05 maj 2009

Robert Redeker och frihetens pris


Den store Snaphane Steen skriver om och fotograferar den franske filosofen Robert Redekers besök i Köpenhamn. Den gode Redeker var en vanlig gymnasielärare i filosofi när han råkade avslöja kejsarens nya kläder, det vill säga islam och fick en fatwa på sig. Sen var hans liv förstört.

Men vad handlar det då om? Allt Robert Redeker har gjort är att han är som en reaktion på Påve Benedict XVI's islamkritiska tal i Regensburg skrev ett debattinlägg med rubriken "Hur ska den fria världen hantera det islamistiska hotet?"

I artikeln, som publicerades i september 2006 i tidningen Le Figaro, påpekas den källa till "hat och våld", som finns i Koranen och i Muhammeds exempel. Redeker underkastar Koranen samma kritiska analys som vi i Europa använder för att behandla all text och framför allt det verk som ligger till grund för en samhällsomstörtande och mordisk ideologi, Marx Kapitalet.

Han jämför de två totalitära ideologierna kommunismen och islam med varandra och konstaterar att islams nuvarande inflytande på den fria världen liknar det inflytande som den kommunistiska ideologin tidigare hade. Vad Redeker insisterar på är nämligen den krypande islamiska pressen på människors medvetande i väst. Islam vill påtvinga sina egna regler i Europa, badhus med speciella tider för muslimska kvinnor, förbud mot vanvördiga karikatyrer etc, liksom ”sin människosyn" och liksom under det kalla kriget är det "de intellektuella" som är mest villiga att böja sig.

Redekers artikel var alltså en larmsignal från en människa som lärt sig att yttrandefrihet och åsiktsfrihet är under hot från en totalitär fara. Vad han lidit till följd av sin artikel blev ett obestridligt bevis för riktigheten av de idéer han hade uttryckt i Le Figaro. I den islamiska världen utsågs han till fienden som skall utplånas. I det franska samhället blev han en "persona non grata", en främmande, en utstött.
Samma mobbning här som där. Ett unket fjäskande för islam präglar det offentliga samtalet. Ta reaktionerna på den iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejads tal vid FN:s konferens mot rasism i Genève häromveckan. I radions Människor och tro den 24 april diskuterades konferensen. Jan Hjärpe, professor emeritus i islamologi, gjorde följande analys:
”Här är det på så sätt att här har nu västmakters representanter marscherat ut och på det sättet på sätt och vis signalerat att man inte är intresserad utav mänskliga rättigheter och av att försvara dem.”
Från Sydsvenskan via Muslimska friskolan: Hjärpe anser protest mot Iran vara svek mot mänskliga rättigheter.

3 Kommentarer:

Fyrvaktaren sa...

Off topic, men "det brinner i knutarna", Knute! :)

Jag talar om Telekompaketet som går igenom idag i EU.

Här vad det innebär för yttrandefriheten (och bloggar som Every Kinda People):

Det amerikanska telefonbolaget AT&T har länge anklagats för inblandning i kuppen i Chile 1973. Förra våren gratulerade Kommunistkina företaget för dess inblandning i Telekompaketet, som EU antar som lag idag.

Lagen kommer att göra EU:s internetpolicy mer i överenstämmelse med kinesisk lag. Man kommer att kunna filtrera bort kinesiska "statsfiender" som meditationsrörelsen Falun Gong.

Wikipedia har alltid varit en huvudvärk för den kinesiska regimen.

Nu kommer man att kunna filtrera bort eller helt eliminera information som är "fientligt mot det kinesiska samhället".

http://blog.ofset.org/ckhung/index.php?post/093d

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread456536/pg1


På DN:s ledarsida skriver krönikören Håkan Boström dessa olycksbådande rader:

"Enligt kritikerna medför paketet ett operatörsansvar, som kommer att tvinga nätleverantörerna att begränsa användarnas rörelsefrihet och i förlängningen bara kunna tillhandahålla i förväg godkända sidor – ett slags 'kabel-tv-nät'.

