAs kamp mot terrorister.

Heja Berlusconi

Italiens premiärminister Berlusconi vill att 30.000 soldater ska patrullera på gatorna efter att landet drabbats av en våldtäktsvåg. En utmärkt idé som dock medierna knappt nämner, nej den stora nyheten för dem är att Berlusconi sagt att våldtäkter inte går att stoppa helt ens i en polisstat.

"Det skulle behöva bli lika många soldater som det finns vackra kvinnor och det tror jag inte vi klarar."

Än sen att han sagt så? Ska vi leva i en politiskt korrekt drömvärld där kvinnor inte tål komplimanger, eller ska vi leva i verkligheten. Han sade också:

"Kvinnor måste försvaras. Sexuellt våld är ett livslångt trauma."

Berlusconi är en riddersman som vill att kvinnor ska kunna tillåta sig att vara vackra, klä sig utmanande eller vad du vill, utan att bli våldtagna. Den feministiska förargelsen över hans uttalande leder rätt in i burkan. Skicka ut soldater på Sveriges gator också, här är våldtäktstatistiken förskräckande.

Huvudlöst slöseri

Politikerna ser den ekonomiska krisen som en enastående möjlighet att uppfylla alla löften de givit under valkampanjerna. Tack vare den bristfälliga undervisningen som tillhandahålls i statliga skolor tror alltför många att lösningen på krisen är mer regeringsinflytande.
Innan marknaden har tid att rätta sig själv gäller det att skynda sig och dra fördel av situationen genom att introducera ett massivt paket av gåvor åt alla håll och kalla det att man stimulerar ekonomin.
1. "Obamas stimuleringsprogram" kommer att kosta varje hushåll $ 6700 ytterligare i skulder, som ska betalas av våra barn och barnbarn.

2. Den totala kostnaden för denna lagstiftning är nästan lika stor som den årliga oinskränkta budgeten för hela den federala regeringen.

3. President Obama har sagt att hans föreslagna stimulerings-lagstiftning kommer att skapa eller spara tre miljoner arbetstillfällen. Detta innebär att varje nytt jobb kommer att kosta $ 275.000 . Den genomsnittliga hushållsinkomsten i USA är $ 50,000 per år.

Listan på alla som ska "stimuleras" är 400 sidor lång och några av förslagen finns här.
Bland annat anslås pengar till swimmingpooler, stöd till konstnärer, födelsekontroll, sportarenor, parkeringsgarage, kuponger för digital TV, reparationer av jordbruksdepartementets lokaler, anslag till National Mall, inklusive gräsplantering.(National Mall är en park i Washington mellan Lincoln Memorial och Capitol.)

Trots allt prat om miljontals nya arbetstillfällen kan ordföranden i kommittén för detta stimuleringspaket inte svara på hur många nya arbeten som kommer att skapas genom dessa åtgärder vare sig privat eller statligt när han ska redogöra för programmet.26 januari 2009

Islamiskt maktövertagande med överhetens hjälp

Kronprins Charles (bilden), ärkebiskop Rowan Williams samt Englands högste domare Lord Nicholas Phillips har en sak gemensamt: de vill tillåta sharia-lagar i Storbritannien.

Sharialag = halshuggning, piskning, stening, hedersmord, könsstympning, tvångspåklädning av kvinnor, polygami, rasistisk uppdelning av mat, djur, handlingar och människor i “rena” och “orena”.

Charles liksom många i den brittiska överklassen är djupt insyltade med oljeshejkerna. Konverteringar till islam är inte ovanliga. Så Storbritannien verkar ätas upp både underifrån och överifrån.

Läs mer på EU-granskning

Islamister och vänsterextremister styr Malmös gator

Nu har det hänt igen!

Man har i Malmö visat vem som skall ha rätt att demonstrera och yttra sig offentligt på gator och torg. Mobben, pöbeln, dräggen, islamister, nazister, antisemiter, vänsterextremister, islamofascister mfl, är de som bestämmer. Inte lagen om yttrandefrihet och verkligen inte malmöpolisen.

Förra gången var det företrädare för den politiska ungdomsorganisationen SDU, som tvingades bort när de med giltigt demonstratinstillstånd ville uppmärksamma svenskhatet. Nu gällde det manifestationen för Israels rätt till försvar, vars demo på Stortorget i Malmö avbröts av den våldsamma mobben. Polisen kunde inget göra, och våldsammast vann. De styrande politikerna i Malmö, eller i vår regering för den delen, verkar inte tycka att detta är ett stort demokratiskt problem. Förmodligen är de livrädda för vad som händer om de skulle sätta hårt mot hårt, och därför fortsätter de att slicka röven på västvärldens fiender. Makthavarna kan bara böja ryggen till näsan slår i marken, vad skall de göra sedan? Enda alternativet torde vara att stoppa upp det i sin egen röv.

Tack till Sapere aude! för bilden

25 januari 2009

Australias Most Wanted - Samir Abu Hamza

Hets mot folkgrupp!

Denne man, Samir Abu Hamza, hetsar mot 50% av jordens befolkning och manar till våldtäkt och misshandel av dem.


Om ni ser honom i ert kvarter ring genast 112!


Mer info.

Att uppfylla jorden som råttor och kaniner

Multikulti- och invandringsdårarna hävdar ofta att Sverige behöver invandringen eftersom befolkningen annars skulle krympa.

Jag tror att detta är skitsnack. Den nedåtgående trend då det gäller nativiteten bland svenskar (inte bland "svenskar", tyvärr), beror på en rad faktorer. En av dem är att vi måste jobba arslet av oss för att försörja alla de som inte kan eller vill försörja sig själva. Att dessa har blivit flera bl.a på grund av en totalhavererad och sinnesjuk invandringspolitik.

En annan orsak kan vara brist på framtidstro som i sin tur kan härledas till att man inte längre litar på projektet Sverige. Man ser helt enkelt inte att det framtida Sverige man vill föreställa sig, kommer att existera om några decennier. Känslan av att tillhöra en gemenskap där det finns ömsesidig tillit och där man har någorlunda gemensamma intressen för sina egna och sina efterkommande, har försvagats avsevärt.

Hur det än är med den eventuella risken för befolkningsminskning, så finns det ingen som helst orsak att få panik, tvärtom! Kanske är det lämpligt att vi är ganska glest folkade på vår jord. Sverige är kanske ett föregångsland i det avseendet!

