02 april 2009

"Hatet mot muslimer"

Dagens Nyheters redaktion
Replik till professor Fazlhashemis recension av Andreas Malms bok ”Hatet mot muslimer”

Tacksam f v b till professor Mohammad Fazlhashemi och Andreas Malm


Hatets stollar”
Jag vill gärna kommentera professor Fazlhashemis recension av Andreas Malms bok ”Hatet mot muslimer” i DN den 2 mars.
I artikeln hänvisas bl a till islamkritiska statsvetare, författare och historiker som – med all rätt - varnar för det demografiska hot mot Europa som muslimernas barnafödande utgör: ”Ynglande muslimska invandrare är en tickande bomb som förökar sig och kommer att ta över Europa inom en snar framtid.” Dessa islamkritiker kallas givetvis regelmässigt för ”islamofober ”.

Jag vill i detta sammanhang påminna om vad Algeriets dåvarande president Houari Boumedienne sade i FN:s generalförsamling redan 1974:
”En dag kommer miljoner människor att lämna det södra halvklotet på denna planet för att strömma in i det norra. Men inte som vänner. Därför att de kommer att strömma in för att erövra, och de kommer att erövra genom att befolka det med sina barn. Segern kommer till oss från våra kvinnors livmödrar.
(One day millions of men will leave the southern hemisphere of this planet to burst into the northern one. But not as friends. Because they will burst in to conquer, and they will conquer by populating it with their children. Victory will come to us from the wombs of our women.)”

Houari Boumedienne kan väl knappast anklagas för islamofobi.

Avslutningsvis föreslår jag att såväl professor Fazlhashemi och Andreas Malm begrundar Salman Rushdies profetia för ett antal år sedan: ”Om 25 för kommer vi att undra varför vi i toleransens och acceptansens namn bakband våra händer, slet upp våra strupar och gav upp det västerländska samhället.”

Inger-Siv Mattson.

44 Kommentarer:

Anonym sa...

FOBIN KOMMER FRÅN ANDRA HÅLLET

Man behöver inte vara det minsta islamofob för att vara på sin vakt vid kontakter med muslimer, m.a.o. tillämpa en sund skepsis. De har trosfränder som inte vill följa svenska lagar och sedvänjor. De propsar ständigt på speciell behandling. Några ägnar sig åt hot och våld. Dessutom är det välbekant att av all terrorism i världen är den alldeles övervägande delen utförd med hänvisning till Koranens bud.

Islam är ju inte en vanlig religiös rörelse utan ett regelverk som fordrar total underkastelse av de troende. Ordet ”islam” betyder just ”underkastelse”. Muslimen måste regelbundet betyga sin underkastelse i moskén, ett effektivt sätt att hålla koll på de trogna. Regelverket är det ideala verktyget för despoter. I alla tider är det också sådana som styrt muslimska länder, möjligen med Indonesien som undantag.

Islam är helt inkompatibelt med demokrati, tills en mycket genomgripande reformation genomförts, något som bara muslimer själva kan göra. Detta är vad våra politiker måste övertygas om.

Ser man på ursprunget, Muhammed, finner man att hans bana började som ledare för ett band stråtrövare. Han blev framgångrik i att värva anhängare, eftersom han erbjöd större andel av bytet än andra bandledare, 20 % istället för 10 %. Han hängav sig åt våld och mördade fångar i en utsträckning som torde ha varit ovanlig även för den tiden. Han svek alla överenskommelser om fred och kunde därmed erövra ett eget territorium. Islams spridning har sedan genomförts med våld och på många håll i världen pågår detta fortfarande, ex.vis i Filippinerna och Thailand.

För att de egna anhängarna inte skulle förgöra varandra, införde han stränga levnadsregler med förbud mot våld och med hederlighet som rättesnöre, till en del efter inspiration från judendom och kristendom. Därför hävdar man att Islam är en fredlig religion.

Dock gäller detta inte i kontakten med ”otrogna”. Dessa är det tillåtet att lura och bedra, om det gynnar Islam, d.v.s. muslimen själv. Med självmordsbombningar och raketer bekräftas dagligen att otrogna är legitima mål för våld.

Islam bygger på den medeltida, primitiva föreställningen att rikedom bara kan erhållas genom att erövra den från andra. Därför är målet att erövra hela världen. Därför är varje avtal om fred bara en tillfällig krigslist, för att ge andrum innan striden kan återupptas igen och då med bättre odds. Därför är den muslimska världen också rent efterbliven när det gäller utveckling på nästan alla områden. Antalet judiska nobelpristagare är flera dussin. Från arabvärlden kan jag inte komma på någon enda.

Alla muslimer är inte så djupt ”trogna” att de hatar svenskar. Men det kan man inte veta innan man lärt känna dem ganska ingående, mer ingående än man vanligen känner arbetskamrater. Därför är en viss skepsis i mötet med muslimer högst naturlig.

Mot detta kan man ställa det hat som många ledande muslimer öppet predikar mot judar och som de något mer dolt predikar mot oss västerlänningar och vår omoral. Där kan man använda begreppet ”fobi”.


Erik i Lund

Anonym sa...

Berit - och Erik i Lund
Jag hittade en recension i DN - daterad i dag 2 april, ej 2 mars som angivet i blogginlägget.
Finns en hel del kommentarer till recensionen på DN:s sida.
Och Erik - tack för en mycket bra sammanfattande kommentar här.
Mats (Malmö)

Anonym sa...

"Houari Boumedienne kan väl knappast anklagas för islamofobi."
Nej, men inte heller kan han väl påstås vara den som sitter inne med sanningen. Lögner och överdrifter är en del av den arabiska kulturen och varför skall vi tro på just detta påstående från 1974?
Naturligtvis pågår det en muslimsk anstormning mot det västerländska samhället men det är knappast beroende på någon muslimsk sammansvärjning utan mer på våra västerländska politikers moraliska kollaps.

Fyrvaktaren sa...

Vad Andreas Malm antagligen inte nämner i sin bok.

Vi vet att ca 2 500 människor demonstrerade i Oslo ca 1989 mot att man gav ut Salman Rushdies "Satansverserna" på norska. För ca 20 år sen.

Det fanns färre muslimer i Norge på den tiden, antar jag. Hur många skulle demonstrerat i dag?
Precis som svenska myndigheter, till skillnad från norska, inte vill spä på främlingsfientlighet genom att varna för kusingiften, så vill man uppenbarligen inte heller veta hur många imamer och hur många muslimer som stöder dödsdomen mot Rushdie.

Eller hur många som vill kunna leva enligt sharia i Sverige.

Eller hur många som sympatiserade med självmordsbombarna i London 7/7-05. Eller attackerna mot USA 11/9-01.

Engelska myndigheter vet hur de brittiska muslimerna förhåller sig till sharia och attentaten den 7/7.

40 procent av de brittiska muslimerna vill leva under någon form av sharia och sex procent (över 100 000) sympatiserade med London-bomberna.

Detta har jag läst i brittiska tidningar som Daily Telegraph och The Times.

Men vad gäller den muslimska opinionen i Sverige, så lever vi i okunnighet. Det är detta som brukar kallas "locket på" och som är något av en svensk tradition.

Jag vet inte om Andreas Malm nämner dessa saker i sin "Hatet mot muslimerna" eller om han nämner att Wilhelm Nygaard, chef för det förlag i Norge som gav ut "Satansverserna", blev skjuten och handikappad för livet? Eller att den japanske översättaren av boken blev mördad?
Beträffande moderata muslimer och konservativa muslimer, så går skiljelinjen vid attityden till att kvinnor skall dölja sin kropp mer än män. Och inte bara muslimska kvinnor. Den norska professorn och experten på hederskultur, Unni Wikan, menade 2001 att norska kvinnor måste inse att de lever i ett mångkulturellt samhälle och klä sig därefter. Detta påbud har konstigt nog inte kritiserats av feminister, som annars rasar mot att ett kvinnligt våldtäktsoffers klädsel eller beteende diskuteras i en rättssal. Antagligen för att feminismen inte är liberal (dvs. individualistisk) utan lever i anti-västlig symbios med mångkulturalister, vilka anser
att vi måste tillåta andra kulturer och värderingar jämsides med våra egna i våra egna samhällen. Feminismen och mångkulturalismen är två grenar på samma västfientliga, socialistiska träd.

