19 juli 2009

Jämställdhet - Ideologi och praktik

En Gustaf Janson skrev ett inlägg på Tanja Bergkvists blogg ang ett yttrande som Ekologiprofessorn Christer Löfstedt vid Ekologiska institutionen Lunds Universitet gjort 2007-06-14.

Jag tolkar Löfstedts text som en reaktion på ett jämställdhetsarbete som spårat ur och tagit nästintill fanatiska former på ett sätt man brukar kunna se inom religiösa och politiska sekter. Sunt förnuft upphör då att gälla, fakta och vetenskapliga resultat förvrängs för att passa ideologin, 1 + 1 = 3 om det gagnar Saken osv.

Löfsteds text består av två A4-sidor och är väl värda att läsa i sin helhet mer än en gång. Jag väljer att citera ett par delar här:

"Jag kan således inte ge mitt stöd till en jämställdhetsplan vars övergripande mål är att ”uppnå jämn könsfördelning i grundutbildning och forskarutbildning, inom olika yrkesgrupper samt i nämnder och styrelser”. Den sortens sociala ingenjörskonst undervärderar personliga egenskaper, människors förmåga till fria val och möjligheten till förändringsarbete baserat på saklighet och samarbete."

"Men jag försäkrar er att man kan vara kallsinnig, ja rent av negativ, till jämställdhetsplaner och ändå vara för jämställdhet."

Länk till Löfsteds yttrande här (PDF - hav tålamod då den laddar!):
Nu får udda vara jäm(n)t!

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.