19 juni 2009

Ingen halalslakt - tillsvidare

Glädjande besked i dagens Sydsvenska - det blir inte tillåtet att slakta enligt halal och kosher i Sverige!
Sydsvenskan 2009-06-18:

"Islamic Centers ordförande Bejzat Becirov har svårt att tro på uppgiften. – Om hela EU tillåter halal- och koscherslakt kan Sverige inte stå utanför, säger han. Och det går inte att nonchalera en miljon människors önskemål [Min fetstil, mitt tillägg: Menar Bejzat att det finns en miljon muslimer i Sverige?!].
Även Anders Carlberg, ordförande för den judiska församlingen i Göteborg, uttrycker besvikelse. – Jag tyckte att EU-parlamentets förslag hade en god balans mellan djurskydd och religionsfrihet. Det här betyder att vi får fortsätta importera vårt kött, säger han.

Det har varit flera turer om den nya slaktförordningen i EU och om djuren ska bedövas innan slakt. I EU-kommissionens ursprungliga förslag fanns ett undantag som sa att bedövning inte var nödvändigt vid religiös slakt. Medlemsländerna behövde dock inte tillämpa undantaget.
"

Bejzat Becirovs kommentar till Sds är alltså något förhastad, Sverige kan välja att ha kvar sitt förbud mot religiöst djurplågeri utan att bryta mot EUs slaktförordning.
Nu återstår det att se om lagen verkligen kommer att följas. Jag ser också med spänning fram emot om de sk "vänsterautonoma" kommer att göra aktioner mot de kötthandlare som säljer importerat kött där ritualslakten genomförts utan bedövning. Det finns ett flertal sådana affärer här i Malmö och jag återkommer med rapport så snart jag får kännedom om en sådan händelse.

Oförmågan till konsekventa åsikter då det gäller religiöst och etniskt relaterade frågor, är tyvärr nästan alltid slående. Broderskapsrörelsen (Sveriges kristna socialdemokrater) gör gemensam sak med muslimer och judar då det gäller religiöst djurplågeri. I Dagen skriver man 2008-07-27:

"De judiska och muslimska organisationerna får stöd för sin uppfattning av Broderskapsrörelsen och delar av folkpartiet, trots att omfattande forskningsresultat visar att högre däggdjur lider på samma sätt som människor, konstaterar Thelander och Lingehag-Ekholm.

- Vid smärta och ångest aktiveras samma funktioner i hjärnan hos får, kor och andra primater som hos människor. Det betyder att slakt utan bedövning är synnerligen plågsamt för högre däggdjur. Det är heller inte tillåtet enligt svensk djurskyddslag."

Vad kan man förvänta av en organisation som Broderskapsrörelsen? En titt på deras stadgar där man formulerar grundsatser och målsättning ger följande:

"Stadgar för Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund – Broderskapsrörelsen
1. Grundsatser och målsättning

Mom 1. Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund; Broderskapsrörelsen, är en sammanslutning av grupper och enskilda vars övertygelse är
- att den enskildes och samhällets utveckling till frihet och rättvisa främjas genom att Guds kärlek blir en levande kraft bland människor,

- att Gud är vår skapare, befriare och livgivare och att samhället måste vila på varje människas lika rätt och ansvar,

- att alla människor har samma politiska, sociala, religiösa, kulturella och ekonomiska rättigheter,
- att vi som Guds medarbetare bör verka för ett demokratiskt samhälle med social rättvisa, ekonomisk utjämning, kulturell mångfald, religionsfrihet, jämställdhet mellan könen och ett levande miljöansvar.

