03 juni 2009

Talet han borde hålla

Obama kommer att leverera ett tal till den muslimska världen som förväntar sig att höra löften om respekt för deras kultur , ett recept för hur man ordnar en palestinsk stat och nedräkning över hur snabbt amerikanerna kan lämna Irak.
Här är talet han borde hålla:

Kära vänner,

Jag har sagt att jag på detta sätt vill ge mitt personliga löfte att kontakter med den muslimska världen kommer att baseras på ömsesidigt intresse och ömsesidig respekt. Skapa fred mellan krafterna i den globala jihaden och Amerika och det allierade Israel är något som jag mycket gärna vill göra. Det första jag måste erkänna är dock att hur mycket jag än skulle älska att se fred i hela världen står det inte i min makt att uppnå det.

Det kanske förvånar många av er. Ni har vants att tro att spänningarna mellan muslimer och Förenta staterna - spänningar som kokat över den 11 september 2001 och likaså vid andra tillfällen av jihad-terrorism - är helt och hållet USAs fel. Vi amerikaner har fått höra att vi är hatade på grund av vårt stöd till Israel, och på grund av våra försök att skapa frihet och stabilitet till den övervägande muslimska befolkningen i Irak och Afghanistan. Vi är hatade eftersom vi har använt amerikanska skattepengar för att försöka säkra ett bättre liv för muslimer världen över. Utgifterna uppgår till miljarder av dollar i stöd till Egypten, Pakistan och andra muslimska länder.

Jag måste vara uppriktig. Det förbryllar och smärtar amerikaner när vi blir bemötta med avsky och hat för att vi försöker hjälpa andra. Till skillnad från den islamiska republiken Iran och andra islamiska enheter, söker vi inga ursäkter, ingen ersättning. Vi ber inte om ett tack för våra många försök att hjälpa muslimska samhällen att bli säkrare, blomstrande platser där deras medborgare kan bo. Vi behöver inte be om ert godkännande. Men från och med nu kommer vi att upphöra med försöken att bygga broar av förståelse med den islamiska världen eftersom det har visat sig vara fruktlöst och till och med motverkat sitt syfte.

Vi har skyfflat in miljarder i Pakistan för att den pakistanska regeringen ska kunna bekämpa de islamistiska jihadister, bara för att se att en hel del av dessa pengar lämnas vidare till dessa jihadister, som nu är starkare än någonsin.

Vi har försökt skapa demokratier i Irak och Afghanistan, bara för att se icke-muslimska minoriteter behandlas värre än någonsin, så att de strömmat ut ur Irak i oräkneligt antal, medan de få som finns kvar i Afghanistan utsätts för alltmer våldsamma förföljelser.

Vi har arbetat fram fredsfördrag efter fredsfördrag mellan Israel och palestinierna - från Camp David till Oslo - bara för att se den palestinska sidan om och om igen brista i sina åtaganden för att erkänna och respektera Israels grundläggande rätt att existera.

Jag har erbjudit er Amerikas utsträckta hand. Genom att göra det har jag har följt en väg som stakats av min föregångare. Men denna gest av förlikning har aldrig varit ömsesidig. Så nu, även om min goda vilja fortfarande finns där, måste jag agera mer realistiskt.

Pakistan och andra muslimska länder kommer inte att få en enda cent mer av amerikanskt stöd om de inte öppet och ärligt visar att de arbetar emot, inte med , de krafter som driver den globala jihaden.
Detta kommer att omfatta införandet av heltäckande nationella program för att undervisa mot jihadisternas doktrin om islamisk överhöghet; undervisning om att muslimer och icke-muslimer ska leva tillsammans som jämställda medborgare utan några försök från muslimer att underkuva icke-muslimer som mindervärdiga människor enligt regeln av islamisk lag.

Jag hoppas ni förstår att vi inte kan fortsätta att finansiera vår egen avrättning.

Afghanistan och Irak måste omedelbart garantera lika rättigheter för kvinnor och icke-muslimer. Amerikanska vapen kan inte längre användas för att hålla liv i systemen som inte garantera dessa rättigheter.

Jag kommer att uppmana Israel att inte göra någon ytterligare territoriella eftergifter. Tillbakadragandet från Gaza år 2005 visade endast att sådana medgivanden uppmuntrade islamiska jihadister för att tvinga fram mer eftergifter. Antagandet att territoriella eftergifter kommer att skapa fred ignorerar inte bara historien, utan också det uttalade målet jihadist-rörelserna har visavi Israel: att förstöra den judiska staten.

