25 juli 2009

En präst med pondus är vad SD behöver!

Sverigedemokraterna har nominerat nästan dubbelt så många till kyrkomötet jämfört med 2005. Ett av namnen på Sverigedemokraternas lista är prästen Axel W Karlsson.

"Jag har massor av skäl till att vara med i Sverigedemokraterna, ett mycket kort svar är att jag tycker att vi ska ha ett kulturellt kristet Sverige även i framtiden," säger han.

Thoralf Alfsson skriver: "Nu får vi hoppas att Axel W Karlsson inte utsätts för påtryckningar och "hot" från svenska kyrkan eller media så att han hoppar av sin kandidatur. Jag är övertygad om att det finns många som funderar på att följa i hans fotspår."

Efter att Kristdemokraterna tappat kompassen i moraliska frågor behövs verkligen Sverigedemokraterna.

Socialstyrelsen menar att ett förbud mot omskärelse av pojkar skulle vara en otillåten begränsning av religionsfriheten. Men det strider ju mot läkaretiken! Vad är nästa, att tvinga läkarna att begå barmhärtighetsmord?

Vad är egentligen religionsfrihet? Omfattar den också omskärning av gossebarn och plågsam slakt av djur? Naturligtvis inte. I ett upplyst samhälle borde inte sådan "religionsutövning" förekomma, vare sig hos judar och muslimer. Det finns ingen motsättning mellan att hävda detta och samtidigt försvara judar mot mordiska ideologier som nazism och islam. I själva verket är Sverigedemokraterna det enda partiet som genom sitt motstånd mot islamiseringen helhjärtat står på judarnas sida.

* * *

Förhoppningsvis har prästen Axel W Karlsson ändrat inställning till Israel. För 15 år sen skrev han i GP:

"De flesta människor har hört talas om att det finns bibliska texter där Israels barn uppmanas att massakrera sina fiender. Israels brutala krigsföring och kränkningar av folkrätten har rest frågan om dessa texter fortfarande idag kan ha en destruktiv inspirerande kraft. Efter Baruch Goldsteins Hebron-massaker och åtskilliga bosättares applådering av honom kan man knappast avfärda den frågan som irrelevant." länk

Ett dumt uttalande av en som borde vara kunnig i teologi. Gamla Testamentets texter handlar om Guds utveckling från en stamgud à la Allah till en universell gud. Texter om massakrer av fiender är historiska berättelser som inte ska ses som förebilder utan tvärtom som varnande exempel. Moseböckerna ska läsas genom Gamla Testamentets profeters ögon.

Sådana som Baruch Goldstein är inte representativa för judendomen. Israel har rätt att försvara sig, och om de försöker döda terrorister är det inte av religiösa skäl.

UPPDATERING. Bloggen har fått en kommentar från Axel W Karlsson:

Bästa Knute m fl
Man har grävt fram ett 15 år gammalt Israel-kritisk fråga av mig. Alla länder som för krig utsätter sig för detta slags frågor, vare sig de är berättigade eller ej. Bara dem som sitter på åskådarplats kommer undan.
Jag var Israel-vän då och är det ännu mer nu. Det innebär inte att jag är fientligt sinnad till andra folk. Skillnaden mellan då och nu är, att då var den citerade typen av Israel-kritik mer sällsynt, idag flödar den över alla bräddar och har totalt förlorat proportionerna.
Vänliga hälsningar
Axel W Karlsson

Tack för klargörandet! Jag håller tummarna att det ska gå bra för Dig i kyrkovalet!

8 Kommentarer:

Anneli sa...

Glöm föralldel inte den historiska kontexten. 1929 o 1948 års massakrer på judar i Hebron som är judarnas näst heigaste stad, där patriarkernas gravar finns och där judar ägt mark i många hundra år och faktiskt alltid bott, därifrån var det få som följde de flesta iut i diasporan.

Hör ni någon tala om återvändarrätt för de släkterna?

Anonym sa...

Hela artikeln.