Mom 2. Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund; Broderskapsrörelsen, vill
- utifrån maktlösas och nedtystades perspektiv skapa en praktisk politik för människans befrielse och delaktighet,

- verka för utjämning mellan rika och fattiga, fredlig konfliktlösning mellan grupper och nationer och ett välstånd grundat på en ekologisk och socialt hållbar utveckling,

- forma ett rättvist samhälle som visar omsorg om och tar vara på varje människas inneboende möjligheter,
- främja folkhälsa och nykterhet samt motverka bruket av droger,
- i samarbete med Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti verka för dessa grundsatser och målsättningar.
"

Inget som tydligt anger hur de vill förhålla sig i djurrättsfrågor finns så vitt jag kan se. Med lite god vilja kan man tolka "...ett levande miljöansvar." och "- utifrån maktlösas och nedtystades perspektiv..." som en svag tanke på djurens väl, men det sistnämnda går kanske bort eftersom meningen fortsätter "...skapa en praktisk politik för människans befrielse och delaktighet,".

Om jag nu vore en ung, socialdemokratisk, kristen djurvän istället för medelålders, politiskt splittrad (möjligtvis liberal men det är en bristfällig beskrivning), ateist och djurvän, skulle jag då attraheras av detta? Förmodligen inte. Det känns politiskt korrekt, gubbigt och lite uppoppat. Det förvånar inte att man med en sådan svag värdegrund kan sänka sig till att fiska röster främst bland muslimer, även om det innebär att man tar ställning för barbariska ritualer. Fredrik Malm (som iofs inte är en personlig favorit) har skrivit en del intressant om detta på sin blogg.

Sds Sds Dagen

7 Kommentarer:

LP sa...

Och förresten, nu blir det lite mera komplicerat för de som tror att jag är en alltigenom judekramande och muslimhatande bloggare - halal eller kosher, djurplågeri som djurplågeri!

Samma inställning har jag för övrigt då det gäller icke medicinskt motiverad omskärelse av småpojkar. Det är ett övergrepp oavsett i vilken guds namn det än görs.

From Sweden with Grief sa...

Vi är satta av Gud, enligt Bibeln, att vårda vår miljö och ta hand om djuren, minns inte exakt vad det står. Så djurplågeri behövs inte för att en gud ska vara nöjd!

LP sa...

Jag har själv avlivat djur med skador och jag är dessutom djurägare, jag vet hur det kan se ut då en medveten indvid tas ihjäl under icke ideala förhållanden.

Var och en som sätter sig med en halal- eller kosherbiff på tallriken, eller som försvarar slaktmetoden, borde någon gång tvingas att själva föda upp och avliva djuret genom att halsen skärs upp.

Detta förändrar såklart inget för de som är vana, men det skulle nog ge en reality check för en del människor.

Var man finner sin motivation för att inte behandla oskyldiga varelser illa, är i praktiken likgiltigt. Det viktiga är att man kan försvara sina handlingar på ett godtagbart sätt.

Anonym sa...

Det är egendomligt att man inte får kupera öron och svans på sin hund men man får skära bort bitar av snoppen på små pojkar.

Lisa/

Anonym sa...

Giljotin då?
SNAP! och klart det är väl bara ratta in giljotinens läge så den pekar till Mecka.

Eller är grejen den att huvudet skall hänga kvar?


/Giljotin förespråkaren

Anonym sa...

Halalslakt är enligt nuvarande lag förbjudet att utföras i Sverige och låt det så förbli.
Att blanda in religion i olika slaktmetoder och i politik som i länder utanför Sverige med islam som förebild är gå tillbaka till medeltid.
Det är förkastligt och kränkande att utsätta oskäliga djur för sådan behandling i den store Gudens namn.
Ser trots allt att SCAN söker efter lamm att halalslakta inför Ramadan.
Vad är det som gäller?

Anonym sa...

Halalslakt är förbjudet enligt svenska lag och skall förbli det även i framtiden tycker jag.
Att blanda in religion i olika slaktmetoder som man utför i länder med muslimskt förtecken är skall inte få förekomma.
En grym och för djuren en kränkande behandling som utföres utan respekt för oskäliga djur.
Ser plötsligt på nyheterna att SCAN efterlyserlamm som skall halalslaktas inför Ramadan.
Skäms och vet hut.
SSR

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.