Denna stat är en amerikansk bundsförvant - en mer tillförlitlig sådan än någon islamisk stat någonsin varit. Och vi kommer att göra allt som krävs för att bevara och försvara denna bundsförvant.

Vår hand är utsträckt, men vi är inte orealistiska när vi ser på världen. Den spänning som finns mellan oss är till stor del, om inte helt och hållet, resultatet av doktrinerna av jihad och muslimsk tro på överhöghet, och inte en följd av amerikansk politik. Jag säger er att vi inser detta i dag och kommer att agera därefter. En politik som bygger på realism kommer att vara mycket bättre för oss alla än politik som är byggd på fantasier och halvsanningar, som det varit hittills.


Robert Spencer


15 Kommentarer:

Anonym sa...

Vi vet alla att han aldrig skulle ha stake nog att hålla det talet.Redan hans underdåniga bugning inför den islamska kungamakten raderade hans trovärdighet som amerikansk president.
midgardsjarlen

Anonym sa...

Obama är en ulv i fårakläder så det finns ingen som helst chans att han över huvud taget har några tankar på ett liknande. Hans agenda är höljt i dunkel, men jag befarar det värsta med denne man.

Naivtive

Anonym sa...

Domedagsprofeter är ni allihopa...

Pär

Knute sa...

Lite förbisedd historia för att sätta israelernas handlande i relief:

When I first visited the Gaza Strip after the Six Day War, I encountered a territory that bore stark witness to Egyptian aggression, callousness and inhumanity. For 19 long years, the area had been run directly by the Egyptian army.

http://monokultur.dk/2009/06/04/da-ghypterne-i-gaza/

m.t sa...

jag skulle vilja veta vad du grundar din fakta på?
du får alltså USA att framstå som hjältar i en värld av dem styrd med järnhand.
Våra skattepengar, i hela världen, får gå till ett uppbyggande av ett Irak USA invaderat ach förstört.
Jag tycker det är bra med demokrati och jag hoppas att Irak blir så i framtiden, men som om det var orsaken att gå in där från början?
Det USA gjorde var att gå in i IRAK, privatisera oljan och sälja till amerikanska företag.
USA utvinner olja värd 6 miljarder dollar per dag från irak!
Sedan kalla kriget har USA in rustat ner, tvärtom. de har fullt med långdisatansrobotar redo i hela världen, inte minst europa.
Jag ska säga dig att amerikanska skattepengar inte gått till att bygga andra länder, de har gått till att förstöra dem.
Jag skulle kunna fortsätta hur länge som helst, men du måste banne mig läsa på och inte tro så blint på allt du läser.

Magnus A sa...

Ett klipp som jämför hur Obama "bugade" (avmätt blinkning?) inför det brittiska kungahuset med hur han gjorde det inför Sudiarabiens ledare:

http://www.youtube.com/watch?v=Zr6SiXRm6po

Berit sa...

Till m.t
Man beräknar att Europa kommer att köpa 37% , Asien 33% och USA 30% av irakisk olja under detta år. Låt bli att åka bil om det inte passar dig att köpa bensin och olja.

Oljebolagen ägs av intressenter i ett otal länder som utvecklat industrin i Iraq och landet behöver ännu mer investerare.
OPEC sätter priset, royalty går till Iraq. Kurdisk olja tex. pumpas nu ut i mängd.
USA har INTE gått in och privatiserat oljebolagen
Jag skulle gärna vilja veta var du får dina uppgifter ifrån.
Det är USA som stoppat in miljarder i infrastrukturen i Iraq och byggt upp ett mycket bättre mer avancerat system både vad gäller vägar, el och gas än vad man hade tidigare.
Var Sverige väljer att placera sina skattepengar när det gäller hjälp till andra länder får stå för er räkning. Du kan ju sitta där och önska precis vad du vill när det gäller demokrati.
Så snart det blir hotfullt i världen och FNs mes-taktik misslyckas skriker resten av världen "Varför gör inte USA någonting?" När USA sedan "gör någonting" är det fritt fram att gnälla och kritisera.
Sedan kalla kriget har krigsindustrin och därmed också försvarsvapen ändrats och utvecklats.
Vad gäller långdistansrobotar ska du vara tacksam att de finns i Europa!

Knute sa...

