28 mars 2009

Som man sår får man skördaTvå hundra skolbarn i Storbritannien, några så unga som 13 år, har identifierats som potentiella terrorister genom att polisen använder ett nytt system som fokuserar på att identifiera ungdomar som är "utsatta" för islamisk radikalisering.

"Channel project", som man kallar det, har gjort det möjligt att ingripa i minst 200 fall, där man ansåg att barnen var i riskzonen för extremism. Programmet har pågått i 18 månader och antalet barn har ökat från 10 barn som identifierades i juni 2008.

Man ber lärare, föräldrar och andra att vara vaksamma på tecken som kan tyda på att barnen attraheras av extrema åsikter eller att de kan vara "tränade" av radikala element.

Man understryker att systemet inte används för att peka ut den muslimska befolkningsgruppen.

Sir Norman, chef för distriktet där alla fyra "7 juli bombarna" växte upp, säger:

Tecknen vi ser kan betraktas som rasism och negativa attityder gentemot Väst.
När vi ser detta blir barnet därefter föremål för ett "program för intervention anpassat till de enskilda behoven ". Detta kan innebära diskussioner med familjen eller socialarbetare och också med den lokala imamen, men också direkt ingripande av polisen.
Vår grundsyn är att bygga upp en relation, på grundval av tillit och förtroende.
Med hjälp av dessa människor i samhället kan vi identifiera de barn som riskerar att utsättas för påverkan. Utmaningen är att ingripa och ge vägledning, inte nödvändigtvis för att åtala dem, men för att ta itu med deras växande känsla av hat och vilja att göra något våldsamt på grund av feltolkning av en religion.
Vi inriktar oss på brottslingar och sådana som vill bli terrorister och som råkar gömma sig bakom en islamisk retorik. Det är inte samma sak som att vända sig emot det muslimska samhället.
De väljer sina ord väl, därborta i Storbritannien.
-----

Eftersom det är alldeles för mycket begärt att föräldrar ska hålla ordning på och uppfostra sina barn blir det mer och mer populärt i USA att införa utegångsförbud för ungdomar den tid på dagen då de borde vara i skolan. På flera ställen i Kalifornien och Ohio har man infört det och också i Atlanta, Philadelphia och vissa städer i Texas.
Bötessumman kan uppgå till 500 dollar och drabbar också de personer eller företag som låter ungdomarna driva omkring utan att föräldrarna är med.

På flera ställen i landet betraktas ungdomar som så besvärliga och "icke-rumsrena" att Galleriorna och stora köpcentra inte vill ha med dem att göra över huvud taget. De stör och upplevs så hotfulla att många människor inte vill handla där.
Därför har man infört förbud för alla under 18 år efter klockan 4 på fredagar och lördagar, om slynglarna inte åtföljs av en förälder.

"Vi månar om säkerhet och en trivsam, familjeorienterad atmosfär" säger man från affärshåll.

2 Kommentarer:

Anonym sa...

Mkt mkt bra!

/David

Anonym sa...

Mycket bra, jovisst! Men ett utegångsförbud skulle här i landet gälla under kvällstid också och särskilt då.
Tant Signe

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.