Göteborgs-Posten
- 1994-05-13
- Sida: 5

Författare: KARLSSON AXEL W

I ett debattinlägg med den träffande överskriften "Dimridåer om Bergman" (GP 940428) upprepar Judisk Krönikas chefredaktör Jackie Jakubowski debattmetoder han tidigare gjort sig känd för.

När sakargumenten tryter går han på personen
istället. När jag på sommaren 1993 ifrågasatte hans påstående att svenska kyrkan
har en "antisemitisk tradition" hade han till sist inget annat att komma med än
att avfärda mig med "dåraktig självgodhet" samt tala om bristande kyrklig
självkritik och "ohederliga och enfaldiga debattknep". (GP 930817). I april -94
återkommer han och hävdar att jag är "moraliskt kollapsad" och "saknar
trovärdighet" eftersom jag "försvarat Jan Bergman".

Debatten 1993 föranleddes av att Judisk Krönika nr 3/1993 riktade ett kraftigt
angrepp mot svenska kyrkan, som bla påstods ha en "antisemitisk tradition".
Falska påståenden
Docent Anders Jarlert har i en liten skrift med titeln "våra pinade bröder av
Israels stam. Till frågan om Svenska kyrkan och förföljelsen av de skandinaviska
judarna åren 1942-43" (Tro och Tanke, supplement 5/1993) klarlagt att
påståendena om Erling Eidems "antisemitiska" agerande under förintelsen bygger
"antingen på historieförfalskning eller historieförväxling." Jarlert visar att
kyrkan i bland annat förbönsgudstjänster och uttalanden ställde sig solidarisk
med judarna medan ohyggligheterna pågick. Frågan är nu om resultaten av docent
Jarlerts forskning ger Jackie Jakubowski och Judisk Krönika någon anledning till
självkritik?

Jakubowski återkommer i GP 940428 och slår mig i huvudet med ett bibelord med
innebörden att jag är döv och blind. Genom en kampanj med likartade artiklar i
olika tidningar har Jakubowski försökt göra gällande att Lønningrapporten ger
honom själv rätt och slår fast Bergmans "antisemitism".
Motvilligt tvingas han nu medge att Lønning faktiskt motsäger honom samt svenska
kommittén mot antisemitism på den avgörande punkten: Lønning anser inte att man
på grundval av materialet från Rami-rättegången är berättigad att dra
slutsatsen att Jan Bergman är antisemit. Därmed faller Jakubowskis
huvudargument. Om något nu kan sägas ha "kollapsat moraliskt" är det väl
försöken att med antisemit- beskyllningar få Bergman avstängd från medverkan i
National- encyklopedien och utesluten från folkbildningsarbete inom ABF och
Broderskapsrörelsen.

Ogarderat
Jakubowski argumenterar för att Bergman i alla fall är antisemit. Denna
beskyllning brukar Jakubowski styrka med påståendet att Bergman "sagt att det är
en plikt för en jude att döda icke-judar". Bergman har visserligen medgett att
han uttryckt sig ogarderat, men något så grovt förenklat har han aldrig sagt. De
flesta människor har hört talas om att det finns bibliska texter där Israels
barn uppmanas att massakrera sina fiender. Israels brutala krigföring och
kränkningar av folkrätten har rest frågan om dessa texter fortfarande idag kan
ha en destruktivt inspirerande kraft. Efter Baruch Goldsteins Hebron-massaker
och åtskilliga bosättares applådering av honom kan man knappast avfärda den
frågan som irrelevant. Det är om detta den sk Bergman-affären djupast sett
handlar. Att verka för fred i Mellanöstern torde vara ett effektivare sätt att
bromsa en utveckling mot antisemitism än att ägna sig åt angrepp på Jan Bergman
som påminner om den typ av personförföljelse verkliga antisemiter ibland ägnar
sig åt.
Jan Bergman har medgett att han uttryckt sig ogarderat och bett om ursäkt för
den skada han därigenom kan ha vållat judenheten. Sigbert Axelsson har i en
artikel tagit avstånd från sitt arbetspapper "Bannlysning II" med dess mycket
långtgående antisionistiska hypoteser. Tyvärr skiljer sig Jakubowski på ett
ofördelaktigt sätt från dessa båda genom sin oförmåga att medge felaktigheter
och överdrifter.
Jag kanske inte har med saken att göra, men jag tror inte Jakubowskis osakliga
överdrifter är till gagn för judenheten.