En liberal kan alltså inte vara feminist. Då blir han eller hon som Bengt Westerberg eller Birgitta Ohlsson - mer feminist än liberal!

Den muslimska massinvandringen (som förr inte fick kallas massinvandring) är en del av ett större problem. Men eftersom många invandrare också är islamfientliga, så används kritiken mot islam för att göra den mer salongsfähig. Att diskutera invandringen i ett större sammanhang skapar spänningar mellan invandrarkollektivet som sådant och väst- och nordeuropeer.

Det är önsketänkande att tro att vi behöver massinvandring överhuvudtaget. Jag beundrar engelsk kultur mer än svensk, men vill den för skull inte ha engelsk massinvandring till Sverige.

Argumentet att vi på grund av en åldrande befolkning behöver ungt och friskt blod från tredje världen är nonsens. Befolkningsstatistiker och ekonomer är relativt ense om, att vi med en stadig massarbetslöshet i gruppen 16-64 aldrig kan drabbas av arbetskraftsbrist utan detta är ett argument från arbetsgivarsidan, som bakom en fasad av antirasism och internationalism vill pressa ned löner och luckra upp arbetsrätten.

Tobias Billström, vår moderata migrationsminister, har medgett att för hans partis del, har aldrig stödet för massinvandring handlat om samhällsekonomi utan om ideologi och lyhördhet gentemot arbetsgivarna.

Ändå får vi hela tiden vår dagliga dos av propagandan att vi behöver arbetskraftsinvandring av just samhällsekonomiska skäl.

Att låta de passiva tv-tittarna få höra sanningen om detta är en gigantisk pedagogisk uppgift för Sverigedemokraterna, som ju är vårt enda invandringskritiska parti (om man nu bortser från "etnonationalister" som nationaldemokrater etc). Eller så här: Sd är det enda alternativet för en invandringskritisk moderat eller folkpartist eller socialdemokrat eller miljöpartist. Det är ett slags röstmaximering att använda sin rösträtt på ett så optimalt sätt som möjligt, för med tanke på Sd:s litenhet, så väger en röst på Sd mer än en röst på ett riksdagsparti.

Men bör vi inte vara solidariska med alla flyktingar som söker sig till våra gränser? Absolut. Om de är flyktingar. Men om över 90 procent saknar id-handlingar, så kan vi sluta oss till att de flesta av dem försöker att dölja sin identitet därför att de saknar asylskäl enligt FN-konventionen. En annan sak som talar för det är att hälften av alla asylsökande från Irak återvänder till Irak på semester i väntan på permanent uppehållstillstånd. Närmare bestämt till norra Irak, dvs. den kurdiska delen av landet.

Och hur ofta har vi inte lite till mans förvånats över berättelser om flyktingar som återvänder till hemlandet för att omskära sina döttrar.

Ytterligare en sak som bör vägas in i diskussionen om massinvandringen är hederskulturen.

Enligt advokat Elisabeth Fritz, som förträtt många invandrartjejer, så lever ca 100 000 invandrartjejer i någon form av hedersförtryck. Jag har då undrat hur många manliga hedersförtryckare det går per tjej om man räknar in bröder, farbröder, morbröder och kusiner.

Förvisso finns motkrafter. Kurser på Fryshuset som skall lära unga män nya värderingar. Men med en ständig massinvandring från hederskulturer, hur skall de kunna påverka annat än en mycket liten del?

Ur jämställdhetssynpunkt och värderingssynpunkt så måste vi drastiskt reducera invandring från just hederskulturer.


Förtydligande. Den muslimska massinvandringen är särskilt problematisk. All massinvandring medför problem - ju längre bortifrån, desto större, men den muslimska är i en klass för sig.

Tänk: inte ens så rakt på sak kan man numera uttrycka sig förrän man betecknas som sjukligt rädd (fobisk) för muslimer.

En sak som Malm och hans försvarare inte beaktar är antagligen yttrandefrihetsproblematiken, som följer på massinvandring. När blir kritik mot sådan "hets mot folkgrupp"?

Finns det rentav "hatfakta"?

Nå, situationen i Storbritannien, som för oss som surfar runt på politiska bloggar till höger torde vara välkänt, men tyvärr betydligt mindre känt bland "vanligt folk", bevisar påståendet om att den muslimska massinvandringen är i en klass för sig - sett till medföljande problem. Ideliga försök att återinföra hädelselagar, tvång för icke-muslimska tjejer att bära slöjor i skolor med muslimsk majoritet, utplåning av engelska traditioner inom den offentliga sektorn, särskilda badtider för muslimer, särskilda dagar för bara muslimer på Londons nöjesfält Alton Towers, no go areas för icke-muslimer, en femte kolonn terrorister (4000 brittiska medborgare har tränat i läger i Afghanistan och Pakistan), och inte minst åtta shariadomstolar i Storbritannien.

Självklart leder även romsk massinvandring till olika problem, men de är inte av samma politiska karaktär som den muslimska.

Syrianer är ofta kristna, och även syriansk massinvandring har medfört problem, dock fortfarande inte av samma dignitet som den muslimska.

Latinamerikansk massinvandring är också kristen, men inte oproblematisk.

Därom vittnar DN-artikeln av Mauricio Rojas på länken inunder:

Kulturarv ligger bakom invandrarnas brottslighet

Fyrvaktaren sa...

P.S. "Men eftersom många invandrare också är islamfientliga, så används kritiken mot islam för att göra den mer salongsfähig."

Borde skrivit: "Men eftersom många invandrare också är islamfientliga, så används kritiken mot islam för att göra *invandringskritiken* mer salongsfähig."

Anonym sa...

det finns flera viktiga fakta som tyvärr förtigs i media. det första är att invandringen ekonomiskt sätt är en väldigt dålig affär för sverige. kostnaderna ligger antagligen på 100tals miljarder om året (uppåt 300 har Lars Jansson talat om). det andra är att invandringen socialt sett är dåligt för sverige. invandrare är väldigt överrepresenterade när det gäller grövre brott såsom våldtäkt, personrån, gängmisshandel etc. det tredje är att vi med dagens invandringstakt och svenska födseltal kommer hamna i minoritet i vårt eget land, troligtvis innan 2050. utöver detta så måste jag påpeka att det ej på något sätt är självklart att sverige måste ha en flyktingmottagning av humanitära skäl. fakta är att många människor i världen lever på flykt och har behov av en fristad. man kan ju diskutera vilken plikt vi i väst har att hjälpa dessa människor. jag anser dock att vi har en viss kristlig skyldighet att hjälpa dessa olyckligt lottade människor. det är dock ej en självklarhet att denna hjälp ska bestå av att vi upplåter vårt land som en fristad och som ett bosättningsområde. i dagsläget är det en minoritet av de asylsökande som får permanent uppehållstillstånd som egentligen har skyddsbehov. de flesta invandrare är alltså blott invandrare och ej egentliga flyktingar som de ofta kallas i media. om vi säger att 20% av de runt 100 000 människor som årligen får p.u.b. i sverige har ett egentligt skyddsbehov så blir det 20 000 människor (troligtvis är dock antagligen färre än 20%, endast 5% är flyktingar enligt geneve-konventionen). för en bråkdel av av de offantliga summor som invandringen kostar sverige varje år så kunde vi i flyktingarnas egna närområde hjälpa kanske 50 000 till ett drägligt liv (vilket dock ej innebär välfärdsfärmåner som i sverige). då hade vi hjälpt över dubbelt så många flyktingar som idag, besparat oss offantliga sociala problem och sparat astronomiska summor pengar. vad jag vill ha sagt att det absolut inte är en självklarhet att sverige ska vara ett mottagningsland, för oassimilerbara flyktingar från avlägsna delar av världen, för att vi ska göra vår humanitära plikt gentemot världens flyktingar. /marcus hbg

Anonym sa...

okunna idioter är ni allihoppa. islams spreds med våld? mohammed bröt alla fredsavtal? va snackar du om? du är så bakom flötet så de skriker om de.

titta istället på väst hur dem erövrat sina länder? vare med fred? vikingarna är ju kända fredsmakare de vet vi allihoppa. våldtäcks männ allihoppa.

