03 april 2009

G (overnment) M (otors)

Obama har avskedat chefen för GM eftersom han anser att om ett företag tar emot bidragspengar har staten rätt att ta över och bestämma över verksamheten.
Vi kommer att se hur regeringen mer och mer lägger sig i hur företag ska skötas. Rådgivning i dag, regleringar i morgon. Demokraterna har arbetat för detta i årtionden.

Världens ledare har kommit överens om principer för vad som ska anses skäligt och icke "skamligt" när det gäller ersättning till företagsledare.
Om politiker anser att de har rätt att lägga sig i skötseln av företag som erhållit "bailout" pengar, hur länge dröjer det innan de anser sig kunna bestämma över de firmor som får regeringskontrakt för broar och vägbyggen?
Eller de privata företag som säljer till försvaret?
Underleverantörer till dessa företag?
Det finns en mycket större grupp människor (röstberättigade) som är missunnsamma än det finns människor som tjänar mer än 1 miljon.

Corporate Angel Network är en organisation som samordnar och erbjuder cancersjuka gratis transport i privata flygplan, mestadels ägda av storföretag.
Patienterna, som oftast är så sjuka att de inte orkar med reguljära transportmöjligheter, där de måste stå i kö och ta av sig kläder, erbjuds att i stället få åka med till platser där det finns välutrustade sjukhus som kan ge dem specialbehandling och många gånger har de möjlighet att ligga ombord på planen. Väldigt ofta handlar det om sjuka barn och deras föräldrar.

Välståndsavundsjukan och hatet mot "rika" har aldrig varit så högt i detta land som nu och demokraterna rider högt på vågen och fördömer allt från bonus till höga löner och företagsägda jetplan.
General Motors säljer nu 7 av sina plan och avskedar 49 anställda inom flygavdelningen. Det innebär att minst 100 patienter per år blir utan resa och eftersom Ford också säljer går ytterligare 200 sjuka människor miste om gratis, bekväm transport till behandling.
Hälften av alla Fortune 100-företagen, de största i landet, medverkar till transporterna.

Obama har också egenhändigt nästan lyckats ta död på Las Vegas eftersom han uttryckt att det är så " fult" och "skamligt" för banker att lägga företagskurser och möten i stan. Som ett resultat av detta har mer än 300 företag lämnat återbud och där med kostat Las Vegas en förlust på 300 miljoner dollar.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.