15 juli 2009

Frihet och Tyranni

Nu åker jag på blog-träff till Texas i några dagar och på vägen dit ska jag läsa ut Mark R. Levins senaste bok, Liberty and Tyranny.

På denna sida går det att lägga in sökord och läsa utdrag ur boken.

Levin kallar Liberaler för "Statister" eftersom ordet "liberal" i sin klassiska mening är motsatsen till auktoritär, och därför är det riktigare att karakterisera den moderne liberalen som "Statist". En statism-anhängare är en person som förordar att all makt ska ligga hos staten.

"För Statisten är frihet inte en välsignelse utan en fienden. Det är inte möjligt att uppnå Utopia om individer har rätt att gå sin egen väg. Individen måste avhumaniseras och hans personlighet måste tryckas ner.
Genom övertalning, bedrägeri, och tvång måste individen underordnas Staten. Han måste överge sina egna ambitioner för de ambitioner som staten har. Han måste bli beroende av staten och samtidigt rädd för den. Hans främsta uppgift måste vara att värna om staten - inte familjen, vännerna och tron, vilka alla har möjlighet att hota staten. När den individuella andan krossats kan den enskilde formas av staten. "

2 Kommentarer:

Anonym sa...

Rätt komiskt att liberalismen medvetes missförstås både i USA och i sverige.
Hur galet det blir är rätt tydligt om man jämför dessa både bilder av liberalismen.
I USA framställs liberalismen som en vänsterextrem inriktning,
i sverige vramställs nästan alltid liberalismen som det mest högerextrema som finns, och liberalismen som ideoligi nämns nästan aldrig utan det blir alltid det nedlåtande "nyliberala" ideologin som nämns i den svenska debatten.

Att båda inte har en aning om vad liberalismen är för något, är helt uppenbart.

/Deep

Knute sa...

Should President Obama Control The Internet?

After approximately seven months in office, President Obama controls, in varying degrees, General Motors, Chrysler, and a variety of financial services companies. He is seeking to control, among other things, the health care industry, the energy industry, and the amount of money that business executives are paid by their employers.

And now it appears that the President who ran the most successful, web-savvy political campaign in world history, wants to curtail what other people can do online.

Cass Sunstein, an American legal scholar and Harvard Law Professor, has been appointed by President Obama to head up the “White House Office Of Information And Regulatory Affairs.”

But who shall determine what, exactly, is “true” and “false?” Mr. Sunstein laments the supposed “lie” that emerged during last year’s presidential race, that “Barack Obama pals around with terrorists.” Despite that fact that a friendship between Obama and known domestic terrorist William Ayers was something that both men acknowledged, Sunstein alludes to the notion that this was one of those “destructive falsehoods” of the sort that needs to be policed.

It appears that the Obama Administration may be ushering-in an era of harassment for website operators. Regardless of what U.S. courts may or may not say about this in the future, a “notice and take down” letter from the White House could have quite a “chilling effect” for today.

http://townhall.com/columnists/AustinHill/2009/07/19/should_president_obama_control_the_internet

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.