06 mars 2009

Nörrebro-fatwan

Oskyldiga utan någon förbindelse med det pågående gängkriget har avsiktligt mördats i stadsdelen Nörrebro i Köpenhamn. En polis uttalar sig:

"Brand och eld och arga stenkastande ungdomar med invandrarbakgrund på gatorna. Det scenariot härgade flera av landets storstäder för ett år sedan. Och så kan det bli igen. Gängkonflikten i Köpenhamn, som hittills har varit ett mellanhavande mellan Hells Angels och dess stödgrupp AK 81 på ena sidan och invandrargäng å andra sidan, kan utvecklas till en verklig etnisk uppgörelse."

År 2001 utfärdade en imam en fatwa om att jaga ut danskarna ur Nörrebro. Det är inget skämtsamt påhitt, men alla håller för öronen, det verkar för hemskt för att vara sant. En fatwa är en juridisk bestämmelse for de troende och måste följas. Imamen ifråga tillhör emellertid den sufiska sekten, så förhoppningsvis känner sig inte alla muslimer manade att lyda.

Eftersom det är islamistpropaganda är det med en viss tvekan jag publicerar detta:

Nørrebro-fatwan:

"Vi är många muslimer på Nørrebro och Nørrebro ligger i huvudstaden och nära flygplatsen. Därför ska vi göra Nørrebro till en islamisk stadsdel bara för oss muslimer, där vi kan ha våra kvinnor i fred, där kvinnor ska gå med slöja som den heliga Koranen bestämmer, där det är rent och befolkningen är ren, vi skall ha många islamiska skolor där pojkar och flickor kan gå var för sig; gymnastik och lägerskolor, avbildningar av människor, biologi och annat dåligt ska förbjudas.

Våra pojkar får inte bada tillsammans med andra, för muslimska pojkar är omskurna och får inte visa sig, för han är utan hud och alltid beredd att göra barn. Danskarna är själv skuld till våldtäkt av sina flickor för de beskyddar inte sina flickor och orena flickor är inte beskyddade av den heliga Koranen.

Islam är stor och ska härska i världen som den heliga Koranen säger. Kom ihåg att Turkiet som idag är 99 procent muslimskt, var en gång kristet och orent. Men de kristna och danskarna har ingen kraft, tro eller faith, därför är de svaga och vi är starka.

Det har tagit oss 1400 år att komma till Danmark och vi reser aldrig hem för vi får inte svika islams mål Khalifa (kalifatet). Islam är den största og snabbaste växande religionen. Var och en som inte arbetar för Khalifa är vår fiende."

"Detta skall efterlevas av alla muslimer som Fathwa." Läs resten av texten här.Danska imamer i protest mot karikatyrerna av Muhammed. 3500 muslimer deltog i demonstrationen på Nörrebro den 14 oktober 2005.

6 Kommentarer:

Steen sa...

"den största og snabbaste växande religionen" - nja, 6000 konverteringer på 30 år :-)

Här från Politiken idag (inte online)

Forsidehenvisning: Bandekrig minder om optakt til borgerkrig

Den eskalerende bandekrig i København har fællestræk med situationen før en borgerkrig. Det skyldes ikke mindst de etniske islæt, mener forfatteren Jens -Martin Eriksen , der i en årrække har undersøgt og skrevet om borgerkrigen i Bosnien. Ifølge forfatteren opfører de kriminelle bander sig som militser i et opgør, der tager almindelige borgere som gidsler og sætter staten mere eller mindre ud af spillet. 2

Side 1.Politiken | 06.03.2009

Militser har overtaget Københavns gader
Interview: Jens -Martin Eriksen , Hanne-Vibeke Holst og Omar Shargawi

Det er den samme logik, der styrer den eskalerende bandekrig i København som logikken før en borgerkrig, mener forfatteren Jens -Martin Eriksen . Hanne-Vibeke Holst kalder konflikten for destruktiv machokultur, mens filminstruktøren Omar Shargawi mener, at medierne etablerer en racekonflikt.
Af TORBEN BENNER


Alle normale spilleregler er sat ud af kraft.

