26 mars 2009

Ämne: Tobias Hübinette och ”svenskheten”


Den 17 mars 2009 sände Sveriges radio P 1 ett program med titeln Vågen på temat ”En ny svenskhet”. Bland gästerna återfanns Tobias Hübinette.[1] Mot bakgrund av hr Hübinettes antecedentia vill jag gärna veta av vilken anledning SR anlitat honom som expert på ”svenskhet”?

Var det i hans egenskap som grundare och chefredaktör för den förment antirasistiska tidskriften Expo? Eller var det p g a hans intensiva engagemang i Antifascistisk Aktion, AFA? Eller var det p g a hans kriminella och våldsamma förflutna?

Eller var det kanske rent av p g a hans tidigare uttalanden i ämnet?


Hübinettes uttalade förakt för västerlandet

I programmet sade hr Hübinette bl a att ”svenskheten är väldigt baserad på ras och rasvetenskap. Alla vet att en svensk är vit och att svensken inte bara är vit utan vitast av alla vita folkslag på jorden.” Jag förmodar att detta uttalande är ett av de forskningsresultat hr Hübinette kommit fram till i sin forskning i ämnet ”svenskhet.”

Programledaren eller övriga medverkande hade givetvis inget att invända mot detta något märkliga uttalande.

I programmet kallade sig hr Hübinette forskare: ”Nu kommer jag från forskarvärlden…” och ”den värld jag kommer från d v s forskarvärlden…”hette det – som ett mantra - vid flera tillfällen i programmet.

Det kanske var litet förmätet av hr Hübinette att åberopa sin tillhörighet i forskarvärlden med tanke på hur hans ”forskarkarriär” ser ut.

Den 17 juni 2005 skrev Josef El Mahdi i SvD om den strid som uppstått på Stockholms universitet p g a doktoranden i koreanska Tobias Hübinette granskats för sina texter om vita män. Orsaken till kritiken från universitetet var bl a att Hübinette i sin s.k forskning ”kartlagt” hur många Östasienforskare som gift sig med asiatiska kvinnor och därmed enligt Hübinette ”tagit dem som mångkulturella maskotar.”

Hübinette förklarade bl a varför vita män gifter sig med asiatiska kvinnor: ”Denna fetischiering (sic) av asiatiska kvinnor är nämligen ingenting annat än undanträngda pedofila böjelser som här kan komma till uttryck som en socialt accepterad blandrelation, dessutom hyllad som ett mångkulturell ideal. Därmed blir svenska män som bär på ’gula febern’ och därmed skriver in sig i en lång tradition av västerländska övergrepp utförda av europeiska kolonialherrar och amerikanska soldater till och med belönade för sin pedofila läggning.”

Hübinettes grova generaliseringar om vita män föranledde Institutionen för orientaliska språk vid Humanistiska fakulteten att plocka bort hans artiklar från universitetets hemsida. Professor Hans Aili var ”oroad över tendenserna i Hübinettes artiklar” och ansåg att ”det han skrivit var mer opinionsbildning än forskning.”

Professor Aili sade vidare att han ”å ena sidan skall förvara min doktorands yttrandefrihet. Det är viktigt med högt i tak här, Å andra sidan handlar det om att skydda universitetets trovärdighet.
I motsats till universitetet tycks Sveriges Radio inte ha några problem med att skydda sin trovärdighet.

Kritiken mot Hübinettes rasistiska åsikter var massiv. Anders Karlsson, Koreaforskare vid anrika School of Oriental and African Studies i London, SOAS menade att ”universitetets rykte riskerade att ta skada av Hübinettes åsikter.”

Gabriel Jonsson, lektor i koreanska, krävde i ett brev till den egna institutionen att hans kollega skulle ”stoppas från att kalla svenska mäns äktenskap med asiatiska kvinnor för koloniala övergrepp och pedofila böjelser.”

Sedan universitetets egna jurister granskat texterna konstaterade de med sedvanlig politisk korrekthet att ”de inte innebar förtal eller hets mot folkgrupp.”

På Josef El Mahdis fråga till professor Aili om det skulle ”varit möjligt att uttrycka sig så om andra etniska grupper?” svarade Aili att ”Nej, jag tror inte det hade gått. Då hade det blivit bråk. Eftersom vi är normen och majoriteten måste vi finna oss i att bli kritiserade på annat vis än andra grupper.”

