31 mars 2009

Goda råd från Lincoln till Obama

Man kan inte skapa välstånd genom att motverka sparsamhet. Man kan inte stärka de svaga genom att försvaga de starka. Man kan inte förbättra för inkomsttagarna genom att försämra för de som betalar lönerna. Man kan inte främja broderskap genom att uppmuntra till klasshat. Man kan inte hjälpa de fattiga genom att krossa de rika. Man kan inte undvika problem genom att spendera mer än man tjänar. Man kan inte skapa karaktär och mod genom att hindra människans uppfinningsrikedom och oberoende. Man kan inte hjälpa människor för alltid genom att ta över sådant som de kan och ska göra själva.

Det är dyrt


Obama hävdar att han ska skapa "grön energi" i landet och göra oss oberoende av utländsk olja och påstår dessutom att det kommer att ge fler arbetstillfällen.
Om man får tro på och jämföra med undersökningar gjorda i Spanien, kommer Obamas plan i stället att förstöra två jobb för varje nytt som skapas genom övergång till vindkraft-och-solpanelselektricitet.
För varje form av arbete som är beroende av energikostnader kommer minst 2,2 arbetstillfällen inom andra branscher att försvinna enl. en undersökning från King Juan Carlos Universitetet. Då har man ändå inte tagit med det antal som försvinner ur landet därför att energikrävande företag flyttar.

Grön energi kostar mera och trots att många människor menar att det uppvägs av bättre miljö måste företag se till den direkta lönsamheten om de ska kunna driva sin verksamhet och betala löner till anställda.
Spanien har en arbetslöshet på ca. 14%. USA närmar sig dessa siffror med stormsteg.

Obamas budgetförslag för 2010 innehåller skattelättnader på 20 miljarder dollar för gröna energiprogram.
I Spanien bidrar vindkraftverken med 11% av energin men det kostar 11 gånger så mycket som den som alstras av fossila bränslen.
Dessa kostnader för sol, vind, vågor och biomassa betalas av konsumenterna och uppgår till 774.000 dollar för varje grönt jobb som skapats sedan år 2000.

Spanska Acerinox SA, landets största producent av rostfritt stål, skyllde på inhemska energikostnader när de expanderade och flyttade till Sydafrika och USA.
Microsoft och Google flyttade sina servers till den kanadensiska gränsen, eftersom de har tillgång till billigare energi där.

Att göra alternativ energi konkurrenskraftig med konventionellt framställd energi kommer att ta åratal, kanske decennier.
Att göra oss oberoende av utländsk olja under utvecklingstiden är betydligt enklare.
American Petroleum Institute säger att inom våra gränser och vid våra kuster finns tillräckligt med olja för att hålla igång 60 miljoner bilar i 60 år och värma 60 miljoner hem under 160 år. Det borde ge oss tid att jobba på andra alternativ...men icke.
I stället talar Obama nu om att beskatta oljeindustrin med ytterligare 400 miljoners miljoner dollar, "de har ju alltför höga vinster".

Det är rena vanvettet att höja skatterna på den industri som vi är mest beroende av för framställning av energi, och för att nedbringa vårt beroende av utländsk olja.
Dessutom är det olje-och-gasindustrin som gör det mesta av arbetet när det gäller utvecklingen av nya tekniker.

30 mars 2009

Inte ens predikanten tror på sitt budskap


Det är troligt att Al Gore's inspirerade några att delta i lördagens jippo genom att släcka lampor under Earth Hour men han glömde att skicka påminnelselapp till sig själv.

Drew Johnson, ordförande i Tennessee Center for Policy Research, körde förbi Gore's mansion i Nashville klockan 20:48 och rapporterade att strålkastarbelysning var tänd över uppfart till huvudbyggnaden.

På sin blog skriver han:
"Jag körde upp till Al hus, beläget i överklassområdet Belle Meade i Nashville, klockan 20:48 - mitt i Earth Hour. Jag såg att den största huvudstrålkastarbelysningen, som brukar lysa upp hela hans 840 kvadratmeter stora herrgård var släckt, men flera av lamporna i huset var på."

Men det komiska var att dussintals strålkastare lyste upp träden och gatan vid infarten till Gores herrgård . Jag skämtar inte, mina vänner, räddaren av miljön brydde sig inte ens om att stänga av belysningen för att visa upp sina träd."


Lugn, bara lugn

Om det är någonting som används som skrämselpropaganda mer än något annat, när det gäller den globala uppvärmningen, är det hotet om att havet kommer att översvämma och dränka stora delar av jorden.
I klartext: "Vi behöver massor med pengar och restriktioner för att bekämpa uppvärmningen."

Som tex. att förbjuda svarta bilar i Kalifornien, eftersom de inte reflekterar solvärmen lika mycket som andra färger och därför åtgår det mer energi till luftkonditioneringen. Obligatorisk, regelbunden mätning av lufttrycket i däcken ska också införas!

Om det är någon vetenskapsman som vet mer om havsnivån än någon annan person i världen är det den svenske geologen och fysikern Nils-Axel Mörner, tidigare ordförande i INQUA, Internationella kommissionen on Sea Level Change.
Dr Mörner, som i 35 år har haft tillgång till alla kända vetenskapliga metoder för att studera havsnivån över hela jordklotet, säger att allt detta prat om att havet stiger är ingenting annat än en enorm skräckpropaganda.
En av hans mest chockerande upptäckter var att han fann orsaken till varför IPCC har kunnat visa att havsnivån stiger med 2.3 mm på ett år.
Fram till 2003, fanns det inga satellitbaserade bevis som visade en uppåtgående trend. Men plötsligt börjar kurvan peka uppåt eftersom IPCC: s gynnade experter hade dragit slutsatser från en enda tidvattensmätare i Hongkongs hamn, som visade en höjning med 2.3 mm . Hela den globala havsnivå-mätningen justerades sedan uppåt med en "korrigeringskoefficient" av 2.3 mm, eftersom IPCC: s forskare medgav att det "behövdes för att visa en trend".

Trots svängningar nedåt och uppåt, kommer inte havet att stiga", säger Dr. Möller. "Det har inte stigit på 50 år. Om det finns någon anledning till att det kommer att stiga under detta århundrade, kommer det inte att vara mer än 10 cm , med en osäkerhetsfaktor på plus eller minus 10 cm. Och bortsett från alla de konkreta bevisen, säger de grundläggande fysiska lagarna (latent värme som behövs för att smälta is) att föreställningen om jordens undergång, framtrollad av Al Gore och Co, inte kan komma till stånd.

Anledningen till att Dr Mörner, tidigare professor i Stockholm , är så säker på att påståenden om att höjning av havsnivån är 100 procent fel, är att alla påståenden är baserade på datormodell-prognoser, medan hans slutsatser bygger på "att vara på plats och iaktta vad som egentligen händer i den verkliga världen".

De börjar få nog

Obama håller presskonferens nu där han ignorerar de stora tidningarna som Washington Post, Washington Times och Wall StreetJournal.
I stället tar han 13 förplanerade frågor från Ebony, Univision och Stars and Stripes och liknande små tidningar.

Journalisters uppgift är att vara folkets röst och ställa frågor om vad som försiggår och utreda och förklara och presidentens uppgift är att presentera sin politik.
Amerikanska folket har tappat tilltron till Washington och presidenten letar febrilt efter nya möjligheter att hantera den växande ilskan och oron och återfinna något av sin popularitet.

Vi ska hålla i minne att 47 % av amerikanerna INTE röstade på Obama och många av de som röstade på honom för att "ge hoppet en chans" ångrar det redan.

Det är inte bara i USA som man plockar fram hö-gafflarna. Från Storbritannien ser vi stora demonstrationer inför G-20 mötet.
Med tanke på storleken och omfattningen av de prövningar som Obama- administrationen försöker tvinga världen att anta, är det troligt att oron kommer att växa till en öppen revolt i många länder.
Washington säger att våra problem beror på en brist på konsumtion. Därför är lösningen att regeringen ska spendera pengar. Men om amerikanen är pank för att han handlat för mycket, hur kan regering ha pengar att sprida ut? De enda pengar regeringen har är det man drar in från oss i form av beskattning.
För att skjuta upp omedelbara skattehöjningar planerar man att låna mer från utlandet. Om våra utländska långivare vägra ställa upp längre kommer en stor del av pengarna att tryckas i stället.
Angela Merkel och spanske finansministern Pedro Solbes har redan höjt sina röster och förklarat att "ingen ska tala om för dem att de måste spendera mer pengar"

David Hannans kritik av Gordon Brown kunde lika gärna riktas till Barack Obama.

Att trycka upp mer pengar är detsamma som beskattning, fast i annan form.
I stället för att råna medborgarna på deras inarbetade slantar rånar man dem genom att göra pengarna mindre värda.
Många är fortfarande så okunniga att de tror att bara regeringen skickar ut pengar kan vi köpa oss välstånd. Det är emellertid inte pengar vi behöver utan produktion. När regeringen trycker mer pengar kommer vi inte att kunna köpa mer prylar; bara betala ett högre pris för dem.