Vare sig man är klimatalarmist eller ej, så inser man att det är mycket lättare och säkrare att livnära en liten befolkning på en stor yta, än tvärtom. Vi skall förmodligen inte vara flera än 5, 6 kanske 7 miljoner i ett land som Sverige. Vi skall inte föröka oss som råttor och kaniner så länge vi inte löst tre grundläggande problem; tillgången på outsinlig och ofarlig energi (kanske fusionsenergi?), möjligheten att framställa människotjänlig föda och vatten under alla omständigheter (hänger till stor del samman med tillgången till energi) och en förmåga att använda förnuft och civiliserade metoder för att lösa konflikter (hänger även detta samman med energitillgången).

Religiösa påbud om att människan skall föröka sig till varje pris, skall ses endast som ett tidsbundet uttryck i den historiska kontex de yttrades. Då syntes jorden vara oändlig, ja man trodde ju som bekant tom att den var platt och låg i centrum av universum. Nu är situationen en annan, befolkningstillväxten måste bli århundradets globala politiska fråga.

Pat Condell - Shame on The Netherlands

Pat Condell har gjort det igen, alltså sagt det som måste sägas och som vanligt gör han det med bravur och finess. Se hans senaste video här!

Jag gör med denna post vad jag kan för att flera skall se hans senaste video där han uppmärksammar det skamliga och mycket farliga åtalet av den Nederländske politikern Gert Wilders.
Läs mera om åtalet under Knutes artikel "Översvämning av politisk korrekthet (=islamisering) förstör Holland", här på EKP.

OBS!
Om YouTube censurerar bort Condell, prova istället med hans egen site här.
Om du inte hittar videon där, testa att söka på Pat Condell - Shame on The Netherlands.

Släpp fångarna loss....

....de är allah så snälla och oskyldiga.

Två fd. fångar från Guantanamo har identifierats från en jihadisk web.sida. Den ene , en saudi, Abu Sufyan al-Azdi al-Shahri, eller fånge nummer 372, har stigit i graderna inom Al-Qaeda in Yemen.

Tre andra män var med på videon och bland dem också fånge # 333 Abu al-Hareth Muhammad al-Oufi, som identifieras som en Al-Qaeda befälhavare.

"Tillfångatagandet har bara förstärkt våra principer" säger al-Shahri

Försvarsdepartementet säger att minst 61 fd. fångar, omkring 11% av de 520 som släppts från lägret har troligtvis återgått till terroristverksamhet.
Vi kan utgå ifrån att de tidigare frigivna bedömdes som minst farliga och att de 245 som fortfarande hålls fängslade är av den värsta sorten.

Någon som vill ha nya grannar?


Fanatism

Efter allt klagande och gnällande från folket i Gaza och deras vänner i New York Times och olika vänstergruppers frivilligorganisationer, över det ekonomiska "förtryck" som gazaborna lidit, skulle man kunna tro att det kanske - bara kanske - vore lämpligt under vapenvilan att koncentrera de resurser och insatser som finns tillgängliga på återuppbyggnad av infrastruktur som sjukhus, skolor och bostäder.

Men inte för folket i Gaza, vars perversa tänkesätt värderar förstörelsen av Israel högre än att bevara och förbättra sina egna liv. Och de verkar inte bry sig om att hålla det hemligt. Det nätverk av tunnlar byggda under Gazagränsen mot Egypten tjänar främst som smugglingsväg för alla de vapen som terroristerna förses med och alla de stora mängder av raketer, missiler, och granater som ska skjutas över gränsen mot den israeliska civilbefolkningen.

Det finns ingen fungerande flygplats, vägarna längs den israeliska gränsen är oanvändbara för vapensmuggling, transporter över havet förbjuds av den israeliska marinen, så det blir tunnlar i stället. Det var därför som Israel gjorde sig besvär med att förstöra så många som möjligt under sin flyganfall.

Men så snart striderna upphört, gör gazafolket allt de kan för att reparera och bygga om tunnel-nätet i hopp om att kunna smuggla in mer vapen som kan användas mot Israel - vilket i sin tur naturligtvis kommer att leda till att fler militära maktmedel tillämpas av IDF och oundvikliga skador och dödsfall kommer att inträffa.
Så pervers och enkelspårig är gazafolkets fanatism att de ställer döda judar över välfärden för sina egna familjer och vänner och de gör ingen hemlighet alls av sin iver att dra nytta av det israeliska vapenstilleståndet för att omgruppera och upprusta sina mordiska styrkor. En fotograf från NY Times bevittnade vad som händer:

"Alla är upptagna med återuppbyggnadsplan nu," säger en chef vid en grävningarna . "Om en månad, kommer vi att återgå till det normala."
Denna trotsiga attityd verkade förvånansvärt fräck mot bakgrund av den senaste tidens händelser: Israel sade att smugglingstunnlar var en av de största problemen näst efter Hamas raketer och under attackerarna mot Gaza förstörde man mängder av dem.

Vad kommer man att göra nu?
Har israelerna ännu inte lärt sig läxan från förra Libanonkriget? Kan de inte förstå anledningarna till varför Roosevelt och Churchill krävde fullständig och ovillkorlig seger under andra världskriget ?

Det går inte att resonera med sinnessjuka ideologier, det finns inga eftergifter, det går inte att förhandla enligt konventionella avtal. Precis som med en pit bull som blivit folkilsken är den enda lösningen att komplett och fullständigt göra sig av med det som orsakar skada.

Att ge andrum för återuppbyggnaden av tunnlar, och avsluta anfall innan dessa tunnlar har förstörts totalt, kan visa sig vara en militär och politisk blunder som Israel kommer att i högsta grad beklaga.

Richard N. Weltz (översättning)

Video från NY Times finns här

24 januari 2009

Malmö: tortyrfritt Guantanamo med frigång

Röda korsets center för tortyroffer i Malmö kan ta emot fångar från Guantanamo. - Vi har kunskapen, säger centrets chef Barbro O´Connor. President Obama och EU:s utrikesministrar gnuggar händerna, tänk att vi hittat några nyttiga idioter som ställer upp, snart är problemet ur världen.

