10 mars 2009

Det luktar skunk

Säfflemannen skriver i dag om spekulationer av en rysk professor om ett förestående inbördeskrig i USA och som följd också ett nationens sönderfall. Det låter som en vild fantasi men nedanstående händelse bör få oss att tänka efter lite grann.

I delstaten Iowa planerades till början av april en militär övning utförd av Nationalgardet .

Man hade planerat en fyra dagars militära operation i lilla orten Arkadien, Iowa, med en befolkning av 443 personer. Övningen skulle bestå av att skicka in trupper för att ta över staden och söka dörr till dörr för misstänkta vapenåterförsäljare

Den var utformad som en modell för att ge soldaterna den kompetens som krävs för utplacering i stadsmiljö, och militära tjänstemän betonade att endast hushåll som samtyckt till att vara en del av övningen skulle undersökas.

"Vi ber att få tillstånd att söka, och sedan får familjemedlemmarna öppna dörrar och skåp. Husägaren behåller kontrollen. Vi tittar över deras axlar, och soldaten använder familjemedlemmens kroppsspråk och position för att skydda honom."

Den planerade övning skulle också omfatta deltagande från en Blackhawk helikopter, åtgärder för att kontrollera en folkmassa och simulerade förflyttningar av "skadade" människor. Det hela skulle avslutas med ett tillfångatagande av "vapenhandlaren."

Efter publicerade rapporter och ramaskrin från allmänheten har man nu "uppskjutit" övningen på obestämd tid.

Följande video är en 10 minuter lång intervju med ledaren för den planerade övningen.
Den andra delen, för er som är intresserade, kan ses här.


5 Kommentarer:

Anonym sa...

Han nämner i videon att militärer får svära lojalitet direkt till presidenten... stämmer det?

Berit sa...

Så vitt jag vet svär militären att upprätthålla "The Constitution."

Skärskådaren sa...

Spontant kommer jag att tänka på sex exempel på ingripanden av olika nationalgarden:

1) Otaliga rasupplopp i svarta getton på 60-talet och senare.

2) För att genomdriva rasintegration i Little Rocks skolor 1957.

3) Vid ett uppror på Ole Miss 1962 under ledning av avskedade generalen Walker (som fick sitt hem i Dallas beskjutet av Lee Harvey Oswald).

4) I samband med att guvernör Wallace blockerade skoldörren i Alabama.

5) Kent University i Ohio 1970 då nationalgardet öppnade eld och dödade fyra amerikanska medborgare.

6) Användandet av (amerikanska) nationalgardistenheter i Irak.

Skärskådaren sa...

Vad Alex Jones kritiserar är inte nationalgardena i sig utan att Pentagon utfärdat ett direktiv som försöker ta ifrån delstaterna deras kontroll över nationalgardena.

Han är tendentiös, men det är helt okej. Han driver en hypotes, att okända krafter, en osynlig regering om man så vill, en hypotes som inte nödvändigtvis är riktig, men som bör testas och diskuteras, att en osynlig regering försöker
införa ett slag diktatur i USA.

Ett scenario om hur det skulle kunna bli gav
Richard Poe redan 2000 i Frontpage Magazine:
The Third Way or The Third Reich?

Som libertarian i grund och botten (eller anti-etatist) så är jag oerhört tacksam för det andra författningstillägget som möjliggör att amerikanska medborgare har rätt att bära vapen.

Jag vet att många milisrörelser är fulla av knäppskallar, men de är - för att använda Lenins "nyttiga idioter" i en ny betydelse - "våra knäppskallar". Det vill säga, med en massa paranoidiska snubbar i kamouflage-kläder och baskrar i USA:s skogar, så kan inga kuppmakare i Washington eller en yttre fiende ta över USA.

Detta vet antagligen de auktoritära/socialistiska krafterna och det är därför de hela tiden försöker upphäva eller kastrera det andra författningstillägget till den amerikanska konstitutionen, nämligen det som ger amerikanska medborgare rätt att bära (skjut-)-vapen.

Detta är en helig rätt skapad av de mest fantastiska nationsbyggare jorden sett: George Washington, Thomas Jefferson och Benjamin Franklin (de två senare rena genier).

Vad jag ogillar hos Jones och många andra av hans typ är, att deras konspiratoriska läggning får dem att bagatellisera det islamistiska hotet. Men ingen är perfekt, så vi bör verkligen lyssna på dem till och från, och jag tycker det är storartat av Every Kinda People, att man lägger ut You Tube-klipp med sagde Jones.

EKP är sannerligen en underbar blogg. Skall snarast ansluta bloggen till mitt länkarkiv. God bless!

Kolla "Jews for the preservation of firearms ownership"!

Om judarna i Nazi-tyskland haft rätt att bära vapen, så hade inte Förintelsen ägt rum.

Berit sa...

Tack Skärskådaren för vänliga ord.
Jag uppfattar också att man protesterar mot att delstaterna fråntas rätten att bestämma.
Vad man också vilt motsätter sig är en "träning" i att gardet ska gå hus till hus och konfiskera vapen, eller att vanligt folk ska behöva redovisa var de har sin arsenal.
Det är mycket känsligt här i landet.
National Guard främsta uppgift är att upprätthålla konstitutionen som i princip ger varje invånare rätt att bära vapen.


Admiral Isoroku Yamamoto tillfrågades efter kriget varför han inte anföll Amerikas västkust och svaret var:
- “You cannot invade the mainland United States. There would be a rifle behind each blade of grass"

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.