De kriminelle bander i København opfører sig som militser i voldsomt opgør, der tager almindelige borgere som gidsler og sætter staten og dens magtredskab, politiet, mere eller mindre ud af spillet.

Forfatteren Jens -Martin Eriksen har i en årrække undersøgt og skrevet om borgerkrigen i Bosnien, og hvad det var for nogle mekanismer, der fik den til at eskalere. Nu ser han mønsteret gå igen i Københavns gader.

Rådvilde og magtesløse har politiet og almindelige borgere måttet finde sig i, at kriminelle bander på Nørrebro begyndte at visitere folk på gaden, hvis de så mistænkelige ud. Multi Trans, der kører mad ud til Nørrebros pensionister, måtte midlertidigt opgive kørslen, fordi chaufførerne var blevet truet.

Jens -Martin Eriksen tror ikke, at situationen udvikler sig til en borgerkrig, men der er fællestræk og en logik, som ligner situationen før en borgerkrig, siger han.

Ikke mindst på grund af det etniske islæt i konflikten: »Det er med til at politisere konflikten.

Hvis de to grupper fandtes et andet sted, ville vi kalde dem militser. Sammenligner man med Bosnien, har du også i København militser, der overskrider alle grænser og gennemfører drab på civile. Samtidig fremtræder politikere, myndigheder og politi meget tvivlrådige«. En milits er en væbnet organisation med militært islæt, der har kontrol med et område, hvor den håndhæver sin egen suverænitet og sætter den legitime magt ud af spillet. Det er, hvad der er sket på Nørrebro, når kriminelle bander kan gennemføre visiteringer af almindelige borgere og stoppe udbringning af mad til gamle, mener Jens -Martin Eriksen .

»Normalt er staten den eneste legitime suverænitetskilde. Og den eneste legitime vold, der kan foregå i samfundet, udgår fra politi og militær. Men her foretager militserne (rockerne og de etniske bander, red.) interventioner af væbnet art og laver det, politiet normalt gør, nemlig visitationer på deres eget område. De forsøger at sikre sig mod vold og folk, der har en forkert loyalitet«, siger han.

Ifølge Jens -Martin Eriksen er logikken for ethvert menneske, at det vil forsøge at sikre sig selv bedst muligt. Derfor er man nødt til at vælge sin sympati og loyalitet med omhu for at sikre sig selv: »Og den vælger du at lægge hos dem, der kan give en beskyttelse. Er det HA i et område, så får de sympatien, er det den anden milits i en anden gade, så får den sympatien. Sådan ville jeg også selv tænke.

Ellers kan man ikke overleve«. For eksempel har der bølget sympati mod Hells Angels og AK 81, efter at de etniske bander lavede et raid mod Jægersborggade på Nørrebro. »Militser får støtte, fordi de er i stand til meget kontant at reagere på den anden parts udfordringer. Den logik kunne vi også iagttage, da vi undersøgte borgerkrigens anatomi i Bosnien, selv om det selvfølgelig vil være fuldstændig grinagtigt at sammenligne direkte. Men det interessante er at sammenligne logikken i operationerne, og hvad det betyder for civile borgere«. Følte serbiske minoriteter i muslimsk kontrollerede områder sig usikre, blev de tilbudt at blive evakueret i sikkerhed til et serbisk område og omvendt, fremhæver Jens -Martin Eriksen .Fredsaftale

Jens -Martin Eriksen tror, at det vil lykkes myndighederne at dæmpe konflikten. At der bliver indgået en fredsaftale. Men den vil indebære, at der er områder, som tilhører den ene milits, og områder, der tilhører den anden.

»Politiet har ingen mulighed for at afvæbne dem. Det ved alle jo. Myndighederne virker som nogle hjælpeløse skolelærere i en fuldstændig uregerlig klasse, der står nede i hjørnet og mumler: Vil I ikke nok være ordentlige. Man klasker sig på lårene, fordi det er total komik midt i et stort og tragisk vanvid, at de, der skulle have midlerne til at styre situationen, viser sig at være fuldstændig naragtigt magtesløse«, siger han.

Hvilken betydning har det for det danske samfund, at det her sker? »Der sker en afsmitning fra de muslimske militser til muslimer i Danmark generelt.