Malmöborna borde protestera mot Röda korsets terrorexperiment. Hur har Röda korset tänkt sig det hela? Avancerad avprogrammering av fångarna så de inte återfaller i terrorism? Är Röda korset mutade med saudiska oljepengar? Har al-Qaida och muslimska brödraskapet någon hållhake på dem?

Malmö har fått sin beskärda del av radikal islamism, bråk kring källarmoskéer och Rosengårdskravaller. Nyligen avslöjades att al-Qaida i Algeriet experimenterat med att använda böldpest som vapen. Det gick emellertid inte så bra, 40 av dem dog. Det är minst sagt dumt att ta hit sådana jihad-krigare.

Två tungor

Det centrala budskapet i president Obamas första tal till nationen var: Amerikanen måste växa upp och bli ansvarig.
Från Paulus och Lincoln stal han: Det är Guds försäkran " att alla är lika , alla är fria och alla förtjänar en chans att sträva efter lycka."
Vad Lincon verkligen sade vid Gettysburg var att alla är skapade lika.
" Skillnaden mellan " är lika" och "är skapade lika" är avgörande för att förstå vad president Obama menar när han säger att han ska "omskapa Amerika".

President Obama sade: "Marknadens makt för att skapa välstånd och utvidga friheten är oöverträffad, men denna kris har påmint oss om att utan ett vakande öga på marknaden kan den spinna utom kontroll - och en nation kan inte blomstra länge när den bara gynnar de välbärgade. "
Stopp och belägg!
Hypotekslånemarknaden föll samman och utlöste en global ekonomisk kris, eftersom kongressen manipulerat lånepolitiken (Fannie Mae och Freddie Mac) genom att göra huslån tillgänglig för dem som inte klarar att sköta avbetalningar.
En garanti för att det inte skulle fungera!

Vad vi verkligen behöver, både för ekonomisk stabilitet och tillväxt, är en minskning av statliga ingripanden, inte en ökning. "(Kapitalism och frihet, s. 38.) Milton Friedman.

Men enligt Obamas önskan kommer vi att gå i motsatt riktning mot vad Friedman förespråkade eftersom oinformerade väljare placerat sin tillit i statliga ingripanden i stället för i sig själva.

När han accepterade att bli Demokraternas kandidat yttrade han: "I detta val är den största risken vi kan ta att försöka samma gamla politik med samma, gamla spelare och förvänta oss ett annorlunda resultat."
I dag är Obama-administrationen fylld med "samma gamla spelare" från Clintontiden, även Clinton-familjen.

Obama stöder också att en man som avslöjats som skattefuskare ska bli chef för Finansdepartementet och därmed också för IRS (skattedepartementet) Man försöker säga att "det var ett oskyldigt misstag".
Sanningen är att när en republikan underlåter att betala skatter då är det ett brott som diskvalificerar den personen för alla framtida regeringspositioner. När en demokrat inte betalar skatt är det bara ett misstag.

Hela det demokratiska "stimuleringspaketet" är dessutom ett komplett bedrägeri. Det kommer inte att stimulera ekonomin. Det kommer att öka underskottet och bana väg för stora skattehöjningar för de människor som verkligen åstadkommer något i detta land.

Till de muslimska terroristerna, som är ute efter att döda oss, skickar han ut en signal om verklig svaghet
De står och väntar för att se hur tuff Obama är och om de har något att frukta och de ser att han tänker stänga anläggningen där några av deras islamistiska mördare-landsmän sitter fängslade. Det skickar verkligen ut signaler om potentiell svaghet.
Genom detta har han redan gjort Amerika svagare men det är viktigare för Obama att stryka sin vänsterflygel medhårs.


"dubbeltänkande": "Att framföra två motstridiga åsikter i en uppfattning samtidigt och acceptera båda .... att säga avsiktliga lögner och verkligen tro på dem.... att glömma alla fakta som har blivit obekväma, och sedan, när det blir nödvändigt igen, plocka fram dem från glömska bara så länge det behövs... att förneka existensen av den objektiva verkligheten och samtidigt ta hänsyn till den verklighet som man förnekar - allt detta är absolut nödvändigt." (1984, George Orwell)

Riksantikvarieämbetets politiska agenda

Via en artikel på Dragonens tjusiga blogg, gjordes jag uppmärksam på något som inte är helt färskt, men ändå väldigt viktigt att visa. Det gäller två artiklar i tidningen Forskning och framsteg. Artiklarna är skrivna av Henrik Höjer och publicerades i F&F 1/05 sid 24-27, samt F&F 6/06 sid 49.

De behandlar projektet Agenda kulturarv som initierades av Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna och länsmuseerna 2001. Projektet verkar ha fungerat som ett sätt att omformulera begreppet "kulturarv" så det bättre gynnar den mångkulturalistiska ideologin. Kanske på samma sätt som genus-"forskningen" politiserats för att gynna vissa politiska mål, istället för att man närmar sig ämnet med vetenskapliga metoder och synsätt så gott det går.

Jag citerar Clas Tollin, som är lektor i agrarhistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala från F&F:

"- Man antyder att allt är lika viktigt, att allas berättelser lika giltiga, och man nämner inte mycket om behovet av faktiska kunskaper och forskning, säger han.
---

- Detta är illavarslande, säger Clas Tollin. I stället för universitetens kunskaper vill man ha egna kunskaper efter egna mallar. Det har ju tidigare funnits forskarskolor på museerna, men deras kunskaper passar tydligen inte. Jag förespråkar i stället tydlig empirisk forskning som bygger på fakta. Sedan kan man ta ställning och tolka resultaten på olika sätt."

Även Kerstin Lidén, professor i arkeologi med laborativ analys vid Stockholms universitet, är kritisk:

"- Många arkeologer är skakade över att deras kompetens i och med detta underkänns av Riksantikvarieämbetet och Historiska museet, menar Kerstin Lidén. Man skär ner på resurserna till exempelvis Runverket för att ge pengar till ren ideologiproduktion. Det verkar vara en ideologisk skola för postmodernism."