Att ge operatörerna ett sådant ansvar vore rena medeltiden. I en modern rättsstat ska inte företag agera privatpoliser – vare sig det handlar om hyresvärdar, arbetsgivare, bilförsäljare eller internet­operatörer."

http://www.dn.se/opinion/signerat/telekompaketet-inga-privatpoliser-tack-1.858149

Här en lista på hemsidor som jag tror kommer att drabbas av telekompaket:

http://www.vdare.com/

http://www.amren.com/

http://www.jpfo.org/

http://www.infowars.com/


Hur skall man kunna fritt surfa in på dessa, om operatörerna har ansvar för att kunderna/vi alltså inte bryter mot internationell (EU:s ramlag mot rasism, förintelseförnekelse etc) eller nationell lag rörande "hets mot folkgrupp"?

Det fria kunskapssökande och spridandet av information kommer att dö i dag. Punkt.

Det är oroande att insikten om detta är så liten bland de som drabbas.

Istället tycks de bara fortsätta att tjata om islam, islam, islam och invandring, invandring, invandring. Visst, jätteviktig, jättebra, men hur vore det om Sd gjorde telekompaketet till en huvudfråga, innan potentiella väljare som jag istället röstar på piratpartiet (PP)?

Knute sa...

"Hur vore det om Sd gjorde telekompaketet till en huvudfråga, innan potentiella väljare som jag istället röstar på piratpartiet (PP)?"

Kan inte annat än hålla med. Det är en uppgift för SD att avslöja EUSSR. I stället för att stoppa invandringen och möta islam i öppen debatt vill EU lägga ett lock över alla motsättningar och tvinga folk till självcensur.

Knute sa...

Når begavede mennesker taler frit:

Karen Blixen (forfatter, “Breve fra et land i krig”, 1948): “Mon der vel nogensinde har været noget som dette Tredie Rige? Af de foreteelser, som jeg i mit liv personlig har kendt til, er den, der kommer det nærmest, Islam, den muhamedanske verden og verdensanskuelse. Ordet Islam betyder hengivelse, det er vel det samme, som Det Tredie Rige udtrykker i sin håndoprækning: Din i liv og død. Den muhamedanske verdensanskuelse har som nazismen en uhyre selvfølelse: Den rettro står over alle vantro, een rettroende sjæl er mere værd end hele verdens guld. Den er i sit væsen klasseudslettende som Det Tredie Rige, den ene muhamedaner er, om han er vandbærer eller emir, ligeså god som den anden. Den har et vældigt sammenhold og stor hjælpsomhed de troende imellem - 10 % af din formue skal du give til de trængende af Islam, og det er ikke almisse, men en gæld du betaler. I sine ritualer har Islam lighed med Det Tredie Rige: De rettroende får ikke tid til at blive fremmede for hinanden. Nogle ting i “Min kamp” ligner kapitler i koranen.”

Henrik Nordbrant (f. 1945, forfatter og vinder af bl.a. Det Danske Akademis Store Pris og Nordisk Råds Litteraturpris): “Det er muligvis ikke god tone at sammenligne en af de store verdensreligioner med nazismen, men ligheden mellem de to fænomener er for iøjnefaldende til, at man kan forsvare at ignorere den i den gode tones, eller for den sags skyld tolerancens navn. Deres metoder til at vinde magt, og de psykologiske mekanismer, der er deres drivkraft, er uhyggeligt identiske. Set i lyset af den kendsgerning, at muslimer i vesten behandles racistisk, kan en kritik af islam, der af racisterne ofte bruges som påskud for deres racisme, synes malplaceret. Men når en samvittighedsfuld overholdelse af tolerancens uskrevne, men hårfine regler fører til tavshed eller fortielse, er det tolerancen selv, der er malplaceret. Nogle af mine bedste venner er muslimer, og jeg tager skarpt afstand fra fremmedhadet i Danmark (og alle andre steder). Men det betyder ikke, at jeg kan acceptere islam. Jeg betragter den som en historisk ulykke.” (Jyllands-Posten 21 april 1998, Kunst og kultur side 5)

Marco Polo (verdensomrejsende): ”Den militante muslim er personen, der skærer hovedet af den vantro, mens den moderate muslim holder offerets fødder.”

John Quincy Adams (d. 6. amerikanske præsident): “Loven deres profet Muhammed har givet muslimerne, er at nogen form for skade påført nogen, der ikke accepterer deres lov og anerkendelse af hans goder, er overhovedet ingen synd.”