Det är inte alla som tycker att Obama är messias, tvärtom finns det t ex iranier som ger den titeln till Bush:

Iranian student uprising

While the intelligentsia of what we call the free world – the West – Australia … the USA … Europe .. Canada and so on – tell us that dictators like Castro are “freedom fighters” and that social systems like Capitalism are the root of all evil .. and seek to slander great men like Thomas Jefferson … in the heart of one of the world’s most brutal and fanatical regions – a region that mass produces terrorists the way Henry Ford first mass produced the Model T ... within the axis of evil itself … … there are individuals who are upholding the American Founding Fathers and believe that free trade is a basic human right.

They believe in: capitalism, private property rights, secular government, free speech. They are pro-American and LOVE George W Bush (referred to be many Iranians as "the messiah of freedom") and what he's done in Afghanistan and Iraq.

http://www.prodos.com/archive063iranianstudentuprising1.html

http://www.coin.dk/blogs/index.php?title=iranian_student_uprising&more=1&c=1&tb=1&pb=1

Berit sa...

Det finns ingenting som ger amerikahatarna en större känsla av präktighet än att påstå att den enda anledningen till att USA ville ha kriget i Irak var för att komma över oljan. Det är fullständigt löjligt.
Det fanns många viktiga skäl; att upprätthålla FNs auktoritet var ett, befria irakiska folket från en tyrann var ett annat.
Men även om kriget handlade om olja är det ett skäl som är gott nog. Ett krig för att ge världen tillgång till mellanöstern-olja är framför allt ett krig för att rädda världens fattiga.
Sju av de trettio länder som är medlemmar av OECD är till 75 % beroenda av olja för sin produktion. Det kan ses som idiotiskt, men så är det. Det enda land av betydelse som nedbringat sitt beroende till 60 % är Frankrike och det tack vare kärnkraft.
Även en hårdnackad antimateralist måste inse att om oljetillgången stryps i de rika länderna minskar efterfrågan på prylar tillverkade i tredje världen vilket orsakar svält, sjukdomar och elände.
Att försvarar de som anser att folk ska kunna försörja sig själva i en sund ekonomi anser jag vara moraliskt riktigt.

Anonym sa...

HEJ!

Hans tal i "Mobareks" Egypten var ett politiskt tal som har som mål att vilseleda muslimer och ge ännu mer kraft till sittande diktaturer i "den muslimska världen"...USA-s utrikespolitik har kostat muslimerna väldigt mycket, och nu när amerikanerna "kört in i väggen" i Irak och Afganistan, vill dom bygga broar med "den muslimska världen"...

Ja, ekonomisk kris hemma i USA är väldigt krävande och det skall inte vara så konstigt se Obama bugga för king Abdullah..nån måste pumpa in pengar i GMC och den amerikanska industrin...
Obama citerar ur Koranen och Bibeln (vet ej vilken version av Bibeln), men glömmer bort vad säger Koranen om dom som icke tror.

Citat ur Koranen från www.koranensbudskap.se

Andra kapitel (surah) Al-Baqarah (Kon) 6-15

[2:6] MEN FÖR dem som framhärdar i att förneka sanningen är det likgiltigt om du varnar dem eller inte - de vill inte tro.
[2:7] Gud har förseglat deras hjärtan och deras öron och täckt över deras ögon; ett strängt straff väntar dem.
[2:8] Det finns människor som säger: "Vi tror på Gud och på den Yttersta dagen", medan de [i själva verket] inte tror.
[2:9] De försöker bedra Gud och de troende, men de bedrar inga andra än sig själva - och inser det inte.
[2:10] Deras hjärtan är sjuka av tvivel och Gud låter det onda förvärras, och ett plågsamt straff väntar dem för deras ständiga lögner.
[2:11] Och när de manas att inte störa ordningen och sprida sedefördärv på jorden, svarar de: "Vi vill bara förbättra och ställa till rätta."
[2:12] Nej, det är de som stör ordningen och sprider sedefördärv men det inser de inte.
[2:13] Och när de uppmanas att tro som andra människor tror, svarar de: "Skall vi tro som dessa enfaldiga stackare?" Nej, det är de som är enfaldiga stackare, men det vet de inte.
[2:14] Och när de möter dem som har antagit tron, säger de: "Vi är [också] troende"; men när de är ensamma med sina onda ingivelser, säger de: "Visst följer vi er - vi ville bara skämta med dem."
[2:15] Gud skall straffa dem för deras skämt; men Han låter dem hållas en tid i sitt trotsiga övermod, snubblande än hit än dit i blindo.

