19 februari 2009

Johan Croneman om att pissa i motvind

I DN Kultur 2009-02-18 på sidan 5, finns en liten stackare till artikel som Johan Croneman skrivit. Jag hittar inte artikeln på DN:s site, men finner ett referat på Medievärldens hemsida.

Jag intresserar mig inte för åtalet mot Pirate Bay i denna artikel. Däremot intresserar jag mig för Cronemans artikel, som handlar om hur företrädare för Pirate Bay bannlyst vissa medier (TV4, Metro och Aftonbladet) från en presskonferens, eftersom PB inte ansåg att de inte är "seriösa" och "objektiva". Croneman rasar (för att använda ett uttryck jag lärt mig av fulmedia) i sin artikel mot PB och anser att alla andra medier borde ha bojkottat presskonferensen. Han skriver:

"Alla som inte delar Peter Sunde och hans kamraters definition på valfrihet, yttrandefrihet och pressfrihet är inte välkomna..."

Är det inte just de tendenser som gör sig gällande, fast omvänt, när fulmedia behandlar ett visst svenskt politisk parti vid namn Sverigedemokraterna? Man tiger ofta och när man väl skriver, anstränger man sig märkligt ofta åt sådant som kan uppfattas som negativt, och sällan åt att att rapportera om partiets olika politiska ageranden.

Även om jag kan känna en viss skadeglädje åt att nämnd fulmedia fick känna hur det känns när "offret" har makten över nyhetsrapporteringen, tror jag inte att detta är särskilt hälsosamt vare sig för yttrandefrihet eller demokrati i det långa loppet. De medier och journalister som påstår sig vara annat än rena partiorgan, borde i större utsträckning agera som om de vore det. En ambition att rapportera och avslöja borde finnas även om det gäller sådant som kan uppfattas som neutralt eller postitivt för SD.


Bild
Tryckfrihet, källa Wikipedia

1 Kommentarer:

Anonym sa...

är det inte alltid så att den som väljer att kalla till presskonferens kan välja och säga nej till obekväma frågeställare?

Varför får inte jag närvara på vita husets presskonferenser och ställa de frågor jag vill?

Är jag naiv nu? Kanske. Men jag fattar inte vad Croneman vill ha sagt. Hans ovan nämnda artikel hamnade inte på nätet för hans uppdragsgivare var väl rädda att bli kritiserade... Har inte de då gjorts sig skylda till samma sak?

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.