15 april 2009

Omänskliga rättigheter

De 57 stater som bildar The Organization of the Islamic Conference (OIC) planerar att gå samman om sin egen definition av Mänskliga Rättigheter och höll en konferens i Saudi Arabien för att lägga ut riktlinjerna,
De har anklagats för att underminera de regler som fastställts av FN och de anser att reglerna måste klargöras bättre "med anledning av den nuvarande globala snedvridningen"
Muslimska ledare har genom åren bestridit påståendet att den islamiska definitionen motsäger den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Motståndare till kampanjen säga att det handlar om att stoppa all kritik av islams mer kontroversiella sedvänjor - att skydda en religion snarare än dess anhängare, från "förtal".

Den uppfattning jag får när jag läser uttalanden av muslimska ledare är att mänskliga rättigheter a la islam innefattar bara de rättigheter som har getts av Allah.
Man anser att rättigheter garanterade av en stat eller regering kan ändras lika enkelt som de gavs men att ingen myndighet har auktoriteten att ändra något som påbjudits av Allah.
Regler och resolutioner från FN är inte obligatoriska för någon men de rättigheter som sanktionerats av Allah är en integrerad del av den muslimska tron. Alla muslimer och alla administratörer som påstår sig vara muslimer måste acceptera, erkänna och verkställa dem. Om de misslyckats med att genomdriva dessa rättigheter eller kränker dem genom att bara låtsas, är Koranens dom entydig:

"De som inte rättar sig efter vad som kommer från Allah är otrogna." ((Kafirun)." (5:44)
"De är syndarna" (zalimoon)". (5:45)
Med andra ord, om världsliga myndigheter betraktar sina egna ord och de beslut de fattar som riktiga och de som Allah förespråkar som felaktiga , är de otrogna. Om de å andra sidan anser att Allah's kommandon står högst men medvetet avvisa dem till förmån för sina egna beslut, då är de syndare.

Det är tydligt att "mänskliga rättigheter" inte gäller för alla människor

2 Kommentarer:

ɱØяñιηg$ʇðя ©™ sa...

Mest skrämmande är att kvinnorna accepterar förtrycket. Dom vill hellre ha sharia en västerländska lagar som dom anser vara oislamska.

Anonym sa...

Sura 5 handlar mest om judarna och dom kristna. Om hur hemska varelser de är och hur man ska behandla dem.

"...And whosoever does not judge by what Allah has revealed, such are the Kafirun (i.e. disbelievers - of a lesser degree as they do not act on Allah's Laws)...And whosoever does not judge by that which Allah has revealed, such are the Zalimun (polytheists and wrongdoers - of a lesser degree)."
Quran 5:44

"O you who believe! Take not the Jews and the Christians as Auliya' (friends, protectors, helpers, etc.), they are but Auliya' to one another. And if any amongst you takes them as Auliya', then surely he is one of them. Verily, Allah guides not those people who are the Zalimun (polytheists and wrongdoers and unjust)."
Quran 5:51

Sahih Bukhari Vol. 8, Book 82, No. 795"Narrated Anas: The Prophet cut off the hands and feet of the men belonging to the tribe of 'Uraina and did not cauterise (their bleeding limbs) till they died."

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.