02 maj 2009

Att bli gammal i Sverige

Svenska pensionärer skall än en gång ”klämmas” åt.

Inte nog med att vi betalar upp till 1.000 kronor mer i skatt per månad i förhållande till dem som arbetar, utan nu skall pensionerna sänkas genom att ”bromsen” träder in. Som om inte detta är nog så finns en begränsnings-regel, vilken varje år drar bort 1,6 procent vid höjning av pensionerna, vilket fortfarande gäller. Höjs pensionerna med 4 procent blir det bara kvar 2,4 procent.
För vilken annan grupp i samhället minskar man köpkraften på detta absurda sätt?
Bakgrunden är att efter finanskrisen på 1990-talet ”lånade” staten pengar av pensionärerna genom att pensionerna inte räknades upp enligt index.
I regeringsförklaringen 1999 uppgav statsminister Göran Persson att ”pensionärerna skall få tillbaka krona för krona”. När kommer detta att ske – än har inget hänt?

Vilka andra grupper kan man svika på ett så skamligt sätt? Partierna bakom den stora pensionsreformen har beslutat att den automatiska balanseringen av pensionerna, den s k bromsen skall utlösas från år 2010. Enligt gjorda beräkningar sänks pensionerna 2010 med 1,2 procent och året därpå med 4,5 procent.
Anledningen till sänkningen är att AP-fondernas värde sjunkit till följd av finanskrisen. Men varför skall pensionärerna betala för att fondernas förvaltare spekulerat bort över 200 miljarder kronor? Varför räddades inte miljarderna då finanskrisen inte direkt drabbade världen efter att den inträffat i USA? Utrymme fanns ju att rädda det egna kapitalet och då fanns också tidsperspektivet att rädda och agera mot fondspekulationerna.

Under förra regeringsperioden var samtliga partier överens om att föra över 258 miljarder från AP-fonderna för att sanera statens ekonomi. F d statsminister Göran Persson lovade att summan skulle återställas.
Pensionärernas krav är att summan skall återställas. Detta krav framförde också f d finansminister Erik Åsbrink i en debattartikel i DN.
Äldreförsörjningsstödet ( ÄFS ) berörs däremot inte av ”bromsen". ÄFS ges till 90 procent till äldre anhöriga över 65 år, till i Sverige bosatta invandrare. ÄFS kan som mest ge 11.031 kronor i bostads- och försörjningsstöd för ogift och 14.428 för gifta, alltså avsevärt mycket mer än en pensionär med låg pension erhåller. När reformen infördes var samtliga partier överens om att det skulle vara pension och inte socialbidrag. ÄFS är dessutom skattefritt, vilket som bekant inte pensionen är.
Sverige månar alltså mer om andra länders pensionärer trots att de inte betalat en krona i skatt och som dessutom erhåller pension från sina hemländer.

Pensionärerna har också i många fall drabbats av den genomförda tandvårdsreformen. Tandvårdsåtgärder har för vissa blivit väsentligt mycket dyrare. Före reformen var en underkäksprotes beräknad till 25.000 kronor. Efter reformen kostar samma protes 42.000 kronor enligt inslag i TV.
Som om detta inte är nog vill moderaterna höja högkostnadsskyddet för inköp av medicin från dagens 1.800 kronor till 5.000 kronor. Alliansregeringen kan säkert hitta på mer att ytterligare förnedra de 2,2 miljoner pensionärerna. Men tänk om vi inte accepterar mer – om kraven och löftena inte infrias och bromsen hävs - vad händer då?
Valet 2010 närmar sig.

Anders Andersson
Löddeköpinge

15 Kommentarer:

Robert sa...

Pensionärerna har tyvärr en mycket tandlös lobby i Sverige, dom skulle behöva någon karismatisk person som börjar väsnas å deras vägnar.

Fan för att bli gammal i Sverige.

Anonym sa...

Pensionerna är århundradets lurendrejeri. Gäller dock inte riksdagsmännen som får oförändrade pensioner. Denna nya ADELSKLASS som givit sig förmåner långt över vad de förtjänar

Anonym sa...

