13 april 2009

Finns raser?

Nu har vi fått en genetikprofessors ord på att det inte finns olika människoraser. Kanske man ska se det som ett "paradigmskifte" - ett steg bort ifrån ett kollektivt självbedrägeri.

Ungefär som att vi ser med våra egna ögon att solen går runt jorden, fast vi vet att det är tvärtom. Vi ser ju att olika folkslag har olika utseende. Men det ska vi alltså bortse ifrån menar sakkunskapen.

Det har blivit en politiskt korrekt dogm att det inte finns raser. Alla människor är "nästan" likadana säger man. Det är en förenkling. Människor är inte mer lika än att det går att avgöra en persons etniska tillhörighet med hjälp av DNA.

Folk gillar inte att bli manipulerade. Rasförnekelsen uppmuntrar snarare till etnocentrism och rasism än motverkar den.

Medfödd intelligens är ofta avgörande för en individs framgångar i livet. Enligt boken IQ and the Wealth of Nations gäller det även olika nationer. Men det finns undantag. Varför är det hinduiska Indien så rikt och det muslimska Pakistan så fattigt? De har ju precis samma genetiska bakgrund, så arvet kan inte spela in.

Anledningen till att det är så stor skillnad mellan Indien och Pakistan är att islam omöjliggör demokrati och marknadsekonomi, och islam är knappast något medfött utan något som utspelar sig i en människas psyke.

Den genetiska forskningen genomgår en hisnande snabb utveckling, så sista ordet får vänta. Människan är ett mirakel, med upptäckten av DNA har vi kommit till den punkt i livets utveckling då livet kan betrakta sig själv. Vi är Guds ögon.

2 Kommentarer:

Weine Berg sa...

Jag tycker det är mer osäkert om huruvida det finns människor eller inte...

Anonym sa...

EN FRÅGA OM DEFINITION

Som i många av livets lägen är det väl bara en fråga om hur noga man letar. Om jag minns rätt har människan till 95 % samma uppsättning gener som någon djurart. Det kanske var hund eller kanin.

Sen tog jag fram fjolårets julinummer av Scientific American, som har flera artiklar om människans genetik. På sidan 44 visar man ett diagram över c:a 50 olika "folkgrupper" (som vi alltså inte vågar kalla raser) och deras inbördes släktskap. Ur genetiken har man sedan deducerat de olika gruppernas vandringar från urhemmet i Afrika.

Sen måste man förstås vara blind på båda ögonen för att inte se skillnaden mellan en bantuneger och en eskimå. Det märkliga, som de aktuella forskarna borde försöka förklara är att barn till ett negerpar är lika olika eskimåerna som föräldrarna. Och eskimkåernas barn är lika olika negrerna som deras föräldrar.

Om man inte får kalla dessa "folkgrupper" för raser, vad skall man då kalla dem ? ?

Definitionerna finns redan att läsa i SciAm.

Erik i Lund

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.