Vi har lånat och spenderat och försatt oss i konkurs. Nu måste vi spara och producera tills vi kommer på fötter igen.
Det kommer inte att ske utan smärta men de protesterande rösterna från andra länder kommer bara att bli högre tills vi ser den obekväma sanningen i vitögat.

29 mars 2009

Licenspengar och infiltratörer

Vad är det för DDR-metoder Sveriges Radio håller på med? Nyligen avslöjades en reporter när hon försökte skaffa fram komprometterande material om Sverigedemokraterna under en tredagarskryssning till Tallinn. Hon hade gått med i partiet under falsk identitet redan i höstas.

Detta var inte den enda infiltratören. Sveriges radio har nu börjat sända hemliga inspelningar från SD-sammankomster och tänker förmodligen hålla på med det ända fram till valet om ett och ett halvt år.

Läs mer

Var går gränsen mellan nationalism och rasism?


Förvisso är det ännu långt till midsommar, men det gäller att redan nu sätta klackarna i marken, om vi vill hinna förhindra att inte många tidigare års hänsynslösa midsommarfirande kan åter upprepas i år.
All empati för våra nya svenskar har allt för länge lyst med sin totala frånvaro. Mot bakgrunden av att vi inom min närmaste familjekrets kommer från sex olika nationer känner jag för att belysa det vulgära svenska midsommarfirandet.
Bör inte våra nysvenskar få ha tungt vägande ord med i laget så att vi från och med kommande midsommar har kulturanpassat vårt midsommarfirande?

I fjol – liksom många år tidigare – sågs mängder av ENBART svenska flaggor vaja för vinden. Spritångorna vilade tungt i naturen. Hur många fordonsförare som förlorade körkortet efter passiv inandning av alkoholånger vid passerandet av midsommarbegivenheter längs färdvägen kan man undra?
För att inte tala om att alkoholen gav upphov till misshandel och fylla på Öland, skottlossning i Göteborg, och nakenhet i Gullspång etc. etc.
Vad värre är: Vem brydde sig om att det bland nysvenskarna finns många vars religion strängeligen förbjuder allt inmundigande av starka och destillerade drycker?
Respektlöst tvingades de uppleva hur svenskarna i samband med sillbiten sjöng högljudda snapsvisor - och hur immiga brännvinsglas höjdes stup i kvarten!
Ingen tog minsta hänsyn till att det finns flyktingar som inte är slängda i det svenska språket - och i våra seder. För många av dem kan dessa glädjeyttringar ha misstolkats till en hotbild. Må dansen ”Små grodorna” vara ett belysande exempel på vad som lätt kan missuppfattas och inge både skräck och djup ångest.

Likväl tycks ingen myndighet ha tagit hänsyn till följderna av denna patriotism, som förvisso kan väcka anstöt hos våra nya svenska medborgare och asylsökande.
Nationalismen har faktiskt gått så långt att det numera finns de som öppet vågar påstå att svensk nypotatis och svenskodlade jordgubbar smakar bättre än de importerade!
Myndigheterna har till och med skickat ut experter för att kontrollera så att svenskskyltade jordgubbar verkligen är svenska! Våra inhemska lantbruksprodukter sätts med andra ord före de utländska.
Talet om lika värde sätts sålunda ur spel! Likväl tycks ingen av våra annars så ansvarskännande journalister, erkänt verbala politiker, eller ens vår alerte diskrimineringsombudsman DO har uppmärksammat dessa skrämmande yttringar.
Till och med folkpartisten Lars Leijonborg och f.d. flyktingimportören Bengt Westerberg har valt att lägga locket på!
Tystnaden är sålunda kompakt. Nu undrar jag: ”Hur blir det om denna nationalistiska trend får fortsätta opåtalad även i år?”
Må så vara att jag aldrig i hela mitt liv har sett någon helnykterist som ser fullt frisk ut, men ett friskt utseende får inte väga tyngre än respekten för muslimernas välkända syn på starka och destillerade drycker.

John Wilthorn

Affärsidén människosmuggling


Människosmuggling är en synnerligen populär form av entreprenörskap. Enligt Katarina Biörnstad, chef för konsulära avdelningen på UD har människosmuggling ”blivit en form av handel som inte fanns tidigare.”
I augusti 2008 hade UD 209 ärenden på sin lista över frihetsberövade människosmugglare – s k ”svenskar” - som gripits utomlands.
De flesta som frihetsberövas utomlands döms för narkotikabrott men enligt Biörnstad är ”människosmugglarna på starkast uppgång. I nuläget pågår åtta rättegångar mot svenskar (sic) som misstänks för människosmuggling. Men det finns säkert ett mörkertal när det gäller hur många som gripits. Många vill av naturliga skäl inte ha kontakt med oss.” De s k ”svenskar” som hamnar på UD:s lista är antingen svenska medborgare eller personer med uppehållstillstånd i Sverige.

Affärsidén – skenäktenskap/äktenskapsförmedling

Skenäktenskap som ingås för att få uppehållstillstånd omsätter stora pengar inom EU. Välorganiserade nätverk utnyttjar nationella regler och kryphål som gör det möjligt och attraktivt att genom arrangerade äktenskap skaffa sig uppehållstillstånd. Priset för en arrangerad vigsel kan vara upp till 200 000 kr. En rapport från Rikskriminalen i juli 2008 visade att Sverige är ett mycket attraktivt land för skenäktenskap genom vår enkla och snabba hindersprövning.
Enligt en rapport från Rikskriminalen har äktenskap mellan en EU-medborgare och en utomeuropeisk medborgare och där ingen varit folkbokförd i Sverige sedan 2001 ökat med drygt 400 procent eller från 200 till 800 skenäktenskap per år. Under ett enda år genomfördes 101 vigslar där ingen av parterna var mantalsskriven i Sverige.
Vigslarna beräknas ha inbringat 15 till 20 miljoner till det nätverk som varit behjälpligt vid samtliga hindersprövningar och vigslar. [2]

Det var de belgiska myndigheterna som först uppmärksammade att de flesta skenäktenskapen i EU ingås i Sverige. Flera belgiska förundersökningar visar att personer boende i Sverige arrangerar skenäktenskap åt icke-europeiska män - främst från Indien och Pakistan.
I mitt brev den 16 maj 2008 undrade jag vad regeringen gjort för att stävja missbruket med falska vigslar eller om näringsministern kanske tycker det är en så lysande affärsidé att ingenting gjorts. Jag har inte fått något svar på min fråga.

Affärsidén skenäktenskap är inte människosmuggling.

De 34 åtalade vietnameser, som tjänat minst 20 miljoner på sin affärsidé människosmuggling - eller en miljon per insmugglad person - bl a genom skenäktenskap och skenadoptioner – friades helt. ”Äktenskapsförmedling är inte detsamma som smuggel” konstaterade Halmstad tingsrätt.
Tingsrätten fastslog också att dokument som utfärdats av mutade tjänstemän i Vietnam och med uppenbart och falskt innehåll inte är falska i lagens mening: ”Deras papper är inte juridiskt falska.” Därmed är det inte människosmuggling när man med hjälp av sådana dokument tar sig in i Sverige.
”Med detta öppnas ett nytt sätt att ta sig in i Sverige och hela vår tanke med reglerad invandring faller. Frågan varför man nu ska smyga över gränsen eller låta sig transporteras i en container” konstaterade chefsåklagare Thomas Wennerstrand i DN den 27 juni 2008.
”Blir domen vägledande kan hela den reglerade invandringen sättas ur spel” konstaterade chefsåklagare Thomas Wennerstrand.

Chefen för utlänningspolisen i Halmstad Marianne Paulsson ”hade inte trott att svensk lag kunde vara sådan att man accepterar att det är olagligt att ta sig hit med mutor och oriktiga dokument.”
Trots att det stod helt klart att dokumenten varit lögnaktiga, att skenäktenskap ingåtts och att barn inte haft de föräldrar de har enligt papperen är inget av detta brott enligt svensk lag.

I en FN-konvention om bekämpning av gränsöverskridande brottslighet ser man det här som kriminellt och som människosmuggling om dokumenten används för att passera gränser. Men Tingsrätten tvingades konstatera att inga försök gjorts att lägga in FN-konventionens rekommendationer i svensk lagstiftning. [3]
Den ende av de 34 åtalade som fick ett straff dömdes till villkorlig dom för stöld, och snatteri och fyra månatliga dagsböter för brott mot utlänningslagen. Den domen berodde enligt Marianne Pålsson på att ”han ljugit tjänstemännen på Migrationsverket rakt i ansiktet och blivit avslöjade med det.”