Eller usa som bara går in och dödar oskyldigt folk runt i hela världen. hur tog dem sina erövringar? britterna?

487MILJONER slaktades i loppet av 200år bara i amerika!

okunniga grisar e ni allihoppa. kommer aldrig in igen och läser här så ingen ide att svara. ni kan sitta och disskutera de här med varrandra som ignoranta idioter som ni vill. de leder ingentill iaf och ni kommer ingenstans med de heller.

Knute sa...

Anonym, du skjuter så högt över målet med dina förolämpningar att ingen känner sig träffad, därför gör jag ett undantag och publicerar din kommentar.

Är detta den gängse nivån bland andra generationens invandrare och svenska ungdomar? Antingen skolkade du från skolan eller också var dina lärare bara intresserade av att hjärntvätta sina elever.

Kolonialismen är historia nu, liksom vikingarna. Tänk själv i stället för att skylla på andra.

Knute sa...

Följande kommentar av UltraV passar i sammanhanget:

Ja, så klagar man i dessa länder på brittiska och franska kolonialister som kom till dessa länder och visst tog för sig, men då är det nu helt rätt att göra samma sak i Norge och Sverige och andra länder i Norden? Vi hade inte mycket med kolonialiseringen att göra, men vi ska ändå "betala priset" som dessa muslimer säger. De är inte flyktingar i Norden, de beter sig exakt som kolonisatörer. De är den nya adeln som ska kunna komma undan med nästan vad som helst på grund av sin kultur.

http://everykindapeople.blogspot.com/2009/04/nytt-parti-i-norge-independent-labour.html

Anonym sa...

Jag undrar om någon, bara en enda av er har läst koranen själva eller läst någon hadith samling om att islam är en religion som förespråkar våld på något sätt?

Jag tycker att det är viktigt att skilja mellan religion och människor. Jag försvarar absolut inte alla muslimer, för även dem är människor och kan göra mycket fel. Människor kan utöva saker i "religionens namn" fast religionen i sig förbjuder den handlingen.
Mycket handlar om kultur och okunskap, och så även i denna blogg.

Ni tror ni har mycket kunskap, ni tror ni vet hur alla muslimer är, vad dem vill och hur dem tänker. I själva verket tror jag inte många av er har gått till islam, till religionens kärna och själva tagit reda på om handlingarna en del utför är rätt eller fel.

Därför bör man skylla handlingar på individerna som utför dem, inte på ett helt folk, eller på en hel religion.

Tack för mig!

/ Jessica

Knute sa...

Jag känner igen diskussionen, Jessica. I Marocko träffade jag en man som var öppen för att tala om politik och religion.

Han hävdade som du att det inte är fel på islam, utan det är de enskilda muslimernas moral som det är si och så med.
I och för sig kunde jag hålla med om att individen har ansvar för sina handlingar och inte ska skylla ifrån sig på religionen.

Men det var nog inte så han menade. Han hade fått lära sig en "söndagsskoleversion" av Koranen där Muhammed utmålades som en ytterst ädel person, nästan Jesuslik.

I själva verket är det så att ju mindre folk vet om vad som står i Koranen och haditherna om heligt krig och mördande av otrogna, desto bättre människor blir de, därför att de då följer sin naturliga moral, den som islam perverterat och inverterat.

Anonym sa...

Okej vad bra att du har diskuterat med 1 muslim(?)..

Och vad grundar du det uttalandet på undrar jag? att desto mindre man vet, desto bättre människor blir man?
Jag säger tvärt om, när okunskap råder, när folk inte vet saker om själva islam men som endå ser sig själva som muslimer och tror sig veta vad som är rätt pga av sina förfäder och kulturer och anser DET är islam, då blir dem sämre. För då gör dem saker som dem tror är rätt.
Jag lovar dig Knute, att alla muslimer som kan sin religion, och lever efter vad islam lär, dem hatar krig, dem förespråkar fred. Som vilken människa som helst. Även muslimernas hälsning betyder "fred vare med dig".

Jag skulle vidare vilja veta varifrån du grundar din "fakta".. Vart har du läst att islam förespråkar krig och våld? Och vart har du sett exempel på det i profeten muhammeds liv och uttalanden?

Sammanfattningsvis så tycker jag att om man ska som dig, uttala sig om en hel religion och ett helt folk, så ska man ta reda på riktig fakta och kunna referera till riktiga källor.

/J

Knute sa...

@J, du har nog fått lära dig den sockrade versionen av islam. Menar du att du aldrig hört talas om eller läst de suror i Koranen som hetsar till mord på oliktänkande?

Eller att du inte läst de hadither som beskriver Muhammeds minst sagt brutala behandling av fiender och tillfångatagna kvinnor?

Naturligtvis skulle jag kunna hänvisa till källorna, men eftersom det inte är så svårt att hitta (om man vill) så föreslår jag att du kollar själv.

Anonym sa...

Jag har läst ut hela koranen själv faktiskt 3-4 gånger samt olika hadith samlingar.
Det var därför jag undrade vart dina uttalanden har sina grunder någonstans. Många, många gör ju det vanliga misstaget att läsa en mening eller en aya från en hel sura, utan att se helheten i texten, vilket inte går. Man kan inte läsa en mening av en bok, vilken bok som helst, och sedan veta exakt vad boken handlar om och vad den står för. Det är omöjligt. Även om man gissar sig fram så skulle man vara ute å cykla på väldigt många ställen.

Självklart så står det om krig och våld i koranen eftersom det var krig under profetens tid, innan hans tid och även nu idag efter hans tid..Krig är någonting som förekommer därför står det hur muslimer bör förhålla sig till det och det finns även berättelser som tar upp ämnet. Men kontentan är den, att muslimer aldrig får starta ett krig, muslimer får självklart försvara sig själva, och om en "otrogen" skulle vilja döda dig, får du döda honom i försvar för att förhindra att du själv eller någon i din familj dör.
Det står det men det anser inte jag som någonting konstigt? det är ganska logiskt..
OCH om dem man krigar mot vill sluta fred, om dem inte vill döda dig eller din familj, så ska man sluta fred med dem och behandla dem som sina bröder.
Fiender som krigade mot muslimerna lämnade sina värdesaker hos profeten muhammed för att han var den ärligaste och trovärdigaste människan och skulle aldrig sno någonting. Det är ganska mycket dubbelmoral i det skulle jag säga.
Du borde läsa boken av Michel H heart som berättar om de 100 mest inflytesrika människorna under alla tider, där profeten muhammed kommer på första plats. Boken är skriven av en kristen amerikan och inte en muslim vill jag bara påpeka.


Jag tror du och många andra inte ser hela bilden av denna man och av islam. Ni ser det ni vill se, eller så har ni bara hört något dåligt och tror att det är sant. Jag menar kom igen, skulle en tredjedel av hela världens befolkning som ständigt blir fler och fler ha en sån vriden bild? Att man ska döda alla som inte tänker som en själv och tillfångata kvinnor och brutalt totera dem för att dem inte tror som jag själv?
Låter det logiskt?


Nej, kanske för att det inte är så:)


Så jag kan mina källor väldigt väl, jag skulle dock återigen vilja fråga om dina?

/J

Anonym sa...

Hejsan alla!

Skulle bara komma med ett litet inlägg angående detta ämne. Om man nu väljer att inte tro på vad muslimer säger om profeten mohammed så gav skrivaren ovan namnet på en kristen amrikansk författare tex. Slå upp vad encyklopidia brittanica säger om profeten mohammed tex. Det är väll så opartiskt de kan bli. Den kändaste encoklypydian som finns. Läs där vad den säger om denna man.

Och angånde krig och profeten så är de känt och bevisat genom olika återberättelser och nedskrivningar att under alla år bröt ALDRIG profeten mohammed ett fredsavtal. Utan de va fienden som bröt och då blev de krig självklart.

Och som sagt ovan är de oxå så att man kan inte använda sig av kopiera och klistra metoden i islam och koranen. De funkar inte.

