13 juni 2009

Fler tsarer än Ryssland hade?


Under kampanjen förra året lovade Obama att "utse en nationell IT-rådgivare som kommer att rapportera direkt till mig".
En Cyber-tsar under National Security Council som, för att som det heter, "dra upp riktlinjerna för den allmänna och privata sektorn vad gäller spridandet av information över nätet."

Obama har redan anställt minst 16 kanske 21 tsarer, uppgifterna varierar. Varje departement i regeringen har en minister som är utsedd av kongressen och som därför också gör dem ansvariga inför en folkvald församling, men dessa tsarer, kvinnor och män är utsedda av Obama och behöver inte godkännas av kongressen. De svarar direkt under honom och är handplockade därför att de kan "dansa"

En livlig debatt har vuxit fram om vilken makt dessa tsarer kommer att ha med tanke på deras närhet till presidenten. Vilket inflytande har de över personal och budget-myndigheten och hur mycket makt kommer de att ha över statliga myndigheter och den privata sektorn?

Detta strider fullständigt mot grundlagen och försvagar individen. Det är en framväxande tyranni och måste bekämpas. President Obama behöver inte mer makt. Jag vet att kongressen är korrumperad men folket har åtminstone lite att säga till om när det gäller vem som ska ha en plats i kongressen och också vem som ska ingå i Obamas kansli (kongressen godkänner det). Dessa tsarer gör kansliet nästan meningslöst.

Obama skryter vitt och brett om alla arbetstillfällen hans politik har skapat trots att arbetslöshetessiffrorna ökar. Men på sätt och vis kan man ju säga att han personligen är en sysselsättningsskapare.
Uppskattningsvis 160 personer kommer att få jobb i West Wing i Obamas White House, jämfört med 60 under George Bush.
Han har en fantastisk förmåga att ta en befintlig byråkrati och sedan fördubbla eller tredubbla den. Det illustreras verkligen av hans utnämning av dessa politiska tsars, som kommer att överskugga och eventuellt upphäva eller kringgå alla befogenheter hos motsvarande medlemmar av Obama kansli, som innehar liknande roller.

Bilderna från The People's Cube.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.