Vid husrannsakan hos en av de fyra huvudåtalade - Thi L i Andersberg - hittade polisen brev och detaljerade anvisningar om vad paren skulle säga för att lura svenska myndigheter. Thi L informerade även om hur utlänningarna skulle komma åt svenska de svenska bidragssystemen när de kommit hit för att hon skulle få tillbaka de pengar de var skyldiga henne. Summorna varierade mellan 100 000 och 325 000 kr för en vuxen och ett barn. Verksamheten har pågått mellan 2003 och 2006. Brottsutredningen, som har pågått sedan 2005 vid internationella åklagarkammaren i Göteborg och åklagarkammaren i Halmstad, har kostat flera miljoner. Förundersökningen är på 7 200 sidor. [4]

Inger-Siv Mattson

[2] Källa: Bosse Brink i SvD den 29 juni 2008
[3] Källa. Peter Sandberg, DN den 27 juni 2008
[4] Källa: Hallandsposten

28 mars 2009

Som man sår får man skördaTvå hundra skolbarn i Storbritannien, några så unga som 13 år, har identifierats som potentiella terrorister genom att polisen använder ett nytt system som fokuserar på att identifiera ungdomar som är "utsatta" för islamisk radikalisering.

"Channel project", som man kallar det, har gjort det möjligt att ingripa i minst 200 fall, där man ansåg att barnen var i riskzonen för extremism. Programmet har pågått i 18 månader och antalet barn har ökat från 10 barn som identifierades i juni 2008.

Man ber lärare, föräldrar och andra att vara vaksamma på tecken som kan tyda på att barnen attraheras av extrema åsikter eller att de kan vara "tränade" av radikala element.

Man understryker att systemet inte används för att peka ut den muslimska befolkningsgruppen.

Sir Norman, chef för distriktet där alla fyra "7 juli bombarna" växte upp, säger:

Tecknen vi ser kan betraktas som rasism och negativa attityder gentemot Väst.
När vi ser detta blir barnet därefter föremål för ett "program för intervention anpassat till de enskilda behoven ". Detta kan innebära diskussioner med familjen eller socialarbetare och också med den lokala imamen, men också direkt ingripande av polisen.
Vår grundsyn är att bygga upp en relation, på grundval av tillit och förtroende.
Med hjälp av dessa människor i samhället kan vi identifiera de barn som riskerar att utsättas för påverkan. Utmaningen är att ingripa och ge vägledning, inte nödvändigtvis för att åtala dem, men för att ta itu med deras växande känsla av hat och vilja att göra något våldsamt på grund av feltolkning av en religion.
Vi inriktar oss på brottslingar och sådana som vill bli terrorister och som råkar gömma sig bakom en islamisk retorik. Det är inte samma sak som att vända sig emot det muslimska samhället.
De väljer sina ord väl, därborta i Storbritannien.
-----

Eftersom det är alldeles för mycket begärt att föräldrar ska hålla ordning på och uppfostra sina barn blir det mer och mer populärt i USA att införa utegångsförbud för ungdomar den tid på dagen då de borde vara i skolan. På flera ställen i Kalifornien och Ohio har man infört det och också i Atlanta, Philadelphia och vissa städer i Texas.
Bötessumman kan uppgå till 500 dollar och drabbar också de personer eller företag som låter ungdomarna driva omkring utan att föräldrarna är med.

På flera ställen i landet betraktas ungdomar som så besvärliga och "icke-rumsrena" att Galleriorna och stora köpcentra inte vill ha med dem att göra över huvud taget. De stör och upplevs så hotfulla att många människor inte vill handla där.
Därför har man infört förbud för alla under 18 år efter klockan 4 på fredagar och lördagar, om slynglarna inte åtföljs av en förälder.

"Vi månar om säkerhet och en trivsam, familjeorienterad atmosfär" säger man från affärshåll.

27 mars 2009

Vilket trams!

På lördag kväll är det dags igen för det idiotiska påhittet att släcka alla lampor och i stället tända ljus och elda paraffin och färgämnen. Allt för att det ska kännas bra och engagerat, man måste ju hjälpa jorden!

En stor grupp människor som inte kan förklara den senaste istiden för 12000 år sedan, men har fallit för regeringarnas AlGore-kult och hjärntvättats att tro att jorden flämtar efter andan och att jippon som detta med "Earth Hour" kan påverka klimatet.
De engagerar människor och får dem att tro att de deltar i något viktigt och ger dem en känsla av att de är så duktiga.

Klimat påverkas inte av elströmsnätet och industriell aktivitet har ytterst marginell inverkan på temperaturen.
Den naturliga gasen CO2 återvinns i processen.
31,000 vetenskapsmän har skrivit under en petition, den sk. Oregon Petitionen, där man fastslår att ökningen av koldioxid i atmosfären har en ökad positiv effekt på växt-och-djurliv.

Det är dyrbart att stänga av el-nätet och sedan köra igång det igen. Det åtgår mer energi för det än att hålla det igång i en timme.
Det som har det absolut största inflytandet på klimatet är solen och omkring 1 miljon variabler påverkar det, vilket man inte knäpper av och på med en strömbrytare.

Klimatet har alltid varierat, istider kommer och går, sol-aktiviteten ökar och minskar, vilket kan leda till dramatiska förändringar i olika regioner

Det verkliga problemet är miljö-fanatikerna, som inte har någon logisk, saklig grund för sina infall. Det är en kult konstruerad av människor (precis som Islam), som ser som sin främsta uppgift att lägga sig i hur andra ska leva och använda sina pengar. Det ger dem också en känsla av "andlighet" och självförtroende.

Gör något vettigt i stället, städa upp längs stränderna och vägarna, plocka upp hundskit i stället för att skryta med att ni "gör något för isbjörnarna" (vars antal har fördubblats på kort tid.)
Earth Hour är inget annat än ett bevis på dyrkan, man böjer sina huvuden och känner sig präktig därför att man släckte lamporna i en hel timme.
Duktigt! Du borde få en T-shirt som belöning!

Lyckligtvis finns det människor som inser att jorden är renare och grönare nu än den någonsin varit under de senaste 200 åren. Människor som förstår att klimat varierar och inte är globalt, att det inte har något att göra med CO2. Låt oss hoppas att dessa människor orka stå på sig gentemot de löjliga bakåtsträvarna som försöker driva oss tillbaka till stenåldern.

26 mars 2009

Ämne: Tobias Hübinette och ”svenskheten”


Den 17 mars 2009 sände Sveriges radio P 1 ett program med titeln Vågen på temat ”En ny svenskhet”. Bland gästerna återfanns Tobias Hübinette.[1] Mot bakgrund av hr Hübinettes antecedentia vill jag gärna veta av vilken anledning SR anlitat honom som expert på ”svenskhet”?

Var det i hans egenskap som grundare och chefredaktör för den förment antirasistiska tidskriften Expo? Eller var det p g a hans intensiva engagemang i Antifascistisk Aktion, AFA? Eller var det p g a hans kriminella och våldsamma förflutna?

Eller var det kanske rent av p g a hans tidigare uttalanden i ämnet?


Hübinettes uttalade förakt för västerlandet

I programmet sade hr Hübinette bl a att ”svenskheten är väldigt baserad på ras och rasvetenskap. Alla vet att en svensk är vit och att svensken inte bara är vit utan vitast av alla vita folkslag på jorden.” Jag förmodar att detta uttalande är ett av de forskningsresultat hr Hübinette kommit fram till i sin forskning i ämnet ”svenskhet.”

Programledaren eller övriga medverkande hade givetvis inget att invända mot detta något märkliga uttalande.

I programmet kallade sig hr Hübinette forskare: ”Nu kommer jag från forskarvärlden…” och ”den värld jag kommer från d v s forskarvärlden…”hette det – som ett mantra - vid flera tillfällen i programmet.

Det kanske var litet förmätet av hr Hübinette att åberopa sin tillhörighet i forskarvärlden med tanke på hur hans ”forskarkarriär” ser ut.

Den 17 juni 2005 skrev Josef El Mahdi i SvD om den strid som uppstått på Stockholms universitet p g a doktoranden i koreanska Tobias Hübinette granskats för sina texter om vita män. Orsaken till kritiken från universitetet var bl a att Hübinette i sin s.k forskning ”kartlagt” hur många Östasienforskare som gift sig med asiatiska kvinnor och därmed enligt Hübinette ”tagit dem som mångkulturella maskotar.”

Hübinette förklarade bl a varför vita män gifter sig med asiatiska kvinnor: ”Denna fetischiering (sic) av asiatiska kvinnor är nämligen ingenting annat än undanträngda pedofila böjelser som här kan komma till uttryck som en socialt accepterad blandrelation, dessutom hyllad som ett mångkulturell ideal. Därmed blir svenska män som bär på ’gula febern’ och därmed skriver in sig i en lång tradition av västerländska övergrepp utförda av europeiska kolonialherrar och amerikanska soldater till och med belönade för sin pedofila läggning.”