Så om de står i sura 9:5 tex nåt i stil med "låt era svärd slås igenom de otrogna som ni möter" och sen sluta läsa meningen och inte veta vad de är bakom denna vers.

I nästa vers står de "men om dem sänker sina vapen skall ni sänka era vapen och behanlda dem som era egna bröder".

Och situationen handlar om i ett KRIG vilket gör saken ännu mer logisk och förstålig. Ta ett exempel med usa som släpper en atombomb och dödar tusentals oskyldiga mot detta sätt att kriga? De finns även skrivet att man även i krig inte får döda gamla,sjuka,kvinnor,barn och inte ens fälla träd eller grenar. Det låter inte som ett barbariskt sätt attkriga och försvara sig på tycker jag? Och inte även dem andra ICKE muslimska proffisorer som forskat och berättat om denna man.

Läs vad Brittanica Encyklopidia säger om honom. Så tycker ja man får en rättvis bild av denna man.


/k

Knute sa...

Har faktiskt läst Koranen två gånger. Första gången var för många år sen och då tyckte jag den bara var konstig och tänkte att det är då för väl att människor för länge sen lagt sådant primitivt tänkande bakom sig. Men uppenbart finns det 1,5 miljarder av jordens 6,5 miljarder människor som inte törs annat än att bekänna sig till denna lära, straffet för avfällighet är ju döden.

Enligt Bukhari, volym 9, bok 83, nr 17 ( hadith) säger profeten: Blodet på en muslim..... får inte utgjutas utom i tre fall: i hämnd för mord, en gift person som varit otrogen, samt den som lämnar islam och överger muslimerna.

Signaturen /k skriver: "Så om de står i sura 9:5 tex nåt i stil med "låt era svärd slås igenom de otrogna som ni möter" och sen sluta läsa meningen och inte veta vad de är bakom denna vers."

Vad som ligger bakom är väl helt klart våld och mord mot icke-muslimer, och så tolkar de islamiska terroristerna det också.

Här några fler Korancitat i samma stil:

4:91
”De skulle önska att ni blev otrogen liksom de själva…. Skaffa er inte några beskyddare ibland dom förrän de konverterat till islam. Om de vänder er ryggen så och döda dom, varhelst ni finner dom. Och skaffa er inte någon beskyddare eller hjälpare ibland dom.”
5.37
Deras lön, som bekämpa Gud och hans apostel och anstifta ofärd på jorden, varder blott, att de dödas eller korsfästas, eller att deras händer och fötter avhuggas korsvis, eller att de förvisas ur landet.

2:187
”Döda dom varhelst ni påträffar dom och driv ut dem från varje plats, från vilken de driver ut er, …… och strider de mot er, så döda dem! Sådan är de otrognas lön!”

8:17
"I haven ej heller dödat dem, utan det var Gud som dödade dem. Inte heller var det du, som slungade, när du slungade, utan det var Gud som slungade......"

47:4
När ni möter dem som är otrogna, så halshugg dem, tills ni anställt ett blodbad bland dem! Slå dem då i bojor.

9.29
Strid mot dem till vilka skriften blev given, men som ej tro på Allah och den yttersta dagen, ej helighålla vad Gud och hans apostel förklarat heligt, och ej bekänna sig till islam, tills de villigt giva tribut och ödmjuka sig.

Tabari IX: 69 ( hadith )
Profeten sade: Att döda otrogna är en bagatell för oss.

http://skafferigodis.blogspot.com/

Anonym sa...

alltså din fula stil gör mig lite irritred t.om knute.

Dina citeringar är ju HELT BAKOM FLÖTET vart får du allt ifrån?

För de första i vers 2:187 handlar om ramadan och ordet döda finns inte ens med i hela versen.

[2:187] NATTETID under fastan är det tillåtet för er att komma nära era hustrur. De är en klädnad för er och ni är en klädnad för dem. Gud vet att ni här misstog er och Han vänder Sig till er i Sin barmhärtighet och befriar er från denna börda. Det är rätt om ni ligger hos dem och söker det som Gud har anvisat åt er; och ni får äta och dricka till dess den vita strimman av gryningsljuset kan urskiljas mot nattens mörker. Återuppta då fastan och håll den tills natten faller på. Men undvik beröring med dem då ni drar er tillbaka till moskén för meditation. Dessa är de gränser som Gud [har fastställt]; håll er på avstånd från dem. Så klargör Gud Sina budskap för människorna - kanske fruktar de Honom.
Vilken koran läser du igentligen?

I vers 4:91 är en TOTAL felcitering från din sida och återigen VART FÅR DU ALLT IFRÅN?

vers 4:19:
"Ni kommer att se att det finns andra, som [på samma gång] vill hålla sig väl med er och med sina egna; var gång de frestas [att svika er], faller de för frestelsen. Om de inte drar sig tillbaka och erbjuder er fred och hejdar sina händers [våld], får ni gripa dem och döda dem var ni än träffar på dem; mot dem ger Vi er en klar fullmakt [att kämpa]."

Under ett krig då de finns grupper bland dem som är förrädare och vill bryta freden mot dem, DÅ får ni kriga mot dem och döda dem OM dem inte drar sig tillbaka och erbjuder er fred. VART fick du ditt lilla påhitt ifrån? Förräderi är i dem flesta länder såsom USA och andra lika med DÖDEN, medans inom islam fienden får en chans med en rättegång eller chans att erbjuda fred.


I vers 5:37 som du påstår dig ha läst står de:

[5:37] De vill komma bort från Elden, men de kan inte komma bort; deras lidande är utan slut.


Din citering i 8:17 är väll oxå FEL självklart men ändå LIITE rätt kan man säga.

[8:17] Men det var inte ni som dödade [era fiender]; nej, det var Gud som tillintetgjorde dem. Och då du [Muhammad] kastade [ditt spjut], var det inte du som kastade; nej, det var Gud som kastade det. [Allt detta skedde] därför att Han ville sätta de troende på prov - ett gott [och hälsosamt] prov. Gud hör allt, vet allt.

Men detta betyder oxå en helt annan sak än du försöker få fram. Att under kriget man kämpade för att försvara sig själv och sitt folk, att allt man gjorde var pga av ödet och att allting vet gud och hör gud. Vart läser du på dina kunskaper igentligen? hos antiislamistiska sidor? är de där du får dina källor? för dem är TOTALT ute och cyklar dina källor och citeringar.

i vers:

[47:4] DÅ NI möter förnekarna [i strid], låt [svärden] falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter [de överlevande] till fånga. Sedan [kommer den tid] då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta [är vad ni har att iaktta]. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem [utan er medverkan], men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves;


Observera att de står i STRID och att dem sedan skall gå fria och behandlas väl. Borde låta fullt logsikt även för dig knute som är islamhatare tydligen.

Och jag har inte ändrat ETT ENDA ord i mina citeringar. Den som vill kan köpa koranensbudskap på internet till ett billigt pris.

Eller gå in på www.koranensbudskap.se och titta själv på översättningarna från varje VERS som jag skrivit så ser ni att jag inte ändrat nånting.

Jag ville igentligen inte svara på de här knute men jag tycker bara de synd att vi ska hamna såhär mot varran. Leder de här nånstans tror du? Du sitter och försöker sprida propaganda om islam och de tror du ska bidra till nåt bra? Om jag har sårat dig eller förlolämpat dig på minsta sätt ber jag om ursäkt men kände mig tvungen att ge dem rätta verserna och bevisa att dem verser som du läst och citerat är från en fullkommligt okunnig och FEL källa. Antagligen är dem från antiislamistiska sidor. Och återigen kan man inte köra klippa och kllistra metoden i islam, du måste läsa sammanhang och historian bakom allt.

Gå inte och lyssna och läs vad antimuslimer har att säga om koranen. Läs den själv istället. Den finns att läsa Gratis på sidan jag skrev. Dem här antiislamisterna har försökt köra med den stil du nyss gjorde i åratal. Men de funkar inte, och jag hoppas att du inte gjorde de av medvetenhet utan som ett misstag.

/k

Knute sa...

