18 april 2009

Pensionerna rena pyramidspelet

Folk får bara hälften av sin slutlön i pension, har Statistiska Centralbyrån räknat ut. De orange kuverten som skickas ut är glädjeprognoser. Inte konstigt med tanke på att när socialdemokraterna regerade stal de ett antal hundra miljarder kronor ur pensionsfonderna. Nu beror pensionerna alltmer på vad staten råkar ha i kassan.

Pensionssystemet är ett pyramidspel som förutsätter en ständig ökning av antalet arbetare som betalar skatter och pensionsavgifter. Det kommer en massa folk till Sverige, hundratusen om året, men jobben blir inte fler, tvärtom ökar arbetslösheten.

I backspegeln var 1959 då sossarna införde den allmänna tjänstepensionen ett ödesdigert år. Ansvaret togs ifrån individen som skulle inbillas att det ordnar sig alltid, jag behöver inte spara, staten tar hand om mig när jag blir gammal.

Med facit i hand visar det sig att även de som betalat in miljoner i pensionsavgifter till staten inte får mycket mer än de som aldrig arbetat och inte betalat ett rött öre. Alla pensionärer ska vara lika fattiga och leva på existensminimum, det är jämlikhet. Var det meningen med pensionsbluffen? Vi kunde lika väl ha varit utan den, därför att folkpension fanns redan. Den infördes redan 1914, långt innan välfärdsstaten.

10 Kommentarer:

Anonym sa...

Århundradets bedrägeri. Men egendomligt gäller det inte riksdagsmännen. Svenska folket är åter grundlurade på surt ihoparbetade slantar

Anonym sa...

ATP VAR EN KATASTROFDu har så rätt. Införandet av ATP var en katastrof på många sätt.

Först infördes systemet mot folkets vilja. I folkomröstningen blev det majoritet för de alternativ som byggde på sparande. Sossarna pressade igenom beslutet i riksdagen med hjälp av en stackars folkpartistisk varvsarbetare, som hotades med stryk på verkstadsgolvet om han "röstade fel". Beslutet var en demokratisk katastrof i sig.

Sen lurades folket att sluta spara inför ålderdomen. Tjänstemannafacken hade kollektivavtal, som avsatte 15 % av lönerna till pensioner. Plötsligt fick de ut dessa pengar kontant. Staten lovade ju att betala pensionerna. Det verkade som en gigantisk löneökning.

Tillika svarade sossarna mycket cyniskt på de offentliganställdas undran hur deras löner skulle få sin konkurrenskraft återställd. Jämfört med privatanställda hamnade ju deras löner plötsligt 15 % lägre. Sossarna svarade: Staten lovade att betala era pensioner innan och gör det nu också. Det är ingen skillnad.

Denna blindbockslek inledde den dränering på kompetens, som offentliga sektorn varit utsatt för därefter. Stackars officerare, domare och präster hade inte så mycket att välja på. De stannade, men rekryteringen blev lidande. På gymnasierna märktes snabbt att lärare med civilingenjörsexamen gick till näringslivet. Liksom de med akademisk examen i naturvetenskap. Kvar blev lärare utan alternativ. Som noterade hur yrkets "status" eroderades, så att bara de mest obegåvade studenterna kunde förmås söka till lärarutbildningarna. Där har vi en av de viktigaste faktorerna i skolans kaos. Som ett TV-program visade i fjol, beror elevernas framgångar på lärarnas kompetens. Det visste man på 1800-talet, då vårt skolsystem grundlades. Sossarna begrep inte något så självklart.

Bristen på kompetens i offentliga sektorn är också en delorsak till vårt katastrofala rättsläge. Med dumma domare får vi dumma domar.

Erik i Lund

Steve sa...

Lustigt att just pensionärer -- somliga pensionärer -- klagar så våldsamt. Mitt intryck är väl annars att man kan ha det riktigt bra som pensionär idag, i varje fall om man får vara frisk och kry. Jämför med USA: GM och Ford har enorma pensionsåtaganden mot tidigare anställda. Om de går i konkurs blir det (förmodar jag) små eller inga belopp som sedan går till gamlingarna. Eller överhuvud idag, med den ekonomiska krisen: Det måste finnas många amerikaner som sparat till sin pension, men som nu ser de pengarna försvinna in i ett konkurs-hål.

Nej, om vi svenskar födda före 1940/45 klagar på pensionerna generellt, då har vi fel. Hittills har allt varit bra -- framtiden däremot...

Berit sa...

Erik, tack för dina uppmuntrande ord i ett annat ämne. Det du nämnde ligger utanför vår kontroll, det är Bloggers design.

Berit sa...