Hübinettes grova generaliseringar om vita män föranledde Institutionen för orientaliska språk vid Humanistiska fakulteten att plocka bort hans artiklar från universitetets hemsida. Professor Hans Aili var ”oroad över tendenserna i Hübinettes artiklar” och ansåg att ”det han skrivit var mer opinionsbildning än forskning.”

Professor Aili sade vidare att han ”å ena sidan skall förvara min doktorands yttrandefrihet. Det är viktigt med högt i tak här, Å andra sidan handlar det om att skydda universitetets trovärdighet.
I motsats till universitetet tycks Sveriges Radio inte ha några problem med att skydda sin trovärdighet.

Kritiken mot Hübinettes rasistiska åsikter var massiv. Anders Karlsson, Koreaforskare vid anrika School of Oriental and African Studies i London, SOAS menade att ”universitetets rykte riskerade att ta skada av Hübinettes åsikter.”

Gabriel Jonsson, lektor i koreanska, krävde i ett brev till den egna institutionen att hans kollega skulle ”stoppas från att kalla svenska mäns äktenskap med asiatiska kvinnor för koloniala övergrepp och pedofila böjelser.”

Sedan universitetets egna jurister granskat texterna konstaterade de med sedvanlig politisk korrekthet att ”de inte innebar förtal eller hets mot folkgrupp.”

På Josef El Mahdis fråga till professor Aili om det skulle ”varit möjligt att uttrycka sig så om andra etniska grupper?” svarade Aili att ”Nej, jag tror inte det hade gått. Då hade det blivit bråk. Eftersom vi är normen och majoriteten måste vi finna oss i att bli kritiserade på annat vis än andra grupper.”

Det är onekligen litet märkligt att Hübinette som i andra sammanhang hyllat rasblandning kallar vita mäns relationer med asiatiska kvinnor för ”gula febern.” I nr 1: 1994 av tidskriften Creol skrev den självutnämnde antirasisten Hübinette: ”Att känna och t o m tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa samhället! Leve anarkin! ”[2]

Forskaren Hübinettes kriminella bakgrund

Den 20 juni 2006 anhölls hr Hübinette för mordbrand och försök till mordbrand. Sedan han tänt eld på sin f d sambos lägenhet försökte han anlägga mordbrand hos hennes nye man. Den f d sambon berättade i Aftonbladet den 21 juni 2006 att hon haft besök av sina f d sambo som gått ut på balkongen, tänt eld och flytt från lägenheten. När kvinnan ringde sin pojkvän som bodde i ett studentområde i Solna berättade han att någon precis varit inne i hans trappuppgång och försökt tända eld på en bunt tidningar. Det blev rökutveckling men elden fick aldrig fäste. Hübinette greps när han några timmar senare återvände till kvinnans lägenhet. I samband med rättegången beslöt Stockholms tingsrätt att låta sinnesundersöka hr Hübinette.

Redan under sin tid i AFA skaffade sig Tobias Hübinette ett digert syndaregister. Han har dömts för ett stort antal olagliga aktioner bl a sabotage, uppvigling, grov uppvigling, förtal, ofredande, trakasserier, hot, skadegörelse samt för att ha vandaliserat en kyrka.

1992 dömdes Tobias Hübinette till fängelse för uppvigling. Den 11 oktober 1995 dömdes till villkorlig dom och skadestånd för att ha skickat ett stort antal hotbrev till ett flertal privatpersoner och i några fall till deras arbetsgivare där de anklagades för rasism. [3][3]

Hübinette har t o m själv erkänt att han misshandlat barn och äldre människor. I nr 1,1996 av Kurdo Baksis tidskrift Svartvitt förklarade Tobias Hübinette. att hans hat mot rasistiska svenskar ledde till att han ”valde att i vardagslivet inte längre tiga och ta emot. Jag började helt enkelt attackera och mer eller mindre misshandla personer som betedde sig rasistiskt i min närhet. Det kunde röra sig om allt från fullfjädrade skinheads till barn i skolåldern och äldre herrar och damer.”

Enligt uppgift skall hr Hübinette även ha varit misstänkt för eventuell inblandning i det brutala mordet på en ung man vid Fryshuset för några år sedan.

Ett lågvattenmärke

Efter att Sveriges Radio gång på gång anlitar en person med hr Hübinettes rasistiska åsikter som expert på ”svenskhet” och ”rasism” har SR förlorat all trovärdighet. Nog borde väl ett public serviceföretag som Sveriges Radio vara mer noggrant med sitt renommé och undvika att sänka sig till att ha en känd – för att inte säga ökänd – våldsverkare i sina program? Var det av ren okunnighet eller var det ett medvetet försök att föra lyssnarna bakom ljuset genom att framställa Tobias Hübinette som en oförvitlig akademisk auktoritet?

Jag anser att Vågen-redaktionens klavertramp är så gravt att Ni bör be lyssnarna om ursäkt för hr Hübinettes medverkan mot bakgrund av vad Ni nu vet om hans rasistiska uttalanden och kriminella förflutna.

Avslutningsvis vill jag påminna Vågen-redaktionen om den franske 1500-talsfilosofen Michel de Montaignes kloka ord: ”Vid randen av en avgrund finns det blott en sak att göra: ta ett steg tillbaka” d v s Ni bör förklara Tobias Hübinettes medverkan i Ert program inför lyssnarna och som sagt be om ursäkt för Ert misstag!


Inger-Siv Mattson, f d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd


[1][1] Enligt uppgift även känd under pseudonymen Erik Johansson
[2][2] När detta skrevs lär Aktuelltreportern Christian Catomeris ha varit chefredaktör och ansvarig utgivare av Creol
[3][3] En av dem som fått Hübinette dömd för olaga hot är en f d medlem av Sverigedemokraternas partistyrelse (Uppsala tingsrätt, dom 1800:95)

Europa muslimskt inom 20 år
Detta är några av de skrämmande saker som den egyptiske muslimske predikanten Amr Kahled säger:

Det finns 25 till 30 miljoner muslimer i Europa. Européer är inte tillräckligt informerade om Islam och profeten. Den västerländska kulturen är farlig för muslimer, och västerlänningar provocerar avsiktligt muslimer för att få anledningar att driva ut dem ur Europa.
Man använder sig av yttrandefriheten för detta men Islam är lika helig som yttrandefriheten. Det gäller för muslimer att inte låta sig provoceras utan infiltrera samhället genom att påverka på arbetsplatser och inom idrott. Att visa att muslimer har högtstående moral och är respektabla. Om man gör det kommer muslimska värderingarna att ändra samhället och ta över inom 10 år.
-----------

OIC, ett mäktigt block inom FN, bestående av 57 muslimska stater, som dominerar rådet för mänskliga rättigheter (!) har ända sedan 1999 arbetat för att göra det olagligt att kritisera eller förtala Islam. Hittills har man inte fått igenom sitt förslag men man kommer att rösta om det igen den 26-27 mars och denna gång tyder tecknen på att man kommer att kunna genomföra resolutionen.
Resolutionen, som kallas "Kampen mot förtal av religioner", säger att det kommer att gälla förtal av alla religioner, men den nämner bara Islam vid namn.
Man säger att genom att kritisera Islam "kränker man mänsklig värdighet" vilket kan leda till "disharmoni" och uppvigling till hat i största allmänhet och mot Islam i synnerhet.
Om denna resolution, (som också stöttas av Ryssland och Kina) antas, kommer allt som utgår från FN på lokal, nationell och internationell nivå att begränsa yttrandefriheten och all kritik av religion, speciellt Islam.
Frasen "förtal av religion" är inget juridiskt begrepp enligt villkoren för mänskliga rättigheter.
Lagar om förtal, i de flesta västerländska länder, är till för att skydda individer, inte tro eller religioner.

25 mars 2009

Bli inte svensk!


Första delen av programmet Efter tio var jätteintressant.
Gå in på TV4.se och kolla början av tisdagens program. Efter Lisa Nilssons sång kommer en intervju med en ung flicka och pojke, båda barn till invandrare. De lever båda med skyddad identitet, varför man inte får se deras ansikten. Det de har att berätta är sanslöst.
Bl.a. sägs det, att det värsta man kan göra med tanke på familjens heder är att bli svensk och leva enligt svenska lagar. Familjen lever i en stat i staten.

Vem är vem?


För fyra, fem månader sedan var han inte säker på hur många stater han besökt i Amerika. För en månad sedan, när han var på andra sidan gränsen till Canada trodde han att Ottawa var Iowa. Och nu förväntar vi oss att han ska veta vem som styr i de olika Europeiska länderna men det är väl att ställa alltför höga krav.

Barack Obama verkar inte veta att fransmännen valde Nicolas Sarkozy till president i maj 2007 och inte Jacques Chirac som varit president i tolv år.