@ k, du anklagar mig för Ful Stil för att jag talar om vad som står i Koranen, det får tydligen bara muslimer göra, och då i förskönad översättning.

Vers 8:17 tar den ifrån människan sitt personliga ansvar. Som du skriver " allt man gjorde var pga av ödet". Ödestron gör att man tror att ens död är förutbestämd. Detta förklarar jihadkrigarnas dödsförakt.

Vers 47:4 handlar om strid i "Guds" sak. Tveksamt om man kan kalla det för "försvarskrig".

Korancitaten är hämtade från K.V. Zetterstéens överlägsna översättning från 1917.

Anonym sa...

Jag kan både läsa och skriva arabiska och alla som kan har därfört oxå alla kommit överänns om att knuts bernströms översättning är de närmaste du kan komma till en bra översättning.

Och varför är de en förskönad översättning? Du varken förstår eller har läst den riktiga koranen så du om NÅN kan väll inte säga nåt sånt.

Du ser ju va de här leder till, du väljer att inte läsa den mest kompletta översättningen som gjorts till svenska utan den gamla från 1917 som många lärda har kritiserat. Så vad kommer nu då? ska vi duskutera och bråka om de oxå?

Den här diskussionen leder ingenstans och dina citat var helt felcitarade, inte ditt fel dock utan fel källor.

Tron på ödet och förutbästmda ting är inte så som du beskriver heller. Återigen en fel citering från din sida. Men de är ingen ide att vi ens går in på de eftersom de inte leder nånstans.


Jag måste dra mig tilbaka dels för att detta inte leder till nånting och dels för att jag har två stora tentor i byggnadsteknik och installaitons teknik om ca 3 veckor.

tackar för mig och återigen knute. Om jag förloämpat dig har det inte vart meningen. Däremot skulle ja tycka att du va skyldig mig en ursäkt för dina citat och påhopp. Men de upp till dig.

Hade bra och lycka till i framtiden

/k

Anonym sa...

Sura 2:191 (se även sura 4:89 och 9:5) "And kill them wherever you find them, and turn them out from where they have turned you out. And Al-Fitnah is worse than killing. And fight not with them at Al-Masjid-al-Haram (the sanctuary at Makkah), unless they (first) fight you there. But if they attack you, then kill them. Such is the recompense of the disbelievers."

Sura 4:91 "You will find others that wish to have security from you and security from their people. Every time they are sent back to temptation, they yield thereto. If they withdraw not from you, nor offer you peace, nor restrain their hands, take (hold) of them and kill them wherever you find them. In their case, We have provided you with a clear warrant against them."

Sura 5:33 "The recompense of those who wage war against Allah and His Messenger and do mischief in the land is only that they shall be killed or crucified or their hands and their feet be cut off on the opposite sides, or be exiled from the land. That is their disgrace in this world, and a great torment is theirs in the Hereafter."

Sura 8:12 "(Remember) when your Lord inspired the angels, "Verily, I am with you, so keep firm those who have believed. I will cast terror into the hearts of those who have disbelieved, so strike them over the necks, and smite over all their fingers and toes."

Sura 8:39 "And fight them until there is no more Fitnah (disbelief and polytheism: i.e. worshipping others besides Allah) and the religion (worship) will all be for Allah Alone [in the whole of the world]. But if they cease (worshipping others besides Allah), then certainly, Allah is All-Seer of what they do."

Sura 9:29 "Fight against those who (1) believe not in Allah, (2) nor in the Last Day, (3) nor forbid that which has been forbidden by Allah and His Messenger (4) and those who acknowledge not the religion of truth (i.e. Islam) among the people of the Scripture (Jews and Christians), until they pay the Jizyah with willing submission, and feel themselves subdued."

Sura 47:4 "So, when you meet (in fight Jihad in Allah's Cause), those who disbelieve smite at their necks till when you have killed and wounded many of them, then bind a bond firmly (on them, i.e. take them as captives). Thereafter (is the time) either for generosity (i.e. free them without ransom), or ransom (according to what benefits Islam), until the war lays down its burden. Thus [you are ordered by Allah to continue in carrying out Jihad against the disbelievers till they embrace Islam (i.e. are saved from the punishment in the Hell-fire) or at least come under your protection], but if it had been Allah's Will, He Himself could certainly have punished them (without you). But (He lets you fight), in order to test you, some with others. But those who are killed in the Way of Allah, He will never let their deeds be lost,"

Översättning av Hilali-Khan www.quranbrowser.com

Hadith är ett bra ställe på att se vad Muhammad gjorde med fångar.

Sahih Bukhari Vol. 8, Book 82, No. 795 "Narrated Anas: The Prophet(Muhammad) cut off the hands and feet of the men belonging to the tribe of 'Uraina and did not cauterise (their bleeding limbs) till they died."

Anonym sa...

Glömde lägga in Sura 8:13 som förklarar varför fingrarna, tårna och huvudena skulle kapas loss.

"This is because they defied and disobeyed Allah and His Messenger. And whoever defies and disobeys Allah and His Messenger, then verily, Allah is Severe in punishment."

Anonym sa...

Tony gör samma sak som tidigare. Alltså jag orkar inte ens att bry mig längre om de här.

Du kopierar 9:5 utan att kopiera in 9:6 osv.

Och ja skulle kunna sitta och bevisa att allt du skrivit saknar grund och baserat på antingen missförstånd av dig eller ignorans och idioti av dig. Jag försöker ha tålamod med såna som dig men vad tjänar de till. De enda ditt liv och dina uppdrag går ut på är att gå runt och försöka hitta saker mot islam och muslimer.

Du är inte den första som försöker me sånt här, de har har mot argumenterat och motbevisat åratals år sen, så de inget jag behöver göra nu.

Och allvarligt talat varför lägger ni ner så mkt energi och tid på att hitta fel och skit om muslimer? Det leder inte nånting till förrutom att de skapas bara fler och fler muslimer.

Varför inte ta hand om era egna problem här i väst och lägg ner lite tid på de istället.

Och be mig inte dra upp problemen som finns i väst för de vore att förnedra dig själv och dumförklara dig.

De leder inget till att du drar fram såna verser för både du och jag vet att de inte leder nånstans förrutom att jag skulle kunna förklara allt och du antingen skulle inse hur fel du har (om du är intresserad) eller skulle du bli förbannad och försöka med nåt nytt pga av att du inte är intreserad utan de enda är att försöka skapa debatt och kriga mot muslimer och islam.

Och nåt sånt vill inte jag lägga mer tid på dehär. Om nån bara tjäftar emot och ständigt hittar fel och de är de ditt syfte är så är de ingen mening att jag ens bryr mig. Men du har tydligen tid me sånt här i ditt liv så jag överlåter ordet till dig och hoppas du nångång hittar rätt i livet.

/ k

Anonym sa...

Oj, jag tänkte med lägga ut de rätta verserna från koranen men såg att /K redan hade gjort det..

Och jag undrar också samma sak faktiskt som honom/henne. Hur kan du/ni veta vilken koranöversättning som är den "överlägsna"? Kan någon av er arabiska för det första och har ni granskat och läst den riktiga koranen?
För inte ens en översättning av koranen kan kallas koranen just på grund av att så så många ord och förklaringar på arabiska inte går att översätta i dens exakta form så man får översätta med de mest likvärdiga.

Och folk som är kunniga om islam och kan arabiska har uttalat sig om att knut bernströms översättning är den närmaste översättningen som liknar koranen.

Och om man inte ska lita till dessa muslimer som kan språket och kan sin religion, vilka ska man då lyssna på?? Kan du till exempel någonstans påsåtå att du vet bättre?

jag förstår inte varför ni måste hålla på med den kritik ni gör, falsk kritik dessutom. Jag tycker att icke muslimer får uttla sig om islam lika mycket som en muslim får, MEN om man inte uttalar sig på rätt grunder, om det man säger inte alls stämmer, om man sitter på helt fel fakta och har fått en så pass felvriden bild så tycker jag att man som muslim har rätt att försöka förklara för dessa människor att dem tror fel om dem och deras religion. Är inte det bara mer än rättvist?