S-anknutna PRO är väl fortfarande överlägset största pensionärorganisationen ???
Borde vara en garanti för att lobbandet blir synnerligen ljummet.
Men en fortsatt invandring på 1-2000/vecka är väl ytterligare en försäkran om ett sämre penionärsliv?
50% kommer aldrig in på arbetsmarknaden.
Försök få nån i sjupartiet att förstå det.
Debatterade med en CUF-are. Han visste inte vad man avsåg med ett "berikat" område!!
Han kallade alla gånger man fått "dåligt intryck av bl-ar" för "anekdotisk evidens" dvs ett mycket studentikost uttsyck för vad vi övriga kallar statistik.
Sommaren 2002 i min förort med en våldtäkt/vecka i området?? 100% bl-ar som förövare. "Anekdotisk evidens"??

World traveller sa...

Jag taenker daa goera allt jag kan foer att flytta haerifraan naer jag blir gammal.
Med saa maanga muslimer som behoever vaara pensioner saa goer man nog baest i att se till att komma haerifraan paa gamla dar.

Anonym sa...

Jag bara väntar på att regeringen inför "human" ättestupa med gratis färdtjänst upp till Ramberget och Söders höjder.
Att det inte blivit en blodig revolution i detta svenskförtryckarland är ett stort mysterium.

World traveller sa...

Dom kan skaera ner paa pensionerna hur mycket dom vill och ge pengarna till vaara behoevande muslimer.
Vad ska pensionaererna goera? Strejka?

Sen haaller jag med "Anonym" - att det inte har blivit revolution aer ett mysterium.

Skribenten sa...

Hur politikerna resonerade inför tillkomsten (riksdagsbeslut) och syftet med äldreförsörjningsstödet, ÄFS framgår av kammarens Snabbprotokoll 2001/02:26 - Onsdag den 14 november 2001. Anita Jönsson (s) (inledde) och avslutade med:

”De personer som är berättigade till äldreförsörjningsstöd har kommit i relativt hög ålder till Sverige och har ofta en stark anknytning till sitt gamla land. Utskottet tycker därför att det är rimligt att man kan besöka anhöriga i hemlandet. Därför bör det av humanitära skäl tillåtas att vistas utanför EES-området i tre månader utan att äldreförsörjningsstödet upphör”.

Alltså lagen om ÄFS - trädde försenad i kraft i jan 2003 (Prop 2000/01:136). ÄFS skulle också utbetalas högst sex månader inom EU/EES (senare tillkom ett helt år) och utanför EU/EES (i hela världen), vistelse i tre månader eftersom äldreinvandraren ville behålla sin ”starka” anknytning till sitt gamla land. Det innebär ju att anknytningen till hemlandet var starkare än anknytningen till de yngre ”anhöriga” med vars hjälp anhöriginvandraren hade surfat till Sverige. [Källa: FK4106_Fa, dat 2008-12-04 & blankett FK 5200 (005 F 001)]

Försäkringskassan ”förtydligar” – ”Om du vistas tillfälligt utomlands anses du fortfarande vara bosatt i Sverige om utlandsvistelsen beräknas vara längst ett år (EU/EES)”. [Källa: FKF 4361 02 10 ES] Uttalandet har påtaglig analogi med orienteringstävlan i det militära då sergeanten röt: ”Om kartan inte stämmer med terrängen så är det kartan som gäller”.

Bostadsstöd - Hela hyran upp till 6.200:- /månad för ogift, (gifta halva beloppet) dvs 74.400:- årligen. (Beloppen gäller år 2009).

Skälig levnadsnivå - För ogift 4.831:- /månad och gift 4.082:- månad, dvs 57.972:- respektive 48.984:- årligen. Sammanlagt förmedlas ett gift åldrat anhöriginvandrat par: (74.400 + 48.984 + 48.984) = 172.368:- årligen, = 14.364- månatligen, ej skattebelastat. (Beloppen gäller år 2009)

Vård på sjukhus eller i hemmet - tillkommer äldre "anhöriga" som ej tidigare vistats i Sverige och därför bara har ÄFS. De slipper utgifter för vård och medicin då de inte har någon taxerad inkomst. Vi antar att ett äldre invandrat par skulle behöva vård i hemmet eller på sjukhus, ja då faktureras denna kostnad på kommunens socialtjänst beroende på att det åldrade anhöriginvandrarparet deklarerar för noll kronor i inkomst eftersom avgiften baseras på åldringens (utlänningens) årsdeklaration. Detta gäller även för mediciner (Apotek), tandvård och glasögon. Kommunerna får sålunda sin beskärda del av utgifterna.