Från Le Figaro meddelas att Obama skrev ett brev till Jacques Chirac och uttryckte sin önskan att "arbeta tillsammans med honom" under de kommande fyra åren!
Chirac beskriver brevet som "very nice". Obama skrev, "Jag är säker på att vi kommer att kunna samarbeta under de kommande fyra åren, i en anda av fred och vänskap, för att bygga en tryggare värld."
Användningen av ordet "fred" togs som en indirekt hänvisning till Chiracs inställning till USA: s intervention i Irak, vilket Obama också varit emot.

Sarkozy är lite purken eftersom han i flera månader har försökt att få en inbjudan till Vita Huset men nu verkar det som Chirac kommer dit först.
Föreställ er rubrikerna om det varit Bush som gjort samma tabbe!

Obama lovade att ändra på världens attityd gentemot Amerika och han är på god väg redan.

Britterna är förbannade på oss.
Ryssarna skrattar åt oss.
Fransmännen är förbannade på oss... men OK, det är ju inget nytt.
Polackerna är förbannade på oss.
Iran skrattar åt oss.
Israel är förbannad på oss.
Hugo Chávez anser att Obama är okunnig och där måste jag faktiskt hålla med Hugo.
Nordkorea testar oss och Obama fick underkänt i den testen.


Obamas budget

Congressional Budget Office, CBO, är inte glada över Obamas politik. Hans budget innebär att "Washington" drar på sig ett fullständigt ohållbart underskott och ökar upplåningen med över 9 miljarders miljarder dollar under nästa årtionde. Det är mer än fyra gånger det underskott som George Bush drog på oss.

"Men vänta, det blir mer", som man säger i nästan all TV-reklam här. Congressional Budget Office förutspår att "Obama politik kommer att orsaka att offentliga utgifter sväller över historiska nivåer, även efter att det ofantliga "stimuleringsprogrammen" har upphört. Ursäkten för dessa var ju att mildra lågkonjunkturen och få det finansiella systemet på fötter. Resultatet blir, säger man, att år 2019 kommer USA: s nationella skuld att bli omkring 82 % av BNP - ungefär dubbelt så mycket som idag.

Den största anledningen till att Obama vann valet är att han är svart. Han fick 97% av alla svarta röster, det från en grupp som utgör 13% av befolkningen.
Många människor av alla hudfärger drogs med av retoriken om "Förändring" och "Hopp" utan att sätta sig in i vad det innebar. Det kändes säkert fördomsfritt och nytt att rösta på en kandidat som är halv-svart.
Man ignorerade att han under sin skoltid drogs till marxistiska grupper, att han arbetat för terroristen Ayers och ACORN , att hans pastor och mentor hatar Amerika, att hans fru aldrig varit stolt över detta land. Jag vägrar emellertid att tro, att det vi upplever nu är vad väljarkåren verkligen ville ha.

Naturligtvis säger Obama att CBO har fel. Baserat på hans "enorma erfarenhet" vad gäller beslutsfattning, påstår han att han ska nedbringa underskottet till hälften vid slutet av den första regeringsperioden.
Det kanske skulle kunna ske om hela ansvaret omedelbart läggs över på en grupp som är renodlade republikaner, men det kommer inte att hända. Hela det republikanska partiet kippar just nu efter andan och letar efter en livboj, en ledare och ett program att samla sig omkring.

Under kampanjperioden lovade Obama att minska alla utgifter, men i stället har han skrivit under en budget som kommer att öka utgifterna med ett tusen miljarder under de närmaste tio åren.
Heritage Foundation har en utmärkt analys av Obama budget här.

24 mars 2009

Ofattbart

The Twilight Zone var en amerikansk tv- serie som gick för en del år sedan. Varje episod var en blandning av fantasi, science fiction, overklighet och skräck. Ofta slutade varje avsnitt med en makaber vinkling som fick tittaren att tvivla på sitt eget förstånd.

Det som pågår i USA just nu påminner mycket om denna TV-serie.

President Obama senaste vapen i kampen för att få i gång ekonomin är att designa en ny logga. En rund platta med stänk av rött och blått och några stjärnor. Obama "O" sigillet hjälpte under kampanjen så nu har man gett samma företag i Chicago till uppgift att utforma märket för American Recovery and Reinvestment Act (återvinning och återinvestering).

Den allmänna ilska över bonusutbetalningar, som man hoppades skulle skyla över administrationens huvudlösa slöseri med skattemedel, verkar ha slagit slint. Vi ser mer och mer oro nu över Barack Obamas ambitiösa planer att utvidga regeringens inflytande över den amerikanska privata sektorn.

Republikanska motståndare säger att Obama drivs av en filosofisk övertygelse att ju större regeringen är, ju mer intrång den gör på alla områden, från sjukvård till utbildning, desto bättre är det för alla.
Obama driver denna politik bara 13 år efter att president Bill Clinton, också en Demokrat, avväpnade sina republikanska motståndare genom att förklara: "Tiden för en stor regering är nu över."

Vi hör också fler röster från båda sidor ifrågasätta finansminister Timothy F. Geithner, som ännu inte lyckats hitta personal till sitt departement. Ingen människa med sunt förnuft vill riskera sitt rykte genom att bli inblandad i detta kaos. Obama behöver någon att skylla på och gömma sig bakom och det är Geithners främsta uppgift.

Obama står inför den absolut största ekonomiska kris som vi sett under de senaste 80 åren, hans finansminister kan tvingas avgå och vad gör presidenten? Han oroar sig över sin make-up inför TV-shower som "Jay Leno" och "60 Minutes" och uppträder som om han var anställd av Hollywood.


Till minne av en stor man


Ett "måste" att läsa i dag är Anders Johanssons sista ord till Kurt Lundgren på bloggen Mitt Sverige

1968: en del blev hippies, andra blev terrorister

Nu har det varit galapremiär på dokumentärfilmen om Blekingegadeligan, den marxistiska och fanatiska grupp i Danmark som under 1970- och 80-talen genomförde flera spektakulära rån med många miljoner kronor i byte och en dödad polis, ett mord som aldrig klarats upp, skriver Sydsvenskan.

Det sista påståendet är inte riktigt sant: av två identifierade män var den ene mördaren, men eftersom lagen säger att ingen ska riskera att dömas oskyldig, så utnyttjade de det välkända kryphålet och höll tyst under rättegången och gick båda fria. Rätta mig om jag har tagit miste, det var en ganska tilltrasslad härva av händelser inte minst på grund av vänsterflygelns inblandning.

För den mördade polismannens familj och kollegor måste filmen kännas smaklös, blodpölar och häftig musik, medan mördaren går på bio.

Läs vidare >>

Till Näringsdepartementet, Näringsminister Maud Olofsson”Det var inte svenskar som byggde Sverige.”

Med hänvisning till tidigare brev på temat ”Det var faktiskt inte vi svenskar som byggde Sverige. Det var människor som kom utifrån” daterade i juni 2008 har jag följande tillägg, som ger oss anledning att än en gång glädja oss åt att ”människor som kommer utifrån” oförtrutet fortsätter att bygga vårt land. [1]

Affärsidén – bedrägerier 1
Svart arbetskraft
Maffialiknande brottslighet infiltrerar allt fler sektioner av samhället. En kartläggning från Skatteverket 2008 har tydligt visat att kriminella gäng de facto tagit över stora delar av den marknad där svart arbetskraft hyrs ut organiserat. Inte sällan finns det även kopplingar till annan brottslighet som narkotikahandel och trafficking.
Pia Bergman, ledare för Skatteverkets rikstäckande projekt Uthyrning av arbetskraft konstaterade i DN den 10 juli 2008 att ”Sverige har varit lite av penningtvättarnas paradis. Förutom bolag som lever på att skriva falska fakturor finns det bolag som har som affärsidé att skriva ut falska kontrolluppgifter. Hittills har vi fört en ojämn kamp men vi har lärt oss mycket nu.”
Ett av de bolag som skrev ut osanna fakturor hade fått 41 miljoner kr insatta på sitt bankkonto utan att det bokfördes. Summan skulle kunna motsvara 52 årsarbetskrafter, men bolaget i fråga hade varken lokal eller driftskostnader.
Skattegranskningen hade i juni 2008 lett till 977 brottsanmälningar och upptaxeringar på närmare två miljarder kr i hela landet och för Stockholm ca 1,5 miljarder. Men endast till 37 fällande domar!
Enligt en dom hade ”en stor del av de anställda - 56 av 77 personer – även ersättning från a-kassa.”
De senaste åren har alltfler råbarkade kriminella, som ägnar sig åt utpressning, beskyddarverksamhet, narkotikahandel och rån mm visat intresse för den lukrativa byggbranschen.

Ekobrottsmyndigheten bedömer att byggbranschen är mest utsatt. Den svarta arbetskraften fanns bl a hos NCC vid Frescati, Peab i Oxelösund, Frentab vid SÖS och BHT Bygg i Björknäs.