Jag som svensk var i spanien för några somrar sen, där spanjorerna uttalade sig om svenska tjejer ..Dem sa att alla var horor, att man bara "behövde bjuda dem på en drink så följde dem med hem å hade sex med en", att dem va de mest lösaktiga tjejerna som fanns med mera med mera. Detta är också fördomar, detta är också saker som dem antar på grund av att någon stolle har sagt det.. dem grundar sig på fel fakta.

Det jag menar är att om man tror någonting på fel grunder så måste man ju kunna vara öppen till att få reda på sanningen och den rätta faktan av någon som faktiskt vet.

Jag förklarade för spanjorerna att det absolut inte var så, jag själv är svensk så jag vet bättre än dem. Dem kände sig lite dumma sen att dem hade trott det och bad om ursäkt om ajg hade tagit illa upp.

Om en muslim eller om en kunnig person berättar för dig/er om islam och vad det egentligen innebär, varför kan ni inte öppna er för någon som vet bättre och som har rätt fakta?

Det finns då två svar, antingen så förstår ni inte i alla fall, och tror att ni själva alltid vet bäst. Andra svaret skulle vara att ni helt enkelt inte vill. Ni vill inte veta något om islam, ni vill tro att ni har rätt för att ni kanske behöver någonting att kritisera och lägga erat hat och fördomar emot.


Jag vet inte vad det är, det vet bara du själv.

/Jessica

Knute sa...

Ur vers 4:34 i Bernströms koranöversättning (motsvarar 4:38 i Zetterstéens översättning):

"Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och [om detta inte hjälper] håll er borta från deras nattläger och [som en sista utväg] tillrättavisa dem handgripligen."

Är det ett trevligt budskap, att slå kvinnor?

Berit sa...

Jessica, man måste se till handlingarna som utförs av miljontals människor som påstår sig vara muslimer. Som demonstrerar bakom hatfyllda plakat där de förklarar att de är muslimer och önskar livet ur oss som inte är. Vi ser också ständigt bevis på att de lyckas döda mängder av andra människor.
Vad som står i böcker har liten betydelse och är många gånger rena hårklyverierna. Jag tror att det vore mycket bättre om du omvänder de muslimer som försöker påtvinga oss andra sin religion och som enligt dig inte är det riktiga islam.
Gå ut och predika till dem att de har fel och hur länge tror du att du då kommer att överleva?

Anonym sa...

Shit alltså.

Jag skriver ett långt inlägg och det där är det enda du kan komma med Knute?

Som sagt "handgripligen" har översatts till det närmaste svenska ordet som fanns för det arabiska ordet. Man får aldrig slå sin fru inom islam. En man får ta tag i hennes arm och visa att han menar allvar medan en kvinna kan stampa hårt i marken-, när hon vill visa att hon menar allvar..Som det även finns hadith om när det gäller denna "ta tag i armen" saken : Det får inte lämna märken, det får inte göra ont, och det ska inte kännas mer än om en misvak ( liten pinne) rör vid henne samt att det är aldrig rätt att slå sin fru, aldrig.

Nå har du fått svar på det med nu? Ska du komma med nästa påhopp nu ?:)

Och Berit, många människor i fattiga länder uttalar sig att vara muslimer fast många av dem inte kan läsa elelr skriva. Vilket innebär att många inte ens har öppnat en koran och vet säkert sämre än mig vad islam innebär. Dem följer kultur och traditioner och anser att det är islam.Dessa personer är okunniga och kan inte sin religion. Och menar du, helt ärligt, att muslimerna är hela världens problem? Och att det bara är muslimer som dödar andra männniskor. Har du ens sett vad till exempel amerikanerna höll på med i Irak? Och tror du att om man ser till världens historia men även i nutid, att muslimer dödar mer "andra människor", än "andra människor" dödar muslimer?
Ta och kolla på lite statistik från väst. Kanske är dessa problem något ni här borde fokusera på å lösa innan ni ska "rädda världen från alla muslimer"?? Ska man säga att dessa personer som utför dessa handligar är kristna bara för att många av västs länder är kristna? Ganska dumt va?

Varje timme blir 106 barn aborterade

Varje 7:e sekund blir en kvinna våldtagen.

2.8 miljoner kvinnor går runt LAGLIGT prostituerade på gatan i väst.
Dessa kvinnor har 10 miljoner män som klienter, helt lagligt. Sen finns det ju även hur mycket olaglig prostitution som helst som förekommer, även här i Sverige.

VARJE dag så blir 350 barn kidnappade för att utnyttjas som prostituerade.

varje dag skjuter 357 personer sig själva i huvudet för att dem känenr att dme inte har någonting att leva för.

Varje 30:e minut dör nån person i USA tex av alkoholrelaterat trafikolyckor.
15 MILJONER människor i usa är beroende av alkohol.
43% av alla familjer i USA har haft alkolism i sina familjer.
1 av 4 amricaner har nån gång vart inne på sjukhus för alkoholrelaterat problem.

Detta kanske är onödigt att ta upp, men om du ska skylla världens problem på muslimer, eller folk som utger sig för att vara muslimer så kanske du borde vidga dina vyer lite grann.
Jag menar, i Sverige går rasister omkring med plakat som lyder "ut med invandrarna, bevara sverige svenskt" odyl. Tänk på barnen i palestina som aldrig har sett fred, dem kanske ser sina föräldrar dö, dem ser amerikanska styrkor och bomber överallt, kompisar som dör, lik på gatorna, deras hus som blir sönderbombat med mera. ÄR det så konstigt egentligen om dem då går med plakat där de står "hata israel, eller hata usa"
Det är inte mer än mänskligt.

Men att skylla dessa problem på ISLAM, är inte rättvist och inte heller rätt.

Döm individer efter deras handlingar. Dra inte alla över en kam. Och döm inte en hel religion pga av indivers handlingar.

/Jesica

Berit sa...

Jessica, jag skyller inte alla världens problem på muslimer. Det är muslimer som skyller alla sina problem på västvärlden och därmed orsakar problem och död för så många andra. Muslimer försöker också påtvinga västvärlden sina värderingar och det skapar stora problem.
Att människor i underutvecklade länder inte kan läsa koranen är helt oväsentligt för oss andra som hotas av dem under täckmantel att de är muslimer. Det är handling som räknas och som gör att de utgör en fara för oss andra.
Du säger: "Dra inte alla över en kam" men när de utgör en stor fara för mig och påstår att de är muslimer måste jag ta dem på allvar.

De enda våldsdåd som utförts i "kristendomens namn" är attacker mot abortkliniker och det har förekommit 168 sådana sedan 1982. Det motsvarar 6 eller 7 varje år. Jämför det med alla attacker som gjorts av sk. muslimer mot tusentals människor.

Om jag prostituerar mig, skjuter mig själv eller blir alkoholister är mitt eget ansvar och inte ditt eller andra muslimers.

Knute sa...

Så länge det är tabu att diskutera hur islam sanktionerar och legitimerar hedersvåld går det inte att lösa problemet. En religiös sexualmoral kan missbrukas för att legitimera våldet. Hederskulturen kommer direkt från islam, t ex sura 4:34. Imamer lär ut hur en mans ska misshandla sin fru utan att lämna märken, här en video om om hur man enligt muslimer ska spöa sin fru på rätt sätt:

http://everykindapeople.blogspot.com/2007/11/en-video-om-hur-man-enligt-muslimer-ska.html

Ur en tidigare postning:

Islam är urtypen för den övertalningsmetod där den snälla polisen signalerar att han vill göra sitt yttersta för att skona förhörsoffret för den våldsbenägne kollegan. Å ena sidan som "fredens religion", å andra sidan som självmordsmördande jihadkrigare.

Läste en artikel om en imam i Helsingborg som försöker anpassa islam till ett modernt samhälle. Ingen blodig jihad och inget kvinnoförtryck, det låter väl bra. Har han kanske rivit ut hälften av sidorna i sin Koran? Nu ska jag inte vara ironisk, för han ger inte intryck av att prata med kluven tunga för att narra de vantrogna, det som kallas taqqya. Rättare sagt, man fick inte veta vad han tyckte om dödstraff för homosexuella och avfällingar från islam och och så vidare. De flesta imamer försöker att undvika att svara på sådana frågor, eller om de tycker att det är riktigt att till hälften gräva ner en kvinna i marken och döda henne genom att kasta sten. Om de blir pressade måste de erkänna att sådan är islams lära.

http://everykindapeople.blogspot.com/2008/01/imamen-i-helsingborg-sockrad-version.html

USA störtade diktatorn Saddam men dödandet stod araberna själva för i det inbördeskrig mellan sunni och shia som bröt ut.

