29 juni 2009

Arabiskt kulturcentrum i Malmö?

En forskare i pedagogik vid namn Laid Bouakaz, skriver en artikel på Sydsvenskan opinion där han framlägger ett förslag om att "Ett arabiskt kulturcentrum bör etableras i Malmö, fritt från religion och politik.".
De skäl han anger är bla att "[...] den arabiska kulturen i Malmö i det närmaste är raserad och bortglömd, och ersatt av religiös fundamentalism och intellektuell stagnation." och "I Malmö bor det cirka 30 000 personer med arabisk bakgrund [...]" och "Kampen för många unga i Malmö är en identitetskamp. [---] Det är bara genom att finna sina rötter som de kan ta till sig det nya och hittills okända.".

Bouakaz verkar vara en sansad person som söker praktiska lösningar på de enorma problem som massinvandringen från ickevästliga och framförallt muslimska länder innebär. Han har b.l.a. uttryckt sig kritiskt mot det genomruttna Spiritus Mundiprojektet.
Problemet med hans inställning till frågor om integration och kultur (läs även om hans avhandling om [arabisk/muslimsk] föräldrasamverkan i skolan), är dock att den verkar förutsätta att man accepterar fortsatt massinvandring till Sverige från arabiska/muslimska länder, med alla de problem detta innebär, och att det gäller att finna lösningar som är "plåster på såren" snarare än att man skall försöka eliminera orsaken till problemen. M.a.o. verkar han vara en förspråkare för det man felaktigt kallar "Det multikulturella Sverige", men som i själva verket handlar om att öka inflytande från arabisk och muslimsk kultur i Sverige.

Bouakaz nämner Svenska institutet i Alexandria som en lyckad "kulturdialog". På Svenska Institutets hemsida skriver man "Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som ökar omvärldens intresse för Sverige.", och om Svenska institutet i Alexandria att det är "[...] en egen myndighet under Utrikesdepartementet. Institutets uppgift är att förstärka dialogen mellan länderna i Europa och Mellanöstern.".

Skillnaden mellan t.e.x. det Svenska institutet i Alexandria och ett tänkt Arabiskt kulturcentrum i Malmö är dock att medan Sverige via institutet själv bekostar marknadsföringen av Sverige i främmande land, skulle ett Arabiskt kulturcentrum i Malmö sannolikt bekostas av svenska skattemedel. Boukari skriver i Sds-artikeln att "Organisationer och utbildningsinstitutioner i Malmö och Sverige bör få statliga medel för att inhämta kunskaper om och etablera kontakter med arabländerna [...]". I sin (iofs befogade) kritik av Spiritus Mundi, även den i Sds, skriver han dessutom "Medan arabiska föreningar och andra eldsjälar som arbetar för integration i Malmö trängs i små källarlokaler och ofta har bedrövlig ekonomi, söker Spiritus Mundi medel och utför resor för miljoner i namn av utveckling av arabisk kultur."

Svenskarna skulle kanske tvingas betala (än en gång) för utbredningen av arabisk/muslimsk kultur i Sverige! Inte nog med att hela det totalhavererade massinvandringsmultikultuprojektet kostar mångmiljardbelopp varje år. Vi skulle dessutom, likt ett våldtäktsoffer som står inför hotet att bli penetrerad i stjärten med eller utan vaselin, välja att själv betala för vaselinet och sedan bli påsatt mot vår vilja med glidmedel (= arabiska kulturcentra), istället för att för att bli påsatta mot vår vilja utan glidmedel.
Det tredje valet, och egentligen mest självklara, nämligen att sparka k*ken upp i halsen på våldtäktsmannen, verkar inte finnas med i beräkningen.

Bilden: Sångerskan Shakira från Colombia säger sig vara mycket inspirerad av arabisk kultur

Sds Sds Sds Sds Muslimska friskolan Politiskt inkorrekt Landskrona direkt Skolporten Skolporten SI Mah Mah Lärarnas tidning

1 Kommentarer:

LP sa...

Från Sds-artikeln "Ett arabiskt kulturcentrum bör etableras i Malmö, fritt från religion och politik.":

"Den arabiska kulturen och dess skiftande uttrycksformer präglas i mycket av islam på samma sätt som det sekulariserade Sverige sedan lång tid präglats av kristendomen."

och

"Skillnaden mellan europeisk och arabisk kultur kan ligga i relationen mellan politik och religion..."


Boukari verkar ha ett något ambivalent förhållningssätt till frågan om islams betydelse för arabisk kultur. Att som han jämföra (det sekulära) sveriges förhållande till kristendomen med muslimska länders förhållande till islam är ganska hopplöst. Vi har gjort en helt annan slags resa tillsammans med kristendomen fram till dagens demokratiska Sverige än de flesta muslimska länder har gjort sedan de islamiserades började ta form med islam som faktor.
Om det beror på skillnaderna mellan de båda religionerna eller ej kan kanske kvitta i detta sammanhanget, det är helt enkelt inte jämförbart.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.