08 juli 2009

Koldioxid och de ondskefulla rika


Internationella klimatförhandlingar kommer att börja den här veckan. Politiker runt om i världen söker efter möjligheter att lägga beslag på två saker - makt och pengar - allt i namn av den Globala Uppvärmningen.
"Av en ren tillfällighet" har en ny studie publicerats av National Academy of Sciences, vilken antyder att utsläppsmålen inte ska fastställas för enskilda länder. De bör i stället sättas för varje enskild människa!

Så här ska det gå till. Först räknar man ut hur mycket koldioxid vår atmosfär kan hantera. För att göra det ska man naturligtvis använda samma värdelösa riggade datormodeller som dessa kvasi- forskare och anti-kapitalister har använt i flera år för att utveckla sin falska globala uppvärmningsteori. Man tar sedan ta den totala mängd CO2 som man bestämmer att vår atmosfär kan hantera och dela det med antalet människor i världen. Det ger det koldioxidavtryck som varje person bör ha rätt till. Sedan hittar man sätt att ta pengar från de människor som producerar mer än sin beskärda del av växthusgaser.

Det är enkelt att se vartåt det lutar. Alltsedan Sovjetunionens fall har världens kommunister, de anti-kapitalistiska människorna, sökt efter en annan plattform från vilken de kunde fortsätta sina angrepp mot ekonomisk frihet och fri företagsamhet.
De fann denna plattformen i miljörörelsen och kallar den miljöaktivism. Taktiken var att använda den globala uppvärmningsbluffen som vapen för attacker mot de framgångsrika i världen. Tankeprocessen är att onda rika människor använder mer CO2, eftersom alla deras lyxbåtar och privata jetplan, stora hus och bilar använder mer fossilt bränsle. Därför släpper de förmodligen ut mer än sin beskärda del av CO2 och tvingas köpa carbon-krediter för att kompensera sina utsläpp. Det spelar ingen roll vilket land du kommer ifrån, bara att du är rikare än den genomsnittlige medborgaren i världen.

En av studiens författare, Shoibal Chakravarty i Princeton Environment Institute, säger att detta är inte nödvändigtvis en limousine- och yacht-skatt för de rika, men han utesluter det inte :
"Vi föreslår det inte, men om något land kommer på ett sätt att göra det, så är det bra. "

Detta är en direkt attack mot Amerikas hjärta. Det är ett sätt för Vänstern att dra ner Amerika till samma nivå som resten av världen.
För ett år sedan skulle ingen ha trott att vår regering nu skulle äga General Motors och att en nationalisering av Citigroup och våra banker är nära förestående.
Dessutom... och jag säger detta med den högsta nivån av kärlek till mina landsmän ... vi lever nu ett land där regeringen utbildat idioter som inte kan se de faror som vi står inför. Vi kommer att förlora detta stora 200-åriga-plus experiment i ekonomisk frihet byggd på rätts-statsprincipen, eftersom alltför många amerikaner blivit lata och börjat leta efter den enkla vägen.

Jag antar att det kommer att finnas någon i framtiden som skriver sista kapitlet i historieboken om detta storslagna amerikanska experiment, när äventyret är över. Jag hoppas bara att de har mod och kunskap att lägga skulden där den hör hemma ... vilket är det idiotiska påfundet att vi lämnat över det mest värdefulla vi har, nämligen våra barn, till regeringen och politikerna för utbildning. De statliga skolorna i detta land har gett oss precis vad det var ämnade för ... generationer av regeringsutbildade lämlar, som är goda anställda och lydiga undersåtar, men inte mycket mer.

Något annat att också tänka på: Om man tar världens befolkning som helhet, anses nästan vem som helst som bor i USA "rik". Kom ihåg att den amerikan som genomsnittligt definieras som fattig, har en levnadsstandard som är högre än genomsnittet av EU-medborgarna. Denna nya globala uppvärmningsidé om att "sätta åt de rika" syftar till att åstadkomma enbart en sak ... att förgöra det hatade USA.

Neal Boortz

6 Kommentarer:

magnus sa...

Word! Kan bara instämma.

