01 mars 2009

En korkad och en smart

Två tjejer med invandraranknytning kom till tals i var sin av de två stora gratistidningarna den 26 resp den 27 feb 2009. I Metro skrev Nabila Abdul Fattah sin krönika på sidan 6 den 26:e, och dagen efter intervjuades Noria Manouchi av tidningen City (Obs! länk till pdf, gå till sidan 10) under avdelningen "City möter..." på s10.

Nabila behöver kanske ingen närmare presentation. Hennes senaste krönika var av det gamla vanliga slaget - förment förfördelad förortsflicka skyller allt på Sverige och svenskarna. Hon skriver om det aktuella fallet med de offentligfinansierade (de som bla jag betalar alltså) fritidsgårdarna på Rosengård där man vill att barnen skall tala sveriges majoritetsspråk (jag önskar jag kunde skriva "sveriges officiella språk", men det kan jag inte eftersom svenska inte har status av officiellt språk i Sverige!) när de kommunicerar i öppna grupper (ej då de för privata samtal i mindre grupper). Hon skriver:

"Men så pratar man om integration, som att Rosengårdsborna inte är integrerade. För det är de. Det är snarare svenskarna som inte är integrerade med Rosengårdsborna."

Citatet är så bisarrt att jag inte ens tänker försöka kommentera det. Jag kan bara konstatera att chefen för fritidsgården, Nabi Salemi, mycket väl kan motivera varför man har regeln och att sverigehatarna Nabila Abdul Fattah eller för den delen Masoud Kamali, inte kan anföra ett enda vettigt argument mot språkregeln. Läs Sydsvenskans artikel om fallet:

"Regeln har inte tillkommit för att fritidsledarna skall censurera eller i detalj kontrollera besökarna utan, som fritidsgårdschefen Nabi Salemi förklarade i radion, förebygga diskriminering genom att erbjuda alla en trygg miljö. Ingen på gården skall mobbas eller trakasseras. Det talas, sade Salemi, minst 30 olika språk bland besökarna på Rosengårds fritidsgårdar. De 25 anställda talar 16 olika språk. Det som förenar är svenska språket. Därför blev det en smula bisarrt när integrationsforskaren Masoud Kamali i P1-morgon protesterade mot att trivselregeln ”tvingar dem att tala ett språk”. Ordet ”tvingar” kan diskuteras – det är inget tvång att gå till fritidsgården. Och ”ett språk”? Det är inte ett språk vilket som helst. Det är svenska, ett språk som öppnar dörrar in i det svenska samhället. "


Noria Manouchi blev känd då hon kämpade mot nedläggningen av hennes skola i Malmö. Tjejen är väldigt ung och hennes engagemang för skolan kanske kan ifrågasättas. En sak är dock klar - om skolans elever bestått av personer som Noria, hade frågan om nedläggning aldrig någonsin varit på bordet ens. Problemen på skolan beskrivs av en politiker i en DN-artikel:

"- De flesta eleverna på skolan är fullständiga pärlor. Men precis som andra ungdomar i den åldern är de lättpåverkade och det finns för stor andel elever på denna skola som har fel påverkan.

Enlig John Roslund började problemen började för tre år sedan och den gamla skolledningen förmådde inte göra något.
- En lektion på Hermodsdal börjar oftast med att läraren får ägna 20 minuter åt att få ordning i klassen. På en månad innebär det att en veckas undervisning försvinner. Då är det ju inte underligt att betygen blivit så mycket sämre. De vanliga eleverna får inte chansen att visa hur duktiga de är. - Vi hade en elev som mordhotade sju lärare. Så småningom blev ett hot polisanmält och eleven stängdes av i två veckor. Men sedan var han tillbaka, med höjd status och han hånlog åt den hotade läraren. Hon slutade. - Sånt gör mig mörkrädd. Man borde flyttat eleven permanent. - Och de två elever som rånade en lärare och en vaktmästare stängdes också av i två veckor. Straffet blev alltså privat undervisning i två veckor, sedan var även de tillbaka med höjd status. Det är inte de signalerna vi ska ge."

Att döma av artikeln i City är Nora en av de "pärlor" Roslund nämner i DN-artikeln. Till skillnad från Nabila verkar hon inte välja att exploatera och odla sin invandrar- och offeridentitet. Hennes bakgrund skulle med dagens skruvade logik mycket väl fungera som bortförklaring till islamistisk fundamentalism, stenkastning mot poliser, sverigehat, vänsterextremism mm. Hon har en pappa från Tunisien och en mamma från Sverige. Hon är född i Sverige och har alltid bott på Hermodsdal, ett område i Malmö med ganska låg status (dock inte det sämsta) och hög andel invandrare. Inte precis Limhamn, Rörsjöstaden, Västra hamnen eller Slottsstaden alltså.

