26 juni 2009

Islam måste först besegras i västFörra veckan talade den holländske politikern Geert Wilders i Köpenhamn vid en konferens anordnad av International Free Press Society. En av de andra talarna vid seminariet var den syriskfödda psykiatern Wafa Sultan, en muslimsk avfälling som tvingats fly från sitt hemland för att hon kritiserat islam. Hon säger att växa upp som en muslim och att som psykiater bevittna islams effekter på människor har övertygat henne om att islam, snarare än en religion, är en totalitär politisk ideologi.

Det är en tes som Geert Wilders har lånat av henne. Dr Sultan säger att världen för närvarande bevittnar "en kamp mellan modernitet och barbari som islam kommer att förlora." Hon är en av Wilders stora beundrare. För att befria araberna från barbari, sade hon i Köpenhamn, "måste islam först besegras i väst.” Här, säger hon, är anledningen till att Geert Wilders spelar en central roll.

Istället för att intervjua Wafa Sultan försökte de nederländska journalisterna i Köpenhamn ta reda på från konferensens organisatörer och från Wilders vänner hur den nederländske politikern samlar in pengar, om någon vet hur mycket han har fått hittills och på vilka konton som han samlar in pengarna till sitt juridiska försvar.

En fri press är en av de viktigaste kännetecknen för ett fritt samhälle. Men västlig press spelade inte någon större roll för att besegra den sovjetiska totalitarismen under 1970- och 80-talen. Ronald Reagan var totalt föraktad av medierna och lyckades bara som politiker därför att han inte brydde sig så mycket om vad media sade. På samma sätt idag, media verkar inte ha för avsikt att spela någon viktig roll för att besegra det totalitära islam. Faktum är att empati för offren för politiskt förtryck är något helt okänt för journalister som ofta ser sig själva som viktiga politiska aktörer mot politiker som, liksom Reagan och Wilders, har valts av folket.

Brussels Journal via Snaphanen

Min kommentar: det ena utesluter inte det andra. Om inte islam besegras på sin hemmaplan också, riskerar vi att få ännu fler jihadkrigare på våra gator.

3 Kommentarer:

Knute sa...

213 miljarder kronor kostar migrationen i Sverige per år

Geert Wilders säger:

"Enligt den Nederländska byrån för analys av den ekonomiska politiken har massinvandringen hittills kostat nederländska skattebetalare mer än hundra miljarder euro. Enligt den Danska centralbanken kostar varje dansk muslimsk invandrare danska staten mer än 300.000 euro. En svensk ekonom har räknat ut att massinvandringen kostar den svenske skattebetalaren tjugosju miljarder dollar årligen. I Norge har en varning utfärdats om att intäkterna från Nordsjöns olja helt måste spenderas på massinvandringen, medan man i Frankrike publicerat officiella siffror som tyder på att massinvandringen minskar tillväxten i den franska ekonomin med två tredjedelar. Med andra ord är massinvandring, demografisk utveckling och islamisering säkerligen delvis orsaker till EU:s allt större utarmning och förfall."

Mission XP skriver:

"Tjugosju miljarder dollar per år är enligt någon svensk ekonom den svenska kostnaden för landets massinvandring. Migrationskostnaden skulle således uppgå till tvåhundratretton miljarder ( 213.000.000.000 ) kronor per år. Av statens totala utgifter om 766 miljarder i 2009 år budget utgör kostnaderna för migrationen 27,8 %, dvs nästan en tredjedel av den totala budgeten. Det tycks en enkel betraktare i bloggosfären vara en mycket, mycket hög kostnad. En tredjedel av Sveriges budget går till kostnaderna för massinvandring."

http://missionxp.webblogg.se/2009/june/213-miljarder-kronor-kostar-migrationen-i-sve.html

Anneli sa...

Jo det är märkligt med denna totala kapitulation. Med att tillåta sharialagar, vid sidan om ländernas rättssystem o tom inom det, samt inte ta i med hårdhandskarna vad gäller seder o bruk som inte passar vårt öppna samhälle.

De ekonomiska kostnaderna är det minsta problemet, jag undrar vad våra förfäder i Wien eller de som återerövrade Iberiska hälvön tycker om oss. De får nog utnötningsskador av sitt permanenta roterande i gravarna.

Knute sa...

Var femte holländsk muslim är enig med Geert Wilders

Most Muslims in the Netherlands see Geert Wilders as a threat, but nearly one in five share his criticisms of Islam partly or in full, according to a survey by TV programme Netwerk.

http://creepingsharia.wordpress.com/2009/06/29/tiny-minority-update-1-in-5-dutch-muslims-support-wilders/

http://hodja.wordpress.com/2009/06/30/hver-5-hollandske-muslim-enige-med-geert-wilders/

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.