Islamiskt inspirerad intifada och jihad har förstört fredsprocessen mellan israeler och palestinaaraber.

Enligt Haditherna, de skrifter som behandlar Muhammeds liv och leverne, gick det inte särskilt fredligt till på hans tid. Särskilt judarna råkade illa ut. År 627 blev 900 av Medinas judar halshuggna på stadens torg. Enligt traditionen höll han själv i svärdet. De tyckte hans levnadstecknare var berömvärt, tydligen var moralen sådan. Det värsta är att den fortfarande är sådan hos många.

Knute sa...

Den koranvers som brukar anges som skäl för stening av kvinnor:

[4:15] OM NÅGON av era kvinnor begår en grovt oanständig handling, tillkalla då fyra bland dem av er som har bevittnat handlingen, och om de vittnar [att de har sett den], stäng då in henne i hennes hem till dess döden befriar henne eller Gud visar henne en väg.

Att stänga in någon tills hon dör är grymt nog. Inte ens Bernströms "milda" översättning lyckas trolla bort detta faktum.

Det är öppet för tolkning, grävas ner i marken och stenas kan vara "en väg" som Allah påbjuder.

Samma vers i Zettersteen översättning har nr 2:282

Bernström har översatt från engelska, Zettersteen från arabiska utan syfte att som Bernström missionera och göra islam aptitlig för västerlänningar.

Anonym sa...

Jag ger upp. Inte för att jag tycker ni har rätt utan för att ni helt enkelt vill hata muslimer och islam.. Det tjänar ingenting till att diskutera med såna som er.


Jag hoppas ni vidgar era vyer någon gång.. Det är aldrig bra att hata andra och vara inskränkt.

Hej på er!

/Jessica

Anonym sa...

Det roliga är att ingen av er kan arabiska eller nånsin läst arabiska men komenterar vilken översättning som är bäst.

Det andra roliga är att du säger att väst känner sig hotade av muslimer, de va de roligaste faktiskt.

De inte muslimer som går in och okuperar och utrotar folk, de är vi i väst som gör de och har gjort de genom alla tider.

Varenda land utanför västvärlden har varit eller är ockuperat, är/varit en koloni och folk som blivit utrotade har blivit de av väst.

Över en miljon irakiska barn dog pga av sanktioner av irak av påstådda kemiska vapen som inte ens fanns. En miljon irakiska barn dör pga av väst och usa. Och VÄST känner sig hotade?

Era komentarer är riktigt roliga, och de är inte ens värt att komentera dem längre. Ni är så instängda med era fördommar om att alla förutom ni är ett hot och skit att ni inte öppnar er.

Och de nästan ABSOLUT roligaste var att säga att inget dåd skett i kristendomens namn förrutom abortklinikerna. De måste vara att dumförklara dig själv ärligt talat.

Bara en som som hitler som var en kristen, eller Bush som säger att jesus sagt att han ska invardera afghanistan och irak. Eller korstågen som rensade ut muslimer. Eller utrotningen av indianer. Eller skolmasaker där de va jesus vilja att han skulle göra detta.

Eller varför inte nämna några terrorist organisationer som är extrem kristna:
AUC
FARC
IRA
ETA
NRA
NAR
Samt flera nazistiska och kommunistiska organisationer.

Eller varför inte nämna några kända dåd utförda av kristna terrorister:
Ambassadockupationen i Stockholm
Bombdådet i Oklahoma City
Bomdådet i Bolonga
Bombattentatet i Brighton

och så vidare..

Som sagt jag vet inte vad som är roligast av alla utalanden. Om att två icketalande okunniga västerlännigar talar om för mig vilken koranöversättning som är den bästa, eller att dem känner sig hotade i väst av muslimer som blir utrotade i öst.

Jag gör som /k och lämnar de här åt er. Gör som honom och hoppas ni hittar rätt nån gång i livet. Ni kan sitta här och diskutera de här för varan. Lycka till!

/martin

Knute sa...

Det spelar ingen roll hur utslätad koranöversättningen än är, budskapet går fram ändå. Och det är inget snällt budskap.

Knute sa...

Egyptisk polis följer sharia-lagen

Paret som gifte sig var båda kristna. Ändå ansåg egyptisk polis att de begått en brottslig handling. Anledning? Kvinnan hade tidigare varit muslim.

Nu är Raheal Henen Mussa och hennes man på flykt undan hennes egen muslimska familj och polisen, enligt Compass Direct.

- Den islamska lagen säger att om en muslimsk kvinna gifter sig med en icke muslimsk man, även om det bara är på papper, så bryter de Guds lag, inte människors lag, säger Helmy Guirguis, president för U.K. Coptic Association.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=169199

Knute sa...

Fjordman skriver:

De avgjort farligaste individerna är de som leder och administrerar den Europeiska Unionen, som är engagerat upptagna med att nedmontera den europeiska civilisationen och utvidga EU:s gränser till att omfatta Mellanöstern och norra Afrika och som utan att konsultera de egna befolkningarna öppnar sina hemländer för en störtflod av tiotals miljoner muslimer och andra fientligt inställda främlingar.

http://eutext.blogspot.com/2009/04/eurabia-europeiska-unionen.html

Knute sa...

An international Islamic body has appointed a committee of six religious scholars to study one of the most contentious issues in Islam today – whether “apostates” should face the death penalty.

The decision was taken Wednesday at a conference in the United Arab Emirates hosted by the International Islamic Fiqh Academy, an organ of the Organization of the Islamic Conference (OIC) that is responsible for interpreting shari’a, or Islamic law.

http://europenews.dk/en/node/22652

Anonym sa...

Martin kör med den dumma jämförelsen som inte är något argument. Islam förespråkar terrorism mot otrogna = alla icke-muslimer. Kristendom förespråkar icke detta. Lär dig att skilja på vad folk gör och vad en lära säger.

Jessica kommer med, "Du kopierar 9:5 utan att kopiera in 9:6 osv."

Och med vers 6 vill du mena på att 9:5 inte är hemsk? Varför inte säga som det är istället??

Quran 9:8-9 "How (can there be such a covenant with them) that when you are overpowered by them, they regard not the ties, either of kinship or of covenant with you? With (good words from) their mouths they please you, but their hearts are averse to you, and most of them are Fasiqun (rebellious, disobedient to Allah). They have purchased with the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of Allah a little gain, and they hindered men from His Way; evil indeed is that which they used to do."

Dom, alla icke musliemr, skall dödas för att dom är "onda" och inte vill vara muslimer. Dom får skydd i vers 6 om dom vill bli muslimer och lyssna på undervisning om islam och vända till islam. resten av verserna visar att om dom inte gör det så skall dom dödas.

Quran 9:5 "Then when the Sacred Months (the Ist, 7th, 11th, and 12th months of the Islamic calendar) have passed, then kill the Mushrikun* wherever you find them, and capture them and besiege them, and prepare for them each and every ambush. But if they repent and perform As-Salat (Iqamat-as-Salat), and give Zakat, then leave their way free. Verily, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

*Mushrikun (idolaters, polytheists, pagans, etc. and disbelievers in the Oneness of Allah and in His Messenger Muhammad.

Om man kan få den versen till att bli bra med vers 6 så är man inte i sina sinnes fulla bruk. Vers 5 visar också klart och tydligt att de ska "ångra sig" och bli muslimer, först då blir de fria att gå.

Anonym sa...

Läs en gång till mn vän:

[9:3] Gud och Hans Sändebud tillkännager för alla människor på den Stora vallfärdens dag: "Gud avvisar [allt samröre med] avgudadyrkarna, och Hans Sändebud [gör detsamma]. Om ni visar ånger är det för ert eget bästa, men drar ni er undan skall ni veta att ni inte kan uppresa er mot Gud." Och låt alla förnekare av sanningen veta att ett plågsamt straff [väntar dem].