Och det var USA som gick in i Irak för att införa demokrati...???? eller??? försöka införa ordning????...Amerikansk utrikespolitik har många frågetecken, eller hur...

Alemao K

Anonym sa...

Ni*: I denna text referar jag till de som attackerar de muslimska länderna och andra länder med militära medel för Ni.

Jag vill bara uttrycka min åsikt här:

1) Alla som har lite koll vet vem som har makten i USA och inte, Obama hamnar i inte, fråga lobbysiterna istället och en viss ~70%(sionister) av regeringen vem har makten.

2) Vissa lägger fram Islam som ett hot mot världen och den moderna levnads sätt, men har ni funderat på varför det är Amerikanska och Europeiska militär styrkor i mellan östern, afghanistan, etc..? Vad är det gemensamma? Muslimer, olja, gas, natur tillgångar...

3) Ni som påstår att USA lägger ner pengar på att bygga upp, man kan ju påstå mycket, men låt oss istället kolla på fakta, Iraq hade en av världens mest moderna huvudstäder, Baghdad, och så Iran(Teheran), Beirut(Libanon).. för er som är lite äldre eller läst historia, kolla på dessa städer ~35 år sedan. USA förstörde genom räv spel mycket i Iran och Iraq, ni minns väl kriget och vem låg bakom med att pumpa in vapen först till den ena sedan den andra. Iraq, George Bush Sr., sedan Jr. Kom igen, öppna ögonen. De är inte särskilta moderna och fina idag va?

Anonym sa...

4) Det är inte USA som är ute och krigar. Det är ett fåtal med för mycket makt och pengar. Och hur tjänar man pengar? STARTA KRIG! och USA är ju duktig på det, USA hängde med i WW2, håvade in massa pengar och lånade ut massor. Vietnam kriget, militär verktyg och material, det tjänade de mycket på. Iraq...Afhganistan..Somalia...Libanon...

Ni skyddar det enda landet som har startat så många krig, och använt KÄRNVAPEN TVÅ GÅNGER på oskyldiga genom människans historia. Ingen har lyckats starta så många krig under så kort period.

5) Saker är mindre komplicerade än man tror.

- USAs federala bank eller vad det nu heter, pumpar ut värdelösa pengar som de lånar till Staten USA.

- USA använder en stor del av dessa pengar att investera i teknologi och militär utrustning för att erövra och kriga.

- Den militära industrin skuttar upp och ner av glädje.

- WOW, nu har vi massa svin billig olja och gas, som vi kan sälja och tjäna in pengar.

- Nu efter vi har förstört allt i landet hämtar vi våra företag och auktionerar bort ansvar till andra företag och länder.

- Grymt nu äger vi landet, även om vi inte har militär styrkor där, de är beroende.

- USA: "Låt skatte betalarna betala". Japp, de betalar ju tillbaka pengarna till banken plus ränta.

Använd sunt förnuft och logik, det är ett lek, kallad The Big Game, något som funnits längre än alla som läser detta.

Och i slut ändan, har vi massa skit förbannade araber oh muslimer runt om i världen, flykting vågar in till Europa, inte USA, där de flesta hamnar i Sverige. Sedan klagar ni på flyktingar och för många "blattar" i Europa och ert hem land.

Länder som har engegerat sig i krig i mellan östern, har skapat folk med psykisk ohälsa, inga hem, förfärliga levnads förhållanden, och de vill bara bort, de vill rymma, de vill fly, de vill inte se blod varje dag, de vill sova utan att oroa sig att bomber faller på deras huvud.

Men sen kommer vissa och påstår, men det finns ju dessa extrema muslimer etc... Ja, men dessa extrema muslimer fannas 50 år sedan också, skillnaden är att era kolonial makter inte hade fördärvat så mycket än, köpt deras ledare osv..

Det är så mycket, så många anledningar, jag kan skriva i ett helt år non stop..

Snälla, öppna era ögon, vi muslimer vill inte någon illa, men ni har kommit till våra länder med vapen, bomber, och massa skit, sen kom vi hit för vi hade ingenstans att ta vägen, våra familjer dödades, splittrades, inga vägar, ingen el, ingen avlopp, ingen vatten, ingen mat, bara blod, död, eld, kropps delar.