En hortonom skrev detta (PDF-fil) om vilken guldgruva CO2-alarmism och IPCC falsifierade hypotes är för planekonomiskt sinnade:

"...leaping deer, frolicking seals, lumbering rhinos or thinking humans are all forms of animated carbon. In the human species we have thinking carbon through which the universe actually becomes conscious of itself. The human brain is the most complex and intricate piece of equipment in the universe. This is the organ of the human mind through which carbon not only becomes thinking carbon, but reaches the sublime heights of becoming caring, sharing, loving carbon.

So who is going to tell me that carbon is just some black old ugly stuff that deserves to be demonized as the world’s great pollutant? Stand back, and let your mind take into this whole wondrous biosphere - the living earth - and what you are surveying is the awesome wonder that carbon has come alive in the great dance of life.

[...]

...dangerous eco-Taliban wants to subject us to a carbon taxing, carbon regulating police state. It surely has to stand to reason that you can't regulate human carbon emissions without regulating every aspect of human existence - and that would be more totalitarian than anything the world has ever known. This is a religio/political ideology masquerading as science."

Knute sa...

Klimathysteriska Dagens Nyheter publicerar oväntat en artikel med rubriken "Den gröna fatwan"

http://www.dn.se/opinion/kolumner/den-grona-fatwan-1.908452

Knute sa...

Communist U.N. Boss Praises “Mother Earth”

"Miljörörelsen kunde vara det medel som skall till för att skapa den nya internationella socialistiska ordningen.

Om vi inte ersätter kapitalismen med internationell socialism sade han att "kommer vi att lida samma öde som redan har drabbat dinosaurierna."

Faktisk gick den sovjetiska kommunismen samma väg som dinosaurierna, men dess efterföljare såsom D'Escoto är i allrahögsta grad levande och arbetar tillsammans med Obamaadministrationen genom FN."

http://www.aim.org/aim-column/communist-u.n.-boss-praises-mother-earth/

http://synopsis-olsen.blogspot.com/2009/07/fn-boss-priser-moder-jord.html

Knute sa...

Professor Ian Plimer, the Australian geologist, whose new book shows that ‘anthropogenic global warming’ is a dangerous, ruinously expensive fiction, a ‘first-world luxury’ with no basis in scientific fact.

Anthropogenic global warming (AGW) theory, he argues, is the biggest, most dangerous and ruinously expensive con trick in history.

http://www.spectator.co.uk/print/the-magazine/features/3755623/meet-the-man-who-has-exposed-the-great-climate-change-con-trick.thtml

http://hodja.wordpress.com/2009/07/13/m%C3%B8d-connie-hedegaards-v%C3%A6rste-mareridt-ian-plimer/

Hedvig Skirgård sa...

Vad är problemet.. jag kan inte se det. Ärligt talat.
Amerika överkonsumerar.. om dom "dras ned" till en lägre nivå, vilket i viss mån kommer innebära att resten kan "komma upp".. vad är fel med det? Jag.. jag kan inte påstå att jag hänger med.
Och varför blir CO2 mindre skadligt för att det är ett naturligt ämne?

Berit sa...

Vem bestämmer vad som är överkonsumtion? Du? Jag? någon sorts konsumentstyrelse?

Det som konsumeras måste också produceras av människor vilket betyder arbetstillfällen inom och utom detta land.
Om Amerika slutar konsumera slutar man också att importera och resten av världen mister en stor kund vilket innebär att dessa aldrig kan "komma upp".
Du tycks tillhöra den grupp som tror att världen är en paj och att din bit blir större om min görs mindre. Verkligheten är att hela pajen växer och allas bitar blir större.

Kom också ihåg att Amerikanska företag producerar mat till en stor del av världen. Nestlé, KraftFoods, Dole Foods, Chiquita, Sunkist, exporterar och donerar mat till hela världen.
Bunge exporterar soja-produkter, säd och gödningsmedel.
Tyson Foods är världens största producenten av kyckling och USAs störste exportör av biffkött .
Sysco är en av världens största distributörer av mat.
Archer Daniel Midland och Cargill producerar säd och djurfoder .
Jag har bara snuddat vid företag som producerar mat; tänk på alla andra områden där USA är ledande.

Vad gäller CO2 så är det INTE skadligt och har förekommit på denna jord i mängder som varit flera hundra ggr, högre än de är nu.
Alla gröna växter = vår mat, måste ha CO2 för att överleva

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.