[9:4] Härifrån skall undantas de bland avgudadyrkarna som har slutit fördrag med er och som inte i något avseende vållat er skada och inte har bistått någon [i fientliga företag] mot er. Fullgör era förpliktelser enligt fördragen med dem, så länge de är i kraft. Gud älskar dem som fruktar Honom

[9:5] När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och [villighet att] förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred - Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.
[9:7] HUR SKULLE avgudadyrkarna kunna [göra anspråk på] fördragsenligt [beskydd] av Gud och Hans Sändebud, bortsett från dem som ni slöt avtal med om vapenvila i närheten av den heliga Moskén? [Vad dem beträffar] skall ni stå fast vid ert ord till dem, så länge de står fast vid sitt ord till er. Gud älskar dem som fruktar Honom.

Vad är här så himla hemskt tycker du??
Suran handlar om krig under den stora vallfärdens dag, att man inte ska kriga då.
Man ska skona de människor som inte vållat någon skada, Man ska hålla sitt ord emot dem och aldrig vara den som sviker sitt löfte, man får som musim döda en annan människa i krig för att skydda sig själv, (självklarhet??) Om en icke muslim söker skydd hos dig, så ge honom det.
Man ska också släppa fångar fria om dem ångrar sig.

Så vad är det som är så hemskt? Att det står att man får döda de otrogna, efter att den stora vällfärden är slut, eftersom dem krigar emot dig och vill vålla dig skada??

Knute sa...

Vilket cirkelbevis! Antag att de otrogna inte vill kriga, ändå anses de göra det eftersom Muhammed föreskriver heligt krig.

Knute sa...

Islamiseringen av Europa går med en väldig fart genom det starkt ökade antalet muslimer. Det lär vi väl alla vara tydligt medvetna om, inte minst med tanke på de våldsamma demonstrationerna mot Israel runt årsskiftet och Stoppa matchen-våldet i Malmö.

År 2003 skrev den brittiske journalisten Peter Hitchens en artikel om islamiseringens konsekvenser i Storbritannien:

“Kan islam en dag bli en etablerad statsreligion i Storbritannien? Skulle engelska kvinnor klä sig i huvudduk och gå inhöljda i kläder liksom sina asiatiska systrar, och uppmaningar till bön stiger och sjunker över skiffertaken i regninsvepta industriorter?

Tanken är inte omöjlig, så bisarr eller avlägsen som ni kanske tror. Ett häpnadsväckande Channel 4-program förra veckan – The Last White Kids – visade hur två engelska barn, som lever i ett helt muslimskt distrikt, blir entusiastiska deltagare i den lokala moskén, sveper sig i muslimsk drapering och lär sig Koranen.

När kristendomen var en del av vår kultur och man talade om övertygelsen i hem och skolor, den förtrogenheten höll den stark. Alla kunde Bibelns berättelser, hymner och böner. Nu är den minst lika främmande för många ungdomar som islam, om inte mer så eftersom den inte verkar vara intresserade av dem.

Men islam är intresserade av dem. Och islam växer. Fler och fler britter blir varse kupoler och minareter och välplacerade, framträdande nya moskéer i sina bostadsområden.”

http://canuteocean.blogspot.com/2009/07/sharia-i-europa-nejtack.html

http://scot.altermedia.info/official-statement/will-britain-convert-to-islam_334.html

Knute sa...

Varför vi måste besegra radikal islam

Brigitte Gabriel skriver:

Libanon var det mest kristna landet i Mellanöstern omgivet av bara muslimska länder. Vid självständigheten 1940 var majoriteten kristna, och muslimerna var då i absolut minoritet i landet.

[...]

Den religiösa situationen förvärrades dock gradvis eftersom muslimer blev fler och förökade sig mycket kraftigt på kort tid. Snart bestod dessa av mer än 50 procent av invånarantalet i Libanon samtidigt som de kristna inte förökade sig lika snabbt. Det var inte så konstigt, eftersom den muslimska mannen tilläts enligt sin religion ha upptill fyra hustrur. På detta sätt förökade de sig betydligt snabbare än de kristna och blev den dominerande religionen i Libanon.

Den mest kände muslimen i världen idag är Osama bin Landen. Han är bara en av 53 syskon i sin familj! Han själv har 27 egna barn! Mella fadern bin Laden och sonen Osama finns det mer än 80 barn och ett mycket stort antal fruar. Hur många av oss västerlänningar känner till någon som har producerat 80 barn? Det är därför som muslimerna förökar sig på kortare tid än en mansålder och det gör de mer än något annat folkslag var de än bosätter sig.

På 70-talet var Libanon det enda landet med öppna gränser och som t ex tog emot Palestinska flyktingar. När dessa flyktingar väl hade etablerat sig i landet, slog de sig ihop med de militanta muslimerna och utropade Jihad – för att föra ett heligt krig mot alla kristna och otrogna i Libanon. Problemen för den kristna minoriteten hade börjat.

[...]

1974 hade det gått så långt att de kristna mer eller mindre blivit fångar i sitt eget land. De kunde inte längre ta sig dit de ville och inte heller vågade de lämna landet utan att ta stora risker för sin egen säkerhet. Muslimerna införde stränga restriktioner och begräsningar mot alla som inte var muslimer. Livet började i och med detta bli allt svårare för de kristna, som hamnat i en hopplös minoritetsställning. Muslimerna, tillsammans med palestinierna satte upp checkpoints överallt, på alla gator och vägar, i alla städer och byar runt om i hela landet. De stoppade nu alla bilar och kontrollera både förarnas och passagerarnas identitet genom att under vapenhot tvinga dem att identifiera sig.

Knute sa...

Länk till föregående kommentar:

http://canuteocean.blogspot.com/2009/02/varfor-vi-maste-besegra-radikal-islam.html

Knute sa...

En koppling som inte tål närmare granskning.

Av Jonathan Leman

Vi är nog många som med förfäran sett på hur muslimer slår sönder vårt svenska samhälle, hur judehatet flödar utan att någon sätter stopp för det, och hur muslimer önskar nazismen tillbaka och själva identifierar sig med nazismen. Men säger någon detsamma som muslimer gör är det genast rasism, och i Holland ska Geert Wilders rannsakas i domstol. Muslimer skickade fram barnen i protesttåg mot kriget i Gaza, liksom man gjorde i kriget så de flesta offer är civila och just barn, tonåringar.

Muslimer ska inte få ta över vårt svenska kulturarv, trots att både de och många svenska institutioner som samarbetar med dem missbrukar vår historia och inbillar sig att muslimer i Sverige ska…känna sig mera hemma? Något mycket obehagligt håller på att hända i Sverige och det är fler och fler röster, många judiska, som känner igen tiden före Förintelsen som den ser ut i Sverige och i Europa nu.

Vi får inte ge efter för muslimerna och placera judarna och alla de andra utsatta som mördades i nazisternas läger i en glömska för att muslimerna anser sig vara herrefolket över jorden på grund av sin lära islam. Islam har ett enda mål, ett stor-Ummah och medlen är många. Historierevision enligt muslimers fantasier, de krav de har på att de måste få leva i sin religiösa tillvaro dagligen och stundligen, och vad de kan hitta i koranen som stöd för detta, är bara några, men som märks mycket tydligt i vårt samhälle. Vi måste rätta oss efter dem annars är det rasism och de påstår sig vara “de nya judarna”, då de inte får införa islams lära i alla europeiska samhällsinstanser och institutioner.

Muslimer är inte de nya judarna, de är de muslimer de alltid varit och alltid kommer att förbli!

http://jonathanleman.blogspot.com/2009/01/anna-ekstrm-frsker-i-en-mycket.html

http://canuteocean.blogspot.com/2009/01/forintelsens-minnesdag.html

Anonym sa...

Alla muslimer är inte terrorister !Men alla Terrorister är Muslimer..

Anonym sa...

http://www.thereligionofpeace.com/index.html#Attacks

kan ni nu vissa på vilka kristna terror attacker som förekommit dom senaste 2 månaderna?Och hur många dom dödat ..

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.