Det är onekligen litet märkligt att Hübinette som i andra sammanhang hyllat rasblandning kallar vita mäns relationer med asiatiska kvinnor för ”gula febern.” I nr 1: 1994 av tidskriften Creol skrev den självutnämnde antirasisten Hübinette: ”Att känna och t o m tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa samhället! Leve anarkin! ”[2]

Forskaren Hübinettes kriminella bakgrund

Den 20 juni 2006 anhölls hr Hübinette för mordbrand och försök till mordbrand. Sedan han tänt eld på sin f d sambos lägenhet försökte han anlägga mordbrand hos hennes nye man. Den f d sambon berättade i Aftonbladet den 21 juni 2006 att hon haft besök av sina f d sambo som gått ut på balkongen, tänt eld och flytt från lägenheten. När kvinnan ringde sin pojkvän som bodde i ett studentområde i Solna berättade han att någon precis varit inne i hans trappuppgång och försökt tända eld på en bunt tidningar. Det blev rökutveckling men elden fick aldrig fäste. Hübinette greps när han några timmar senare återvände till kvinnans lägenhet. I samband med rättegången beslöt Stockholms tingsrätt att låta sinnesundersöka hr Hübinette.

Redan under sin tid i AFA skaffade sig Tobias Hübinette ett digert syndaregister. Han har dömts för ett stort antal olagliga aktioner bl a sabotage, uppvigling, grov uppvigling, förtal, ofredande, trakasserier, hot, skadegörelse samt för att ha vandaliserat en kyrka.

1992 dömdes Tobias Hübinette till fängelse för uppvigling. Den 11 oktober 1995 dömdes till villkorlig dom och skadestånd för att ha skickat ett stort antal hotbrev till ett flertal privatpersoner och i några fall till deras arbetsgivare där de anklagades för rasism. [3][3]

Hübinette har t o m själv erkänt att han misshandlat barn och äldre människor. I nr 1,1996 av Kurdo Baksis tidskrift Svartvitt förklarade Tobias Hübinette. att hans hat mot rasistiska svenskar ledde till att han ”valde att i vardagslivet inte längre tiga och ta emot. Jag började helt enkelt attackera och mer eller mindre misshandla personer som betedde sig rasistiskt i min närhet. Det kunde röra sig om allt från fullfjädrade skinheads till barn i skolåldern och äldre herrar och damer.”

Enligt uppgift skall hr Hübinette även ha varit misstänkt för eventuell inblandning i det brutala mordet på en ung man vid Fryshuset för några år sedan.

Ett lågvattenmärke

Efter att Sveriges Radio gång på gång anlitar en person med hr Hübinettes rasistiska åsikter som expert på ”svenskhet” och ”rasism” har SR förlorat all trovärdighet. Nog borde väl ett public serviceföretag som Sveriges Radio vara mer noggrant med sitt renommé och undvika att sänka sig till att ha en känd – för att inte säga ökänd – våldsverkare i sina program? Var det av ren okunnighet eller var det ett medvetet försök att föra lyssnarna bakom ljuset genom att framställa Tobias Hübinette som en oförvitlig akademisk auktoritet?

Jag anser att Vågen-redaktionens klavertramp är så gravt att Ni bör be lyssnarna om ursäkt för hr Hübinettes medverkan mot bakgrund av vad Ni nu vet om hans rasistiska uttalanden och kriminella förflutna.

Avslutningsvis vill jag påminna Vågen-redaktionen om den franske 1500-talsfilosofen Michel de Montaignes kloka ord: ”Vid randen av en avgrund finns det blott en sak att göra: ta ett steg tillbaka” d v s Ni bör förklara Tobias Hübinettes medverkan i Ert program inför lyssnarna och som sagt be om ursäkt för Ert misstag!


Inger-Siv Mattson, f d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd


[1][1] Enligt uppgift även känd under pseudonymen Erik Johansson
[2][2] När detta skrevs lär Aktuelltreportern Christian Catomeris ha varit chefredaktör och ansvarig utgivare av Creol
[3][3] En av dem som fått Hübinette dömd för olaga hot är en f d medlem av Sverigedemokraternas partistyrelse (Uppsala tingsrätt, dom 1800:95)

9 Kommentarer:

Anonym sa...

Vaaaa?? Sitter inte detta degenererade rikspucko innanför lås och bom för mordbrand??

Anonym sa...

oj inte undra på att han inte gillar svenskar så jävla ful som han är, till och med koreanerna måste ha mobbat honom ju. skicka den fan till nordkorea så kan han sitta med lille kim och hata de vita djävlarna ihopa

robban

Anonym sa...

Av någon konstig anledning så tror jag faktiskt att han har träffat helt rätt ang vita män och deras dragning till asiatiska män.

Jag tror absolut att det handlar om någon form av pedofilisk böjelse.

Har aldrig förstått detta "tycke" för fula asiatiska kvinnor med små rövar och platta bröst.

