24 januari 2009

Riksantikvarieämbetets politiska agenda

Via en artikel på Dragonens tjusiga blogg, gjordes jag uppmärksam på något som inte är helt färskt, men ändå väldigt viktigt att visa. Det gäller två artiklar i tidningen Forskning och framsteg. Artiklarna är skrivna av Henrik Höjer och publicerades i F&F 1/05 sid 24-27, samt F&F 6/06 sid 49.

De behandlar projektet Agenda kulturarv som initierades av Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna och länsmuseerna 2001. Projektet verkar ha fungerat som ett sätt att omformulera begreppet "kulturarv" så det bättre gynnar den mångkulturalistiska ideologin. Kanske på samma sätt som genus-"forskningen" politiserats för att gynna vissa politiska mål, istället för att man närmar sig ämnet med vetenskapliga metoder och synsätt så gott det går.

Jag citerar Clas Tollin, som är lektor i agrarhistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala från F&F:

"- Man antyder att allt är lika viktigt, att allas berättelser lika giltiga, och man nämner inte mycket om behovet av faktiska kunskaper och forskning, säger han.
---

- Detta är illavarslande, säger Clas Tollin. I stället för universitetens kunskaper vill man ha egna kunskaper efter egna mallar. Det har ju tidigare funnits forskarskolor på museerna, men deras kunskaper passar tydligen inte. Jag förespråkar i stället tydlig empirisk forskning som bygger på fakta. Sedan kan man ta ställning och tolka resultaten på olika sätt."

Även Kerstin Lidén, professor i arkeologi med laborativ analys vid Stockholms universitet, är kritisk:

"- Många arkeologer är skakade över att deras kompetens i och med detta underkänns av Riksantikvarieämbetet och Historiska museet, menar Kerstin Lidén. Man skär ner på resurserna till exempelvis Runverket för att ge pengar till ren ideologiproduktion. Det verkar vara en ideologisk skola för postmodernism."

Artikelförfattaren Henrik Höjer fortsätter:

"Kritikerna hävdar att både Riksantikvarieämbetet och Historiska museet gör sig av med sin historievetenskapliga kompetens till förmån för pedagoger och annan personal. Riksantikvarieämbetet har motiverat personalförändringarna med att myndigheten på ett bättre sätt vill kunna leva upp till samhällets krav på mångkulturalism och jämställdhet. "

http://fof.se/index.lasso?id=05124

Men det blir ännu "bättre" i F&G-artikeln från den 6/06. Höjer skriver där:

"Riksantikvarieämbetet låter tillsammans med tidningen Gringo figuren Vik-Inga Muhamed symbolisera vikingen - som kvinna och invandrare: "Våra hjälmar hade för det mesta inga horn och vi såg inte ut som blondiner allihop, som jag sa är jag till exempel värsta blandningen, och dom flesta jag träffade var som mig. Det är typ som när tidningarna säger att alla blattar är brottslingar. Det är inte sant så klart, och alla vikingar hade inte horn på hjälmen." Så säger Vik-Inga Muhamed i Birkamuseets utställning "Lever vikingen?".
---
Är inte detta ett ideologiskt historiebruk där vikingarna används som projektionsyta för dagens visioner om ett multikultisamhälle?

- Jo, men historia används alltid, och vi är inte ute efter att slå fast hur det egentligen var, säger Ewa Bergdahl. Men det är viktigt att även nya svenskar får känna sig representerade.

Frågan är dock om inte denna bild riskerar att sprida missuppfattningar om vikingatiden. Vi vet att historiekunskaperna är dåliga hos de yngre - en del högskolestudenter känner inte ens till franska revolutionen och första världskriget. Hur ska de förhålla sig till en ironisk och politiskt korrekt vikingabild?

- Nej, det har du rätt i, det kan vara svårt. Men vi gör inga påståenden om den historiska vikingen."

http://www.fof.se/?id=06649b

Dragonen kopplar i sin artikel (som jag nämner i början) samman detta missbruk och förvanskande av vårt kulturarv, med Mohamad "jag stöttar islamofascismens företrädare i Gaza Hamas" Omar, och hans förvanskningprojekt av vikingarnas historia. På något märkligt sätt lyckas Omar tydligen få det till att vikingarna egentligen var muslimer!