Det är lätt att döma när man är utanför situationen, men vem har frågat de som är ute på fältet och krigar, de amerkanska soldaterna, gamlingen som har precis begravt 2-3 generationer av hans avkomma..

Ändå är vi terroristerna, Europa tog inte sitt ansvar med Judarna och gav bort Palestina och skapade det monstret av död som sker idag, från båda sidor.

Glöm inte, det var ni som kom, det var ni som dödade, det var ni som våldtog, det var ni som brände, det var ni som plundrade, vi har inga Europeiska artefakter eller något av eran Historiska värde i våra muséer, men ni har tagit från oss, vi har inte sprängt era kyrkor och förvandlat de till militära baser och toaletter, det har ni gjort med våra moskér.

Aja, har inte mer tid. Ha det bra.

Knute sa...

Obama borde säga till den muslimska världen:

"Den spänning som finns mellan oss är till stor del, om inte helt och hållet, resultatet av doktrinerna av jihad och muslimsk tro på överhöghet, och inte en följd av amerikansk politik."

Libanons förvandling från paradis till helvete var islamisternas eget fel, liksom stagnationen i Iran efter shahens fall.

Däremot har Bagdad fått ett lyft:

"Iraks ekonomi liknade på 1970-talet närmast en planekonomi av östeuropeiskt snitt: banker och försäkringsbolag var förstatligade, detaljhandeln monopoliserad, jordbruket kollektiviserat. Staten kontrollerade 90 procent av utrikeshandeln.

Efter Irakkriget har ekonomin börjat växa. År 2007 var tillväxten i BNP 1,5 procent, år 2008 hela 10 procent. Och trots den globala lågkonjunkturen är den färska prognosen från Internationella Valutafonden (IMF) i konjunkturbarometern från april att Iraks tillväxt i real BNP blir 6,9 procent 2009 och 6,7 procent nästa år.

Ja, det är så här vi skapar en bättre värld — störtar diktaturer och skapar sedan möjlighet till välstånd genom handel och utbyte med fria människor i demokratiska länder.

Jämför det med vänsterns underdåniga stöd och bistånd till tyranner som mördar sina folk och störtar länderna i ekonomisk misär och fattigdom. Den fred vänstern talar om är en fred i svält och förtryck.

Då är den frihetliga och demokratiska betydligt bättre, även om den vägen kan innebära bakslag, krig och dödande. Men så länge inriktningen är klar och framgångar är möjliga finns det ingen som helst anledning att nöja sig med tyranniskt förtryck."

http://erixon.com/blogg/2009/06/irak-har-en-tillvaxttakt-bland-varldens-hogsta/

Skyll inte invandringen från Irak till Sverige på USA, den har de svenska politikerna ordnat så bra själva.

Anonym skriver att "Saker är mindre komplicerade än man tror." Självklart, om man tror på konspirationsteorier som går ut på att hata Västerlandet. Det ligger i Hamas och Hizbollahs och al-Qaidas och Muslimska Brödraskapets intresse, liksom andra självutnämnda företrädare för muslimerna, att utmåla muslimerna som offer. Att piska upp hat och försöka provocera fram en konfrontation.

För övrigt, om araberna lägger ner sina vapen idag, skulle det inte bli något mera våld. Om judarna lägger ner sina vapen idag, skulle det inte finnas något Israel längre.

I en värld med kärnvapen är det farligt med febriga hjärnor som är indoktrinerade med hatiska konspirationsteorier som härrör från Muhammed, Marx och Hitler.

Vi går mot en katastrofal polarisering i Västvärlden. Allehanda konspirationsteorier frodas där USA och Israel är skurkar som måste bekämpas. Marxistiska resonemang om att oljan ligger bakom allt. Inte det minsta intresse av att sätta sig in i hur islamisterna tänker, allt är sionisternas och kapitalets fel. Korthus av paranoida teorier som man inte får peta på för då blir innehavarna galna av irritation.

Knute sa...

Intressant analys av Obamas tal i Kairo till den muslimska världen:

http://pajamasmedia.com/michaelledeen/2009/06/04/obamas-world-2/

En med insyn... sa...

Den som tror att USA är i Irak och Afghanistan för att bidra till landets uppbyggnad borde ta en tur dit före han/hon hävdar sig. Då inser ni att de mer eller mindre motarbetar FN:s arbete (som på många håll faktiskt är för landets bästa). USA är där av enbart miltärt strategiska samt ekonomiska intressen.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.