Axel W Karlsson
Artikelförfattaren är
teolog och

Anneli sa...

Det finns ganska mycket judehat inom svenska kyrka speciellt inom prästerskapet.

Axel W Karlsson. har jag personligen hört i detta sammanhang yttra en del olämpligheter.

Personligen är det så att min mor är judinna, så jag är rätt känslig för just sånt här.

Men eftersom jag är medlem i svenska kyrkan och dessutom teolog och bär min ickejudiske svenske fars efternamn så anser de flesta att de kan tala fritt inför mig.

Så kom inte och tala om att judehatet inte florerar bland det svenska prästerskapet

Knute sa...

Antisemitismen florerar även bland journalister:

"DN hade den 20 juli en artikel som utgick ifrån en text i den israeliska tidningen Haaretz. Ämnet var att Israel mot Obamaadministrationens rekommendation ämnar bygga 20 lägenheter i östra Jerusalem.

DN:s val att utelämna vissa aspekter av saken berövade läsaren ett vidgat perspektiv.

Haaretz informerade bland annat om att shejk Yusuf Qaradawi öronmärkt 21 miljoner dollar för att genom bulvaner köpa byggnader i Jerusalem. Den svenska tidningen valde att i stället berätta att Obamas rådgivare Rahm Emanuel har judisk bakgrund, något som upprepas i ett personporträtt i samma tidning. Vadan denna nyhetsvärdering? Brukar man presentera andra sluga hårdingar som barn till agnostiker eller kristna?
Det är inte betydelselöst att Qaradawi via al-Jazira spridit budskapet att Hitler sändes av Allah för att straffa judarna och att han när den "fromma" önskan att få möjlighet att döda judarna."

http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=2-AV_ID=936135,00.html

Anneli sa...

Knute.

Det är bara så att president Barack Hussein behöver en husjude.

Då stöder och uppmärksammar naturligtvis svenska medier denne "onkel Tom".

Självhatande judar känner vi rätt väl till genom historien, inte minst efter 68 års student uppror och dess följder av att dessa upprorsmän hamnade på maktpositioner i hela västvärlden i stort sett, det fanns undantag.

Putte sa...

Självhatande judar... hahahahaha. Det finns inga sådana. Det finns judar som är kritiska till Israels övergrepp. Har inget med självhat att göra.

Knute sa...

Självhat är vanligt i hela västerlandet, inte bara hos judar. Hela vårt samhälle är infiltrerat av folk som avskyr den egna västerländska kulturen. De lider av oikofobi. Fobier omtöcknar hjärnan så lite logik skulle inte skada.

En orsak är att de politiskt korrekta är så rädda för islam att de fjäskar för den och hetsar mot den egna folkgruppen.

Pratet om "Israels övergrepp" är ett exempel på undfallenhet för den islamiska propagandan. Israels handlande är till 99 % självförsvar mot arabiska angrepp.

Anonym sa...

Som skäl för omskärelse av ”gossebarn” uppger dr Pelle Larsson i DN den 26 juli att ingreppet sker för ”befolkningens bästa”. I så fall bör väl - i rättvisans namn - detta folkhälsobefrämjande ingrepp inte vara förbehållet judar och muslimer utan omfatta alla ”gossebarn”. Eller gäller inte det ständigt upprepade politikermantrat om ”alla människors lika värde” i det här fallet?
Eftersom Socialstyrelsen dessutom vill att det skall regleras i lag att ”samtliga landsting skall erbjuda omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder” måste rimligen alla ”gossebarn” i Sverige omskäras, eftersom det ju heter att alla är lika inför lagen. Eller skall ni börja införa särskilda lagar för judar och muslimer? En sådan speciallagstiftning kan – som bekant - få synnerligen intressanta konsekvenser!


Inger-Siv Mattson

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.