Hennes engagemang verkar vara starkt:
"Jag vill bli minister som kan bestämma över kommunpolitikerna. Jag ska så högt som det går att komma. Vägen dit ska först gå genom journalistiken, med sina höga betyg har hon inga problem att komma in på samhälle-journalistikprogrammet på gymnasiet och väl färdig med den skolan ska hon skriva i, som hon säger, den största tidningen. – Eller på den tidning som flest vanligt folk läser, det är dem jag vill nå."

Detta skulle ju såklart kunna oroa om man hade anledning att misstänka att hon anfäktats av den intellektuella röta man anstränger sig för att sprida bland ungdomar i ett annat område i Malmö, tex på Islamiska kulturföreningen i Rosengård. Risken för att det skulle vara så verkar dock obefintlig. I Cityartikeln som jag nämner överst, skriver man:

"Det är snart tre år sedan som du ledde protesterna mot beslutet att lägga ner din skola. Varför fortsätter du kampen inom Muf? – Jag hade tänkt gå med i ett parti och blev uppvaktad av allt från Liberala ungdomsförbundet till Revolutionär kommunistisk ungdom. – Jag tror på individualismen, att alla har olika förutsättningar. Det passar bäst med Mufs politik, säger Noria Manouchi.
---
Du har skrivit en insändare i dagens City (sidan 14) om att det behövs mer ordning och reda i skolan. Hur ska det göras?
– Lärarna behöver utökade befogenheter, exempelvis för att avvisa elever som stör. Likaså bör uppförandet på något sätt påverka elevernas betyg.
---

[Vad tycker du om att, mitt tillägg] Beslutet att Davis cupmatchen mot Israel i Malmö spelas utan publik: – Det är fel, politik och sport ska inte blandas ihop."

3 Kommentarer:

Anonym sa...

Det är tyvärr så att den ovanstående skribenten - precis som de flesta svenskar inkl. merparten av politker, chefer och även forskare - inte har en grundaste aning om vad modersmålet betyder för en människa och vilka regler som gäller för att alla ska ha lika goda möjligheter och rättigheter. Det finns också många sakkunniga i Sverige, människor som vet mycket bättre, för det finns helt enormt mycket erfarenheter och forskning om dessa frågor. Tyvärr släpps de nästan aldrig fram, och när de ändå säger något bra och man inte kan ignorera dem p g a deras position (som professor Masoud Kamali), då viftar man bor dem. Det verkar vara så att många svenskar tror sig vara världens klokaste människor och alla andra borde lyssna på dem och lita bara på dem... Stackars människor i det här landet, att vi måste lida under denna dumhetens epok!
Matti Laukkanen
socionom med 25 årig erfarehet av Malmö
sakkunnig i språk- och integrationsfrågor

Berit sa...

Matti, alla har sina käpphästar, speciellt de som tjänar sitt uppehälle genom att hålla vid liv fullständigt onödiga, slösaktiga, skattebetalda, multikulturella program, vilket du tycks ägna dig åt.

Det är ingen som argumenterar emot att modersmål är viktigt, men i Sverige ska man tala svenska, speciellt i miljöer som finansieras av svenska skattepengar.
Modersmål håller man vid liv i hemmet, om familjen anser det viktigt.
Min erfarenhet inom detta område kommer dels från arbete inom det svenska skolsystemet samt från Kalifornien, samt från mitt eget hem (i USA) där vi har tre modersmål men inte drömmer om att skattebetalarna ska ge barnen undervisning vare sig i koreanska eller svenska. Skolundervisningen ska naturligtvis ske på landets språk.

Tvåspråkig undervisning är bara en del av anledningen till Amerikas allvarligt dåliga kvalitet när det gäller den allmänna utbildningen. Det är en illa utformad social ingenjörskonst som inte bara bidrar till att inlärandet och anpassningen försämras och fördröjs men som också skapar höga kostnader.
Det drabbar naturligtvis i första hand invandrarbarn i städer med uppsvälld byråkrati (Halva NewYorks budget går till administration, inte lärare) .
Bilingual utbildning (som vi kallar det) orsakar försämring av utbildningskvalite och produktivitet och går emot föräldrarnas önskemål. Det resulterar i att invandrarbarn får ännu svårare att konkurrera och det kostar massor med pengar.

LP sa...

@Matti Laukkanen

Nu var det ju inte så att fritidsgårdsledaren förbjöd besökarna att tala sitt modersmål. Om jag inte missförstått hans uttallanden handlar det snarare om att ha ETT officiellt språk på fritidsgårdarna och att detta skall användas då man behöver kommunicera så alla skall ha samma chans att förstå, alltså i öppna diskussioner.

Kamalis bisarra utspel där han hävdar att man "tvingar" barnen att tala svenska förtjänar egentligen inte att bemötas, det är bara dumt och tyvärr ganska typiskt för denne sk forskare.

