10 mars 2009

Stoppa Wilders, släpp in Hezb'allah!


Efter att ha förbjudit den kontroversielle nederländske parlamentsledamoten Geert Wilders från att resa in i landet, eftersom man ansåg att han uppmuntrade till hat, har man inga problem ett par veckor senare att välkomna en tjänsteman från terroristgruppen Hezb'allah, som upprepade gånger krävt Israels utplåning.

Geert Wilders stoppades av Storbritannien ett år efter att Israels Moshe Feiglin också nekats inträde. Men man verkar inte ha några problem med att låta Ibrahim Moussawi komma in i landet för att föreläsa.

Storbritannien har deklarerat att Hezb'allah är en terroristgrupp men man låter en av deras talesmän komma för att hålla föredrag?

"Yttrandefriheten" i Storbritannien är tydligen en förhandlingsfråga . Likaså är "ryggrad" och "mod" och vissa andra mänskliga egenskaper som den en gång så modiga och kraftfulla önationen tycks ha helt förkastat nu.
Ibraham Moussawi, som bor i Libanon bedöms så farlig att han nekades inträde till Irland år 2007.
Jag undrar om Mr Moussawi kommer att upprepa några av de pärlor om Israel och judar som han har yttrat på andra ställen. Som till exempel:

Han har kallat judarna "ett sår på historiens panna" (a lesion on the forehead of history) och om Israel: "Smärta är det enda språk som fienden förstår."

Men det är klart, han är ju medlem av en förtryckt minoritet, så han väl får ta ut svängarna lite när det gäller hatfyllt tal.

1 Kommentarer:

Knute sa...

I Norge också:

En tidligere Taliban-minister som har fått opphold i Norge, bidrar til å radikalisere unge muslimer i den grad at det er en sikkerhetsrisiko, skriver Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) i en trusselvurdering.

Unge muslimer søker seg til karismatiske lederskikkelser, og Taliban-ministeren og mullah Krekar skal være to slike.

Det finnes karismatiske lederskikkelser i Norge som kan øve betydelig innflytelse på personer som er i en radikaliseringsprosess.

http://www.document.no/2009/03/radikaliserer_unge.html

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.