29 april 2009

Ett ord till miljöaktivister

De "extrema" bland er deklarerar öppet att 1 till 6,4 miljarder människor bör dö.
De "moderata" bland er kräver att vi ska tvingas minska koldioxidutsläppen med 90 procent inom några årtionden, vilket skulle bidra till att minska energianvändningen i nästan samma utsträckning. Det finns för närvarande inga befintliga storskaliga alternativ till fossila bränslen annat än kärnkraft och det betraktas av de flesta medlemmarna i rörelsen som än värre än fossila bränslen. Dessutom minskar sannolikheten att vi någonsin ska finna och utveckla sådana alternativ genom att vi förstör de energikällor vi har och som vi skulle behöver öka.
Så den rörelse ni förespråkar betyder massdöd eller åtminstone fruktansvärd utarmning, vars resultat kommer att resultera i tio-eller-hundratals miljoner onödiga dödsfall och ett liv i misär för dem som överlever.

Om ditt motiv för att kalla dig själv miljöaktivist endast handlar om att du vill se blommor på öppna ängar eller därför att du älskar träd, valar och isbjörnar och liknande, så du är skyldig att distansera dig själv så mycket som möjligt både intellektuellt och moraliskt från de som förespråkar massutarmning och massdöd.

Läs mera här


5 Kommentarer:

Michael Karnerfors sa...

Berit, redan idag där miljoner människor av luftföroreningar. 2 miljoner årligen, och det enbart i Indien. Från Kina och de andra länderna i sydostasien har jag inga siffror... men minst 3 miljoner, varje år, tror jag vi kan räkna med.

Slå upp "Asian Brown Cloud".

Förbränning av kol, olja, gas och biomassa (trä, sly, annat) dödar till och med människor i Sverige. I Danmark kan även de räkna dödsfall sedan man stängde Barsebäck och de gick över till kol istället.

Så varför säger miljörörelsen nej till kärnkraft?

Tja.... för det första så är kärnkraftsmotståndare ett djävligt envist släkte i sig. Människor är ovilliga att säga "Jag hade fel", speciellt när de har haft fel i 30 år. Så om miljörörelsenra byter fot, då blir det i bärsta fall inbördeskrig i rörelsen, i värsta fall stort medlemsras. Detta överlever de inte. Greenpeace exempelvis hade enligt för detta ordföranden Patrick Moore förmodligen tappat halva styrkan.

Och sedan handlar det om förtroende mot de som har beslutanderätt. Vem lyssnar på någon som säger "Ok... vi har haft fel i 30 år. Vi motsatte oss en klimat-smart lösning bara för att... uhm... bara för att. Men nu(!) har vi rätt!"

Funkar inte... de kommer att forsätta vara emot kärnkraft på ren princip, därför att annars är de helt borta. Ingen som litar på dem längre... ingen som tar dem på allvar. De har målat in sig i ett hörn och sitter där.

Därav anledningen till att jag och några kompisar startade Nuclear Power Yes Please. Titta gärna förbi. Loggan är dessutom fri och obunden att använda. Ett enkelt sätt att visa att man stöder kärnkraft.

Anonym sa...

På vilket sätt dödar förbränning av kol människor, kan man få något bevis för det?


Det är bla bevisat att risken att få cancer ökar med 60 procent för dom som bor runt kärnkraftverket.

Sen släpper ett kärnkraftverk ut en massa olika strålning som inte finns naturligt i vår luft och som bara ökar och ökar för varje nytt kärkraftverk som byggs.

Om man nu tror på det här med koldioxid så ska kärnkraften stå för 40 procent av sveriges koldioxidutsläpp.

Förövrigt så är jag verkligen ingen miljöfjolla, kolkraft är den absolut billigaste, effektivaste energialternativet som finns med en verkningsgrad på 15 procent för markbundet kol och 13 procent för stenkol.

Kärkraften har en verkningsgrad på endast 3 procent från upptagningsområde till slutkund.

/David

Michael Karnerfors sa...

@David: Det är bla bevisat att risken att få cancer ökar med 60 procent för dom som bor runt kärnkraftverket.Fel, det är det inte alls. Om det är den tyska rapporten du avser så tog det inte lång tid att läsa att den själv anser att den 1) är obefintlig i bevisningen 2) bryter mot så gott som alla tidigare resultat.