Bertrand Russel (professor og verdensberømt filosof, selverklæret venstreorienteret, atomkraft-modstander og USA-modstander): ”Essensen af Muhammed´s doktrin var vold og begær: at løfte det brutale over den spirituelle del af den menneskelige natur.”

Alexis De Tocqueville (fransk tænker og historiker, betydningsfuld forfader til videnskaben om sociologi): ”Over en milliard mennesker tror på Allah, uden virkeligt at vide hvad Allah angiveligt står for, eller hvad han kræver af dem. Og den minoritet der forstår, fortsætter med at være muslimer, da de har redefineret deres moral og etik til at passe Islam´s lære, som til overflod mangler moral. De redefinerer derfor hvad der er godt og ondt, for at tilpasse deres liv til det der prædikes af Islam, i stedet for at undersøge Islam for at se om den passer ind i det gode liv. Bagvendt tænkning af en bagvendt religion.”

Winston Churchill (britisk præmierminister under 2. Verdenskrig): ”Hvor skrækkelig er de forbandelser muhammedanismen pålægger sine tilhængere! Ud over det fanatiske raseri der i et menneske er lige så farligt som hundegalskab i en hund, findes der den fatalistiske apati. Effekten er synlig i mange lande, sløve skikke, sjuskede landbrugssystemer, træge handelsmetoder, og usikkerhed omkring ejendomsret findes hvor end tilhængerne af Profeten regerer, og lever. En degraderet sensualisme der fratager livet ynde og rafinnement, foruden værdighed og hellighed. Det faktum at i muhammedansk lov tilhører enhver kvinde én eller anden mand som dennes absolutte ejendom, enten som barn, kone eller konkubine, må udsætte den endelige udryddelse af slaveriet, indtil troen på Islam er ophørt at være en stor magt blandt mennesker. Individuelle muslimer kan vise fortræffelige kvaliteter, men religionens indflydelse paralyserer den sociale udvikling, for de der følger den. Ingen større reaktionær kraft eksisterer i verden. Langt fra værende uddøende er muhammedismen en militant og konverterende tro. Den har allerede spredt sig gennem Centralafrika, udviklende frygtløse krigere ved hvert et skridt; og var det ikke fordi kristendommen fandt ly i videnskabens stærke arme, videnskaben imod hvilken den havde kæmpet forgæves, kunne Europa´s moderne civilisation falde, som civilisationen i antikkens Rom faldt.”

Earnest Renan (fransk tænker): ”Jeg har i høj grad studeret Koranen. Jeg afsluttede dette studie med overbevisningen om, at i stort omfang har der ikke eksisteret religioner i verden så dødelige for mennesket som Muhammed´s religion.”

Will Durant (amerikansk historiker, vinder af Pulitzer-prisen og Presidential Medal of Freedom): ”Muslimerne er Islam´s første ofre. Mange gange har jeg på mine rejser observeret, at fanatisme kommer fra et lille antal farlige mænd, der med terror fastholder andre i praktikken af denne religion. At befri muslimen fra hans religion er den største tjeneste, man kan gøre ham.”

Konreraad Elst (belgisk historiker): ”Den muslimske erobring af Indien er sandsynligvis den blodigste i historien. Det er en forstemmende historie, for dens evidente moral er, at civilisation er et dyrbart gode, hvis delikate ordenskompleks og frihed, kultur og fred, når som helst kan omstyrtes af invaderende barbarere udefra, eller mangfoldiggørelse indefra.”

Pave Benedict: ”Den muslimske erobring i 1600-tallet var for hinduerne en ren kamp om liv eller død. Hele byer blev brændt ned, og befolkninger maskrerede, med hundredtusindvis af dræbte ved hver kampagne, og et tilsvarende antal deporterede som slaver. Hver ny invaderende lavede bogstaveligt talt sit eget bjerg af hindukranier. Som bidrag til undersøgelsen af kvantiteten af islamiske kriminelle handlinger mod menneskeheden, kan vi nævne, at Indien´s befolkning svandt ind med 80 millioner mellem år 1000 og år 1525.”

http://ullanoertoftthomsen.blogspot.com/2009/05/nar-begavede-mennesker-taler-frit.html

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.