Och givetvis så handlar svenskhet om ett slags rasideal, men det är väl inte så konstigt, så är det ju i alla länder. Där tror jag han överdriver lite.

Ang hans bränder så kan det ju vara uttryck för svartsjuka, ofta reagerar ju asiater på andra sätt än vi nordbor.

/David

Anonym sa...

Han blev ganska mycket mobbad under sin barndom och det är väl orsaken till hans hat. Det kan inte ursäkta hans beteende men kanske förklara det.

Anonym sa...

Tobias Hübinette har även fått skriva debattartikel i Göteborgs-Posten (där finns också aktuellare foto på honom):
Adopterade upplever vardagsrasism i Sverige
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=468452

I artikeln hävdas att "Sverige fortfarande är ett rasistiskt land, och att invandrares marginalisering därmed inte bara kan förklaras med skillnader i kultur, språk och religion", samt beskrivs hur adopterades "kroppar hånas, stigmatiseras, exotiseras och sexualiseras".

Det behöver väl knappast tilläggas att alla försök att med genuina citat påvisa att Hübinette är en rasistisk och våldsbenägen psykopat censurerades stenhårt.

Anonym sa...

Hübinette började sin publicistiska bana med att berätta hur svårt det var att vara koreanskt adoptivbarn i Sverige. Vi svenskar var så medvetna om vår överlägsenhet, och vi såg ned på bristfälliga kulturer -- som t.ex. den koreanska. Han var inte ensam; en ung kvinna kom med en bok, som jag köpte, där hon berättade hur svårt det var att komma tillbaka till Sydkorea och se hur mer eller mindre efterblivna de var där.

Jag tog de här inläggen som ett bevis på den svenska skolans -- det svenska gymnasiets -- förfall under epoken Palme. Korea! Korea är ett gammalt kulturland, äldre än Sverige (går tillbaka som rike till 700-talet), och är litterärt, konstnärligt, musikaliskt o.s.v. inte underlägset Sverige.

Men en svensk gymnasist på 70-80-talet var inte kapabel att på egen hand skaffa sig information om detta. Han eller hon svalde den svenska socialdemokratiska överlägsenhetsmyten helt och fullt. "Vi är bäst, vi har kommit längst, vårt land är det bästa att leva i."

Själv hade jag aldrig en tanke åt det hållet, som gymnasist på 50-talet. I förhållande till sin litenhet hade Sverige presterat åtskilligt -- men att vi skulle vara bäst av alla... löjligt!

Men som sagt, efter 1968 tog även vi till oss den socialistiska världsbilden. Grundskolans grundare Stellan Arvidsson tog mycket medvetet DDR:s skola som sin förebild. Och så gick det som det gick.

Fast likafullt tycker jag det var mycket klent av Hübinette att inte förmå inse att Korea är ett gammalt kulturland, inte fullt så tekniskt avancerat som Sverige då (annat är det nu), men fullt jämbördigt i andra avseenden.

Anonym sa...

Hann läsa detta på Rebell och vill bara säga att detta är en av våra präktigaste riksdårar. Varför Sverige skulle drabbas av detta misslyckade människoexemplar förstår jag ej. Man skall ej önska livet av folk men denne katt bland hermeliner skulle ett hål i pannan ej misskläda. Vad gäller t ex japaner så hade jag hellre med nöje sett dem som invandrare här än dessa horder av islamska onyttingar med sitt hedersrelaterade våld och kvinnoförtryck.
midgardsjarlen

Anonym sa...

Galningen Hubinette ar en mycket farlig individ. Det ar inte konstigt att SR tar med de varsta dararna nu infor valkampanjen de vill bedriva.

SR producenten Klinghoffer, som infiltrerade SD ar Expo medlem och kamrat med de ledande fanatikerna pa Expo. Pa Sondag sander deras smutskastningsreportage om SD, och nyligen fanns en forfattare med i ett SR program, hon hade skrivit en smutskastande bok om SD.

SR har borjat sin valkampanj, och Expo ar deras medhjalpare, eller ar det tvartom, Expo driver valkampanj med SR som medhjalpare.

Se filmen som avslojar kopplingen mellan SR och Expo. http://www.youtube.com/watch?v=knnK759L8cE

peter

Arlav sa...

Gissar att Hubinette lider av det som kalls för penisavund.
Asiater har ju generellt betydligt mindre organ än kaukasier som i sin tur har marginellt mindre (0.3cm) än svarta.
I det genomsexualiserade svenska smhället tror jag att hans "underdimensionering" varit en ständig plåga för honom och grunden till hans hat mot vita män (med STOR..)
(Vad nu egentligen tillförde debatten?? *s* )

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.