Artikelförfattaren Henrik Höjer fortsätter:

"Kritikerna hävdar att både Riksantikvarieämbetet och Historiska museet gör sig av med sin historievetenskapliga kompetens till förmån för pedagoger och annan personal. Riksantikvarieämbetet har motiverat personalförändringarna med att myndigheten på ett bättre sätt vill kunna leva upp till samhällets krav på mångkulturalism och jämställdhet. "

http://fof.se/index.lasso?id=05124

Men det blir ännu "bättre" i F&G-artikeln från den 6/06. Höjer skriver där:

"Riksantikvarieämbetet låter tillsammans med tidningen Gringo figuren Vik-Inga Muhamed symbolisera vikingen - som kvinna och invandrare: "Våra hjälmar hade för det mesta inga horn och vi såg inte ut som blondiner allihop, som jag sa är jag till exempel värsta blandningen, och dom flesta jag träffade var som mig. Det är typ som när tidningarna säger att alla blattar är brottslingar. Det är inte sant så klart, och alla vikingar hade inte horn på hjälmen." Så säger Vik-Inga Muhamed i Birkamuseets utställning "Lever vikingen?".
---
Är inte detta ett ideologiskt historiebruk där vikingarna används som projektionsyta för dagens visioner om ett multikultisamhälle?

- Jo, men historia används alltid, och vi är inte ute efter att slå fast hur det egentligen var, säger Ewa Bergdahl. Men det är viktigt att även nya svenskar får känna sig representerade.

Frågan är dock om inte denna bild riskerar att sprida missuppfattningar om vikingatiden. Vi vet att historiekunskaperna är dåliga hos de yngre - en del högskolestudenter känner inte ens till franska revolutionen och första världskriget. Hur ska de förhålla sig till en ironisk och politiskt korrekt vikingabild?

- Nej, det har du rätt i, det kan vara svårt. Men vi gör inga påståenden om den historiska vikingen."

http://www.fof.se/?id=06649b

Dragonen kopplar i sin artikel (som jag nämner i början) samman detta missbruk och förvanskande av vårt kulturarv, med Mohamad "jag stöttar islamofascismens företrädare i Gaza Hamas" Omar, och hans förvanskningprojekt av vikingarnas historia. På något märkligt sätt lyckas Omar tydligen få det till att vikingarna egentligen var muslimer!

En snabb sökning ger mig denna sida författad av en Mohamed Omar. Jag citerar från siten:

"I mitt nya föredrag introducerar jag för första gången idén om att det bland våra vikingatida förfäder fanns muslimer. Med hjälp av både fakta och fiktion frammanar jag bilden av hur våra muslimska förfäder levde, klädde sig och förrättade gudstjänst i sina s. k. "stavmoskéer". Skärvor av arabiska manuskript, arkeologiska fynd, romaner och filmer hopfogas till ett helt stycke: Historien om de muslimska vikingarnas underbara öden och äventyr."

Antingen är detta ett skämt, och det är inte den Omar som ligger bakom sidan. Eller så är det faktiskt på riktigt! Kanske vill Omar provocera så som Vilks gjorde med sina Muhammedkarikatyrer. Vi lever i ett fritt land (inte tack vare Omars religion islam) och han skall förstås få roa sig som han vill med sina privata fantasier om vikingarna.
Det blir däremot problematiskt om han i den förbannade PK-andans namn, skulle ges offentligt stöd och utrymme för att sprida sina ovetenskapliga fantasier, och om han då inte utsätts för kritisk granskning av kunniga aktörer. Vi är redan tillräckligt förvirrade då det gäller sammanblandningen av fakta, fiktion och politiskt vinklade tolkningar av verkligheten, och det krävs egentligen än mer ansträngningar och insatser av de som är skaffade att reda ut sakerna på ett vetenskapligt sätt.

Vi kanske inte skall hoppas för mycket på Riksantikvarieämbetet när det gäller detta...


23 januari 2009

Inte rent mjöl i påsen

Eric Holder är den som Obama utsett som chef för justitiedepartementet, justitieminister skulle man kanske kunna säga.
Under Clintontiden var Holder biträdande justitieminister vilket visar sig vara ett problem för honom i dag. Han medverkade i de sistaminuten-benådningar som Clinton så generöst delade ut och som verkligen var skumma.

Den som luktade mest illa var benådningen av Marc Rich som 1983 gått i landsflykt till Schweiz efter att ha lurat staten på tiotals miljoner i skatter, varit en bland FBI: s tio mest efterlysta "flyktingar" , anklagad för utpressning och handel med vår nations fiender, inklusive Iran, som Rich försett med pengar medan Khomeinis regim höll amerikaner som gisslan.
Richs advokat Jack Quinn var mycket god vän med Al Gore och att hålla sig väl med honom kunde öppna dörrar om Gore vann nästa presidentval.
Den enda svaga ursäkt Holder kunde uppbåda var att han inte visste mycket om fallet Rich.
Richs mycket vackra fd. hustru Denise, var nära "vän" till Bill Clinton och hade skänkt stora summor pengar till Clintons Bibliotek.

En annan benådning som Holder också var inblandad i gällde 16 terrorister från FALN-gruppen från Puerto Rico. De hade dömts för konspiration, uppvigling, brott mot Hobbes-lagen (utpressning med våld, våld eller rädsla), väpnade rån och olagligt innehav av vapen och sprängämnen - inklusive stora mängder C-4 sprängdegen, dynamit och enorma mängder ammunition.
Det var emellertid viktigt att Hillary försäkrade sig om rösterna från väljare från Puerto Rico inför senatorvalet i New York.

Som biträdande under Janet Reno arbetade Holder hårt för att införa fler restriktioner vad gäller vapeninnehav och fler lagar. Man skulle kunna tro att Holter är motståndare till vapen i alla sammanhang men ni kanske kommer ihåg fallet med den lille pojken från Kuba, Elian Gonzales. Mamman dog ute på havet under flykten från "arbetarnas paradis" och trots att släktingar i Miami tagit hand om pojken skickade Reno och Holter ett kulsprutebeväpnat swat-team för att med våld ta Elian från familjen.
Holder yttrade efteråt att "Elian Gonzales tvingades inte under vapenhot"

Republikanerna har lyckats uppskjuta nomineringen av Holder under en vecka men eftersom demokraterna har majoritet kommer han naturligtvis att bli utnämnd.
Han passar ju utmärkt in bland resten av den korrumperade skaran.