I Nacka arbetar två av fem - eller 40 procent - byggjobbare svart. En del är anställda av kriminella MC-gäng. Företagen saknar organisationsnummer och bokföring. Företagsledarna har betalningsanmärkningar och miljonskulder och de känner knappt till de företag de formellt ansvarar för. De kriminella mc-gängen driver med hot om våld in skulder och jagar bort seriösa företagare. ” Kriminella organisationer driver företag men behåller sin våldsamma kriminella kultur. .De är affärsmän men med en väldigt brutal kultur”, sade ekobrottsutredare Henrik Lundin i Mitt i Nacka den 17 mars 2009
Två män i Uddevallatrakten som hyrde ut svensk och utländsk personal inom byggbranschen försvann hösten 2008. Männen hade utretts för ekobrott och den ene hade en skuld på ca en halv miljon hos Kronofogden. Vittnesmål tyder på att de även hade stora privata skulder. Misstankar om inslag av gängkriminalitet finns med. [2]

Henrik Lundin nämnde ett aktuellt fall på västkusten där två män försvunnit och en man mördats. ”De var samtliga aktiva inom bemanningsföretag för byggbranschen” sade Lundin.
Den politisk korrekta lokaltidningen Mitt i Nacka uppgav givetvis inte de misstänka affärsmännens nationalitet men man kanske kan våga sig på en gissning...


Inger-Siv Mattson, f d internationell sekreterare vid ett statligt forskninsgråd

PS Den 16 maj 2008 undrade jag när jag kunde förvänta mig diarienumret på mina skrivelser januari – maj 2008. Jag har ännu inte – mars 2009 – fått det begärda diarienumret. När kommer det? DS

[1] Se tidigare brev nr 1 daterat den 8 januari 2008 och brev nr 9 daterat den16 maj 2008
[2] Källa: Martin Johansson, DN 25 oktober 2008


23 mars 2009

Sunt förnuft finns inte längre

Idag sörjer vi bortgången av vår käre gamle vän "Sunt Förnuft", som vi känt i många år. Ingen är riktigt säker på när han föddes och han tynade sakta bort och bara ett fåtal märkte det......
-------------------------------------

I The Daily Mail i går kunde man läsa om hur fyra män drunknade i Storbritannien därför att polisen inte hade flytvästar tillgängliga och var tvungna att vänta två timmar på att en reglementsenligt rustad båt kom till platsen.

I gårdagens artikel medger polisen att räddningsmanskapet inte hade västar och därför väntade på stranden och lyssnade till männens rop på hjälp. "Det handlar inte om att ha båt eller inte utan om att ha flythjälp till personalen"

När man går tillbaka till web.adressen i dag har man snyggat upp reportaget och problemet med västar har uteslutits. Kommentarerna till den ursprungliga artikeln finns emellertid kvar och av dessa framgår det tydligt vad det handlade om.

Det en gång så modiga folket i Storbritannien, de som kämpade under andra världskriget, har bytts ut mot en hop initiativlösa, fega blötdjur som springer undan när demonstranter säger: " Bu! " och vägrar hjälpa döende därför att man saknar flytväst.
Det är vad socialismen gör mot människor; det dödar sunt förnuft och individuellt ansvar!

Det påminner mig om en episod i Kuba när vi i juni månad, på en ö med utmärkt klimat, jordmån och vatten inte kunde hitta tillstymmelse till grönsaker i mataffärerna. Men en dag fanns det ett tiotal salladshuvuden i grönsaksdisken!
Jag ville naturligtvis köpa ett par stycken men fick till svar att vågen var trasig så man kunde inte sälja några till mig. Nästa dag gjorde jag ett nytt försök men vågen var fortfarande trasig och ett telefonsamtal till en överordnad i Havanna löste inte problemet. Dag 3 var salladen något vissen men jag var fortfarande en villig kund och nu kunde jag genom mycket tjat övertyga chefen (via telefon) att låta oss uppskatta vikten och för säkerhets skull sedan betala lite extra för salladen.

Jämför detta med vad vad löjtnant Nicholas Estinger gjorde under en patrull i Irak.
"Jag såg hur en hand sträcktes upp över en mur och en handgranat landade mitt bland mina män." Eslinger slängde sig över granaten och lyckades kasta den tillbaka över muren innan den exploderade. Inga soldater skadades eller dödades den natten och Estinger belönades med en Silver Star.


EU:s smygangrepp på yttrandefriheten


Den muslimska massinvandringen till Europa påminner om hur kommunisterna i Sovjet flyttade runt på olika folkgrupper. Härska genom att söndra sa redan Caesar. Sen när det blir bråk är det bara att inskränka yttrandefriheten.

Men islam komplicerar saken. Islam är en lära som predikar hat mot kristna, judar, hinduer, buddhister, ateister, homosexuella, olydiga kvinnor, osv. Nu krävs det drastiska medel tänker eurokraterna, från och med den 28 november 2010 förbjuder vi folk att hata!

Då slår vi två flugor i en smäll, dels oskadliggör vi islam, och dels kan vi förbjuda islamkritiska politiska partier, för var går gränsen egentligen mellan hat och berättigad kritik?

Så dumt, inte kan väl folk rå för att de hyser motvilja mot en religion som islam.

* * *

"Hata muslimer nya folksporten" skriver Andreas Malm i Expressen. "Föreställningen om muslimerna som farliga blivande makthavare - om ingenting görs nu! - sprider sig som ringar på ett avgrundsdjupt vatten."

Ingen orimlig farhåga. Det finns befolkningsprognoser som visar på muslimsk majoritet i många europeiska länder inklusive Sverige inom 30-50 år. Vid det laget har nog välfärdshönan slutat värpa guldägg.

"Antisemitismen är ett ytterligt marginellt fenomen i svensk politik, uppburet av enstaka förvirrade vänsterskribenter och nationalsocialistiska våldssekter."

Aha, det var där skon klämde. Han vill få oss att glömma vad de muslimska demonstranterna i Malmö ropade: "Khaybar, khaybar ya Yahud, gör som Muhammed och döda och fördriv judar".

Han skriver också att "Islamofobin blir ständigt allt mer rumsren, normal, ljudlöst accepterad." Här får Malm får svar på tal i en kommentar av "Flum Skåning":

"Islamofobi...?
En fobi är en OFÖRKLARLIG rädsla för olika ting (T ex Arachnofobi - Spindelfobi). Man vet inte varför man är rädd för det ting.

Kritiserar man Islam för att vara en farlig och kvinnoförtryckande religion, är man INTE Islamofob. Man är Islamkritisk. Ordet "Islamofobi" är uppfunnet för att s k "Sjukdomsförklara" oliktänkade, likt Kommunismen i Sovjet då man spärrade in "sjukdomsförklarade" människor som hade andra åsikter. (Eller dödade dem.)

SÅ, för att avsluta, så citerar vi Malm. "Inte på drygt 60 år har fascismen haft en så ljus framtid i Europa."
Nej, se bara på AFA."

22 mars 2009

Unga män "försvinner"

Unga somaliska män har mystiskt försvunnit från Minneapolis-St.Paul-området - och många tror att de rekryterats för att delta i kriget i Somalia.

Enligt KMSP-TV i Minneapolis, har mer än 20 män i åldrarna 17 till 22 försvunnit från Twin Cities området under de senaste månaderna. Minnesota har det största antalet somalier i USA - nästan 60.000 - och några av de unga männen har försvunnit utan att ens informera sina familjer.

Familjemedlemmar tror att de har återvänt till Somalia för att delta i landets inbördeskrig - där al-Qaida har ett starkt inflytande. Området är så farligt att FN har stoppat biståndsarbetare att resa dit.
Den religiösa ledaren Shiek Imam Abdighani Ali tror att rekryterare värvar och arrangerar resor för unga somaliska män.

Bara några timmar innan president Barack Obama avlade presidentseden fick FBI information om en eventuell terroristattack. Hotet var kopplat till en somalisk ökänd jihadist-grupp kallad al-Shabab, vilket betyder Ungdom.
FBI befarar att dessa unga män utbildas i Somalia för att senare kunna återvända till USA och lansera en terroristattack.
Många av dessa terroristgrupper startar lokalt för att sedan förena sig med nationella grupper.
Man använder sig av vissa somaliska samhällsledare och förlitar sig på religionens dragningskraft och löften och letar efter somaliska unga män som känner sig isolerade.
Dessa grupper finns nog i Sverige också!

"Dessa ondskefulla storföretag"

Affärskedjan Wal-Mart, ett av de få företag som ökar sin försäljning trots lågkonjunkturen, har beslutat att ge sina anställda 2 miljarder i bonus.

Demokrat- politiker och fackföreningsledare älskar att hata Wal-Mart eftersom de vägrar att ingå kontrakt med facket.
Wal-Mart har 2 miljoner anställda och är, om jag minns rätt, det företag i USA som har flest anställda, om man undantar regeringen förstås.
Men för skams skull kan man inte dra i gång ett nationsomfattande uppror, som man gjort med AIG, eftersom bonusutbetalningarna till Wal-Martanställda i första hand går till tim-anställda. Det passar ju perfekt för de "välståndsavundsjuka".

