05 maj 2009

Svensk pensionär anklagad för kuppförsök

En 67-årig man från Örebro sitter fängslad i Togo sedan tre veckor. Han greps för att ha förberett en statskupp i det västafrikanska landet.

Naturligtvis är det rimligt att kunna besöka sitt hemland. Men vad kan man inte åstadkomma med ett svenskt medborgarskap och svensk pension...

Bild: Försäkringskassans klatschiga broschyr

Läs mer här

2 Kommentarer:

Arlav sa...

Merit Wager - pricksäker som alltid - citerar ur UD:s information ang dubbelt medborgarskap.
Och (som MW påpekar), "..här är den information som ALLA som beviljas svenskt medborgarskap får.."

"Risker och problem med dubbelt medborgarskap
Det kan medföra risker eller problem att ha dubbla medborgarskap. Nedan hittar du exempel på situationer där problem kan uppstå och där Sverige har svårt att hjälpa till.

Det svenska medborgarskapet erkänns inte
Den främsta risken är att ditt svenska medborgarskap kanske inte erkänns av det andra landet, där du också är medborgare. Det innebär till exempel att myndigheterna i det landet inte tillåter Sverige att ge dig konsulär hjälp om du skulle frihetsberövas/gripas av polisen. Det kan till och med hända att en svensk ambassadtjänsteman inte ens får träffa dig.

Du kan också få problem i tredje land, i synnerhet om du inte rest in i landet på ditt svenska pass utan i stället använt ditt andra pass. Då kan myndigheterna i landet hävda att Sverige inte har rätt att hjälpa dig om du får problem."

Man kan lugnt påstå att "det svenska passet" som tidigare varit en mycket tung valuta i gränskontrollerna till de flesta länder, numera är likt kronan, en lågvärderad skvalpvaluta.

vinterbadaren sa...

Förhoppningsvis avslutas asylsnyltarens karriär definitivt vid en påle pittoreskt placerad nere vid stranden varvid hans "pension" i form av "ÄFS" kan sparas in till fosterlandets rättmätiga ägare.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.