22 januari 2009

Översvämning av politisk korrekthet (=islamisering) förstör Holland

Den kände holländske politikern Geert Wilders åtalas för hets mot folkgrupp därför att han gjort jämförelser mellan islam och nazismen, mellan Koranen och Mein Kampf. Vad i all sin dar, det är väl på universiteten och inte i domstolarna som det ska avgöras om det ligger någon sanning i hans påstående.

Winston Churchill, mannen vars ståndaktighet räddade världen från nazismen, sade om Mein Kampf: "Här var den nya Koranen för tro och krig."

Adolf Hitler var inspirerad av islam och såg likheterna: "Den muhammedanska religionen skulle ha passat oss mycket bättre än just kristendomen med dess slappa tolerans."

"Vi vet inte om Hitler kommer att grunda en ny islam. Han är redan på väg, han är lik Muhammed. Känslorna i Tyskland är islamiska, krigiska och islamiska. De är alla berusade med vild gud. Det kan vara den historiska framtiden." C.G. Jung år 1939

Den arabiske stormuftin (högste uttolkare och verkställare av sharia-lagen) Amin al-Husseini bodde i Berlin som Hitlers gäst under andra världskriget. Hans inflytande var avgörande för det tyska beslutet att förinta Europas judar.

Definitionen på fascism är att använda våld i stället för argument. Det är fascistiskt att låta domstolar i stället för vetenskap bestämma vad som är historisk sanning. Nu bekräftas Churchills spådom om att framtidens fascister kommer att kalla sig antifascister. Den politiskt korrekta lagen om "hets mot folkgrupp" är inget annat än en täckmantel för islamisering av Europa.

Budbäraren ställs inför domstol medan jihadkrigarna och judehatarna går fria. För övrigt är det fel av media att kalla Wilders för högerextremist. Det är inte han som hetsar, det är de som följer Koranen som gör det.

Även Sverige håller på att översvämmas. "Ett folk byts ut," skriver Beska droppar. De svenska födslarna är färre än dödsfallen. Likväl växer landets befolkning. Till skillnad från den svenska befolkningen.

Talet

Vad presidenter säger vid invigningsceremonin är sällan någonting utöver det vanliga, sällan något som man lägger på minnet.
Om det efter fyra år visar sig att presidenten i fråga var speciellt bra , brukar talen grävas fram ur arkiven och ett eller annat uttryck går till historien.
Obamas tal följde konstens regler, lite klyschor och lite allmänt i hoppets anda som man förväntade sig, men det var faktiskt något som jag lade på minnet:

"Vi kommer inte att be om ursäkt för vårt sätt att leva, vi kommer heller inte att vackla i vårt försvar, och för dem som försöker att nå sina mål genom att använda sig av terror och slakta oskyldiga, till er säger vi att vårt mod är stort och vi kan inte brytas ner, ni kan inte trötta ut oss, och vi kommer att besegra er.

I den muslimska världen, söker vi en ny väg framåt, baserad på ömsesidigt intresse och ömsesidig respekt. För de ledare runt om i världen som försöker åstadkomma konflikt eller skylla sina egna samhällens missförhållanden på Västvärlden ska veta att folk kommer att döma er för vad ni bygger upp, inte vad ni förstör.
De som klamrar sig fast vid makten genom korruption och bedrägeri och som tystar oliktänkande, ska veta att ni är på fel sida av historien, men att vi kommer att sträcka ut en hand om ni är villiga att öppna knytnäven."
Det lovar gott, speciellt det där om att "vi ska besegra er". Undrar hur det går ihop med att ta hem trupperna från Irak innan segern där är fullständigt klar?

21 januari 2009

Bita sig i svansen

Politiker ser som sin uppgift att alltid göra något åt det man kallar "kriser"-förhållanden som de vanligtvis skapat själva- genom att åstadkomma mer lagar, program och förordningar.
Dessa i sin tur skapar mer förödelse och problem vilket inspirerar politiker till fler program. Till slut kollapsar hela systemet av kollektiva bördor, allt under täckmanteln av " rättvisa och jämlikhet".
Det är vad vi ser hända i Washington.

Vi har redan betalat ut $ 700 miljarder till "Emergency Economic Stabilization Ac" och "Auto Industry Financing and Restructuring Act" och banker och företag ropar efter mera redan.
Nu när Barack Obama har trätt till , kommer han snart att skriva under "American Recovery and Reinvestment Plan." Denna senaste frälsningsakt kommer att öka den federala budgeten (som redan har ökat med $ 1,5 triljoner under åtta år med George Bush) med ytterligare $ 1 triljon - och det under Obamas första 100 dagar vid makten.

Ju mer inkompetent ens verksamhet är , desto mer stöd kommer politikerna att ge. Det är motiveringen till $ 2 triljoner i subventioner som redan skickats ut till krisdrabbade försäkringsbolag, banker, Wall Streets investeringarföretag och biltillverkare. Samtidigt står massor av andra industrier i kö för sin del av bytet - fastighetsföretag, stålindustrin, kemiföretag, flygbolag, etanolproducenter, bygg-företag och även fiskuppfödare. Med varje stödutbetalning för att "lugna marknaderna" förloras ytterligare en triljon (som är en etta med aderton nollor efter.)
Ta en titt på börsen och se hur lugn marknaden har blivit!
Läs också boken, som trots att den skrevs 1957, är ännu mer läsvärd i dag.
Ayn Rand," Och världen skälvde"

20 januari 2009

Obamorgasm

Den röda mattan har rullats ut i Washington och nu är det inte film utan verklighet.

Kändisdyrkan, det fenomen som jag har så svårt att förstå, breder ut sig med rekordfart . President #44 kommer att sväras in i dag och han är upphöjd till samma status som Elvis eller Beatles.

Men skrapar vi på fernissan ser vi en man vars enda bedrift hittills är att han valts till president på basis av ett trevligt utseende och utstrålning och en talang att yttra behagliga ord som någon annan skrivit.
Elegans, ett vackert leende och en rockstjärnas personlighet räcker inte långt för att nå framgång i Vita Huset.
Kändiskvalitet är emellertid det som räknas i dag:
* Barack är cool. Han är den största stjärnan.
* Alla är här! Alla kändisar du kan tänka dig är här.
* Barack är definitivt en rockstjärna.
* Energin i Washington är utom all kontroll.
* Obama har kommit för att frälsa oss.
* Obama är den största stjärnan av dem alla.
* Washington har blivit innestället.