Mer info här.

Sen släpper ett kärnkraftverk ut en massa olika strålning som inte finns naturligt i vår luft och som bara ökar och ökar för varje nytt kärkraftverk som byggs.Fel. Strålning finns naturligt runtomkring oss, från berggrunden och från rymden först och främst, men även från våra egna kroppar. Du strålar ca 5000-7000 Bq beroende på kroppsvikt. Det finns även i livsmedel. Exempelvis den mängd bananer som produceras varje varje år innehåller lika mycket radioaktivitet som utsläppet av plutonium från Tjernobyl-olyckan.

En flygvärdinna får mer strålning på jobbet än en kärnkraftsarbetare. Du får mer strålning av att flytta till Denver än att flytta nära ett kärnkraftverk.

Om man nu tror på det här med koldioxid så ska kärnkraften stå för 40 procent av sveriges koldioxidutsläpp.Med tanke på att vi har EU + OECD ländernas tredje lägsta mängd utsläpp per invånare så känner jag inte att det är så oroande. Enbart Mexico och Turkiet har lägre, och då är de ändå varma länder som inte har en gigantisk post för uppvärmning som vi har.

Jag tvivlar också på din siffra. 40% låter på tok för mycket. Förvisso skall tänkas att vårt medel dras ned enormt mycket av att vi har mycket vattenkraft. Men transporter och oljepannor är en ganska stor post.

Kärkraften har en verkningsgrad på endast 3 procent från upptagningsområde till slutkund.Och? Skulle detta vara ett argument mot kränkraft? Desto mer utvecklingspotential. Generation IV-reaktorer lovar förbrättingar på mellan 2500 och 4000%... minskning av mängden avfall med en faktor 50... en minskning av förvaringstiden med en faktor 500, samt att de kan använda upp vårt existerande avfall på samma sätt.

Anonym sa...

Jaha då måste jag alltså svara, jag högaktar denna sida och vill inte att det ska spridas en massa osanning och okunskap.

Plutonium är inte ett vanligt förekommande ämne i naturen (om man nu inte räknar med att man nu börjar hitta det i tänderna på barn), krypton -15, kol-14, tritium, and the list goes on, men använd du bequerel så blir vi ju alla glada och trevliga istället, du kanske kan börja köra med argumentet att värmen i jorden kommer från fissionskraft.

Som kan nämnas så har kol-14 en halveringstid på 6000 år, detta pumpar man rakt ut i luften helt ogenerat och kallar det för bq och snackar om det som att det är i för små doser etc etc.


En tysk studie visar ökad förekomst av barncancer nära kärnkraftverk. Vissa experter säger att sjukdomsfallen inte kan bero på kärnkraften. Andra menar att industrins företrädare döljer riskerna.

Pekar mot kärnkraftverken.
Alla forskare är inte överens om hur rapporten ska tolkas. En av kritikerna är Edmund Lengfelder.
– Rapporten är mycket väl genomförd och undviker många felkällor. Men författarnas slutsatser är långsökta och felaktiga, säger Lengfelder, professor emeritus i strålningsbiologi och strålningsmedicin och fortfarande verksam vid Ludwig Maximilians universitet i München.
Lengfelder menar att rapporten visar att cancerfallen kring kärnkraftverken följer en lagbundenhet som är typisk för radioaktivitet: Antalet sjukdomsfall minskar med avståndet från källan.
– Studerar man rapporten geografiskt är det uppenbart att de inprickade fallen pekar mot kärnkraftverken. Minst 15 kvalificerade tyska forskare håller med mig om detta. Spridningsmönstret hade sett annorlunda ut om någon av de faktorer Kaatsch nämner hade varit orsak.
Han invänder även mot Kaatschs jämförelse mellan utsläppen och bakgrundsstrålningen.
– En tveksam jämförelse eftersom rapporten inte säger något om utsläppens storlek. Dessutom är bakgrundsstrålningen i sig inte ofarlig. Den beräknas orsaka mellan fem och tio procent av alla cancerfall.
Enligt Lengfelder ska kärnkraftens gränsvärden över huvud taget betraktas med stor skepsis.
– De utgör inga absoluta gränser mellan farligt och ofarligt. Gränsvärdet på 0,3 millisievert för utsläpp via luften och vattnet, som gäller i Tyskland idag (i Sverige 0,1 milliesievert), är ett arv från 1958. Då förklarade ICRP (International Commission on Radiological Protection): ”Gränsvärdena representerar en avsevärd börda för allmänheten i fråga om genetiska skador. Emellertid kan de betraktas som legitima i förhållande till de fördelar som kan uppnås genom användningen av atomenergi.”

