13 maj 2009

Lär man sig aldrig?


Fannie Mae, det hypoteksinstitut som stått för det mesta av finansieringen i amerikanska huslånehärvan deklarerar att de behöver ytterligare 19 miljarder från statskassan. Detta på toppen av de tidigare 200 miljarder de fått.

Det är inte första gången som regeringar har uppmuntrat släpphänta utlåningsnormer för att göra bostadslån mer lättillgängliga.
Redan 1968 instiftades en lag som gjorde att fattiga familjer kunde köpa ett hus med bara 250 dollar som handpenning. Många av 'köparna"var så naiva att de inte ens fattade att de måste betala fastighetsskatt, underhåll eller elström. I vissa områden gick 20% av husen till ensamstående mödrar som levde på socialbidrag och till hushåll med stora sociala problem.
Tusentals hus togs över av bankerna mellan åren 1969 och 1971.

Vad lärde man sig av detta? Ingenting!

Under 1975 godkände kongressen ett lagförslag som krävde att bankerna upplyste regeringen om sin utlåningsverksamhet i fattiga stadsområden. Två år senare instiftade man Community Reinvestment Act (CRA), vilket gav tillsynsmyndigheterna rätt att neka bankerna möjligheten att expandera om de inte gav ut lån i dessa områden.

I slutet av 1990-talet var långivarna angelägna om att hitta nya marknader. Två tredjedelar av befolkningen ( de mest kreditvärdiga) hade redan egna hem .
De största möjligheterna till nya affärer var bland de lägre inkomsttagarna, enligt ledande banker:
"Vi tror att låginkomst låntagare kommer att vara våra ledande kunder. Fannie Mae och Freddie Mac köper dessa lån från oss så fort vi kan skriva ut dem."

Det fanns massor med bevis för att dessa lån var katastrofala. Bara här i Atlanta-området instiftades ett minoritetsprogram som gjorde att mer än hälften av lånen gick till ensamstående socialbidragsmödrar och som inte kunde betala. Påtryckningsgrupper ansåg att det var bankernas fel och att räntan skulle sänkas.

Det finns ett omfattande program i landet som kallas 'Section 8 Housing" och som förser låginkomsttagare med subventionerade bostäder. Oftast består dessa av lägenheter i trevåniningshyreshus som snabbt förfaller.
Människor som är måna om sitt välbefinnande undviker att bosätta sig i områden med Section 8-hus eftersom nedskräpning är legio och kriminaliteten hög.

Nu har man börjat med att flytta in subventionerade ensamstående mångabarns-mammor i enfamiljshus som bankerna tagit tillbaka. Först tvingar man skattebetalarna att "rädda" bankerna, sedan låter man samma skattebetalare också betala 1,600 till 2000 dollar i månaden så att folk kan förvandla välordnade bostadsområden till slum.

Varje gång en regering manipulerar den fria marknaden uppstår oförutsedda problem och i stället för att inse att centralstyrning inte fungerar väljer man att reglera ännu mer.
Att upprepa samma misstag gång på gång och vänta sig olika resultat brukar definieras som vansinne.


2 Kommentarer:

Anonym sa...

Jag har inte lyckats få klarhet i om CRA fortfarande är i kraft och om myndighetrna därmed fortfarande ställer krav på viss andel dåliga kunder. Någon som vet?

Annika B

Berit sa...

Efter att TARP-pengarna delades ut har det varit klagomål om att bankerna ändå inte lånar ut pengar som tidigare.
(Treasury’s Troubled Assets Relief Program (TARP))
Många små banker avböjde att delta i Tarp-programmen därför att de inte vill följa de villkor som kom med erbjudandet . Till exempel tvingades vissa banker att så gott som helt avbryta sin utdelning till aktieägare.
Många banker är också helt enkelt oförmögna att låna ut eftersom de fastigheter som de håller som säkerhet inte längre har samma värde som när lånen beviljades.

Man ser uppgifter om att vissa banker, som inte accepterar kapital från FBI, faktiskt har ökat utlåningen. Detta är mycket intressant eftersom det grundläggande resonemanget bakom Fed: s hjälp till bankerna var att lätta på kreditmarknaden och göra utlåning normal igen. Detta har inte hänt, framför allt inte bland de så kallade "SuperBanks". Många av dessa institutioner som tog emot Tarp-kapital har försvårat utlåning och sitter på enorma mängder reservfonder.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.