Steve, de pensionsåtaganden som jag du syftar på från GM och Ford är inte annorlunda än vad många andra företag erbjuder sina anställda i pensionsplaner. Det kallas 410K och innebär att den anställde placerar en viss procent av sin lön i ett pensionskonto, (som är hans eget, inte företagets) Vissa företag matchar den summan dollar för dollar, andra en viss procent, men dessa fonder är sedan avhängiga aktiemarknaden. De svenska pensionerna sjunker därför i samma hål som de amerikanska.
Pensionspengarna (410K) beskattas inte förrän de tas ut.
Jag tror att svenskarna ser USA som en sorts kapitalistisk djungel men det är oerhört mycket som staten redan lagt sig i här, vilket gett oanade negativa konsekvenser.
För många lägger Staten beslag på 40% av inkomsten vilket går till socialiserad sjukvård, skolgång och pensioner.
Många delar av vår ekonomi är statligt reglerad och nu fortsätter det i rasande fart trots att man vet att kapitalism fungerar men det gör inte socialism.

Anonym sa...

Vad det gäller den statliga pension kan man lika bra ta bort alla krångliga regler om löner och intjänandetid etc. och införa en enhetlig pension, lika för alla. Skillnaden mellan garantipension och det begränsade inkomstbegränsade maxbeloppet, kommer snart att vara utplånad. Det är privat- och tjänstepensioner som är den verkliga skillnaden. Efter 40 år i arbetslivet får jag 11500:- efter skatt, från staten. Som ensamstående hade jag haft 10500:- efter skatt med garantipension och hyresbidrag. Varför ha en stor apparat som håller reda på min livslön, när skillnaden inte är större.

Sivan sa...

På lönen betalar du ca 40 % i ARB-avgift som skall bland annat gå till din pension.

Efter ca 40 år i arbete får jag 10.800:- före skatt.

Anonym sa...

Beträffande vår pension så är det ett rent förräderi mot svenska folket. Alla vet att det blev ett nytt pensionssystem i slutet av 90-talet och enorma summor betalades in av svenska folkets pensionspengar till att betala av på statsskulden. Det är viktigt att komma ihåg vad Anna Hedborg, numera direktör på Riksförsäkringsverket, sade för ca sex år sedan. Det är inte säkert att de som betalat in en till en egen pensionsförsäkring får mer pension. Då minskar vi i stället den statliga pensionen!!! Då blev det några kommentarer och så blev det inte då men vänta får ni se. Socialismen är här och det gäller att klå svenskarna på ett eller annat sätt på pengar så att EU-parlamentariker och de svenska riksdagsmännen får sitt

Steve sa...

Alternativet till det statliga pensionssystemet hade varit att den enskilde sparat själv. De flesta skulle ha stoppat in slantarna i någon aktiefond. Och jag är ledsen, men det är inte alls någon smart idé, på sikt. De enda som säkert vinner på aktiefonder är "skötarna", finansexperterna som försörjer sig på dem. Men även utan det problemet, försvinner ändå stora delar av värdet när börserna går ner. Som i dessa dagar.

Om man hade kunnat peta in pengarna i någon bank i Schweiz eller Liechtenstein skulle läget ha varit bättre idag. Det vet vi nu; det var inte alls så självklart år 1960.

Visst kan ni låta vreden och blodtrycket växa när ni tänker på hur bra allt skulle ha kunnat vara om inte om varit -- men är det så lyckat i längden? Jag är elak nog att tycka att svenskar födda 1930 - 1945 har haft det oförskämt bra, jämfört med i stort sett alla andra nationer.

Knute sa...

Steve, det blev som ett pyramidspel, generationen som konstruerade systemet kom först och fick mest.

Politikerna stal pengar från de efterföljande generationerna för att betala av på statsskulden:

"Den officiellt uttalade anledningen till att det var nödvändigt att reformera pensionssystemet är att pensionärerna blir allt fler i förhållande till de yrkesverksamma. Det är inte hela sanningen, anledningen till pensionsreformen är snarare att staten under årens lopp har använt ATP-avgifter som ett extra tillskott till statsfinanserna. Det är inte bara 245 miljarder som överförts till statskassan från AP-fonderna under perioden 1999-2001.

Det är åtskilliga miljarder som transfererats den vägen. Före Sveriges inträde i EU användes, med EU:s goda minne, 600 miljarder för att snygga till konvergenskravets villkor för inträde i unionen.

Det nya pensionssystemets så kallade "garantipension" är en egendomlig blandning av folkpension och sänkta ATP-pensioner utan stöd i våra lagar. Det innebär också att ATP-anslutna bidrar till alla de pensioner som staten förbinder sig att utge till befolkningen, alltså även det s k äldreförsörjningsstödet som utbetalas till personer som inte betalat till systemet.

Så det nya pensionssystemet är inte till för att garantera pensioner, det är till för att dölja de stora och många uttag som staten gjort ur förvärvsarbetande medborgares försäkringskassa."

http://www.invandring.se/arkiv/2005/04/pensionsreforme.html

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.