De voldelige konfrontationer skaber en mistro, hvor man helst vil være på den sikre side - man identificerer sig med den ene eller den anden milits. Det kan udvikle sig til en kamp mellem muslimer og ikkemuslimer.

Om vi får sådan en konflikt, ved jeg ikke. Det kommer an på, om det eskalerer«. Men eskalerer situationen, vil der være områder, hvor det er svært at bo, hvis man ikke direkte allierer sig med den milits, der har magten. Jens -Martin Eriksen mener, at tilbuddet om at hjælpe gamle ud af Nørrebro er et eksempel på, at de tilhører en forkert befolkningsgruppe, der er blevet fanget på fjendtligt territorium.

»Det var det, der i monstrøst stor målestok hed etnisk udrensning i Bosnien. Det er, når en etnisk gruppe ikke har den nødvendige beskyttelse og de ikke kan overleve på fjendtligt territorium. Og i de her dage kan det være forbundet med stor risiko at gå ud af din lejlighed på Nørrebro, medmindre de kender dig, og de opfatter dig som loyal«, siger han.

Knute sa...

Tack Steen, verkligen bra att du lägger ut den här artikeln online!

Min första reaktion är att svenska journalister är idioter när de anklagar danskarna för främlingsfientlighet. Danmark är är ett mindre land än Sverige och därför märks motsättningarna mer. Här i Sverige är problemen mer geografiskt utspridda, men de är minst lika stora.

Steen sa...

Så lidt. Om du vil ha tilgång til Infomedia (ikke online artikler) send mig lige en mail:

snappost (snabal a) yahoo.dk

Sender ud cirka tre gange om ugen.

Knute sa...

Fjordman skriver:

Demonteringen av vår kultur og våre nasjonalstater er IKKE tilfeldig. Den er villet og planlagt. Jeg har faktisk brukt mye av min tid gratis de siste årene på å sette meg inn i organisasjoner som FN, EU, Europarådet og hvordan de fungerer. Jeg var en av meget få som skrev advarende mot Diskrimineringsloven i 2005, og jeg hadde rett. Det stod ikke ett kritisk ord i noen ledende norske medier, men Document nevnte det etter at jeg hadde skrevet om saken. Jeg har også skrevet ganske utførlig her på bloggen om koblingen mellom Yusuf al-Qaradawi, Det muslimske brorskapet, Islamsk Råd Norge og regjeringen Stoltenberg, og jeg har rett i det også. Faktisk vil jeg selv påstå, selv om jeg av naturlige grunner ikke er nøytral, at jeg har forbausende ofte rett tatt i betraktning hvor gal og ekstrem jeg visstnok er.

Dersom du antyder at det ikke finnes en langsiktig plan om å demontere vestlige nasjonalstater så mener jeg kort og godt at du tar feil. Jeg har nylig skrevet en hel bok om temaet og har bakgrunn for mine meninger. Det er et meget godt dokumentert faktum at for eksempel EU har langsiktige planer, og har hatt det i mange år eller til og med tiår, om å utvides til å inkludere det muslimske Nord-Afrika og Midtøsten. Det skrev jeg om allerede for flere år siden, og det ble bekreftet offentlig av blant annet Frankrikes nåværende president sommeren 2008. Det har aldri vært diskutert med Europas innfødte befolkninger om vi faktisk ønsker denne voldsomme endringen. Mediene skriver stort sett ikke en linje om temaet, men side opp og side ned om global oppvarming. Utvidelsen av EU, Eurabia, utgjør ett av de største svik i denne sivilisasjonens historie, og det eneste mediene gjør er å snakke om været.

Ellers tror jeg ikke, jeg VET at blant annet Europarådet i samarbeid med EU, FN og andre arbeider målbevisst for å forby opposisjon til multikulturalisme og masseinnvandring, og islam og muslimsk innvandring spesielt, i europeiske og vestlige land. Mye av påtrykket for reguleringer her hjemme kommer ikke bare fra muslimer men også fra disse organisasjonene. Jeg mener fremdeles at en av vår tids best skjulte hemmeligheter er at man ikke kan ha både demokrati og internasjonal lov, akkurat som man ikke kan ha både demokrati og multikulturalisme. Man kan kun ha en av delene. De som støtter multikulturalisme, FN og internasjonal lov er dermed per definisjon antidemokratiske krefter og bør behandles deretter.