De ondskefulla cheferna, de som har ansvar för löneutbetalningar och organisationen av verksamheten är inte värda något extra. Pengarna ska gå till de som städar, de som tar emot betalning och de som staplar videospel på hyllorna.

När Demokraterna får igenom sin lag (card check bill ) om att man inte ska ha omröstning om anslutning till fackföreningar längre, kommer man att först och främst angripa Wal-Mart. Vissa kreditvärderingsinstitut har redan aviserat att företaget kommer att bli mindre lönsamt om de tecknar avtal med facket.
Demokraternas avsikt är att göra alla beroende av socialbidrag i någon form och att Wal-Mart delar ut över 900 miljoner i bonus, nästan 800 miljoner i vinstdelning, bidrag till pensionsfonden, rabatt till anställda på varor i butiken samt möjlighet att förmånligt köpa aktier är en vagel i ögat på fackpamparna.

Taqija - Islams lagliga lögn

En av världens rikaste män, prins Al-waleed bin Talal, köpte för ett par år sen ett flygande palats för 350 miljoner dollar, en Airbus 380 inredd som ett tält med mysiga gömställen bland persiska mattor och kuddar och låga bord samt väggmålningar av ökenlandskap med kameler i solnedgång.

Nu vill han visa att han inte bara spenderar pengarna på lyx utan också vill göra något för islam, det vill säga den arabiska imperialismen. Därför har han finansierat en opinionsundersökning utförd av det ansedda Gallupinstitutet, som ska bevisa att muslimer är mer västerländska än västerlänningarna själva och i själva verket inte alls är särskilt intresserade av islam, utan vill ha demokrati.

Västerländska media bombarderas nu med denna heliga lögn som syftar till att göra den muslimska massinvandringen till väst mer accepterad. Att det är en lögn visar andra undersökningar där många muslimer säger sig stödja självmordsbombningar, attacken på World Trade Center, sharialagar etc.

Läs mer här: Saudisk vetenskapsjournalistik

Angående bilden, se kommentarer.

21 mars 2009

Min trosbekännelse

När jag läste grundkursen i teologi vid Lunds universitet...
Läs vidare >>


Samhällets fel, eller?

Bostadsområdet Herrgården i Malmö lär vara Sveriges mest vanskötta. "Inne i husen möts man av skadade trapphus och söndriga hissar. Det blir inte bättre när man besöker hyresgästerna. Är det inte spruckna väggar och stora hål i golven, så är det trasiga kylskåp, skåpsdörrar som dinglar och mögliga badrum."

Fastighetsägaren Acta mer eller mindre struntar i underhållet. Men har inte hyresgästerna själva möjligen en liten skuld till förfallet? Och vad beror de ständigt återkommande oroligheterna i området på? Den otrivsamma boendemiljön?Rosengård is Burning, skriver Gates of Vienna:

"Under fem på varandra följande nätter har "ungdomar" i övervägande muslimska kvarter i Rosengård kastat stenar och flaskor, satt eld på bilar och soptunnor och attackerat brandkåren när den kommer.

I den mest problemfyllda delen av området, Herrgården, lever 86 procent av invånarna av socialbidrag.
De tar gärna pengar från den smutsiga otrogna svenska staten, och vandaliserar sedan sina kvarter, attackerar myndigheterna, och gör området omöjligt att styra.
Det är som att kalhugga en skog i förberedelse för plantering av sharias plantor."

- - -
Ibland kan det vara bra att få en utomståendes syn på tilldragelserna. Det är lätt att bli hemmablind och vänja sig vid både smygande och plötslig jihad.

Nu invänder förstås någon att den senaste veckans bränder och stenkastning inte har något med islam att göra. Visst, det var en hämnd mot polisen för att den gripit några ledarfigurer i de kriminella nätverken, däribland Black Cobra, som finns i stadsdelen. Och visst, muslimska föreningar planerar en manifestation, "Stoppa våldet på Rosengård". Men det bevisar inte att ungdomarna inte rättfärdigar sitt handlande med idéer de fått med sig hemifrån och från Koranskolan.

Underligt om det inte vore samma bevekelsegrunder som driver de unga kriminella i Rosengård som deras motsvarigheter i Nörrebro på andra sidan Sundet. Blågårdsligan har anknytning till Hizb-ut-Tahrir som är känd för sitt hat mot icke-muslimer.

Vi bör inte heller glömma de vidriga slagorden "Khaybar, khaybar ya Yahud, gör som Muhammed och döda och fördriv judar," som nyligen hördes i en stor del av demonstrationståget mot tennismatchen mellan Sverige och Israel i Malmö. Se youtube.

Erixon ger ett exempel på hur “samhällsdebatt” numera sker i denna landets tredje största stad:

En 28-årig man och hans kamrater gick på Ramels väg … När de vägrade [delta i kravallerna] drog den ene av ungdomarna upp ett skarpladdat vapen. Han satte vapnet mot 28-åringens huvud.
– Jag skall döda dig och våldta din fru, sade den 21-årige ynglingen.
Hunden hade varit orolig tidigare, men blev nu riktigt ilsken och försökte göra utfall mot den beväpnade ynglingen.
21-åringen tog då ett steg tillbaka, sänkte vapnet och sköt hunden i nacken.
– Nästa gång är det din tur, sade ynglingen och sprang sedan från platsen.

20 mars 2009

Kurt Lundgren bortgången

Journalisten och debattören Kurt Lundgren avled under torsdagen.


Kurt Lundgren blev 64 år. Han var tidigare redaktionschef på Ölandsbladet i många år och har tidigare arbetat på både Barometern och Östra Småland. Barometern

"Hans blogg Östra Ölands Fria Horisont var en av Sveriges mest lästa och älskade. Det är inte svårt att se på nätet, där många sörjer hans död, hur mycket blogmediet betyder i Sverige, ett land med en så uniform press." SnaphanenLäs mera på EU-granskning

Skillnaden mellan frihandel och fri invandring

Argumenten mot fortsatt massinvandring från framför allt tredje världen är så många, att alla partier från vänster till höger borde kunna finna något argument emot.

Jag vill här ge nyliberaler en räddningsplanka.

Nyliberaler är i de allra flesta fall för fri invandring. De tror på frihandel och fri rörlighet mellan nationer. Ofta menar de att båda dessa saker förutsätter varandra och hänger ihop. Vilket är ett iögonfallande tankefel.

Läs vidare >>

1000000000000 dollar

USAs handelsunderskott till Kina har genom åren gjort att kineserna haft full sysselsättning och mer dollar i sin kassa-apparat.
Dessa dollar har kineserna lånat ut till USA som därför kunnat köpa mer kines-skräp vilket gett Kina mer dollar osv........ett pyramidspel som nu snabbt faller samman.

Om jag skriver på ett papper att jag går i god för 1000 kronor i ett lån till Knute och han skriver på ett papper att han gör detsamma för mig, så har vi tillsammans skapat 2000 kronor i ett litet nafs.
I onsdags i förra veckan uttryckte Kina att de börjar bli oroliga över att USA inte kan betala tillbaka sina stora lån och att kineserna är tveksamma till att låna ut mer dollar.

Obama tillsammans med Ben Bernacke ger nu kineserna det berömda fingret genom att tillkännage att man kommer att trycka upp och skicka ut på marknaden 1 trillion nya dollar ( tolv nollor).

Bernacke säger sig inte ha något val, det är fler länder än Kina som drar öronen åt sig. Detta efter att Bernacke så sent som förra veckan sagt att ekonomin kommer att återhämta sig i början av 2010.
Detta är inte en mardröm, det är en absolut katastrof!

Det kommer att sluta med en kollaps av hela det monetära systemet, när det inte finns någon säkerhet bakom lånen och alla kräver tillbaka sina pengar som kommer att ha samma värde som toalettpapper.
Hyperinflationen kommer att drabba alla pensionsfonder och alla sparare. Priset på mat och alla vardagsvaror kommer att skjuta i höjden.

Under tiden anser Obama att det passar sig att uppträda på Jay Lenos show!
Hans teleprompter instruerade honom att skämta om att hans urusla bowlingresultat var bra nog för "Special Olympics". Det upprörde naturligtvis handikappade idrottsmän, så nu är de inbjudna till Vita Huset som en ursäkt.
Obama saknar fullständigt klass och omdöme!

Ryssarna tar tillfället i akt och har börjat prata om en ny valuta som en reform av det globala finansiella systemet. Kremlin har ihärdigt kritiserat dollarns ställning som reservvaluta och Putin kräver att rubeln ska användas i stället.

Detta är allvarligt, gott folk. Jag skriver om det utifrån mitt perspektiv här i USA men vad vi ser är en tsunami som också kommer att nå Sveriges kuster.

