02 februari 2009

68-generationen

Ett rövargäng besatte samhällets högsta positioner och tog ifrån oss välståndet och gav oss "välfärd" i stället, det vill säga höga skatter och bidragsberoende. De förstörde de efterföljande generationerna med sin värdenihilism och öppnade slussarna för islam och massinvandring.

I följande utdrag ur "Den gode stat og det nye menneske" av Jens Jackie Jensen, kan ordet Danmark bytas ut med Sverige, eller Norge. De nordiska länderna är extrema i sin utveckling mot ett totalitärt välfärdssamhälle.  

"Då ungdomsupproret eller studentupproret i slutet av 1960-talet spreds över hela västvärlden, skulle det visa sig att Danmark var det land där upproret snabbast fick framgång och samtidigt satt de mest varaktiga spåren. Detta så kallade 68-uppror var i verkligheten ett marxist-inspirerat angrepp mot demokratins legitima institutioner och emot folkets traditioner, vedertagna normer och livsstil.

I USA och de västeuropeiska demokratierna mobiliserades efter hand ett folkligt motstånd, som satte stopp för 68-ornas tygellöshet och genomförde normala civiliserade tillstånd. Men i Danmark blev det precis tvärtom. Att Danmark blev ett extremt undantagsfall beror på att 68-orna i stort sett hade idégrundvalen gemensam med välfärdssocialisterna. För de socialdemokratiska reformvännerna kom 68-degenerationen som på beställning. Det var verkligen tal om ideologiska önskebarn.

68-orna kunde därför uppträda med hämningslös provokatorisk fräckhet och samtidigt vara säkra på att alla överdrifter skulle belönas. Ja, de hann i praktiken knappt att framställa sina krav förrän de var uppfyllda. Aldrig har en generation varit så bortskämd och innerligt överflödig, och ändå krävt så mycket och gjort så lite.

Från första början var 68-orna självskrivna till att utgöra ryggraden i den nya styrande klassen av offentligt anställda lärare, administratörer, tjänstemän och mediefolk. Genom diskret, men smart rekryteringspolitik kom 68-orna snabbt att bekläda ett stort antal poster i Danmarks Radio. Institutionen förändrades radikalt.

Radiolagens allsidighetsbestämmelser fick en ny tolkning. I den journalistiska frihetens namn producerades det nu främst aggressiva samhällskritiska program, som i "solidaritetens" heliga namn agiterade för ständigt ökade välfärdsåtgärder.

På det utrikespolitiska området blev demokratiska nationer som var nära allierade med Danmark misstänkliggjorda och utsatta för hat. I synnerhet hetsades det mot USA. Allt medan totalitära socialistiska regimer med koncentrationsläger och öppet förtryck alltid kunde räkna med milt överseende, förståelse och sympati.

Det var vid denna tid som den permanenta åsiktsterrorn och indoktrineringen tog fart. En ständig inlärning och manipulation av befolkningen. En brutal ideologisk hjärntvätt, som inte har någon motsvarighet i hela Europa. Det skulle väl vara överflödigt att tillägga att denna metodiska folkuppfostran i princip gör sig gällande än i dag. Men för närvarande är det stora förskräckliga spöket inte längre USA - utan rasism. Tiderna förändras."

Läs det hele: Jens Jackie Jensen, Tidehverv nr. 02/1995.

Apropå den översta bilden, läs om syftet med Guillous historieförfalskning

7 Kommentarer:

Anonym sa...

En liten parallell, och historisk nära liggande återblick, till det som diskuterats om intolerans och islam.

Jag håller på att ta mig igenom den kritiker rosade långa serien "west wing" / handlar om en demokratisk president-representation som spänner över ett antal år med kändisar som Martin Sheen i huvudrollen. Den hade premiär 1999 i USA och 2000 i Sverige. Den är främst känd för snabb och mycket vass intellektuell dialog som samhälle, globala frågor etc.

I avsnitt 9 första säsongen, revolverar huvudtemat runt ett hatbrott där en homosexuell man mördats med motiv i hatbrottet.

I serien så utpekas detta som en så grov och förförlig händelse att det blir svårt att ta i rent politiskt. Detta i ett USA som för 10 år sedan hade samkönade äktenskap, homo adoption osv. Man väljer att dramatisera och politisera runt det faktum att det är en inte självklar fråga och svårt att uttala sig tydligt om med hänsyn till den politiska överlevnaden.

