06 februari 2009

Jag har en idé, vi kallar oss svenskar!

Mångkulturalismens problematik är lika komplicerad som enkel. Man påstår med mångkulturalismen att i princip alla kulturer har lika stort värde inom ett lands gränser. De flesta hävdar trots det en värdegrund och detta är inte kompatibelt med idén om alla kulturers lika värde, utan något som endast kan utvecklas i något som mest liknar en monokultur. Självklart utvecklas denna monokultur med tillhörande värdegrund mycket tack vare impulser från andra monokulturer, men inte genom att flera likvärdiga kulturer samtidigt skall respekteras lika mycket.

För att en värdegrund skall uppstå och utvecklas måste vi alltså vara någorlunda överens. Det måste finnas kulturell tillit och förtroende. Detta uppnås endast genom samsyn och genom att en dominerande kultur existerar. Allt annat är tillstånd av pittoresk turism, och inte hållbart i längden. Alla länder har en huvudkultur, sin egen eller någon annans. Alltså måste alla mer eller mindre ingå i denna dominerande kultur och på det hela taget anamma den, om de inte konstant skall känna saknad, förorättelse, diskriminering, kränkthet och främlingskap. Denna process kan aldrig överskrida en viss hastighet, det handlar om långsamma omvandlingsprocesser som pågår över generationer.

Ett konstant tillstånd av mångkulturalism är knappast realistiskt. Det mångkulturella skedet kan bara vara ett övergående konfliktskede eller som sagt ett turistliknande tillstånd. Om det varar för länge kommer konflikterna att växa sig hotfullt stora och kanske kommer inbördeskrig att bryta ut. Impulserna som blandandet kan ge, har då övergått från att vara potentiellt berikande, till att i stort sett bara vara splittrande och konfliktskapande. Det är där vi befinner oss i Sverige nu.

Tomas Anderberg skriver ang kulturell identitet i artikeln "Gruppen är inte allt" i DN:

"Man [Rushdie mfl, min anm] ifrågasätter identitetspolitiken. Det bör förstås göras försiktigt, mot bakgrund av dess betydelse vid övergången till ett mångkulturellt samhälle. För grundtanken bakom identitetstänkandet har givetvis varit att stödja rättvisesträvan hos marginaliserade grupper. Genom att bejaka gruppidentiteten har man kunnat säga att vi är samlade här, vi är starka och ni kan inte osynliggöra oss.
---
För betoningen av den sociala identiteten har en baksida. Identitetspolitiken riskerar att reducera människor till gruppföreträdare, vilket underminerar den privata identitetsutveckling som (oftast) bygger på tillhörighet inom olika, överlappande grupper. På det viset riskerar man också att minska de bindemedel till samhället i stort som gör att det större kollektivet fungerar. Att bejaka tillhörigheten till en minoritet är alltså en väsentlig sak, men att reducera sig till den krymper såväl en själv som samhället. Och som Rushdie påpekade finns det också de som söker skydda sin åsiktsgemenskap genom att fästa varningslappar på kritiska synpunkter. "

Intressanta tankar även om det mest grundläggande i frågan inte berörs, nämligen om det är själva vansinnesmångkulturalismen med tillhörande massinvandring utan kulturella hänsyn, som orsakar de problem som påtalas. Det blir mest en symptombeskrivning och Anderbergs avslutning "Det börjar bli dags att försöka mötas på torgen igen. Också för att ventilera missnöje och ilska." ter sig nästan löjligt käck i skuggan av de problem vi har idag.

4 Kommentarer:

Berit sa...

Kom ihåg att multikultur betyder att vi ska bara bedömas utifrån den GRUPP vi tillhör. Som individer är vi ingenting. Vi döms efter vår ras, religion, sex-preferens eller någon annan gruppaspekt

LP sa...

Just det är en viktig del av problemet Berit.

Man degraderar den stora gruppen "svenskar" som är helt nödvändig om man öht skall kunna tala om att en nation existerar, och likställer den med flera förment likvärdiga grupper.

För att genomföra detta måste man först krossa den befintliga majoritetsgruppens tro på att deras grupp har någon särskild betydelse. Detta gör man bla genom att förlöljliga och förringa den. Man arbetar också med att misstänkliggöra de som anser att gruppen svenskar är särskilt värdefull för Sverige och kallar dem rasister.

Om man lyckas fullt ut med detta kommer man också att inse att man sågat av den gren man sitter på. Någon smart typ sa att när värde- och kulturrelativisterna gör påståendet att allt är relativt, så måste de göra det utifrån en postition som kräver att det finns sant och falskt och att allt inte flyter även om vi inte säkert kan veta vilket som är rätt.

Anonym sa...

Alla stora storkulturer genom historien (Perser, Kineser, Azteker, Greker och Romare) har en viktig sak gemensamt; de har alla gått under för att sedan utgöra grogrund för nya kulturer, som i sin tur gått under.

Att försöka kämpa emot denna utveckling och framhärda i att det ens är lönt att "bevara det svenska" är i dagens Sverige som att:

på kort tid försöka bygga upp en nationell identitet för ett surkålsätande folk i västra Europa, skicka folkets udda och oliktänkande element till dödsläger och sedan föra krig mot i princip hela världen för att bevisa att just denna oktoberfestande och bratwurstvurmande kultur och nationella identitet är den främsta i världen.

Sverige och svenskarna kommer att gå under och något nytt kommer att komma i dess ställe. Om det nya blir bra eller dåligt, det avgörs om hur humana vi är mot varandra.

Knute sa...

Hårfagre, det är uppenbart att för dig kommer morgondagen att bli en TOTAL ÖVERRASKNING.

http://varstundisverige.blogspot.com/2010/11/vara-folkvalda-riksdagsmans-forraderi.html

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.