När den politiska korrektheten gick amok

Under 1970- och 80-talen rånade den danska Blekingegadeligan banker och gav pengarna till PFLP, Folkfronten för Palestinas befrielse, kända för sina flygkapningar. Det vänsterorienterade etablissemanget höll ligan om ryggen och därför dröjde det onödigt länge innan den avslöjades. Det nutida samarbetet mellan vänstern och diverse terroristorganisationer har således gamla anor.

Historien om Blekingegadebanden blev skriven av en tidigare kommunist, Peter Øvig Knudsen, som valde att tona ner den ideologiska aspekten. Läs mer i kommentarerna nedan.

Det är inte mycket som ändrat sig sedan 1960-talet då Blekingegadeligan började sin verksamhet som kommunistisk kamporganisation. Fortfarande är många journalister, politiker och jurister entusiastiska supportrar av arabiska terrororganisationer. Då hette de PFLP, nu Hamas. Obligatorisk läsning för Väst-hatarna borde vara Nonie Darwish artikel "Ett elände orsakat av araberna", publicerat här på bloggen. Darwish har vuxit upp i Gaza och vet vad hon talar om när hon skriver att Arabförbundet och FN "befäster det palestinska folkets status som statslösa flyktingar för att kunna använda deras lidande som ett vapen mot Israel."

Frågan är oerhört känslig, men den får inte tystas ner

Fosterskador vid kusingifte är en förbjuden fråga. De så kallade experterna vill just inte annat än prata om att det annat än att det bäst att lägga locket på alla fakta, för att inte ställa till med rasism och främlingsfientlighet. Rena stalinismen när vetenskapen går i den politiska korrekthetens tjänst.

Nog finns det fakta alltid. Kvinnor som fött fyra handikappade barn, det ena efter det andra, utan att ha blivit upplysta om riskerna. Om de fått veta något hade de kanske stoppat efter det andra barnet. Kvinnor som tvingas av sin svärfar att ligga med sin förståndshandikappade kusinmake, själv ett resultat av kusingifte, för att föra släkten vidare, inom släkten. Kvinnor som får dra det tyngsta lasset och sorgen på grund av en idiotisk sedvänja.

Det pratas om arbetskraftsinvandring, men det är sjukdomsinvandring. Om slöjan lyftes och statistik skulle tillåtas, skulle det visa sig att Sveriges institutioner är fyllda av dessa stackars frukter av kusinäktenskap, till en kostnad av 4000 kr per dygn.

Ingifte är således en av förklaringarna till att barn med ursprung i länder med hederskulturer är överrepresenterade bland mentalt handikappade. Men det finns andra argument mot kusingiften än genetiska. Vid fall av hedersrelaterat våld är det vanligt att det har varit släktskap mellan gärningsman och offer. Århundraden av kusingiften har skapat stark lojalitet till släkten man tillhör och det kan därför vara fruktansvärt svårt att få lov att gifta sig med någon utanför släkten.

Var kommer våldet in i bilden? Det beror på problemet med att ligga med sin kusin. Du kan gå vidare från en ex-man eller ex-fru, men det finns inget sådant som en ex-kusin.

I Norge vet man lite mer än i Sverige. Medan 0,1 procent av barn med föräldrar födda i Norge har kusiner som föräldrar, är andelen bland de pakistanskättade barnen hela 48,3 procent.

Oftast gifter sig pakistanska ungdomar med en person från släkten i Pakistan. Statistik från norska ambassaden i Islamabad visar att bara tre av hundra gifter sig av kärlek. Det handlar om tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap med anhöriginvandring som syfte. 34 procent gifter sig med ett syskonbarn. Man blir alltså tvångsgift med sin brors eller sin systers barn.

Vad kan politikerna göra? Gör som i Danmark, inför en 24-årsregel, så att giftermål inte medför uppehållstillstånd om en av parterna är under 24 år. Innan den infördes år 2002 hämtade två av tre icke-västliga invandrare sin make/maka i utlandet, år 2006 gällde det var tredje. Med andra ord har antalet arrangerade eller tvungna kusinäktenskap minskat.

Och gör som Norge, där politikerna planerar att förbjuda kusinäktenskap.

Ett elände orsakat av araberna

Av Nonie Darwish, i översättning.

Internationella givare har utlovat nästan 4,5 miljarder dollar i stöd till Gaza tidigare denna månad.
Det har varit mycket smärtsamt för mig att bevittna hur den humanitära situationen har försämrats under de senaste åren på den smala strimma av land där jag bodde som barn på 50-talet

Media tenderar att skylla Gazas nedgång enbart på israeliska militära och ekonomiska åtgärder mot Hamas. Men en sådan närsynt analys ignorerar den verkliga orsaken: 60 år av arabisk politik som syftar till att befästa det palestinska folkets status som statslösa flyktingar för att kunna använda deras lidande som ett vapen mot Israel.

Som barn i Gaza på 1950-talet har jag personligen upplevt resultaten av denna politik. Egypten, som då kontrollerade området, utförde gerilla-liknande operationer mot Israel från Gaza. Min far ledde dessa operationer, som utfördes av palestinska fedayeen, arabiska för "självuppoffring." Redan på den tiden var Gaza i frontlinjen för den arabiska jihaden mot Israel. Min far mördades av israeliska styrkor 1956.

Det var under dessa år som Arabförbundet inledde sin palestinska flyktingpolitik. Arabiska länder genomförde särskilda lagar för att göra det omöjligt att integrera de palestinska flyktingarna från de arabiska kriget mot Israel 1948. Även ättlingar till palestinska flyktingar som är födda i ett annat arabiskt land och bott där under hela sitt liv kan aldrig få det landets pass. Även om de gifter sig med en medborgare i ett arabiskt land, kan de inte bli medborgare i makens hemland. De måste förbli "palestinska" även om de kanske aldrig satt sin fot på Västbanken eller Gaza.

Denna politik påtvingar dessa människor en palestinsk identitet för evigt och dömer dem till ett eländigt liv i ett flyktingläger bara för att vidmakthålla och förvärra den palestinska flyktingskrisen.

Det är den arabiska strategin för att överbefolka Gaza. FN: s hjälporganisation, UNRWRA, vars främsta politiska stöd kommer från arabiska länderna, uppmuntrar höga födelsetal genom att belöna familjer med många barn. Yassir Arafat sade att den palestinska kvinnans livmoder var hans bästa vapen.

Arabländerna har alltid verkat för att klassificera så många palestinier som möjligt som "flyktingar". Som en följd av det lever fortfarande ungefär en tredjedel av palestinierna i Gaza i flyktingläger. Under 60 år har palestinier använts och missbrukats av arabiska regimer och palestinska terrorister i deras kamp mot Israel.

Nu är det Hamas, en islamistisk terrororganisation som stöds av Iran, som använder och missbrukar palestinierna för detta ändamål. Medan Hamas ledare gömde sig i välfyllda bunkrar och tunnlar som de förberett innan de provocerade Israel till att angripa dem, utsattes den palestinska civilbefolkningen för dödlig korseld mellan Hamas och israeliska soldater.

Som en följd av denna 60 år gamla arabiska politik, har Gaza blivit ett fångläger för 1,5 miljoner palestinier. Både Israel och Egypten är rädda för terroristinfiltration från Gaza - i all synnerhet sedan Hamas tog över - och har alltid hävdat sträng kontroll över sina gränser mot Gaza. Palestinierna fortsätter att uthärda svårigheterna eftersom Gaza fortsätter att fungera som utgångspunkt för terrorattacker mot israeliska medborgare. Dessa angrepp kommer i form av Hamas-missiler som urskillningslöst når israeliska daghem, bostäder och företag.

Och Hamas fortsatte attackerna i mer än två år efter det att Israel dragit sig tillbaka från Gaza. Israel drog sig tillbaka i hopp om att detta steg skulle inleda arbetet med att bygga en palestinsk stat som så småningom kan leda till en fredlig tvåstatslösning av den israelisk-palestinska konflikten. Det fanns ingen "kraftmätning", alltså ingen anledning till något annat än fred och välstånd. Men i stället valde Hamas islamisk jihad. Gazafolkets och israelernas förhoppningar har resulterat i elände för palestinierna och missiler för israelerna.

Hamas, en ställföreträdare för Iran, har blivit en fara inte bara för Israel utan även för palestinierna samt närliggande arabiska stater, som fruktar att spridningen av radikal islam skulle kunna destabilisera deras länder.

Araberna påstår att de älskar det palestinska folket, men de verkar mer intresserade av att offra dem. Om de verkligen älskade sina palestinska bröder, skulle de sätta press på Hamas så att de stoppar missilangreppen mot Israel. På längre sikt måste den arabiska världen få ett slut på palestiniernas flyktingstatus och därmed deras vilja att skada Israel. Det är dags för de 22 arabiska länderna att öppna sina gränser och ta till sig de palestinier i Gaza som vill börja ett nytt liv. Det är dags för den arabiska världen att verkligen hjälpa palestinierna, inte utnyttja dem.