Det kommer att bli en orgie av kändisar; luta er tillbaka och njut och roas.
Förr eller senare kommer fokus att återvänd till vardagliga saker som utrikespolitik, relationerna mellan de tre grenarna av regeringen (kan ni namnge dem?), att ledsaga Amerika genom den ekonomiska krisen och försöka (hoppas vi) att bevara ett minimum av frihet och oberoende i processen.

Det finns faktiskt människor där ute som verkligen tror att Obama kommer att befria dem från bördan av inteckningar och betalningar och tom. betala för deras mat. För dem kommer besvikelse tidigt. För andra kommer besvikelse eller skräck när de ser att tillväxten i regering hotar att översvämma den lilla kvarleva vi har i detta land av individualitet, ekonomisk frihet och självständighet .

Oavsett politisk färg är detta ändå en stor historiskt dag.

Hat tip: Neal Boortz

19 januari 2009

"I have a dream"

I dag är det helgdag i USA till minne av Martin Luther King Jr. födelsedag.

Frågan om medborgerliga rättigheter hade diskuterats i USA till och från ända från 1933 fram till 1964. Vid alla tillfällen man röstat om det hade Demokraterna gått emot förslaget 80 procent av gångerna medan Republikanerna röstat för det till 96 procent. En notering upplysningsvis, eftersom så många tror att det var en fråga som drevs av Demokrater. Utan Sen. Dirksen (R) skulle det inte ha hänt.

Men det skulle heller inte ha varit någon debatt alls om det inte varit för den förändring som ägde rum i själ och hjärta hos det amerikanska folket - och Martin Luther King var en man i huvudsak ansvarig för den förändringen.

Det var inte så mycket Kings röst och utstrålning som inspirerade människor utan utmaningen mot deras samveten. De visst inners inne att man kan inte ha en demokrati där vissa medborgare inte har samma rättigheter som andra, enbart baserat på deras hudfärg.

Jag är emellertid helt övertygad om att King inte avsåg en förändring där svarta skulle behandlas som handikappade i samhället i behov av hissar och specialramper för att klara sig.
Konsekvensen av raskvotering och mångkulturens ideal har gjort att svarta betraktas som, och många gånger känner sig som, mindre värda och mindre kapabla.

För att verkligen få slut på rasism måste vi se individen och inte gruppen. Vi måste också se att kvotering (gäller också kvinnor!) och mångkultur är baserade på rasism. Vi måste kräva att när folk anställs ska man bara beakta karaktärsegenskaper såsom förmåga och ärlighet, inte fysiska attribut som hudfärg eller kön.
Dessutom ska man skippa alla universitetskurser som inriktar sig på kvinnostudier och speciella etniska studier och alla statliga formulär ska ta bort frågan om vilken ras en person tillhör.

Om vi sätter procenttal för hur många av en viss hudfärg eller kön som ska anställas, väljas eller tas in till en skola nedvärderar vi ambitioner och flit. Vi belönar en kult som ser minoriteter som offer och inkapabla att klara sig på egen hand. Vi understryker också att vårt samhälle verkligen är rasistiskt.

Vi lär oss att vad vi får här i livet beror på vad vi är, inte på vad vi gör.
Vi lär oss också att minoriteter och kvinnor inte behöver anstränga sig för att göra sitt allra bästa, det räcker med att vara medelmåttig och man når ändå samma position som andra.

Det existerar ett obevisat antagande att vi inte skulle kunna uppnå jämlikhet i samhället om vi inte inför någon form av lagstadgad procentuell balans och placerar människor i fack. Detta ger enbart till resultat att vi diskriminerar mot den oskyldige och det skadar hela samhället.

Demokraterna gör sitt bästa för att svarta ska känna sig som offer för orättvisor och därför i behov av politikers "hjälp". Så länge de svarta låter sig utnyttjas och följer mönstret kommer de aldrig att bli riktigt fria.

18 januari 2009

Kärringar mot strömmen 1 - Pernilla Ouis

Offentliga personer med status och cred, riskerar i Sverige så mycket mer än alla vi andra om de medvetet trampar utanför PK-mallen. Trots det finns sådana människor, även om de är alltför få. De kan rangordnas inbördes då det gäller intellektuell hederlighet och djärvhet, alltfrån de mest rakryggade till de som bara nätt och jämt kvalar in i denna exklusiva skara.

Läs vidare på bloggen "Kulturvänster blir pophöger"

Mångkulturen och kulturarvetMångkulturen kostar. Två gånger i månaden brinner det i en kyrka någonstans i Sverige. Minst en skola i Sverige brinner varje dag året om.

Läs vidare >>

Dra politisk fördel av allt som tänkas kan

Borgmästaren i New York, Michael Bloomberg, höll en presskonferens där han tackade alla som var "först på plats" i räddningsarbetet vid flygplanskraschen på Hudsonfloden.
Bakom honom radade de upp sig, poliser, brandmän, kustbevakare,dykare, helikopterpiloter, hamnanställda, medicinsk personal.....
Den som naturligtvis hyllades som den verklige hjälten var planets kapten, Chelsey B. Sullenberg, men de som sedan var först på plats och utförde största delen av räddningsarbetet var kaptenerna och besättningen från de privatägda färjebolaget som trafikerar floden.
Dessa två kaptener försvann i mängden av alla uniformer som skulle ta åt sig äran och nämndes knappt.
När man tittar på en mängd bilder från olycksplatsen ser man att det är NY WATER WAYs färjorna som är där och plockar upp människor. De skickade ut 14 båtar till hjälp. Inte förrän planet nästan försvinner ser man polis och kustbevakningsbåtar.

Media letade först efter en möjlighet att kunna skylla olyckan på Bush-administrationen men kom sedan på bättre tankar. Olyckan orsakades av Global Uppvärmning!

Kanadagässen föredrar Westchester County, där förresten Clintons har köpt ett hus vid en av de 60-tal golfklubbar som tillsammans med gässen har ökat i antal sedan början av 1990-talet. De förorenar i parker, golfbanor, trädgårdar och alla andra gräsbevuxna områden men är skyddade enligt lag och får inte skjutas, fångas eller störas på annat sätt.
Det är emellertid oväsentligt, de skulle ha dragit söderut nu om det inte varit för Uppvärmningen!

