03 juni 2009

Syna piratpartisterna i stället

Sverigedemokraten Elena Yurkovskaya citeras i PK-media för att ha sagt att många av invandrarna har 2 000 parasiter i sin kropp och att de är människor från stenåldern. Lägg märke till orden "många av", hon gör sig alltså inte skyldig till den svenska dödssynden att generalisera. Yurkovskaya som arbetar som undersköterska och är invandrare anser inte att uttalandena (som för övrigt spelades in av Sveriges Radio med dold mikrofon) är kränkande:

"Nej, kränkande är de inte. Jag tål ju vilken kritik som helst, om det är konstruktivt och något kan göras åt det. Och här kan ju mycket göras. För att människor kan ju avmaskas och plugga vidare. Det är inte hopplöst."

Människor från stenåldern, är det ett rasistiskt uttalande? Det är en dödssynd att överdriva, den politiska korrektheten tar allting bokstavligt och saknar sinne för humor. Endast fakta duger: 53 procent av nyanlända invandrare till Borlänge är analfabeter. Förmodligen skiljer sig inte siffrorna nämnvärt på andra orter.

Om Elena Yurkovskaya hade burit slöja som shariaflickorna i Halal-TV hade hon kommit undan med mycket värre uttalanden.Det finns likheter mellan Piratpartiets uppdykande just nu och Miljöpartiets en gång i tiden. Allt för många goda krafter lockas att hoppa på ett tåg som går ner i avgrundsvänstern. Den gången utmanövrerades det vettiga alternativet för missnöjda väljare, Ny Demokrati. Och nu när Sverigedemokraterna är på gång, har vänstern hittat "medborgarrätt på internet" som de tar sig an på samma resultatlösa sätt som de gjorde med "miljön".

Titta vad det blivit av Miljöpartiet, idel dumheter där miljön kommit i bakgrunden för den islamgröna "mångfalden". Mycket tyder på att multikultur också är Piratpartiets agenda. Om man skärskådar deras företrädare finns kopplingar både till syndikalister och våldsvänster.

EU:s övervakning av internet drabbar inte minst dissidenter, de som av de politiskt korrekta felaktigt kallas "extremhöger" (en beteckning som användes flitigt i Sovjetunionen). Om Piratpartiet verkligen menar allvar med sin kritik av övervakningssamhället borde de inte motarbeta invandringskritiker och islamkritiker, dvs Sverigedemokraterna.

1 Kommentarer:

Knute sa...

Multikulturalism leder till elände, skriver Nathan Sachar om Storbritannien:

"I stället för individens värdighet och rättigheter lärde multikulturalismen att det var de olika kulturerna som var det centrala. Det var de, inte du och jag, som skulle jämställas.

Inga invandrare eller invandrarorganisationer hade framfört några krav på multikulturella reformer. De applicerades ovanifrån, av vita intellektuella. Förr hade sikher, hinduer, muslimer och karibier bott vägg i vägg och agerat i samma politiska organisationer, i frågor som angick dem alla. Men när bidrag och stöd plötsligt fördelades enligt kulturella principer, föll de gemensamma organen sönder.

Under åttiotalet segregerades skolsystemen. Detta skedde av sig självt när det hela tiden var särarten, inte gemenskapen, som utgjorde underlaget för resursfördelningen. Under 90-talet splittrades också bostadsområdena upp och i dag är förstörelseverket komplett: till och med affärsområdena fragmenterats, så att varje "kultur" har sitt shoppingkvarter.

I det nya systemet krossades den sekulära islamiska kulturen, som spelat en central roll i de äldre, politiska organisationerna. Multikulturalismen, som Kenan Malik visat, blev den fanatiska islamismens hävstång. De mest "muslimska" muslimerna tog hand om gruppens skolbudget. De som skulle begå terrordåd mot sina egna landsmän hade inte lärt sig det i Pakistan, de hade uppfostrats till det tack vare en blåögd och artificiell modeideologi som inte hade något med islam att göra.

Rasismen och multikulturalismen har olika avsikter, men de utgår från samma grundantagande: Att du, och dina eventuella rättigheter, är en funktion av din grupptillhörighet. De bägge ideologierna har samma rötter och de leder mot samma elände: segregation, extremism och slöseri med mänskliga resurser."

http://www.dn.se/nyheter/varlden/multikulturalism-leder-till-elande-1.517656

http://www.document.no/2009/06/hvorfor_insistere_pa_a_gjore_a.html

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.