Under vistelsen i annat land kan den anhörige hyra ut sin lägenhet i Sverige, med bibehållet äldreförsörjningsstöd och under bortavaron hyra ut lägenheten i andra hand, till en eller ett antal personer, och tjäna pengar på affären. Hur skulle Försäkringskassan få vetskap om detta? Anhöriginvandraren kan till och med få äldreförsörjning för egen villa eller bostadsrätt. [Källa: Faktablad FK 4064_Fa, dat 2008-12-04]

Alltså – ÄFS utbetalas direkt via statskassan, jag behöver väl inte tala om att någon ”broms” ej drabbar ÄFS.

Hälsning

Arlav sa...

Re Skribenten:
Jag förstår..
Inför så tunga argument så backar jag och inser att diskussionen att endast tillåta ett halvt frukostägg för en svensk äldreboendepensionär är i jämförelse en ren bagatell...
//WR

Anonym sa...

Sprid detta till så många som möjligt för det kan kanske stoppa sänkningen av pensionärerna allt fler får veta sanningen om ÄFS.
I mitt utskick angav jag att d en totala summan för ÄFS kan bli 10.546 kronor. Denna summa stämmer inte för den är högre, vilket jag fick veta i går förmiddag ( lördag ).
Tydligen har höjningen smugits genom samtidigt som debatten om en sänkning av svenska pensionärer pågått. De rätta siffror är att ÄFS nu uppgår till -

a) 4.831 kronor / månad + 100% av hyran upp till 6.200 kronor/månad = 11.031 kronor / månad för ogift.
b) 4,114 kronor / månad + 100% av hyran upp till 6.200 kronor/månad = 14.428 kronor / månad för gifta.

Som jag tidigare påpekat är ÄFS ingen pension och är därför skattebefriad. Det finns ytterligare en orättvisa i systemet. Den äldre anhöriga/anhöriga kan efter beslut om ÄFS återflytta till sitt forna hemland och få ÄFS eftersänt dit. Man behöver alltså inte bo i Sverige för att få ÄFS. OTROLIGT!!! Under vistelsen i hemlandet kan han eller hon hyra ut sin bostad till andra sökande. Vistelsen i hemlandet kan vara upp till 12 månader inom EES och 3 månader utanför EES. Därefter kan han eller hon sedan återflytta och på nytt ansöka om ÄFS och med samma resultat som innan.

Att ÄFS är skattebefriat är orättvist mot svenska pensionärer som yrkesarbetat ett helt liv och betalt skatt, medan dessa inte betalt en kronor i skatt till Sverige. Dessutom betalar svenska pensionärer full skatt på sin pension ( t o m 1.000 kronor mer i förhållande till dem som arbetar – jobbskatteavdraget ska ju finansieras någonstans och då är det ju uppenbart att det blir genom oss pensionärer ).

Om ” bromsen ” utlöses minskar pensionen. men ÄFS berörs inte av bromsen och minskar alltså inte.

Allas lika värde – som man inom Alliansen haft som mantra – gäller uppenbarligen inte alla !!!!

Med vänlig hälsning
Anders Andersson

Anonym sa...

Apropå ÄFS:

Följande är en fiktiv historia. Av mig som privatperson och inte i politik bevandrad.
Jag tror INTE att utlänningar är styggare än svenskar.

Men om jag vore en stygg människa skulle jag som flykting välja att fly till ett godtroget land.
T.ex. Sverige !

För om jag bara förlorar mina id-handlingar kan jag ju:

1. Få PUT rätt så lätt.

2. Välja ett födelseår till mitt nya fina svenska pass så att det inte dröjer alltför länge till jag är kvalificerad för ÄFS.
Utan vidare kan jag så få mitt ÄFS en 7-8 år tidigare än svenskar får pension !

3. Glömma bort att nämna min inkomst och förmögenhet i hemlandet som skulle minska mitt ÄFS. För utan id-handlingar så vet jag ju inte var jag kommer ifrån ! Alltså är en kontroll från ÄFS-myndighet omöjlig.

4. I Sverige sålunda få 4831 kr (nyligen höjd ?) plus max 6200 kr (hyresbidrag) i ÄFS. Gör 11031 kr. Per månad ! Skattefritt !

Vilket vid 34% "pensionärsskatt" motsvarar cirka 16000 kr. Före skatt. Per månad !

5. Sedan åka tillbaka till hemlandet på "semester". Officiellt i tre månader. Men då närvaron i Sverige bara måste styrkas genom regelbunden inskickning av en blankett (???) kan jag också fixa detta utifrån ! Lägenheten i Sverige kan jag hyra ut i andra hand !