I avsnitten så pekas dock klart och tydligt åt att man ska stå upp för rättigheter och kraftfullt intervenera mot hatbrott.

för ett litet tag sedan mördades en homosexuell man i Malmö av två minderåriga, motivet är oklart men det pekar allt mer mot en blandning av religiös övertygelse med aversion mot homosexuella som grund.

Rättegång kommer att hållas inom kort.

I West Wing, för 10 år sedan, var detta en fråga som, i en dramaserie, höll högsta politiska intrig, dvs. hur ska man kittla och utmana sin publik.

Jag har inte någonstans läst eller sett vare sig en politiker eller annan profil med något att säga som uttalat sig.

Ponera nu att detta är ett hatbrott med religiösa grunder, kommer vi att få se uttalande från regeringshåll som klart och tydligt tar avstånd eller säger att nu är det nog, som ställer ett krav på de fraktioner som tydligen är små och inte av betydelse att de kraftfullt går ut och tar avstånd likaså?

Anonym sa...

Det är så sant som det är sagt. Förberedelserna till ”ungdomsrevolutionen” har dock varit gjort tidigare upp igenom 60-åren och kanske tidigare. I verkligheten var det väl en fortsättning av den Sovjetpropaganda, som pågick i Danmark under kalla kriget. Hade inte 68-generationen (40-talisterna) förstört alla traditioner, värden och moral (i bredaste förstånd), så hade islamiseringen säkert inte kunnat vinna fram. Det är fortfarande 68´erne som stödjer islam, medvetna eller omedvetna (användbara naiva).

Berit sa...

Fiffi, håll i minne när du tittar igenom avsnitten att detta är Hollywood och inte USA!
Var också medveten om att "alla Demokrater är goda och alla Republikaner är onda"

LP sa...

Gemensamt kan människor åstadkomma fantastiska prestationer (sätta en gubbe på månen är väl det mest typiska exemplet?).

Gemensamt kan människor också helt tappa koncepten och fullständigt fjärma sig från vad som är rätt, rimligt och förnuftigt (här får jag väl nämna det tredje rikets skapande som det mest typiska exemplet?).

Integritet, att hålla huvudet kallt, att inte låta sig ryckas med hur som helst, att reflektera om tid finns, att åtminstone försöka formulera sig inför sig själv, att vara skeptisk och trots allt detta ändå lyckas få gjort det som måste göras. Det är egenskaper som gör människor stora och som gör dem värda att beundra och se upp till.

Om man ser på den kacklande hönsgård som tex den samtida sk "autonoma" (autonoma från vad?) vänstern är, så står de för den raka motsatsen med sin sektliknande, världsfrånvända gruppbildning där psykosen förmodligen är det sjukdomstillstånd som bäst kan beskriver deras sätt att vara. Islamistdårarna spelar i ungefär samma liga och det finns flera andra exempel.

Anonym sa...

Berit
Absolut, det är det som är lite av min poäng. Detta var underhållning av bästa sort 1999, man hittade en riktigt kontroversiell linje som skulle skapa ett par spännande avsnitt. Dvs. hade det förekommit på riktigt så skulle det varit big news eller så var det inspirerat av något som varit big news.

Exakt samma hände ju nu i Malmö och jag har än så länge inte hört någon uttala sig överhuvudtaget. Det är frånvaron av tyckande och uttalanden som är otäckt.
/F

Anonym sa...

Nu gråter Katri Linna!

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=879948

Anonym sa...

Jens Jackie Jensens artikel skrevs 1995, jag önskar att jag läst den då. Nu dröjde det tio år innan mina ögon öppnades. En annan viktig artikel från den tiden som jag missade är "Det revolutionära nätverket" av Jan Gillberg. Citat:

"...revolutioner uppstår, när en ny framväxande elit utestängs från makten. Av rädsla för att en utestängd 68-vänster skulle revoltera beslöt därför socialdemokratin att i förebyggande syfte assimilera den. 68-vänstern blev därigenom rekordsnabbt en del av makteliten, främst genom framskjutna positioner inom radio- och TV-monopolet.
---
Extremvänsterns allians med det politiska etablissemanget innebär att den ges avsevärt inflytande över polis och rättsväsende, med uppenbar risk att Sverige i smyg förvandlas till polisstat där människor med "fel" åsikter förföljs och förvägras sina grundlagsfästa rättigheter.
---
En grundläggande förutsättning för att den svenska demokratin skall bestå är att de valda representanterna för det svenska folket börjar erinra sig vilkas intressen de är valda att företräda."

Fri information om invandringen, nr 5, 1996

http://www.bgf.nu/fiin/

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.