29 mars 2009

Affärsidén människosmuggling


Människosmuggling är en synnerligen populär form av entreprenörskap. Enligt Katarina Biörnstad, chef för konsulära avdelningen på UD har människosmuggling ”blivit en form av handel som inte fanns tidigare.”
I augusti 2008 hade UD 209 ärenden på sin lista över frihetsberövade människosmugglare – s k ”svenskar” - som gripits utomlands.
De flesta som frihetsberövas utomlands döms för narkotikabrott men enligt Biörnstad är ”människosmugglarna på starkast uppgång. I nuläget pågår åtta rättegångar mot svenskar (sic) som misstänks för människosmuggling. Men det finns säkert ett mörkertal när det gäller hur många som gripits. Många vill av naturliga skäl inte ha kontakt med oss.” De s k ”svenskar” som hamnar på UD:s lista är antingen svenska medborgare eller personer med uppehållstillstånd i Sverige.

Affärsidén – skenäktenskap/äktenskapsförmedling

Skenäktenskap som ingås för att få uppehållstillstånd omsätter stora pengar inom EU. Välorganiserade nätverk utnyttjar nationella regler och kryphål som gör det möjligt och attraktivt att genom arrangerade äktenskap skaffa sig uppehållstillstånd. Priset för en arrangerad vigsel kan vara upp till 200 000 kr. En rapport från Rikskriminalen i juli 2008 visade att Sverige är ett mycket attraktivt land för skenäktenskap genom vår enkla och snabba hindersprövning.
Enligt en rapport från Rikskriminalen har äktenskap mellan en EU-medborgare och en utomeuropeisk medborgare och där ingen varit folkbokförd i Sverige sedan 2001 ökat med drygt 400 procent eller från 200 till 800 skenäktenskap per år. Under ett enda år genomfördes 101 vigslar där ingen av parterna var mantalsskriven i Sverige.
Vigslarna beräknas ha inbringat 15 till 20 miljoner till det nätverk som varit behjälpligt vid samtliga hindersprövningar och vigslar. [2]

Det var de belgiska myndigheterna som först uppmärksammade att de flesta skenäktenskapen i EU ingås i Sverige. Flera belgiska förundersökningar visar att personer boende i Sverige arrangerar skenäktenskap åt icke-europeiska män - främst från Indien och Pakistan.
I mitt brev den 16 maj 2008 undrade jag vad regeringen gjort för att stävja missbruket med falska vigslar eller om näringsministern kanske tycker det är en så lysande affärsidé att ingenting gjorts. Jag har inte fått något svar på min fråga.

Affärsidén skenäktenskap är inte människosmuggling.

De 34 åtalade vietnameser, som tjänat minst 20 miljoner på sin affärsidé människosmuggling - eller en miljon per insmugglad person - bl a genom skenäktenskap och skenadoptioner – friades helt. ”Äktenskapsförmedling är inte detsamma som smuggel” konstaterade Halmstad tingsrätt.
Tingsrätten fastslog också att dokument som utfärdats av mutade tjänstemän i Vietnam och med uppenbart och falskt innehåll inte är falska i lagens mening: ”Deras papper är inte juridiskt falska.” Därmed är det inte människosmuggling när man med hjälp av sådana dokument tar sig in i Sverige.
”Med detta öppnas ett nytt sätt att ta sig in i Sverige och hela vår tanke med reglerad invandring faller. Frågan varför man nu ska smyga över gränsen eller låta sig transporteras i en container” konstaterade chefsåklagare Thomas Wennerstrand i DN den 27 juni 2008.
”Blir domen vägledande kan hela den reglerade invandringen sättas ur spel” konstaterade chefsåklagare Thomas Wennerstrand.

Chefen för utlänningspolisen i Halmstad Marianne Paulsson ”hade inte trott att svensk lag kunde vara sådan att man accepterar att det är olagligt att ta sig hit med mutor och oriktiga dokument.”
Trots att det stod helt klart att dokumenten varit lögnaktiga, att skenäktenskap ingåtts och att barn inte haft de föräldrar de har enligt papperen är inget av detta brott enligt svensk lag.

I en FN-konvention om bekämpning av gränsöverskridande brottslighet ser man det här som kriminellt och som människosmuggling om dokumenten används för att passera gränser. Men Tingsrätten tvingades konstatera att inga försök gjorts att lägga in FN-konventionens rekommendationer i svensk lagstiftning. [3]
Den ende av de 34 åtalade som fick ett straff dömdes till villkorlig dom för stöld, och snatteri och fyra månatliga dagsböter för brott mot utlänningslagen. Den domen berodde enligt Marianne Pålsson på att ”han ljugit tjänstemännen på Migrationsverket rakt i ansiktet och blivit avslöjade med det.”

Vid husrannsakan hos en av de fyra huvudåtalade - Thi L i Andersberg - hittade polisen brev och detaljerade anvisningar om vad paren skulle säga för att lura svenska myndigheter. Thi L informerade även om hur utlänningarna skulle komma åt svenska de svenska bidragssystemen när de kommit hit för att hon skulle få tillbaka de pengar de var skyldiga henne. Summorna varierade mellan 100 000 och 325 000 kr för en vuxen och ett barn. Verksamheten har pågått mellan 2003 och 2006. Brottsutredningen, som har pågått sedan 2005 vid internationella åklagarkammaren i Göteborg och åklagarkammaren i Halmstad, har kostat flera miljoner. Förundersökningen är på 7 200 sidor. [4]

Inger-Siv Mattson

[2] Källa: Bosse Brink i SvD den 29 juni 2008
[3] Källa. Peter Sandberg, DN den 27 juni 2008
[4] Källa: Hallandsposten

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.