21 februari 2009

Blanda inte bort korten

En forskare har tecknat en profil av danska folketingspolitikers retorik mot judar respektive muslimer - under två mycket olika perioder.

Det har han gjort genom att plöja igenom hänvisningar till judar i Rigsdagstidende för åren 1903-1945 och muslimer i Folketingstidende från 1967 till 2005.

"Det finns många likheter i politisk retorik. Idag talar man om "dem" och "oss" när man diskuterar muslimer, och precis det samma gjorde man den gången man diskuterade ryska judars villkor i Danmark."

Det finns ett par saker att invända emot. Någon Holocaust väntar knappast muslimerna i Europa, knappast heller deportation till deras hemländer. Betänk att det finns omkring 1500 miljoner muslimer i världen, varav omkring 50 miljoner i Europa. De är inte försvarslösa, till skillnad från de 9,5 miljoner judar som fanns i Europa år 1933.

Därmed infinner sig osökt den andra stora skillnaden: Islam.

I historiens ljus kan kan man tycka att judarna i förkrigseuropa var ganska oförargliga och att deras religion var fredlig. De flesta judar var sedan århundraden en integrerad del av den europeiska kultur som de dessutom varit medskapare till. Trots det blev de syndabockar för folks missnöje över allsköns orättvisor. Dock ej i Danmark, så "forskarens" slutsatser får man ta med en nypa salt.

Muslimer däremot har en allt annat än fredlig religion och att kritisera den och dess mer fanatiska utövare är i högsta grad befogat. För mycket islam gör folk ointegrerbara därför att islam inte erkänner frihet, demokrati och sekularisering.

I slutet av 1700-talet genomsveptes Europa av Upplysningen, rörelser som främjar vetenskapligt tänkande, den fria tanken och får människor att ifrågasätta tidigare orubbliga religiösa dogmer.

Upplysningen innebar jämlikhet och frihet för många judar i många länder, så man ansåg att den skulle vara varmt välkommen. Vetenskapliga studier av religiösa texter skulle göra det möjligt för människor att studera judendomens historia.

Konservativa och reformistiska judar anser att judendomen bör acceptera modernt sekulariserat tänkande. Andra ville inte ha förändring och blev kända som ortodoxa. wikipedia

Islam gick aldrig genom Upplysningens förnuftsbad – vilket bidrar till att diskussionen om det skulle finnas någon "moderat" islam känns så lam. Det är extremisterna som med sin fundamentalistiska läsning av den blodtörstiga Koranen sätter agendan.

8 Kommentarer:

Steen sa...

Knute, det er det sædvanlige politiserende akademiske sludder. FAKTISK kom modstanden og uviljen mod de russiske jøder - der VAR meget anderledes - fra de jøder, der boede her i forvejen, og som i et og alt var danske-vesteuropæiske.

Knute sa...

Ungefär som det sätt som de europeiska arbetskraftsinvandrarna ser på de muslimska välfärdsinvandrarna som kom efter.

Knute sa...

Min erfarenhet av de ryska judar som kom i början av 1900-talet är att de och deras barn satsade på studier och karriär och att bli så svenska som möjligt. Detta visar att religionen inte lade några hinder i vägen och att de var fullt beredda att acceptera Upplysningens framsteg.

Därför kan man förmoda att det finns hopp om de kristna invandrare från Mellanöstern som tillsammans med muslimerna därstädes skaffar Södertälje ett dåligt rykte. Efter en eller två generationer har de chans att integrera sig och kasta hederskulturen på soptippen. Nen det blir svårare för muslimerna där hederskulturen, kvinnoförtrycket och våldet är inbyggt i själva religionen.

Knute sa...

Steen, tack för ditt påpekande, nu har jag lagt till "Dock ej i Danmark, så "forskarens" slutsatser får man ta med en nypa salt."

De nordiska länderna var inte smittade av antisemitism och ställde i allmänhet upp för judarna så gott det gick under andra världskriget.

Knute sa...

Från bloggen MXp:

Palestinierna ljuger och världen tror på dem.

Malmös starke man Reepalu (s) har i veckan - apropå DC-matchen i tennis mellan Israel och Sverige - sagt att 400 döda palestinska barn motiverar en bojkott av matchen mot Israel. Vad sa han? "400 barn"? Men det är lögn. Här är fakta:

25% av alla dödsoffer i Gaza var civila personer.
300 civila liv gick till spillo på grund av Hamas krigsförbrytelser, det vill säga medvetna krigstaktik.

Omvärlden har fått ett avsevärt förvrängt intryck av siffrorna på grund av Hamas falska rapportering.

Fyra veckor efter att kriget i Gaza avslutades har israeliska armén (IDF) publicerat sin utredning om dödstal. Enligt IDF dog 1200 palestinier, medan de siffror om offer som hittills har citerats utan förbehåll från palestinskt håll var 1338. I den 200-sidiga IDF-rapporten står alla offrens namn, deras palestinska myndighetens ID-nummer, omständigheterna samt – i förekommande fall – vilken terrorgrupp de tillhört. Antalet civila offer anges till högst en tredjedel och inte som Hamas angett en två tredjedelar av dödsoffren. Vidare behandlas de falska anklagelserna om att IDF skulle ha beskjutit en UNRWA-skola.

http://si-info.org/index.php?id=343

http://missionxp.webblogg.se/2009/february/davis-cup-tennis-och-reepalus-400-mordade-bar.html

Anonym sa...

Islam är baserad på Koranen, Mohammed och relationen med Allah. Dess värden är extrema och via definition måste Islam ses som en extrem lära. Det finns moderata muslimer,
muslimer som tar avstånd mer eller mindre från Islam. Då är de förstås inte goda muslimer?
Så vad är moderat Islam? Vilka positiva värden har den?
Antalet muslimer i Sverige växer dramatiskt. Befolkningen i Malmö består nu om man räknar en generation bakåt,till 35% av invandrare merdelen av dessa muslimer. Krist Demokraterna infattar tydligen en stor del muslimer, vilket belyser deras aktioner.

Steen sa...

Så lidt, Knute. De russiske jøder blev dog hurtigt hel-danske, og da vi nåede frem til WW 2, ville befolkningen gerne hjælpe alle jøder til Sverige. I andre lande - Holland f.eks. var der en villighed til at angive dem, så tusinder døde af det.

Da jeg var dreng, var der endnu i København nogle meget ortodokse jøder med slangekrøller. De er vist rejst til Israel for længe siden. Læs hvad Uriasposten skriver om den latterlige phd afhandling

http://www.uriasposten.net/?p=6577

mvh Steen

Knute sa...

"Dengang, 1903-1945, jo bedre vi lærte de jødiske fremmede at kende, desto bedre blev forholdet mellem dem og os. I dag, jo bedre vi lærer de muslimske fremmede at kende, desto værre bliver forholdet mellem dem og os."

Kommentar nr 13
http://www.uriasposten.net/?p=6577

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.