En snabb sökning ger mig denna sida författad av en Mohamed Omar. Jag citerar från siten:

"I mitt nya föredrag introducerar jag för första gången idén om att det bland våra vikingatida förfäder fanns muslimer. Med hjälp av både fakta och fiktion frammanar jag bilden av hur våra muslimska förfäder levde, klädde sig och förrättade gudstjänst i sina s. k. "stavmoskéer". Skärvor av arabiska manuskript, arkeologiska fynd, romaner och filmer hopfogas till ett helt stycke: Historien om de muslimska vikingarnas underbara öden och äventyr."

Antingen är detta ett skämt, och det är inte den Omar som ligger bakom sidan. Eller så är det faktiskt på riktigt! Kanske vill Omar provocera så som Vilks gjorde med sina Muhammedkarikatyrer. Vi lever i ett fritt land (inte tack vare Omars religion islam) och han skall förstås få roa sig som han vill med sina privata fantasier om vikingarna.
Det blir däremot problematiskt om han i den förbannade PK-andans namn, skulle ges offentligt stöd och utrymme för att sprida sina ovetenskapliga fantasier, och om han då inte utsätts för kritisk granskning av kunniga aktörer. Vi är redan tillräckligt förvirrade då det gäller sammanblandningen av fakta, fiktion och politiskt vinklade tolkningar av verkligheten, och det krävs egentligen än mer ansträngningar och insatser av de som är skaffade att reda ut sakerna på ett vetenskapligt sätt.

Vi kanske inte skall hoppas för mycket på Riksantikvarieämbetet när det gäller detta...


4 Kommentarer:

Anonym sa...

Agenda Kulturarv är ren skräck. Skrev om detta projekt för några år sedan, skall leta.

Tänker för övrigt osökt på detta klipp ur proposition 1997/98:16
"Ett lands historia fungerar ofta som en förenande länk mellan människor. Eftersom en stor grupp människor har sitt ursprung i ett annat land saknar den svenska befolkningen en gemensam historia. Den samtida tillhörigheten i Sverige och uppslutningen kring samhällets grundläggande värderingar har därför större betydelse för integrationen än ett gemensamt historiskt ursprung."

Arlav sa...

Politiskt styrd forskning, ingen nyhet.
Förekom ju överallt i de socialistiska drömländerna.
Nu har Sverige sällat sig till den samlingen.
Läser just nu en bok "betongväldet" som avhandlar socialismens inflytande över Sverige och svenskarna och ffa dess långsiktiga enorma påverkan på samhället och individuella inflytandets försvinnade.
Endast organistioner har inflytande i det korporativa Sverige. En maktmöjlighet sossarna tidigt insåg och genomfört mönstergillt.
Sosseriet sitter djupare intryckt i folksjälen än vi vill inse.
Nästan inget nytt i (S)verige kommer nerifrån, allt kommer uppifrån från en organisation, en institution (Queerologin från U-a univ t ex). Bögeriets inflytande via sekten RFSU.

Anonym sa...

Dags att lämna denna bajsfläck till nation.

LP sa...

@Arlav

Kollektivets kraft kan vara förrädisk. Den potentiella masspsykos och fårskocksmentalitet som lurar i varje gruppsammanslutning, kan dra iväg den starkaste på irrvägar.

När man ovanpå detta sätter i system att endast föreningar, organisationer, klubbar etc, skall ha en talan då det gäller viktiga beslut, och när man nästan regelrätt betraktar den enskilde intressenten som besvärlig eller tom rättshaverist och foliehatt, då har man fullt ut infört majoritetsdiktaturen.

Föreningarna/organisationerna är rationellare och lättare att manipulera och kontrollera än enskilda aktörer, och detta är mycket bekvämt för makteliten. Man behöver endast hantera en handfull företrädare som dessutom lätt kan mutas genom att de dras in i de högre kretsarna. Detta istället för att ha en hel befolkning bestående av ifrågasättande individer att stå till svars inför.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.