05 mars 2009

Med svansen mellan benen

Det är nu så uppenbart för alla, att de som tjänar sitt levebröd genom att försöka hävda att en eventuell global uppvärmning är orsakad av mänsklig aktivitet, har fel.
Nu letar de desperat efter att rädda ansiktet " och ta sig ur" sina tidigare tvärsäkra påståenden. Alltför många människor är nu medvetna om att den globala temperaturen nådde en topp 1998 och har inte ökat sedan dess. Nu säger man att det inte betyder att global uppvärmning har upphört, utan man måste se det över längre tid, till exempel 30 år.
Men varje år, då ingen ytterligare uppvärmningen sker, innebär att människor blir mer skeptisk över riktigheten av de modeller (och de är just modeller) som förutsagt framtida ökningar.

Nu säger tyska forskare att uppvärmningen tar en paus till 2015.
Man kunde inte förutse den avkylningsperiod vi har sett under de senaste åren men man kan säga att det ska bli varmare igen år 2015!
Forskare som studerar långsiktiga förändringar i havens temperatur sade att de nu förväntar sig en "lugn period" i upp till ett decennium, samtidigt som naturliga variationer i klimatet tar ut de höjningar som orsakats av människans växthusgaser.

Jordens klimat fortsätter att förbrylla forskare. Efter en 30-årig trend av uppvärmningen, har den globala temperaturkurvan planat ut sedan 2001, trots ökande mängd växthusgaser. Man hävdade att det skulle ha inneburit ett överskott av värme som skulle ha drivit upp temperaturen.
Ingen av datamodellerna förutsåg detta men de sk. vetenskapsmännen kan naturligtvis inte säga:
"Vi ljög avsiktligt för att få forskningsbidrag" eller "Vi förstod inte bättre."

"Detta är inte likt någonting vi har sett sedan 1950," säger Kyle Swanson vid University of Wisconsin-Milwaukee "Tidigare avkylningar har haft påtagliga orsaker som vulkanutbrott eller La Ninas i stor omfattning. Den nuvarande nedkylningen har ingen." (som de kan peka på som följer deras premisser, min anm.)
"Problemet leder till ett av de svåraste problemen i klimatforskningen - att kartlägga skillnaden mellan naturliga variationer (som tillfällig snöstorm i mars) och mänsklig verksamhet ."

Man måste naturligtvis se till att forskningspengarna strömmar in, men nu när USA:s ekonomi har tagits över av marxister är det inte lika politiskt nödvändigt att driva Myten om Uppvärmningen. Man har makt över energin nu och kan beskatta allt som pruttar och rör sig.

I bitande kyla trotsade ett fåtal entusiaster vinterstormen häromdagen och protesterade i Washington (se bild)

För att stödja protesten skrev Greenpeace att kol är landets största källa till global uppvärmning och att kolkraftverk orsakar minst 24,000 dödsfall per år.
Det kan vara på sin plats att nämna att lunginflammation dödar dubbelt så många varje år. (regeringens siffror)

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.