09 juni 2009

Dialogen är en dialögn

Sedan många år har eurokraterna försökt hålla "Barcelonaprocessen" hemlig. Deras planer på att inlemma Mellanöstern och Nordafrika i EU var något som folk inte skulle känna till, inte heller journalisterna. Men beviset för "Barcelona" kom i dagen för två år sedan när danska tidningar rapporterade om en trycksak som brevbärarnas fackförening i Allerød tyckte var "rasistisk" och vägrade att dela ut.

"En folder från Föreningen Dansk Kultur till värn om Grundlagen, som varnar för EU-regler, som ökar invandringen från arabiska länder," stod det i Netavisen 180Grader.

Alla tidningar var inte lika tydliga om innehållet, men nu spreds nyheten om Eurabia-komplotten över världen. För att ta udden av det hela beslöt EU att kalla förra året för Europeiska året för interkulturell dialog och sen var dags att bekänna färg och högtidligt tillkännage Unionen för Medelhavet.

Våra svenska politiker, t ex handelsministern och integrationsministern, jobbar oförtrutet på med "dialogen", snart är det ju dags för Sverige att vara ordförande i EU. Och media forsätter att att ignorera frågan, det är mer spännande att rapportera om fildelningspartiets framgångar i EU-valet, rena melodifestivalen.

Läs vidare här

Uppdatering: år 2005 avslöjades EUs dolska planer av Bat Ye'or i boken Eurabia. Den judiska akademikern Bat Ye'or, född i Egypten men länge bosatt i Genève, har under de senaste 30 åren skrivit ett antal böcker om dhimmitude. Det arabiska ordet dhimmi betecknar erövrade folks undergivna status, och därför enligt islam tillåts de leva.

1 Kommentarer:

Balder sa...

Folderen fra Dansk Kultur

Revideret Udgave:

Euromed - Barcelonaerklæringen, EU aftaler med 10 Nordafrikanske lande 2009 Revideret Udgave


Den oprindelige udgave:

Euromed - Barcelonaerklæringen, EU aftaler med 10 Nordafrikanske lande 2009

English version

Free Muslim Immigration to Europe

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.