6. Göra lite ströjobb i hemlandet. Utan att det påverkar mitt ÄFS !
För hur fasen får myndigheterna i Sverige reda på mina inkomster här ?
Jag hjälper min svåger med dennes husbygge och får tre kameler och en get för detta.
Tror någon att det här finns en taxeringsmyndighet som skriver ett kontrollmeddelande till myndigheten i Sverige att "härmed intygas att Tjalle som lön mottagit tre kameler och en get under det gångna året. Skatt innehölls ej ! Vi ber er ta hänsyn till detta vid utbetalning av äldreförsörjningsstödet." ?

7. Sedan sitta på min veranda i hemlandet och dricka ett glas rödvin i solnedgången. Tillsammans med min hustru. Som också får fullt ÄFS. För det är bara i Sverige som vi inte är gifta ! Vi skulle skåla för Sverige. Det godtrogna Kalle-Anka-landet långt långt borta !

Som sagt, detta är bara en FIKTIV (=påhittad) historia !
Jag har haft den i min länstidning och BETT om påpekande av felaktigheter. För jag vill INTE bo i ett Kalle-Anka-land.
Det kom inga protester trots att bl.a. en grön och en folkpartitant var med i debatten.

http://www.forsakringskassan.se/fakta/aldreforsorjningsstod/?page=/privatpers/pension/37_tidigare/stod_utover_pension/index.php

Vänligen
Tjalle

Skribenten sa...

Det finns ingen av mina anhöriga och bekanta som har klart för sig vad slags förmåner pensionssystemen förmedlar på ålderns höst. När jag berättar om skillnader mellan GRP och ÄFS m fl är det ingen som tror på uppgifterna om fördelar som åtnjuts av äldre anhöriginvandrare. Så stort är bedrägeriet att folk ej ens fäster tilltro när jag visar fram Försäkringskassans faktablad.

Det himmelskria skändliga är att svenska pensionärer, verksamma under hela sin arbetslivslängd, förmedlas lägre pension - jämfört med äldre anhöriga till asylsökande som beviljats (PUT) permanent uppehållstillstånd i Sverige och som inte med en krona bedragit till pensionssystemet.

Fler uppehållstillstånd i fjol – rapporterade Sydsvenskan 27:e jan 2009.
Sverige beviljade 90.021 uppehållstillstånd förra året, en ökning med fem procent jämfört med åren före. Främst är det anhöriga till dem som på senare år fått stanna eftersom asylansökningarna ökar. Anhöriginvandring, framför allt till de många asylsökande som fick uppehållstillstånd under åren 2006 och 2007, liksom studenter och arbetskraftsinvandrare stod för stora ökningar, medan antalet uppehållstillstånd till asylsökande minskade med 40 procent mellan 2007 och 2008. I fjol fick 11.200 asylsökande uppehållstillstånd. Detta visar en genomgång av statistiken som Migrationsverket gjort, och som TT tagit del av. Totalt beviljades 33 687 anhöriga till invandrare från länder utanför EU uppehållstillstånd i fjol, en ökning med 14 procent. [. . .]

Länk: http://sydsvenskan.se/sverige/article408648/Fler-uppehallstillstand-i-fjol.html

Gratulerar bästa läsare tillika skattebetalare! – det kom en god påspädning av kandidater år 2008 som allt enligt det oantastliga regelverket kommer att förmedlas ÄFS!

Sveriges världsunika generositet sprids snabbt via Internet och kommer under år 2009 sannolikt att locka nya ÄFS-kandidater, alltmedan varningar höjs för premiepensionssystemet som överbelastas på grund av pågående finanskris antagligen kommer att leda lägre pensionsutbetalningar från år 2010. Men det är intet som utifrån kommande ÄFS-kandidater behöver bekymra sig för, ty här sker likvida utbetalningar direkt via statskassan. Låt mig göra en grov uppskattning av årlig kostnad avseende ÄFS för 33.687 st anhöriga (utan kommunernas kostnad)

 Antag (1) att alla är ogifta: (bost. 6200 kr + skälig 4831 kr) * 12 * 33687 = c:a 4,4 miljarder kronor årligen.
 Antag (2) att alla är gifta: (bostad 3100 kr + skälig 4082 kr) * 12 * 33687 = c:a 2,8 miljarder kronor årligen.