Dersom man med demokrati mener at landets befolkning skal ha reell innflytelse over sin egen fremtid så er demokratiet etter min mening i realiteten allerede opphørt å fungere i store deler av Europa. Vi har kun de tomme kulissene av et liksom-demokrati igjen mens våre lover skrives av ikke-folkevalgte navnløse byråkrater i land langt borte og vi blir trakassert dersom vi ønsker å kontrollere våre egne grenser.

Dette gjelder for øvrig stort sett bare vestlige land med hvit flertallsbefolkning, av en eller annen merkelig grunn. Alle andre skal få lov til å bevare sin kultur og sin verdighet. Det er kun hvite europeere som ikke skal det. Det er essensen i multikulturalismen. Dersom andre danner organisasjoner for å fremme sine interesser får de statsstøtte og oppmuntring fra mediene. Dersom vi gjør det samme er vi nazister. Det er latterlig at man snakker om hvit rasisme. Faktum er at personer med europeisk bakgrunn utgjør en raskt synkende del av verdens befolkning som kanskje nest etter jøder er planetens mest demoniserte etniske gruppe i dag. FN jobber for å forby kritikk av islam. Samtidig jobber FN for at vi skal påtvinges masseinnvandring som før eller siden vil gjøre oss til et forfulgt mindretall i vårt eget land. Hvem blir egentlig demonisert og marginalisert her? Jo, innfødte europeere.

Dette blir applaudert av våre egne såkalte intellektuelle som siden i alle fall 1960-tallet har brukt våre medier og vårt utdanningssystem til å underminere sin egen sivilisasjon mens de hyller diverse diktaturer og totalitære bevegelser som Hamas i andre land. Jeg kommer til å gjenta til krampen tar meg at vi må gjenvinne kontrollen over våre egne lover og grenser og at vi MÅ ha en grundig utlufting etter 68-raddisenes herjinger i vårt samfunn. Det er ikke ekstremt, det er tvingende nødvendig dersom vårt folk i det hele tatt skal eksistere i fremtiden.

Jeg får kjeft med jevne mellomrom for å skrive under pseudonym. Jeg har aldri gjort krav på å være noe spesielt heroisk, men jeg har gjort krav på å ha rett i mine påstander oftere enn jeg tar feil. Og det har jeg. Når jeg sier at det vi har med å gjøre er en langsiktig, planlagt ideologi som har som siktemål å gradvis demontere våre nasjonalstater gjennom masseinnvandring, multikultur og internasjonale organisasjoner så har jeg rett i det. Dersom jeg sier at multikulturalismen er en anti-europeisk hatideologi så har jeg også rett i det.

http://www.document.no/2009/03/red_et_annet_sentrum.html

Anonym sa...

Tak for linket - jeg har virkelig haft svært ved at finde den tekst!

World traveller sa...

Jag tycker det boerjar bli dags att staeda upp i Sverige och goera landet laglydigt och respekterat igen.

Alla maskerade demonstranter boer arresteras, alla valdsverkare buras in och saettas i straffarbete, alla invandrare som begaar brott utvisas efter avtjaenat straff, alla AFA'iter och liknande pack fraantas sitt medborgarskap och utvisas (Saudi eller Somalia tar saekert emot dom), stoppa den vansinniga u-hjaelpen och se till att faa Sverige paa foetter igen, se till att vaara gamla kan faa en vaerdig aalderdom.

Infoer allmaen vaernplikt saa folk laer sig ta ansvar och faar tillbaka lite fosterlandskaensla. Mobilisera militaren medan det aennu finns svenskar kvar som har gjort militaertjaenst och rensa upp i landet.

Terrorism, anarki och skenande kriminalitet kraever drastiska aatgaerder.

Ha en folkomroestning om detta och se vad resultatet blir. Vaara politker skulle nog bli mycket foervaanade.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.