Är Kamali förresten någon du vill framhålla som varande sakkunnig då det gäller frågor som dessa. Med hänsyn till Kamalis CV, skulle jag tveka att refera till honom. Kamali som verkar anse att hedersvåld inte existerar, och att allt fel ligger hos det gästvänliga samhället Sverige som tagit emot alla dessa människor som "kränks" så fort någon ställer minsta krav på anpassning. Citat från SDS 2004-04-02:

"I Göteborgs-Posten 26.1 2002 skrev Kamali om mordet på Fadime Sahindal och hävdade att "mord där förövaren och offret har svensk bakgrund" kategoriseras som "modernt" och "normalt". Av vem? I Aftonbladet skrev han 29.10 2003 med anledning av slöjdebatten att "självutnämnda invandrarexperter" har gaddat ihop sig med "vita feministiska fundamentalister" för att fördöma slöjor och islamiska skolor. Han liknade dem som kritiserar islamismen vid "nynazister" och angrep "själva moderniseringsidealen", som sades förena Hitler, Mussolini, Stalin, Khomeini och Bush."

http://sydsvenskan.se/kultur/article63684.ece

Tar man del av Kamalis ställningstaganden, anar man att hans metod är att alltid skuldbelägga värdlandet och dess urinnevånare. Invandraren är alltid offer (förtrycket sitter nämligen i strukturen enligt Kamali och hans gelikar) även då han uppenbarligen bryter mot lagar och regler och definitivt då man inte tar tillräcklig hänsyn till hans kulturella vanor i övrigt. För övrigt samma idiotiska och kontraproduktiva attityd som Nabila har byggt sin karriär och sitt kändisskap på.

Vad gäller hemspråkets betydelse för barnens utveckling, är det så vitt jag vet knappast ett oomtvistat ämne bland de som studerat fråga.
Lars Åberg skriver om saken i SDS ang en bok som skrivits av två "sakkunniga" och som verkar vara tunga i frågan, Wayne Thomas och Virginia Collier på George Mason University i Virginia, USA:

"Till hösten startas arabiskspråkiga förskolegrupper för 1-3-åringar i Malmöstadsdelen Hyllie. Ekon hörs från diskussionen om finskans ställning i Sverige på 1970-talet, men intresset för finska skolor ebbade ut när det finska gymnasiet i Stockholm stängdes på grund av elevbrist. Viljan att hålla sig för sig själv hade upphört.
---
Beslutet att göra om förskolan motiveras emellertid vetenskapligt: "eniga forskare" visar att barn först måste lära sig sitt modersmål för att sedan kunna ta till sig andraspråket. Hur överens är då vetenskapen? Stadsdelsfullmäktiges ordförande hänvisar till stadsdelschefen som hänvisar till andra tjänstemän som hänvisar till forskare i Malmö som hänvisar till forskare i Stockholm. Hänvisningen hamnar till slut hos Wayne Thomas och Virginia Collier på George Mason University i Virginia, USA.
Men deras studier omfattar väldigt få barn i förskoleåldern. De har också kritiserats för ovetenskaplig metodologi och undermålig statistik och för att faktorer vid sidan av undervisningen lämnats därhän. När jag kontaktar statsvetarprofessorn Christine Rossell vid Boston University säger hon att den som läser Thomas och Collier lika gärna kunde konsultera astrologer:
- Diagrammen är påhittade, deras fallstudier har inga kontrollgrupper och det är inte samma barn som följs under en längre tid. Deras undersökningar är bokstavligt talat en enda röra.

James Crawford, chef för National Association for Bilingual Education i Washington, skriver i sin bok "Educating English learners" att Thomas och Colliers material rymmer för många generaliseringar och undviker frågor kring socioekonomiska faktorer och jämförelser mellan olika elever och skoldistrikt. ''Eftersom denna information saknas är det väldigt få forskare i tvåspråkighet som har visat någon vilja att skriva under på eller ens avge egentliga kommentarer till Thomas-Colliers resultat.''"

http://sydsvenskan.se/kultur/article95705.ece

Det ligger nära till hands att tänka sig att i det Sverige vi har idag, med den massiva invandring som skett de senaste 10 åren, måste man tänka annorlunda och se frågan om hemspråket i ett större perspektiv. Det handlar inte längre om relativt få och relativt små grupper som skall finna sin plats i Sverige, utan om många grupper (många språk) och där en del (språk)grupper är väldigt stora.

Matti Laukkanen, ditt inlägg andas översittarens attityd och den arrogans som en del akademiker framförallt inom humaniora ofta anfäktas av då de gått vilse bland böcker och sällan verifierbara "sanningar" (som ofta kanske borde kallas "åsikter" eller rentav "ideologier"), och tappat kontakten med den verklighet de påstår sig arbeta med. Jag kan ha respekt för människor med teoretisk kunskap och/eller erfarenhet och lider knappast av bildningshat, snarare tvärtom. Jag är däremot inte automatiskt imponerad av akademiska titlar och offentligfinansierade drönare som leverar den ena tesen efter den andra, alla lika irrelevanta för den praktiska verklighet som människan lever i, och alla lika politiskt färgade av de hjärnor som tänkt fram dem.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.