Dags att plantera in ett antal rävar i stan'.

17 januari 2009

Misstänkt hatbrott från islamist mot homosexuell

Liksom många andra har jag i dagarna läst om mordet som nyligen begicks på den 26 årige Daniel Nordström i Malmö. Jag hade ingen aning om motivet och spekulerade lite löst i att det kunde röra sig om en knarkdeal som gått snett. Sedan tänkte jag inte mera på det, liksom de flesta andra.

Det har redan skrivits en del om detta, men eftersom fulmedia med stor sannolikhet inte kommer att gå ut med fullständig information om detta mycket pikanta fall inom det närmaste, drar jag mitt strå till stacken och underlättar informationsinhämtningen för allmänheten med detta inlägg.

Av en slump snubblade jag över information om fallet, och inser då vilket sprängstoff detta mord förmodligen är. Förmodligen inget slentriandåd alltså. Med stor sannolikhet rör det sig om ett muslimskt motiverat hatbrott mot en homosexuell man.

Först bloggen Muslimska friskolan. Jag citerar inte bloggen utan uppmanar er att läsa posten i sin helhet. Den är ganska kort men klargörande.

Sedan den av de två gärningsmännen som nu erkänt att han mördade Daniel Nordström. Mannen driver en islamsk blogg av det radikalare slaget.

Vi går vidare till den minnessida som en av Daniels vänner lagt upp på sin blog. Här anges mördaren och hans kumpan med namn. OBSERVERA! Personerna på bilden under länken är INTE mördaren och hans kumpan! Det är bloggförfattaren (till vänster) och den mördade.

Bloggen Muslimska friskolan framhåller tidningen QX för deras förmåga att tala ur det politiskt korrekta profetskägget (något fulmedia inte verkar klara av i dett fall såsom flera andra). Jag länkar till tre olika artikelar i QX ang detta fall: artikel 1, artikel 2 och artikel 3.

Jag väljer att avsluta hänvisningarna med en länk till förträffliga siten Fria Nyheter, och deras rapportering om fallet.


Många människor läser endast de stora tidningarna och tar endast del av SRs nyheter i TV och radio. De kommer förmodligen aldrig att få veta alla detaljerna i detta och flera andra fall. Liksom jag först helt automatiskt gjorde, sorterar man då bara bak allt till den hylla i skallen där det står "Brottslighet och annat djävelskap som håller på att förstöra Malmö och resten av Sverige", sen glömmer man så fort man kan.
Nu blev det inte så för min och förhoppningsvis er del. Hjälp till att sprida informationen om vad som pågår. Medelsvensson kan verka dum och slö, ja tom så korkad att han tror att en röst på den rödgröna röran 2010 skall lösa saker och ting. Jag är dock övertygad om att de flesta normalbegåvade svenskar förr eller senare förstår hur det egentligen ligger till, bara de får fakta presenterade för sig. Motarbeta PK-maffians censur och propagandakampanjer!

UPPDATERING!
Se artikeln "Uppdatering ang misstänkt islamistiskt hatbrott"

Vi vill inte ha hit skräckväldet

Bilden: Låt dem inte se dig hålla i den där boken, lilla flicka.

Hur är man funtad om man vill döda flickor bara för att de går i skolan?
Det är emellertid vad sjukligt religiösa islam-fanatiker i Swat-dalen i Pakistan håller på med.

Det går inte längre att avfärda med att sådant händer bara i Långtbortistan. Burka-kulturen har spridit sig ända till lärarhögskolan i Stockholm. Stackars skolfröknar som måste klä sig på det viset. Hemska imamer som tvingar dem. För att inte tala om att burkan injagar skräck i skolbarnen.

"Burkha-kvinnorna är som hästar med skygglappar, de kan bara se åt ett håll. Där ögat smalnar går trådgallret över i tjockt tyg som inte medger några blickar åt sidan. Hela huvudet måste vridas. Ytterligare en av burkha-uppfinnarens små knep: en man ska kunna veta vem eller vad hans hustru följer med blicken." länk

En lärdom man kan dra är att människorna i Swatdalen var oförmögna att bjuda motstånd mot islamisterna därför att de var fridsamma före detta buddhister. Känns det igen? Fridsamma före detta kristna som av tradition inte bär vapen, sådana är svenskarna. Blev aldrig ockuperade under andra världskriget, vet inte vad en motståndsrörelse är.

Vi kan glädja oss över att inte haft krig på 200 år men vi måste vara medvetna om hur unikt det är.

Irrlära


* I Chicago har man slagit rekord med nio dagar av snöfall i följd och en temperatur på -20 C.

• I Jackson County, Alabama, kommer man att drabbas en rekordlåg temperatur i kväll , -18 C. Det är nära mitt hem.

• Columbia, Missouri upplever den kallaste temperaturer på 23 år.

• Och Europa talar om "den värsta köldknäppen i decennier."

År 1971, skrevs Al Gore in vid Vanderbilt Divinity School, där, han (enligt Bill Turque, författare till "Inventing Al Gore,") fick F's i fem av de åtta klasserna han deltog i under tre terminer.
Inte överraskande fick han aldrig någon examen från den religiösa skolan. Så, efter att ha misslyckats med studierna gick han in i familjeföretaget, som var politik. Men han förlorade tydligen aldrig sin önskan att bli pastor och eftersom han inte kunde få en examen i traditionell bemärkelse, "lät han berget komma till Mohammed" och uppfann sin egen kyrka. (Så som andra gjort före honom!)

Resultatet blev Kyrkan av den Globala Uppvärmningen. Med Gore som dess överstepräst, tog det inte lång tid att upprätta trosprinciper och inte heller att brännmärka dem som vägrade att dyrka.

Men nu verkar det som solfläcksaktiviteten har minskat och resultatet har blivit en gradvis avkylning av jorden. Faktum är att 2008 kan bli det första "kallaste året" under detta århundrade.

Fortsätter det så här måste vi tilläggsisolera på vinden och byta fönster.