”Barn mest utsatta”
Även andra tyska forskare pekar på gränsvärdenas svagheter. En av dem är professor Horst Kuni, specialist på strålningsmedicin vid Philipps-universitetet i Marburg.
– Gränsvärdena är godtyckligt satta. Det är sant att när dosen ökar, ökar också risken för sjukdom och död. Men det finns ingen tröskel. Ingen nivå kan sägas vara säker. Redan vid mycket små utsläpp kan en människa skadas. Barn och särskilt foster är mest utsatta eftersom de håller på att växa och benmärgens kraftiga produktion av röda märgceller multiplicerar en mutation. Leukemi kräver ett färre antal mutationer än exempelvis en solid tumör och betraktas därför som en typisk radioaktivitetsrelaterad sjukdom.
Edmund Lengfelder påpekar att det tog fyra decennier innan rökning erkändes som en orsak till lungcancer. Dessförinnan stöddes tobaksindustrin av tusentals forskare.
– Just nu är läget detsamma inom kärnkraftsindustrin. Varken industri, strålskyddsmyndigheter eller forskare knutna till kärnkraftsindustrin erkänner idag att utsläppen kan orsaka cancer. Om de gjorde det kunde de bli stämda på enorma belopp.

Fakta: Leukemi ökade kring Barsebäck
En mindre svensk studie gjordes 1997 kring Barsebäck av Regionala tumörregistret på Universitetssjukhuset i Lund. Den redovisar bland annat signifikant förhöjd förekomst av leukemi i församlingarna Barsebäck, Borgeby och Flädie och signifikant förhöjd förekomst av kronisk lymfatisk leukemi i Kävlinge mellan åren 1980-1995.
– När studien gjordes ansågs den för liten för att säga något avgörande om cancerrisker kring kärnkraftverk. Men mot bakgrund av den nya tyska rapporten och andra med liknande tendens måste resultatet nu omvärderas, säger Gunnar Lindgren.

Satsningar på kärnkraft:
För närvarande byggs 44 nya kärnkraftverk runt om i världen och ytterligare cirka 81 aggregat är planerade. Även i Sverige är det numera okej att förnya kärnkraften, enligt alliansens uppgörelse i februari.

http://www.gunnarlindgren.com/

/David

Johan sa...

"Plutonium är inte ett vanligt förekommande ämne i naturen (om man nu inte räknar med att man nu börjar hitta det i tänderna på barn), krypton -15, kol-14, tritium, and the list goes on, men använd du bequerel så blir vi ju alla glada och trevliga istället, du kanske kan börja köra med argumentet att värmen i jorden kommer från fissionskraft."

For en cell i kroppen spelar det ingen roll ifall stralningen kommer fran en artificiellt skapad eller naturligt forekommande radioaktiv isotop. Det enda som spelar roll ar vilken typ av stralningen det ar (alfa, beta eller gamma) och energin hos stralningen. De tva faktorerna anvander man i sin tur for att berakna en straldos.

Om du far en viss dos fran naturligt forekommande radioaktiva isotoper eller artificiella spelar ingen roll. Effekten ar identisk, det viktiga ar hur stor dos du far. Den straldos de mest utsatta befolkningsgrupperna far pga karnkraft ar storleksordningen hundra till tusen ganger mindre an naturlig bakgrundsstralning. Det ar inte lost snack, du har helt enkelt inte nagon forstaelse for joniserande stralnings biologiska effekter.

Tro inte pa all skit du hittar pa natet, gunnar lindgren ar en okand crackpot. Ta dig en titt i vetenskapliga litteraturen istallet.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.