Nu byter jag ämnesområde - till Försvarsmakten som länge befunnit sig högt på agendan, dess omfattning och kostnader debatteras livligt i riksdag och media. För vilken gång i ordningen det talas om ytterligare nedskärningar av Försvarsmakten, det är svårt att hålla räkningen på. Det var år 2007 som eminente finansministern Borg ville ”spara” c:a 4 miljarder av materielanslagen under ett antal år. Ställ kostnader för anhöriginvandring (ÄFS) enbart under ett år som tas utan debatt, ”ty det skall bara vara så enligt regelverket”, i jämförelse Försvarsmaktens intermittenta anslagsindragningar. Då framstår för flertalet tydligt den absurda utplundringen av Sveriges statsfinanser genom anhöriginvandringen och ÄFS

Hälsning - Skribenten

Skribenten sa...

Innan årsskiftet 2008/09 kom förslag till nya underligheter på bostadsmarknaden som ej allmänt uppmärksammats. Regeringen föreslog i en lagrådsremiss att regler ska införas om så kallade ägarlägenheter från och med den 1 maj 2009. Ägarlägenheter utgör en ny upplåtelseform vid sidan av nuvarande former för boende i flerbostadshus. Förslaget anses ”öka mångfalden och valfriheten i boendet samt till att stärka den enskildes inflytande över sitt boende”. Avsikten är också att ägarlägenheter ska bidra till ökad bostadsproduktion och till ett ökat utbud av lägenheter att hyra. [. . .]

Länk: http://www.regeringen.se/sb/d/11111/a/115325

Med regeringens förslag från år 2007 påstås att med ”ägarlägenheter” löses på något sätt automatiskt den skriande bristen på bostäder i vissa storstadsregioner som Stockholm (Botkyrka), Malmö (Rosengård) m fl utsatta områden. Hur kan en ny lag trolla fram fler bostäder?

Jo – det är tänkt att den ”rike” invandraren som gjort ”karriär” i Sverige skall köpa sin lägenhet. Men enbart köp av en lägenhet som denne ”rike” redan bebor, leder ju inte per automatik till fler bostäder. Förutsättningen är att den ”rike” skall (måste) lämna Sverige och bege sig åter till hemlandet för att via elektroniskt förmedlad hyra från sin ägarlägenhet i Sverige och åtnjuta ett gott liv i hemlandet. Det finns för övrigt inget som hindar att den ”rike” med sin familj som gjort riktigt god karriär, köper upp ett helt knippe ägarlägenheter och lever mycket gott i hemlandet alltmedan svenskar betalar den hyra som ”ägaren” bestämmer. Det påstås också att bostadsföretagen ”får råd” att bygga nya lägenheter med intäkter från ”ägarlägenheterna”, en av regeringsalliansens mest eleganta form av Per Perpetum Mobile.

Men med ”ägarlägenheter” kan vi vänta oss nya intrikata problem som har att göra med skötsel av bostadsområdens yttre områden (grönområden). Vem skall sköta områden som tillfallit ägarlägenheterna respektive ”vanliga lägenheter”. Per automatik är det sålunda bäddat för nya områdeskonflikter.

Anonym sa...

Ni skyller på utlännngarna,men det e för fan inte deras fel att politiker är ett gäng idioter som inte kan nåt.Jag är själv utlänning o tycker det sinnessjukt o skäms över att de svenska pensionärerna ska behöva leva under sådanna förhållanden när det kommer folk utifrån o får allting serverat på ett silverfat! Är det några som ska ha det bra så är det väl dagens pensionärer som har byggt sverige.Jag har jobbat sen jag gått gymnasiet o gjort rätt för mig o så ska det vara. Vill man ha jobb så skaffar man det vare sig man är utlänning eller inte. Jag jobbar som snickare på ett av sveriges största bygg bolag Peab bostad,o det va inga problem för mig att få jobb där. Jag kan språket flytande och jag har viljan att lära mig och vill ge tillbaka till det svenska samhället för att de tog emot mig och min familj och gett mig en framtid! Från en arg 28 årig "svensk"....

Anna sa...

Hur i all världen skall man få ut dessa uppgifter när snart alla insändarsifdor i dagspressen är borttagna??????????

ew sa...

ÄFS kan utbetalas även till svenska pensionärer, om deras inkomster är lägre än vad som anses vara rimligt för skälig levnadsstandard. Det är INTE ett specifikt bidrag till invandrare.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.