16 januari 2009

Hur många som helst

Medan världen fördömer Israels försök att försvara sig från raketbeskjutningar från Gaza, kom ihåg detta:
När Hamas körde ut Fatah i Gaza år 2007, kostade det nästan 350 liv och 1000 sårade. Fatah's nederlag innebar bara ett tillfälligt stopp för den typ av våld och blodsutgjutelse som är vanliga i länder där minst 30% av den manliga befolkningen är i åldersgruppen 15 till 29 år.

I dessa "ungdomsfyllda" länder, tenderar unga män att eliminera varandra eller bli dödade i aggressiva krig tills en balans har uppnåtts mellan deras ambitioner och antalet godtagbara tillgängliga positioner i samhället.

I arabiska länder såsom Libanon (150.000 döda i inbördeskriget mellan 1975 och 1990) och Algeriet (200.000 döda i islamisterna "krig mot den egna befolkningen mellan 1999 och 2006), avtog slakten bara när födelsetalen i dessa länder minskade från sju barn per kvinna till färre än två. Striderna stoppade eftersom inga fler krigare föddes.

I Gaza har det emellertid inte funnits någon demografisk nedrustning. Den genomsnittliga kvinnan bär fortfarande nästan sex barn. För varje 1000 kvinnor i åldern 40-44 finns det 4.300 pojkar i åldern 0-4 år.
I USA är den sistnämnda siffran 1000, och i Storbritannien är det bara 670.

Så dödandet fortsätter.
Under 2005, då Israel ännu var en ockupationsmakt, förlorade Gaza fler unga män i gängbråk och brottslighet än i sitt krig mot "den sionistiska fienden." Trots medias ensidiga rapportering vad gäller mellanösternkonflikten, har den kostat färre liv än ungdomstillväxten i Västafrika, Libanon och Algeriet har orsakat. Under de sex decennier som passerat sedan Israel grundades , har "bara" cirka 62.000 personer (40.000 araber, 22000 judar) dödats i de israelisk-arabiska krigen och palestinska terroristattacker.
Under samma tid har cirka 11 miljoner muslimer dödats i krig och terroristattacker, huvudsakligen i händerna på andra muslimer.

Vad beror det relativt låga dödstalet på i mellanösternkonflikten?
Hamas och deras likar har som mål att döda så många israeler som möjligt. Till deras förtrytelse är israelerna ganska bra på att skydda sig. Å andra sidan, trots allt tal om "oproportionerligt" användande av våld, gör Israel sitt yttersta för att skona civila. Även Hamas erkänner att de flesta av de palestinier som dödats under de israeliska attackerna orsakats från de egna leden. Men omkring 10% -15% av Gazas offer är kvinnor och minderåriga - en tragedi omöjlig att förhindra i ett tätbebyggt område där nästan hälften av befolkningen är under 15 och terrorister gömmer sig bland dem.

Anledningen till Gazas stora mängd ungdomar är att en stor majoritet av befolkningen inte behöver försörja sin avkomma. De flesta barn får mat, kläder, vaccinering och utbildning av UNRWA (United Nations Relief and Works Agency), FN: s hjälporganisation för palestinska flyktingar i Mellanöstern.
Till skillnad från FN: s flyktingkommissariat, som handhar resten av världens flyktingar och syftar till att hjälpa dem att passa in i deras respektive värdländer, håller UNRWA det palestinska problemet vid liv genom att klassificera som flyktingar, inte bara de som ursprungligen flytt från sina hem, men också alla deras ättlingar.

UNRWA finansieras
av USA (31%) och Europeiska unionen (nästan 50%) - Endast 7% av dessa medel kommer från muslimska källor. Tack vare västerlandets generositet lever nästan hela befolkningen i Gaza i ett undermåligt men regelbundet beroende. Ett resultat av dessa obegränsade socialbidrag är en oändlig befolkningsexplosion.

Ghettoiseringen av Europas städer

Tisdagen den 13/1 sände OBS i P1, ett program med titeln "Det urbana gettot". Programmet tar utgångspunkt i sociologiprofessorn Didier Lapeyronnies bok "Ghetto urbain". Läs vad denne engelskspråkige bloggare skriver om Lapeyronnies arbete:

"För honom är kvinnlighet i Frankrike en möjlighet att delvis undkomma rasism. När flickor med nordafrikansk bakgrund antar franska kvinnliga normer, har de större möjlighet att bli insläppta i klubbar, medan unga män med samma bakgrund avvisas. För dessa unga män är det en källa till förnedring och de uppfattar kvinnans frigörelse som ännu ett tecken på sin marginalisering. För dem är kvinnlighet ett svek. Så de har en tendens att falla tillbaka på traditionella könsroller, med klart definierade och stela familjeroller. De klamrar sig till en definition av manlighet som är mer patriarkal och phallokratisk för att försvara sin ställning.”

Journalisten Ingmarie Froman i OBS diskuterar samma sak i programmet. Mot slutet av inslaget talar hon om hur Lapeyronnie kommit fram till att de kvinnor/flickor med invandrarbakgrund i förorten som försöker leva mera västerländskt/franskt, mera fritt och som jämlika kvinnor, kallas horor och "förfranskade" av männen/pojkarna med invandrarbakgrund i förorten. Ingmarie Froman kallar avsnittet i Didier Lapeyronnies bok om könen för "hårresande läsning".

Slutklämmen är det som gav mig anledning att skriva om saken. Didier Lapeyronnie menar att de som tycker att lösningen på problemen som vi ser både i franska och i svenska ghetton (tex Rosengård), är att föräldrarna skall ta mera ansvar, de har helt fel! Lapeyronnier hävdar att det inte är föräldrarna som har abdikerat utan istället staten.

Staten i form av t.ex skolan, måste åter stå upp som kraft mot de förmoderna värderingar som växer sig starka inom ghettonas slutna kulturgemenskaper. Här uppmärksammar han hur 50% av människorna (kvinnorna) till följd av detta svek från staten förtrycks, misshandlas, mördas och förvägras sina mänskliga rättigheter.

Källarmoskéer, kulturföreningar och friskolor är några exempel på företeelser som snarare stjälper än hjälper i integrationsprocessen. Det måste finnas en övergripande politiskt samstämd handlingsplan för att motverka dessa företeelser och skapa förutsättningar som tvingar fram integrationen. Allt som underlättar för de som vill skapa ett samhälle bredvid Sverige, måste bort. Föreningsbidrag och skeva diskrimineringslagar är två exempel på detta.